Реферати українською » Право » Завдання, система і функції органів юстиції Російської Федерації


Реферат Завдання, система і функції органів юстиції Російської Федерації

Страница 1 из 2 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ:

 

лист

1. Запровадження. 3

2. Мін'юст РФ:

    основні функції і організація. 4

3. Департамент судових приставів. 11

4. Нотариат. 14

5. Адвокатура. 17

6. Укладання. 19

7. Завдання № 1. 20

8. Завдання № 2. 22

9. Список використовуваної літератури. 24

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Роль органів юстиції, у становленні громадянського суспільства на РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Поворот у розвитку Росії у середині 1980-х років ознаменувався становленням при новій демократичній принципів, основою яких лягли такі поняття і категорії: правової держави, демократія, ринкової економіки, пріоритет захисту права і свободи людини. Однією з умов втілення у життя зазначених категорій є високий рівень громадянського суспільства, визначається здатністю населення самостійно й більше активно вирішувати питання самоорганізації життя. Попри відому жарт у тому, що Росія найрозвиненіша громадянське суспільство, у світі, оскільки її навчилися жити, абсолютно не розраховуючи допоможе держави, значення структурі державної влади щодо розвитку громадської самоорганізації неоціненно.

У зв'язку з цим у останнім часом істотно зросла роль Мін'юсту РФ та її територіальних органів у процесі становлення та розвитку громадянського суспільства. Посилення ролі Мін'юсту Росії у тому випадку безпосередньо з державної реєстрацією суспільних соціальних і релігійних об'єд-нань і контролювати відповідністю своєї діяльності російського законодавства і заявленим статутним цілям. Перед Міністерством юстиції РФ та її територіальними органами в суб'єктів нині стоїть найважливіше завдання щодо забезпечення виконання вимог Конституції РФ й російського законодавства про заборону створення умов та діяльність екстремістських суспільних соціальних і релігійних об'єднань.

Слід зазначити, що коли став дію з 1 липня 2002 р. Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних» роль органів юстиції при реєстрації громадських об'єднань є і релігійних організацій трохи змінилася, оскільки тепер державної реєстрації всіх без винятку юридичних здійснюють податкові органи. Проте органи юстиції як і займають що б місце у цьому процесі, оскільки і вони вирішили про державної реєстрації речових громадських об'єднань є і релігійних організацій.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ РФ.

Структура міністерства юстиції Російської Федерації.

Уся повнота відповідальності у виконанні функцій органів юстиції лежить міністерстві юстиції РФ. Виходячи з цього і будується організація його центрального апарату, у якому сформовані підрозділи, відповідальні за конкретні ділянки роботи. Відповідно до структурою апарату Мін'юсту РФ, затвердженої наказом міністра від 01 липня 1996 року, основні функціональні підрозділи цього міністерства можна було б зобразити так:

Центральний апарат Мін'юсту Російської Федерації

                        Російський федеральний центр судової експертизи

                                                      Лабораторії судової експертизи

                        Російська правова академія (РПА)

                                                       Філії й центри РПА

                        Міжнародний юридичний інститут

                       Федеральне агентство з захисту результатів інтелектуальної діяльності військового, спеціального й подвійного призначення

                         Державна реєстраційна палата

Російський інститут державних реєстраторів

Науковий центр правової інформації

Центри правової інформатизації

Головний інформаційно-аналітичний центр

Органи юстиції, у суб'єктів Російської Федерації

Підрозділи судових приставів

Установи юстиції з державної реєстрації прав на нерухомого майна і операцій із ним

Управління виконання покарань

Установи виконання покарань

Державні нотаріальні контори

Робота з з організаційного забезпечення діяльності судів покладено насамперед управління організаційного забезпечення судової роботи і виконавчого виробництва, у складі утворені відділи, займаються організаційним забезпеченням судової діяльності, організацією виконавчих виробництв, і навіть аналітичною роботою. Питання підготовки й підвищення кваліфікації кадрів, зокрема суддівських, вирішуються управлінням із питань державної служби й кадрів.

