Реферати українською » Право » Конвенція ООН 1980 року


Реферат Конвенція ООН 1980 року

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Використовуючи надану ст. 1 Цивільного кодексу РФ свободу договору, боку контракту міжнародної купівлі-продажу товарів самостійно визначають найважливіші їм умови такого договору: від предмета договору, ціни товару, терміну і базисних умов поставки, умов розрахунків й валюти платежу до арбітражної застереження. Але й при самому ретельному складанні контракту багато запитань залишаються у ньому неврегульованими чи отримують недостатнє регулювання.

У цьому виникла потреба звернення до субсидиарно застосовним нормам громадянського законодавства тій чи іншій країни, або права країни однієї з учасників контракту, або права третьої країни, наприклад Швеції. З огляду на відмінності як самих правових систем, а й розпоряджень цивільних кодексів навіть у країнах однієї правової системи постало питання уніфікацію матеріально-правових норм, яка б уникнути наскільки можна звернення права тієї чи іншої іноземної держави. Йдучи від двосторонньої, та був регіональної уніфікації, потім перейшли до уніфікації багатосторонній, універсальної у межах Організації Об'єднаних Націй.

Найуспішніші результати були досягнуті у уніфікації правил про договори міжнародної купівлі-продажу - однієї з основних міжнародних комерційних договорів, опосредствующих рух товарів у світі у межах найрізноманітніших зовнішньоекономічних операцій (від найпростіших бартерних до складних коопераційних угод, угод про підрядних роботах, де тим щонайменше залишається місце для поставки товарів).

Нині в Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденської конвенції) беруть участь понад 40 держав, зокрема такі країни ближнього Зарубежья, як Білорусь, Україна, Естонія, і навіть нові країни далекого Зарубежья: Боснію і Герцеговину, Чеська Республіка, Словацька Республіка, Словенія, Югославія. Серед країн розвиненого ринкового обороту можна назвати США, Францію, Німеччину, Фінляндію, Швецію, Норвегію, Данію, Канаду, Іспанію, Австрію, Швейцарію, серед країн Східної чи Центральної Європи - Польщу, Угорщину, Румунію і Болгарію. Тому практику вирішення суперечок з договорів міжнародної купівлі-продажу товарів таким авторитетним центром, як Міжнародний комерційний арбітражного суду (МКАС) при Торгово-промисловій палаті Росії, представляє безсумнівний інтерес всім практичних працівників - від комерсантів до юристів. Ознайомлення з цією проблематикою цікаво і суддям арбітражних судів, котрі з підставі розпоряджень Арбітражного процесуального кодексу Росії розглядатимуть такі суперечки у випадках, коли боку контракту з якоїсь причини не узгодили арбітражну обмовку про передачу їх спору на дозвіл однієї з центрів комерційного арбітражу - від МКАС при ТПП Росії до Арбітражного інституту при Стокгольмської торгової палаті і арбітражного суду ad hock, формованого відповідно до Арбітражним регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 року.

Відповідно до закріпленому в ст. 15 Конституції Російської Федерації принципу пріоритету міжнародних угод над внутрішнім законодавством ст. 7 Цивільного кодексу РФ містить правило у тому, що загальновизнані принципи і норми міжнародного правничий та міжнародні договори Російської Федерації є у відповідність до Конституції Російської Федерації складовою правової системи Російської Федерації. Далі вказується, що міжнародні договори Російської Федерації застосовуються до взаємин, зазначених у пп. 1 і 2 ст. 2 даного Кодексу, безпосередньо, крім випадків, коли з міжнародного договору, що його застосування потрібно видання внутрішньодержавного акта. Дуже важливою із практичною погляду є і год. 2 п. 2 ст. 7 ДК РФ, у якій закріплюється пріоритет міжнародного договору над внутрішнім законодавством: якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж, передбачених цивільного законодавства, застосовуються правила міжнародного договору.

Часто на практиці МКАС трапляються випадки звернення арбітрів до розпорядженням виходячи з згаданого правила ст. 7 ДК РФ, Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. У цьому не точно дається обгрунтування застосування цієї Конвенції з конкретних справ з погляду визначення моментом вступу Конвенції з для Росії. Як відомо, для СРСР Конвенція набула чинності із 1991 року. З огляду на заяви, виготовленого грудні 1991 року ухвалення він повному обсязі відповідальності за всіма зобов'язаннями СРСР згідно зі Статутом ООН і міждержавних договорів, депозитарієм якого є генеральний секретар ООН, Росія є учасницею даної Конвенції. Тому неточним представляється вказівку у деяких рішеннях те що, що з Росії Конвенція набула чинності із 1991 року.

Положення Віденської конвенції підлягають застосуванню до взаємин сторін договору міжнародної купівлі-продажу товарів у такому разі: у першому - під час перебування підприємств продавця та покупця у країнах - учасницях Конвенції.

