Реферати українською » Право » Страхування "Автокаско"


Реферат Страхування "Автокаско"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст:

Що таке «>Каско»? 2

«>Автокаско»- вид страхування автотранспорту 2

Розмір збитку і страхове відшкодування зі страхування «>автокаско» 6

>Глоссарий 10  

Використовувана література: 11

Що таке «>Каско»?

«>Каско» (>hullinsurance) – страхової термін, застосовуваний при страхуванні транспортний засіб (суду, літаки, автомобілі). «Страхуваннякаско» передбачає відшкодування збитків від ушкодження чи загибелі лише перевізного кошти. Страхування пасажирів, перевезеного майна, відповідальності перед третьою особою тощо. буд. у вигляді страхування не передбачено.

 

«>Автокаско»- вид страхування автотранспорту

Відповідно до правилами дорожнього руху транспортним засобом є, призначене для перевезення дорогах людей, вантажів чи устаткування, встановленого у ньому.

Страхування автотранспорту є майновим страхуванням і підрозділяється страхування транспорту як майна (сукупності пристроїв і творення механізмів) страхування цивільну відповідальність власника транспортний засіб як джерела підвищеної небезпеки.

Страхування автотранспорту як майна – «>автокаско» забезпечує страхове покриття по автотранспортному засобу і додатковому устаткуванню за її повної фактичної загибелі, тобто. повної втрати головною функції вироби, або пошкодження, тобто. часткової втрати головною функції і (чи) основних, другорядних і побічних функцій вироби.

Об'єктом страхування від договору «>автокаско» є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням транспортним засобом, внаслідок ушкодження, знищення чи викрадення транспортний засіб.

Зазвичай, страхування «>автокаско» включає повний набір страхових ризиків, гаданих подій. На випадок наступу яких проводиться страхування автотранспортного кошти, устаткування.

Страхування за ризиком «Збитки»- загибель чи ушкодження транспортний засіб, зміни у результаті: аварії, пожежі, вибуху, провалу під лід, удару блискавки, бурі, шторму, урагану, лівія, граду, багатого снігопаду, землетрусу, селю, обвалу, зсуву, паводка, повені, інших стихійних лих, і навіть протиправних дій інших. Протиправні дії інших необхідно відрізняти від обставин, визнаних форс-мажорними (масових заворушень, воєнних конфліктів).

>Аварией визнається знищення чи ушкодження транспортний засіб внаслідок дорожньо-транспортної пригоди: зіткнення з іншим транспортним засобом, наїзду ( удару) на нерухомі і рухомі предмети ( споруди, перешкоди, тварини), перекидання, затоплення, короткого замикання струму, бою шибок, падіння транспортний засіб, і навіть якогось елемента нею.

Страхування за ризиком «втрати товарного виду»- зменшення дійсною вартості майна транспортний засіб, зміни у результаті виконання ремонтних робіт із метою усунення ушкоджень, які є результатом подій, відповідних ризику «збитки».

Страхування за ризиком «допомогу на дорогах»- у разі відмов у роботі окремих агрегатів, систем, вузлів і пристроїв (крім радіо-, аудіо-, відео- і телеапаратури додатково встановленої на транспортному засобі), які перешкоджають руху й у встановлення яких необхідна допомогу фахівців.

Страхування за ризиком «викрадення»- втрата транспортний засіб внаслідок викрадення чи розкрадання. І тут обов'язково підтвердження факту звернення до правоохоронні органи.

Договір страхування транспортний засіб є двостороннім й у письмовій формах. Сторонами за договором є страховик і страхувальник, можуть бути і треті обличчя івигодоприобретатели.

>Страховщиками відповідно до законом зізнаються юридичних осіб будь-який організаційно-правовою форми, передбаченої законодавством Російської Федерації, створені реалізації страхової роботи і що у установленому порядку ліцензію за проведення страхової діяльності.Законодательними актами можуть встановлюватися обмеження під час створення іноземними юридичних осіб і іноземними громадянами страхових організації біля Російської Федерації.