Проблеми вдосконалювання і систематизації законодавства віддані у провадження ще з однією групи підрозділів – управлінь конституційного законодавства, громадянської непокори і економічного законодавства, законодавства боротьби з правопорушеннями і систематизації законодавства. Близько них щодо своїм загальним завданням примикає управління державної реєстрації речових відомчих нормативних актів і управління інформатизації і статистики, основне завдання якого у автоматизованому обліку законодавства та інших нормативних актів і забезпечення інформації про неї.

Інші ділянки роботи, покладений Мін'юст РФ, доручені іншим функціональним підрозділам – управлінню у справі суспільних соціальних і релігійних утворень, управлінню організаційно-правового забезпечення юридичну допомогу, міжнародно-правовому управлінню, відділу експертних установ.

Найпотужніша структура Мін'юсту Головне управління виконання покарань (ДУВП) - передано Міністерством внутрішніх справ Мін'юсту Росії у 1998 р. відповідно до зобов'язаннями, узятими Україною ніби беручи Ради Європи.

Головне завдання ГУИНа - виконання кримінальних покарань, зміст обвинувачуваних, підсудних і засуджених, які перебувають під вартою, їх охорона, этапирование і конвоювання, і навіть контролю над поведінкою умовно від засуджених та осіб, яким суд надав відстрочку відбування покарання.

Як і інших міністерствах, роботою Мін'юсту РФ керує міністр, який одержує своїх повноважень гаразд, встановленому Конституцією РФ. Вона має заступників, призначуваних Урядом РФ і несучих відповідальність за конкретні ділянки роботи у відповідність до розподілом обов'язків, який затверджується міністром. Безпосереднє керівництво підрозділами здійснюють їх начальники, призначувані міністром. Роботою деяких найважливіших підрозділів можуть керувати безпосередньо заступників міністра.

Провідну роль роботи і прийняття принципових рішень покликана грати саме колегія Міністерства юстиції РФ. Вона утворюється у складі міністра (голова), їхніх заступників та інших керівних працівників міністерства. Склад колегії стверджується Урядом РФ. Вона у своїх регулярно созываемых засіданнях розглядає основні питання діяльності Міністерства освіти й підвідомчих органів прокуратури та установ, і навіть питання організаційного забезпечення діяльності судів.

Основні правові акти, які регламентують діяльність Мін'юсту Російської Федерації.

 

Компетенція Мін'юсту Російської Федерації встановлено:

· Конституцією Російської Федерації

· Положенням про міністерстві юстиції Російської Федерації, затвердженим Указом президента Російської Федерації від 02.08.99 р. № 954

· Положенням про міністерстві юстиції Російської Федерації, затвердженим постановою Ради Міністрів - Уряди Російської Федерації від 04.11.93 р. № 1187

· Концепцією реформування органів прокуратури та установ юстиції Російської Федерації, затвердженої постановою Уряди Російської Федерації від 07.10.96 р. № 1177

· Указом президента Російської Федерації від 03.12.94 р. № 2147 “Про заходи з удосконалення юридичного забезпечення діяльності президента Російської Федерації”

· Постановою Уряди Російської Федерації від 03.06.95 р. № 550 “Про додаткових функціях Мін'юсту Російської Федерації”

· Указом президента Російської Федерації від 02.05.96 р. № 642 “Про заходи для розвитку органів юстиції Російської Федерації”

· Федеральним законом від 21.07.97 р. № 118-ФЗ “Про судових приставах”

· Федеральним законом від 21.07.97 р. № 119-ФЗ “Про виконавче провадження”

· Федеральним законом від 21.07.97 р. № 122-ФЗ “Про державну реєстрацію прав на нерухомого майна і операцій із ним”

· Указом президента Російської Федерації від 08.10.97 р. № 1100 “Про реформування кримінально-виконавчої системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації”

· Постановою Уряди Російської Федерації від 13.08.97 р. № 1009 “Про затвердження Правил підготовки нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади і державної реєстрації”

· Постановою Уряди Російської Федерації від 01.11.97 р. № 1378 “Про заходи з реалізації Федерального закону “Про державну реєстрацію прав на нерухомого майна і операцій із ним”

· Постановою Уряди Російської Федерації від 02.02.98 р. № 130 “Про порядок реєстрації, відкриття і закриття Російської Федерації іноземних релігійних організацій”.