Другий випадок виникає при застосування до відносинам сторін, неврегульованим або повністю урегульованим контрактом, російського матеріального права, частиною якої з розпоряджень ст. 7 ДК РФ є Віденська конвенція.

Звертаючись до конкретних справ, суперечки з яких було дозволені виходячи з розпоряджень Віденської конвенції, можна назвати справа 390/92 (рішення від 5 вересня 1994 року). У цьому справі суперечка між сторонами, мають своє місцезнаходження у країнах - учасницях Конвенції, стосувався серед іншого тлумачення укладеного ними договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Сторони неоднаково оцінювали обов'язок за оплатою портових витрат: на думку позивача, зазначені витрати підлягали оплати обсязі, оскільки передбачене контрактом обмеження ставилося лише у митним зборів; на думку ж відповідача, вони повинні бути оплачені повному обсязі. Разрешавший суперечка склад арбітрів дійшов висновку, що розходження між сторонами викликано неоднаковим тлумаченням відповідної статті контракту.

На думку арбітрів, тлумачення цього положення має даватися з урахуванням Віденської конвенції, маю на увазі, що контракт є волевиявлення сторін. З тексту аналізованого пункту слід, що у наміри обох сторін входило відшкодування саме тих портових витрат, які були оплачені інакше, ніж у твердої валюти. Грамматическое тлумачення офіційного англійського тексту цього пункту свідчить, що обмеження які підлягають відшкодуванню витрат стосується лише митним зборів. На користь такого тлумачення свідчить те обставина, що у час виконання контракту силу що діяли той час у Росії офіційних розпоряджень митні збори було встановлено у вигляді 0,15 відсотка від ціни ФОБ, що підтверджено наявними у справі документами.

Толкование аналізованого пункту контракту, запропоноване відповідачем, наводить, на думку арбітрів, висновку, прямо протилежного наміру сторін, висловленому ними на контракті, - оплату покупцем витрат у твердої валюти. Такий їхній підхід явно суперечив тому розумінню, яке мали б розумні особи, які у однаковій якості, як і боку контракту при аналогічних обставин. Навіть якби в останній момент підписання контракту відповідач виходив з представленого їм тлумачення, що ні підтверджується матеріалами справи, то силу п. 2 ст. 8 Віденської конвенції це може бути узято до уваги, оскільки суперечило б розумінню розумного особи, котрий діяв у тому ролі, як і позивач при аналогічних обставин. У цьому МКАС зазначив, що тих самих висновків привела би до і тлумачення цього положення контракту за правилами, передбачених які діяли на даний момент розгляду спору російським цивільного законодавства (ст. 59 Основ громадянського законодавства).

Проблема тлумачення контракту виникла й у справі 224/93 (рішення від 7 вересня 1994 року), де, між сторонами виникла суперечка щодо неоднакового розуміння становища контракту щодо умов розрахунків за товар. У цьому справі з тексту контракту ціна товару, валюта платежу і загальна сума вартості товару були виражені у доларах США. З що містився в контракті свідчення про співвідношення долара навіть італійської ліри, покупець оплачував товар саме у італійських лірах. Не погодившись із цим, продавець - позивач у справі звернувся до МКАС з вимогою про відшкодування які з'явились у результаті такої порушення контракту збитків. Дозволяючи даний суперечка, МКАС виходив речей, що підписи сторін на контракті розглядаються як заяву кожної їх у сенсі пп. 1 і 2 ст. 8 Віденської конвенції. З урахуванням розпоряджень цієї статті арбітраж дійшов наступним висновків.

По-перше, з контракту недвозначно випливає, що з його укладанні кожна зі сторін чітко й однаково висловлювала намір визначити ціну товару, валюту платежу і суму контракту єдину валюту - доларах США.

По-друге, наступне поведінка відповідача, спочатку відкрив акредитив у доларах США, свідчить у тому, що відповідач, як і і позивач, виходив речей, що платіж може бути зроблений доларах США.

По-третє, відповідачем заперечується, що вмикання в контракт становища, котрий фіксує курс італійської ліри до долара США перевищив на дату підписання контракту, здійснено з його ініціативи.

По-четверте, включення його запровадження в контракт це не дає підстав вважати, що сторонами відбулося угоду про застосування валютної застереження і тим самим про зміну інших умов контракту.

Відповідно до обставин справи, про намір відповідача, якщо його і це, надати цій становищу контракту значення валютної застереження позивач не знав не міг знати в останній момент підписання контракту. Вказівка в контракті про фіксації курсу італійської ліри до долара США перевищив на дату підписання контракту, а чи не весь період дії контракту дозволяє дійти висновку, як і розумне обличчя, чинне у тому ролі, як і позивач при аналогічних обставин, були б розуміти це, як це пропонує відповідач. По-п'яте, позивач прийняв платежів до італійських лірах під протестом, заявивши, що їм пред'явлені відповідачу відповідні вимоги. Зарахування з цього приводу позивача у доларах США сплачених відповідачем сум в італійських лірах неспроможна розглядатися як що означає виконання відповідачем його обов'язки здійснити платіж у доларах США. Питання конвертації банком позивача сплачених відповідачем італійських лір у долари США належить до внутрішньої сфері відносин між позивачем та її банком. При такі умови арбітраж дійшов висновку, що відповідач недоплатив позивачеві за поставлений товар і зобов'язав його здійснити доплату. Арбітрами також було розглянуто вимога позивача про сплату у сумі боргу належних відсотків річних. З розпоряджень ст. 78 Віденської конвенції, воно задоволено.

У справі 22/93 (рішення від 7 вересня 1994 року) продавець - фірма з Чехії - позивач у справі поставив товару, а покупець - підприємство із Росії - відповідач у справі отримав товар, проте оплатив його. Розглядаючи вимога позивача про відшкодування йому вартості товару, арбітри, з те, що спорящие боку є організаціями країн - учасниць Віденської конвенції, дозволили його за підставі ст. 53 і 54, зобов'язавши ответчика-покупателя, прийняв товар, оплатити його.

У другому справі, також розглянутий із застосуванням положень Віденської конвенції (справа 1/93, рішення від 15 квітня 1994 року), МКАС дійшов висновку, що, як випливає з матеріалів справи, истец-покупатель виконав свою зобов'язання щодо оплаті товару, а ответчик-продавец підтвердив отримання належних за товар сум, проте товар їм поставлений ні, попри численні нагадування истца-покупателя. При такі обставини, на думку арбітрів, відповідно до п. 1 ст. 49 Віденської конвенції покупець мав право заявити про розірвання контракту, що й їм зроблено. Відповідно до п. 2 ст. 81 Віденської конвенції сторона, що виконала договір в цілому або частково, вимагатиме одної боку повернення усе те, було нею сплачено за договором. Відповідно до ст. 78 Віденської конвенції, якщо сторона допустила прострочення у сплаті ціни чи іншого суми, інший бік має право відсотки із простроченою суми. Тож у рішенні МКАС зазначалося, що, відповідно до ст. 84 Віденської конвенції, якщо продавець зобов'язаний повернути ціну, він має також сплатити відсотки з неї, вважаючи з дату сплати ціни.

У другому справі (375/93, рішення від 9 вересня 1994 року) продавец-истец виконав свої зобов'язання, поставивши покупцю передбачений контрактом товар точному відповідність до його умовами. Покупець - відповідач у справі товар у не оплатив, і навіть не надав в обумовлене час судно для перевезення товару, закупленого їм у умовах ФОБ-порт відвантаження. У результаті товар перебував на зберіганні у порту призначення більш тривалий період часу, у зв'язку з ніж в продавця виникли додаткові видатки, суму що у ролі понесених їм збитків він поруч із вимогою оплату товарів просив стягнути з відповідача.

Як під час розгляду справи, продавець міг би належно виконав свої договірні зобов'язання, поставивши відповідачу товари, передбачені контрактом. У обгрунтування понесених їм додаткових витрат продавець представив документи, що підтверджують понесені ним збитки, складові витрати на сверхнормативному зберігання товарів у портах Рига і Вентспілс, викликані простроченням із боку ответчика-покупателя подачі судів під навантаження. Цю вимогу розраховане позивачем з урахуванням ставок зберігання, встановлених договорами позивача з експедиторами зі збереження та перевалці вантажів в портах відвантаження, і визнано МКАС підлягає задоволенню виходячи з ст. 74 Віденської конвенції 1980 року. Крім застосування становища Віденської конвенції про перебування підприємств продавця та покупця у країнах - учасницях Конвенції, на практиці Міжнародного комерційного арбітражного суду використовувався і принцип, коли її використання у силу норм міжнародного права слід забувати і у разі, якщо боку контракту не належать до країн - учасницям Конвенції.

Дозволяючи суперечку з справі 489/93 (рішення від 7 вересня 1994 року), МКАС констатував, що, як випливає з п. 9 контракту, сторонами досягнуто згоди про застосування до правовідносин, що випливають із контракту, російського законодавства. Російської Федерації є учасницею Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. Названа Конвенція є частиною російського правничий та з угоди сторін, і

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Основні види деліктів законів XII таблиць
  Зміст Введение………………………………………………………………………………3 Загальні засади Законів XII таблиц………………………5
 • Реферат на тему: Референдум у Росії
  Зміст Запровадження Глава I. Розвиток інституту референдуму. 1.1 Поняття і значення референдуму, і
 • Реферат на тему: Федеральне збори РФ
  1. Конституционно-правовой статус Федерального Збори РФ. 2. Структура Федерального Збори. Склад
 • Реферат на тему: Конституційний Суд РФ
  Запровадження I Конституційний контроль 1. Пам'яті Конституційного контролю. 2. Органи
 • Реферат на тему: Система органів гос.власти суб'єктів РФ
  Держава реально діє, поводиться як система, сукупність спеціальних органів, колективів людей,

Навігація