З іншого боку, страховики що неспроможні безпосередньо займатися виробничої, торгово-посередницької та надійної банківської діяльністю.

>Страхователями можуть бути юридичні особи та дієздатні фізичні особи,заключающие зі страховиками договори страхування або які страховиками з закону. Вони мають право укладати угоди про страхуванні третіх осіб та призначативигодоприобретателей щоб одержати виплат, і навіть заміняти їх за своєму розсуду до страхового випадку.

За системою «>автокаско» страхування приймаються автотранспортні кошти на справному стані, належать страхувальникові на праві власності, повного господарського ведення чи оперативно керувати, зареєстровані чи підлягають реєстрації органами Державтоінспекції Російської Федерації.

Страхові компанії вправі вводити власні правила з цього приводу. Так було в правилах добровільного страхування транспортних засобів компанії «>РОСНО» страхування приймаються транспортні засоби, зареєстровані органами ДАІ які подолали державний технічний огляд. Але може бути прийнятий і незареєстровані транспортні засоби, куди видано реєстраційні знаки «транзит», також здобуті торгових організаціях РФ чи минулі митне оформлення, проти яких термін постановки на облік – п'ять діб – не минув на дату підписання договору.

На страхування може з'явитися додаткове обладнання та приналежності автотранспортного кошти: автомобільна тілі- і радіоапаратура, устаткування салонів, світлові, сигнальні та інші додаткові устрою, встановлені наавтотранспортном засобі, відповідальні вимогам відповідним стандартів, правил технічної експлуатації, інструкцією підприємств-виготовлювачів, реєстраційних документів й іншої нормативно-технічної документації, але з що входять до заводську комплектацію. Відповідно до правилами «>РОСНО» устаткування, встановлений на транспортному засобі, визнається складовою частиною, якщо страхувальник зазначив марку, найменування, кількість і вартість цього устаткування.

Конкретний договір страхування може передбачати відповідальність страховика як у всім страховим ризикам, і за якою їх комбінації. Також додатково може включатися страхування цивільну відповідальність чи особистий страхування водія і пасажирів у разі дорожньо-транспортного пришестя.

Щоб убезпечити себе від компенсувати збитки, заподіяної внаслідок кримінальної діяльності страхувальника, страхові компанії запровадили низку обмежень і винятків на виплату страхове відшкодування.

Так, збитки не відшкодовуються, якщо доведуть, що: події, їх породили, носили умисний характер, або обличчя, керував транспортним засобом, перебував у стані алкогольного сп'яніння, транспортний засіб використовувалося як знаряддя чи злочину, за наявності несправностей, ігнорувалися вимоги компетентних органів на ліквідацію несправностей чи вимоги органів ДАІ, й інших обмежень.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін і вказується у договорі (полісі). Вона може бути вище, ніж страхова вартість транспортний засіб.

Страхова вартість транспортний засіб може визначаться виходячи з відпускну ціну аналогічної моделі, довідки-рахунки, оцінкиексперта-страховщика. Якщо страхувальник зазначив додаткове устаткування, то страхова сума поповнюється вартість устаткування.

Сумастиховой премії – і щодо оплати страхування розраховується з величини страхової суми, терміну страхування, базового коефіцієнта іпоправочних коефіцієнтів, які враховують конкретні умови страхування і Порядок сплати страхової премії.

У договорі страхування боку можуть встановлювати франшизу – розмір невозмещаемой частини збитку. Вона може бути як умовної і безумовною.

Умовна франшизу – та, коли він страховик не відшкодовує збиток, який перевищує суму франшизи, але відшкодовує його дії повністю, коли він її перевищує.

При безумовноюфраншизе страховик відшкодовує збиток з відрахуванням суми франшизи.

Договір страхування, зазвичай, полягає терміном однією рік, але, можливо укладено і інший термін за згодою сторін.

Договір страхування набирає чинності, якщо у неї немає інше в останній момент сплати страхової премії чи першого її внеску. Страхові компанії, намагаючись убезпечити себе, встановлюють власні правила. Так, компанія «>РОСНО» встановлює, що договір набирає чинності після оплати всієї страхової премії або у відповідність до датою яка вказана у договорі.