Основні функції

Мін'юст Російської Федерації (Мін'юст Росії) є федеральним органом виконавчої, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері юстиції з урахуванням що регламентують правових актів.
   Мін'юст Росії, його органи, закладу і організації утворюють єдину систему юстиції. Система юстиції Російської Федерації є складний, динамічно що розвивається об'єкт, має трирівневу структуру (федеральний, регіональний, районний).

Його статус і в час визначається Положенням про міністерстві юстиції РФ, затвердженим Постановою Рада міністрів – Уряди РФ від 04 листопада 1993 року й деякими іншими правовими актами, виданими Верховною Радою РФ, Президентом РФ і Урядом РФ.

Відповідно до п.3 Положення на міністерство юстиції РФ покладено такі (функції):

а) Реалізація правової політики держави у встановленої у сфері діяльності:

 • нормотворча діяльність;
 • уявлення Уряди Російської Федерації у Державній думі Федерального Збори і Конституційному Суде Російської Федерації;
 • розробка та реалізація програм правової інформатизації.

б) Забезпечення не більше своєї компетенції правий і законних інтересів Російської Федерації, громадян, і юридичних:

 • державна реєстрація контроль над діяльністю юридичних;
 • організація діяльності судебно-экспертных установ;
 • організація діяльності державних нотаріальних контор;
 • організація діяльності колегій адвокатів;
 • державна реєстрація актів громадського стану;
 • функції уповноваженого Урядом Російської Федерації органу виконавчої влади системі реєстрації прав на нерухомого майна і операцій із ним;
 • міжнародно-правова діяльність.

в) Забезпечення правового захисту інтелектуальної власності:

 • реалізація державної політики у сфері правового захисту інтелектуальної власності.

р) Забезпечення встановленого порядку діяльності судів, виконання судових актів і актів інших органів:

 • організація діяльності служби судових приставів;
 • забезпечення діяльності військових судів.

буд) Забезпечення виконання кримінальних покарань:

 • забезпечення виконання кримінальних покарань, зміст які перебувають під вартою, і навіть їх охорону, этапирование і конвоювання;
 • здійснення на виробничих об'єктах кримінально-виконавчої системи дозвільних, контрольних і наглядових функцій у сфері промислову безпеку.

е) Обеспечивающие функції:

 • організаційно-фінансова діяльність;
 • реалізація кадрової політики;
 • розгляд усних і письмових звернень громадян, пов'язаних із роботою органів прокуратури та установ юстиції.
 • ДЕПАРТАМЕНТ СУДОВИХ ПРИСТАВОВ.

Департамент судових приставів створений складі Мін'юсту на виконання Федеральных законів “Про судових приставах” і “Про виконавче провадження” 1997 р. У той самий час початку формуватися і Служба судових приставів, покликана поряд з іншими функціями здійснювати виконання судових актів і актів тих органів, і навіть здійснювати оперативно-розшукову діяльність, пов'язану з виконанням покладених її у функцій.

Сьогодні Служба має статус як федерального органу виконавчої, а й правоохоронного; поруч із широкі повноваження вона вправі застосовувати відповідних заходів примусу до недбайливих боржникам і приватним особам, перешкоджає належному виконання судових рішень, має озброєння, спеціальну техніку.

Стаття 1 федерального закону № 118 – ФЗ від 21 липня 1997 року «Про судових приставах» покладає на службу судових приставів завдання забезпечення порядку діяльності Конституційного суду Російської Федерації, Верховного Судна Російської Федерації, вищого Арбітражного Судна Російської Федерації, судів загальної юрисдикції, і арбітражних судів, і навіть у виконанні судових актів і актів інших органів, передбачених федеральним законом про виконавче провадження.

У своїй діяльності судові пристави керуються Конституцією РФ, федеральним законом № 118 – ФЗ від 21 липня 1997 року «Про судових приставах», федеральним законом про виконавче провадження й іншими федеральними законами, і навіть прийнятих у відповідність до ними нормативними правовими актами Президента РФ, Уряди РФ, міністерства юстиції РФ.

Нині служба судових приставів, що входить у систему органів Мін'юсту Росії і близько очолювана заступником Міністра юстиції – Головним судовим приставом РФ, має таку організаційну структуру:

· департамент судових приставів Мін'юсту РФ, очолюваний заступником головного судового пристава РФ;

· служби судових приставів Управління військових судів Мін'юсту РФ, очолювані заступником начальника Управління військових судів – головним військовим судовим приставом;

· служби судових приставів органів юстиції суб'єктів РФ, очолювані заступниками начальників органів юстиції суб'єктів РФ – головними судовими приставами суб'єктів РФ;

· районні, міжрайонні чи відповідні їм відповідно до адміністративно-територіальним поділом суб'єктів РФ підрозділи судових приставів, які з судових приставів щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів і участі судових приставів – виконавців, очолювані старшими судовими приставами.

Залежно від виконуваних обов'язків судові пристави поділяються на судових приставів, які забезпечують встановлений порядок діяльності судів і участі судових приставов-исполнителей, виконуючих судові акти і акти інших органів. Повноваження й підвищити вимоги, передбачені федеральним законом № 118 – ФЗ від 21 липня 1997 року «Про судових приставах», однаково поширюються на судових приставів, які забезпечують встановлений порядок діяльності судів і участі судових приставов-исполнителей.

Судовий пристав зобов'язаний використовувати надані йому права відповідно до законом і допускати своєї діяльності обмеження правий і законних інтересів громадян і організації.

Мін'юст Російської Федерації здійснює організаційне і методичне керівництво діяльністю служби судових приставів через головного судового пристава Російської Федерації. Органи юстиції суб'єктів Російської Федерації здійснює організаційне і методичне керівництво діяльністю відповідних служб судових приставів через головних судових приставів суб'єктів Російської Федерації.

НОТАРИАТ.

Верховною Радою Російської Федерації 11 лютого 1993 року прийнято Основи законодавства Російської Федерації про нотаріат, введеними на дію з опублікування (було опубліковано у "Російської газеті" N 49 від 13.03.93).

     За статтею 1 Основ нотаріат Російській Федерації покликаний забезпечити відповідно до Конституцією Російської Федерації, Конституциями республік у складі Російської Федерації, даними Основами захист правий і законних інтересів громадян, і юридичних шляхом скоєння нотаріусами передбачених законодавчими актами нотаріальних дій від імені Російської Федерації. Нотариальные дії роблять нотаріуси, працюють у державною нотаріальною конторі чи займаються приватної практикою. Незалежно що від цього, нотаріуси під час проведення нотаріальних дій мають рівні права й виконують однакові обов'язки, а оформлені нотаріусами документи мають однакову юридичної чинності (ст. 2 Основ).

Стаття 35 Основ містить перелік нотаріальних дій, які заслуговують здійснювати нотаріуси, саме: посвідчення угод, видача свідоцтва про право власності частку в загальне твердження майні подружжя, засвідчення дійсності копій документів і майже підписів ними, посвідчення факту перебування громадянина живими, прийняття за зберігання документів і майже т. буд. До компетенції нотаріусів, що працюють у державних нотаріальних конторах, крім дій, передбачених ст. 35 Основ, належить й спадкових прав.

На посаду нотаріуса Російській Федерації призначається гаразд, встановленому справжніми Основами, громадянин Російської Федерації, яка має

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація