>C.Ф.Ударцев, проректор по навчальної роботі >ВШП «>Эдiлет», доктор юридичних наук, професор Доктрина правової держави пов'язані з фундаментальними проблемами розуміння держави й права, особливостям інтерпретації природи цих важливих соціальних явищ. Доктрина і його теоретичні основи мають важливе ідеологічне і наукові значення для політичної і правової теорії та практики, визначаючи своєю чергою розв'язання цілої низки інших питань теорії ...

(Читати…)

Запровадження Конституція Російської >Федерации[1] , закріплюючи принцип свободи підприємництва (частина 1 статті 8 Конституції РФ), встановлює пріоритет права і свободи людини над інтересами держави, гарантує кожному декларація про вільне використання своїх здібностей і розбазарювання майна для підприємницької й інший не забороненої законом економічної діяльності (частина 1 статті 34 Конституції РФ). У Російській Федерації кожен вправ...

(Читати…)

>Випускная кваліфікаційна робота студента >Полковникова Кирила Дмитровича Російський новий університет Москва 2008 Запровадження. Для своєї випускний кваліфікаційної роботи я вибрав тему: «Кваліфікація злочинних зазіхань на статеву волю і недоторканність особи», тому що вважаю її досить актуальною. Актуальність цієї теми обумовлена підвищеної небезпекою злочинів проти особистості, оскільки Основний Закон Російської Федера...

(Читати…)

Запровадження Нині найбільше дискусій у сфері правознавства ведуться з питань, що з трудовим законодавством. Зокрема що це стосується такої інституції трудового права, як трудового договору. Трудової договір є найбільш >распространенним підставою виникнення трудових взаємин держави і однією з ключових інститутів усієї галузі трудового права. Серед підстав виникнення конкретного трудового відносини однак завжди присутній трудового догов...

(Читати…)

Запровадження Не випадково вибрав темою своєї дипломної роботи – «Правовий статус безробітного». При виборі цієї теми, передусім я спирався на своє ставлення до цієї категорії громадян, яких, однак, називає «безробітними». Відповідно до п.3 ст.37 Конституції Російської Федерації: «кожен має право працю, і навіть право на захист від >безработици»[1] . Але, у тому, щоб надалі повністю зрозуміти, знайти й встановити правової статус безробітного, ...

(Читати…)

Курсова робота з дисципліни «правознавство» Федеральне державне загальноосвітній установа вищого професійної освіти Саратов 2008 р. Запровадження Актуальність заданої теми обумовлена переходом Росії нового шлях розвитку від колишніх тоталітарних принципів побудови суспільства до нових прогресивним шляхах розвитку суспільства. Історичний досвід свідчить у тому, що найбільш надійним і оптимальним способом організації соціа...

(Читати…)

Запровадження У межах діяльності Ради Європи велике має закріплення механізму співробітництва держав з боротьби зі злочинністю, у якого прийнято комплекс конвенцій, регулюючих надання правову допомогу з кримінальних справ, питання видачі злочинців; проведена кодифікація окремих транснаціональних злочинів; створено низку робочих органів. Г.Р. >Каюмова зазначає, що досвід таку організацію, як Європейський Союз, надзвичайно важливи...

(Читати…)

Стадії Порівняльна характеристика Франція Німеччина Англія Росія >Неоконченное злочин Вирізняють три "види незакінченого діяння: 1) замах на злочинне діяння (>l'infraction >tentee), 2) нездійснене злочинне діяння (>l'infraction >manquee) 3) неможливе злочинне діяння (>l'infraction >impossible). Просте на...

(Читати…)

Контрольна робота з дисципліни «Фінансове право» за фахом: «Правознавство» Виконала студентка >СЮК-V >Огаркова >Е.А. >НОУ >СПО Вищий юридичний коледж «>ЭФСБ» >Луза 2009 Запровадження Останнім часом інтерес фінансистів до проблем дефіциту >феде >раль >ного бюджету значно зріс. Спричинено це очевидні. Стрімке зростання обсягів державного боргу перед, критична величина витрат з його обслуговування при, начебто, прийнятному з...

(Читати…)

Курсова робота з дисципліни «Громадянське право» Саратовський юридичний інститут Саратов 2008 Запровадження. Слово «рента» в сучасному мові має дві значення: по-перше, - певний прибуток із капіталу, майна чи земельних ділянок, який вимагає від своїх одержувачів підприємницької діяльності, а по-друге, - це певна щорічна сума, що сплачується страховим суспільством >застраховавшемуся. Цей термін вживався донедавна переважно я...

(Читати…)

Назад 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 285 Вперед

Навігація