Дострокове припинення дії договору страхування можливо, за наступних обставин:

- якщо відпала можливість страхового випадку і існування ризику припинилося для розслідування обставин іншим, ніж страховому випадку.Страховщик повертає частина страхової премії за межі не минулий термін;

- страховик виконав свої зобов'язання за договором страхування повному обсязі;

- страхувальник відмовився від договору достроково. У разі він припиняється з дати, яка вказана у письмовому повідомлення.

У договорах страхування автотранспорту, які страхові компанії розробляють на свої клієнтів, нерідко закріплюється обов'язок останніх повідомляти страховику про зміну за обставин, викладених під час укладання договору страхування.Страховщик, своєю чергою, вправі наполягати на зміну умов договору, а у відмові змінити умови – з його розірвання.

Страхувальник, може від укладання договору на користь третіх осіб –вигодоприобретателей, але ці не звільняє його від зобов'язань за договором, якщо його обов'язки не виконанівигодоприобретателем. Страхові компанії вправі вимагати відвигодоприобретателей продовжувати виконувати обов'язки за договорами страхування, якщо вони виконуютьсястрахователем.

 

Розмір збитку і страхове відшкодування зі страхування «>автокаско»

При визнання факту наступу страхового випадку страховик зобов'язаний відшкодувати страхувальникові збиток, що виник унаслідок втрати, ушкодження чи загибелі транспортний засіб чи у роботі окремої його системи. Відшкодування збитків здійснюватися шляхом виплати суми страхове відшкодування.

 Величина збитку визначається страховиком чи з його дорученням експертної організацією, має відповідну ліцензію.

Що стосується викрадення чи розкрадання транспортний засіб, застрахованої за ризиком «викрадення», страхового відшкодування виплачується у вигляді страхової суми за ризиком «викрадення», діючої на дату наступу страхового випадку.

У разі пошкодження транспортний засіб, застрахованої за ризиком «збитки» величина заподіяної збитку визнається що дорівнює вартості виконання ремонтно-відбудовних робіт, які забезпечують усунення ушкоджень, які з'явились у результаті наступу страхового випадку, і обумовленою шляхом підсумовування:

- витрат за оплаті запасними частинами, зменшених на відсоток зносу, вказаної у страховому полісі;

- витрат за оплаті витратних матеріалів, необхідні виконання ремонтних робіт;

- витрат за оплаті виконання необхідних ремонтних робіт;

- витрат за оплаті перевезення (евакуації) транспортний засіб з місця дорожньо-транспортної пригоди, зареєстрованого органами ДАІ, у результаті якого транспортний засіб одержало ушкодження, у яких його експлуатація заборонена чи технічно неможлива.

Якщо договір страхування укладено за умови виплати величини збитку витрат за оплаті запасними частинами, необхідні проведення ремонтних робіт, враховуються повному обсязі.

Витрати за оплатою запасними частинами і витратних матеріалів, необхідні проведення ремонтних робіт, і навіть за оплатою самих робіт що неспроможні перевищувати відповідні середньоринкові ціни, сформовані на дату наступу страхового випадку у регіоні експлуатації транспортний засіб, якщо інше не передбачено договором страхування.

Витрати за оплатою ремонтних робіт визначаються шляхом множення трудомісткості робіт, певної внормо-часах відповідно до нормативних документів заводу-виготовлювача, на вартість одногонорма-часа, встановлену на дату наступу страхового випадку.

У разі відмов у роботі окремих агрегатів, систем, вузлів і пристроїв транспортний засіб, застрахованої за ризиком «допомогу на дорогах», величина заподіяної збитку визначається шляхомсуммирования6

- витрат за виклику бригади технічної допомоги чиевакуатора;

- витрат за оплаті виконання діагностичних і ремонтних робіт, які забезпечують усунення відмов дома виникнення страхового випадку. Такі витрати відшкодовуються у сумі, який перевищує вартості одногонорма-часа;

- витрат за оплаті перевезення (евакуації) транспортний засіб від місця наступу страхового випадку до місця, зазначеногострахователем, не більше території страхування, зазначеній у страховому полісі (договорі страхування), якщо усунути наслідки виникнення відмови на місіть неможливо з технічних чи кліматичним причин чи у із відсутністю в страхувальника необхідних запасними частинами.

Якщо страхувальник незгодний із величиною збитку, що була визначено страховиком, то страхувальник має право провести власним коштом додаткову експертизу

При недосягненні угоди щодо величини збитку, певного внаслідок проведення додаткової експертизи, боку вправі звернутися до суду.

В усіх випадках сума відшкодування неспроможна перевищувати страхову суму, зменшену у сумі раніше вироблених виплат з відповідного ризику, крім випадку, коли страхувальника пов'язані з його обов'язком приймати слушні та доступні заходи для зменшенню можливого збитку. Вони відшкодовуються пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості незалежно від цього, що вони зі сплатою інших збитків можуть перевищити страхову суму. Цю витрату відшкодовуються, якщо вони потрібні були чи було проведено зв'язки України із виконаням вказівок страховика, навіть якщо вжиті заходи не мали успіху.

Якщо страхова сума виявляється рівної страхової вартості транспортний засіб, то страхового відшкодування виплачується у вигляді заподіяної збитку, але з більш страхової вартості, зменшеної у сумі раннє вироблених виплат з відповідного ризику.

Якщо страхова сума менше страхової вартості, яка вказана у страховому полісі (договорі страхування), то відшкодовується тільки п'яту частину заподіяної збитку, пропорційна відношенню страхової суми до страхової вартості, але з більш страхової суми, зменшеній у сумі раніше вироблених виплат з відповідного ризику.

Якщо договорі страхування від якомусь ризику передбачені виплати страхове відшкодування за умови «за першим ризику», то страхового відшкодування виплачується у вигляді заподіяної збитку, але з більш страхової суми, зменшеній у сумі раннє вироблених виплат з відповідного ризику.

Якщо величина збитку перевищує страхову вартість транспортний засіб, то такий стан ушкодженого транспортний засіб класифікується як «конструктивна загибель», а страхового відшкодування виплачується у вигляді страхової суми, встановленої за ризиком «збитки», якби дату підписання договору страхування страхова сума, встановлена за ризиком «збитки» дорівнює страхової вартості транспортний засіб, не вироблялося виплат сум страхове відшкодування за ризиком «збитки» і страхувальник у порядку оформив припинення права власності на пошкоджене транспортний засіб на користь страховика.

У інших випадках розмір страхове відшкодування визначається шляхом вирахування з страхової суми частини залишкової вартості неушкоджених деталей, вузлів і елементів конструкції, пропорційної відношенню страхової суми до страхової вартості й раніше виплачених сум страхове відшкодування по страховому ризику «збитки».

Необхідною передумовою отримання страхове відшкодування у разі розкрадання (викрадення) є укладання однієї з двох договорів:

- договору між власником транспортний засіб і страховиком, відповідно до яким у разі виявлення викраденого транспортний засіб власник транспортний засіб приймає він зобов'язання оформити припинення права власності на знайдене транспортний засіб на користь страховика. У цьому боку несуть порівну витрати, пов'язані з оформленням припинення права власності на користь страховика;

- договору міжстрахователем і страховиком, відповідно до яким страхувальник приймає він зобов'язання повернути страховику протягом 10 днів із дати виявлення транспортний засіб отриману суму страхове відшкодування з урахуванням інфляції і відшкодувати йому витрати, пов'язані із вмістом виявленого транспортний засіб, з відрахуванням вартості втрачених агрегатів, деталей, систем, вузлів, пристроїв і елементів конструкції транспортний засіб, зменшеної на відсоток зносу, вказаний у страховому договорі (полісі).

З суми страхове відшкодування, підлягає виплаті, то, можливо утримана сума безумовною франшизи.

Що стосується сплати страхової премії на виплату страховик вправі від суми страхове відшкодування

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація