Реферати українською » Право » Оподаткування і регулювання страхової діяльності


Реферат Оподаткування і регулювання страхової діяльності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ПЕЧАТИ

Реферат

за курсом

“Страхування”

на задану тему: “Оподаткування і регулювання страхової діяльності”

студентки заочного відділення

6 курсу групи Г-16

Рожковой Катерини Олексіївни

МОСКВА

1999 р.


План :

I. Платники податку.

II. Об'єкт оподаткування.

III. Розрахунок оподатковуваної бази.

IV. Податкові ставки.

V. Пільги з податку.

VI. Особливості оподаткування доходів страхових організацій різних організаційно-правових форм.

VII. Зарахування податкові платежі до бюджету.

VIII. Порядок обчислення і продовжити терміни сплати податку.

IX. Договори і реструктуризувати зобов'язання з питань оподаткування.

X. Усунення подвійного оподаткування.

XI. Відповідальність платників контроль податкові органи.

XII. Державний нагляд за страхової діяльністю до.


Страхування є відносини з захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб в разі настання певних подій (страхових випадків) з допомогою грошових фондів, формованих з сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій).

I. Платники податку

Платниками на доходи від страхової діяльності, здійснюваної виходячи з ліцензії, є підприємства, заклади і організації, включаючи підприємства з іншими інвестиціями, є юридичних осіб за законодавством Російської Федерації.

Платниками на доходи від страхової діяльності є також компанії, фірми, будь-які інших організацій, освічені відповідно до законодавством інших держав, які проводять у порядку страхову діяльність у Російської Федерації через постійні представництва. Під постійним представництвом іноземної юридичної особи з оподаткування розуміється бюро, контора, агентство, будь-яке інше місце здійснення страхової діяльності, і навіть організації та громадяни, уповноважені іноземними юридичних осіб здійснювати представницькі функції Російській Федерації. Іноземне юридична особа підлягає обліку у податковій органі за місцем розташування її сталого представництва. Підприємства, закладу і організації, вказаних у теперішньому розділі, іменуються надалі "страхові організації".

II. Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є прибуток від страхової діяльності, зменшений у сумі витрат, які включаємо в собівартість страхових послуг. У цьому видатки оплату праці при обчисленні оподаткованого доходу в собівартість страхових послуг не включаються.

До доходах від страхової діяльності ставляться:

а) страхові платежі (страхові премії) за договорами страхування й перестрахування;

б) комісійні винагороди із перестрахування;

в) частка перестрахувальників в виплачених страхових сумах і страхових відшкодування;

р) суми повернення спеціальних страхових резервів попереднього періоду;

буд) інші доходи, пов'язані з страхової діяльністю, включаючи прибутки від інвестування тимчасово вільних засобів і розміщення їх у рахунках банках.

Доходи страхових організацій іноземній валюті підлягають оподаткуванню через сукупність з доходом від страхової діяльність у рублях. А доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються на рублі за курсом за Центральний банк Російської Федерації, що діяв надходження коштів у валютний державний кошт або до каси страхової організації.

Прибуток від акцій, облігацій та інших цінних паперів, що належать страхової організації, і навіть від дольової участі за іншими підприємствах підлягає оподаткуванню у джерела цих доходів.

Прибуток, отримана страхової організацією від інших видів діяльності, які пов'язані зі страхової діяльністю, і навіть доходи посередників (брокерів) оподатковуються гаразд, передбаченому Законом Російської Федерації "Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій".

III. Розрахунок оподатковуваної бази

З метою оподаткування дохід зменшується у сумі наступних витрат:

а) виплачених страхових сум і страхових відшкодувань;

б) комісійних винагород, виплачених посередникам (страховим агентам, страховим брокерам) за операціями страхування й перестрахування;

в) страхових платежів (премій), переданих перестрахування;

р) повернення перестрахувальникам їх частки спеціальних страхових резервів минулого року;

буд) відрахувань від страхових платежів (премій) у спеціальні страхові фонди й резерви, утворювані відповідно до законодавчими актами;

е) сум, внесених Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Державний фонд зайнятість населення Російської Федерації, Фонд обов'язкового соціального страхування Російської Федерації, і навіть інших обов'язкових платежів;

ж) сум, належних до сплати в бюджетну систему Російської Федерації як податок на майно, земельного податку і цільових надходжень у дорожні фонди Російської Федерації як податок на користувачів автошляхів, податку з власників транспортних засобів і податку придбання автотранспортних коштів;

із) витрат, які включаємо в собівартість страхових послуг (крім витрат на оплату праці) виходячи з Положення склад витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку, який дозатверджується Урядом Російської Федерації за узгодженням із Верховною Радою Російської Федерації.

При визначенні оподатковуваної бази страхових організацій, одержують прибуток (дохід) від іншої, віднесення затрат (крім передбачених підпунктами "а" - "буд) на страхову і іншій діяльності виробляється з частки доходу страхової роботи і виручки від продукції (робіт, послуг) від іншої у сумі доходу

IV. Податкові ставки

Оподаткований база оподатковується за ставкою 25 відсотків.

Ставка податку може змінюватися під час затвердження федерального бюджету на майбутній фінансовий рік.

V. Пільги з податку

При обчисленні податку оподатковуваний дохід зменшується на суми:

а) витрат, які вироблялися відповідність до нормативами, затверджуваними місцевими органами влади, утримання що є на балансі страхової організації об'єктів та шкільних установ охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, і навіть дитячих таких закладів, дитячих таборів відпочинку, будинків престарілих і інвалідів, житлового фонду, й витрат за це ще при пайову участь страхової організації у змісті зазначених об'єктів та шкільних установ. Витрати страхової організації при пайову участь приймаються не більше норм, затверджуваних місцевими органами влади, територій розташовані спорудження вказаних об'єктів і бюджетні установи;

б) внесків на благодійницькі цілі, в екологічні, оздоровчі, освітні та інші фонди (громадські об'єднання), громадських організацій інвалідів, релігійних організацій (об'єднанням), зареєстрованим у установленому порядку, і навіть сум, перелічених підприємствам, установам та організаціям культури, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, але з більше однієї відсотка оподаткованого доходу.

Зазначені фонди, підприємства, закладу і організації, отримали такі величезні кошти, після закінчення звітного року у податковий орган за місцем свого перебування звіт про які поступили сумах та його витраті. Що стосується використання коштів за призначенням, у дохід федерального бюджету установленому порядку стягується сума розмірі цих коштів.

в) витрат за технічне переозброєння, і навіть для будівництва і реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури.

По страховим організаціям, у яких прибуток (дохід) від інших видів діяльності, віднесення пільг на страхову або ту діяльність виробляється з частки доходу страхової роботи і виручки від продукції (робіт, послуг) від іншої у сумі доходу.

Ставки податку страхової організації знижуються на 50 відсотків, якщо від загальної кількості працівників інваліди становлять щонайменше 50 відсотків або інваліди і (чи) пенсіонери – щонайменше 70 відсотків.

При визначенні права на пільгу в середньоспискову чисельність включаються працівники, що перебувають у штаті страхової організації, зокрема які працюють за сумісництву, і навіть особи, не що перебувають у штаті страхової організації (виконують роботи з договору підряду та інших договорами цивільно-правового характеру).

Для страхових організацій, які отримали попередньому році збиток (за даними річного бухгалтерського звіту), частину спільних доходів, вкладених у його покриття, звільняється з сплати податку протягом наступних п'яти (за умови повного використання ці цілі коштів резервного та інших аналогічних за призначенням фондів, створення яких передбачено законодавством).

Податкові пільги нічого не винні зменшувати фактичну суму, нараховану не враховуючи пільг понад 50 відсотків.

Доходи, отримані страхової організацією від інвестування тимчасово вільних коштів за довгостроковому страхуванню (включаемые в оподатковуваний дохід у відповідність до підпунктом "буд"), зменшуються у сумі, обчислену все обсяг резерву, що у розпорядженні страхової організації, за відсотком, передбаченому у структурі тарифної ставки .

Страхові організації користуються правами і пільгами відповідно до Законом Російської Федерації "Про оподаткування доходів від страхової діяльності" та інші законодавчими актами Російської Федерації, і навіть міжнародними договорами Російської Федерації і СРСР.

Дані страхові організації, які мають у відповідності з міжнародними договорами декларація про пільгове оподаткування доходів від джерел у Російської Федерації, протягом року із дня отримання прибутку подають заяву про зниження чи скасування податку порядку, встановленому Державній податковій службою Російської Федерації. Заяви, подані закінченні зазначеного терміну, розгляду не підлягають.

Податкові пільги можуть змінюватися під час затвердження федерального бюджету на майбутній фінансовий рік.

VI. Особливості оподаткування доходів страхових організацій різних організаційно-правових форм

Доход державної страхової організації оподатковується за ставкою 25 відсотків.

Доход страхової організації, заснованої приватна особа, оподатковується за ставкою 25 відсотків.

Доходи засновника страхової організації (приватного підприємства) від виконання ним трудових обов'язків у цій організації, і навіть інші доходи, одержані від цієї організації, обкладаються податком у відповідність до Законом РРФСР "Про прибутковий податок з фізичних осіб".

Доходи від страхової діяльності акціонерного товариства відкритого типу, товариства з обмеженою відповідальністю (акціонерного товариства закритого типу), змішаного товариства, оподатковуються за ставкою 25 відсотків.

Доходи (включаючи дивіденди, відсотки за акціям, облігаціях та інших цінних паперів), распределяемые між акціонерами, учасниками товариств з допомогою доходу, що залишається після сплати податку, оподатковуються при виплаті: юридичній особі - за ставкою 15 відсотків у джерела цих доходів, фізичній особі - відповідно до Законом Російської Федерації "Про прибутковий податок з фізичних осіб".

Доходи спілок, асоціацій та інших об'єднань страхових організацій, освічених ними для координації своєї діяльності, захисту національних інтересів своїх членів і проведення спільних програм, обкладаються податком у відповідність до Законом Російської Федерації "Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій".

VII. Зарахування податкові платежі до бюджету

Зарахування податкові платежі страховими організаціями виробляється у повної суми на федеральний бюджет відповідно до Законом Російської Федерації "Про основи податкової системи Російській Федерації", іншими законодавчими актами, і навіть класифікацією прибутків і витрат бюджетів, що виходить Міністерство фінансів Російської Федерації.

VIII. Порядок обчислення і продовжити терміни сплати податку

Сума податку визначається страховими організаціями самостійно підставі даних бухгалтерського облік і звітність з величини оподатковуваної бази з урахуванням наданих пільг щодо податку і встановлених ставок податку.

Протягом кварталу все страхові організації виробляють авансові внески податку бюджет з гаданої суми доходу за оподатковуваний період, і ставки податку.

Для контролю над правильністю ухвали і повнотою перерахування до бюджету авансових сум податку страхові організації представляють податкові органи за місцем свого перебування довідки про гаданої сумі доходу сучасний квартал.

Авансовые внески проводять пізніше 10 і 25 числа кожного місяці рівними частками у вигляді однієї шостої квартального податок.

За клопотанням страхової організації, має (уплачивающей) незначну суму, фінансовий орган за місцем розташування страхової організації може встановити один термін сплати до бюджету – 20 числа кожного місяці, у вигляді однієї третини квартального податок.

Страхові організації з іншими інвестиціями протягом року вносять квартальні авансових платежів у вигляді чверті річний суми платежів пізніше 15 березня, 15 червня, 15 вересня і все 15 грудня.

Після закінчення першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців, і року страхові організації обчислюють суму наростаючим результатом з початку року з фактично отриманого доходу, що підлягає оподаткуванню, з урахуванням наданих пільг і податку. Сума податку, підлягаючий сплаті до бюджету, визначатиметься з урахуванням раніше нарахованих платежів.

Страхові організації представляють податкові органи за місцем свого перебування бухгалтерські звіти і баланси гаразд і можна терміни, встановлені Міністерство фінансів Російської Федерації, і навіть розрахунки сум податку.

У нещасних випадках, передбачених законодавством, страхові організації зобов'язані крім бухгалтерських звітів і балансів представляти податкові органи укладання аудиторів про їхнє достовірності. Непредставление в податкові органи аудиторського укладання або договору про надання аудиторських послуг є необхідною підставою щодо залучення у порядку зазначених платників до відповідальності.

Страхові організації, отримують прибуток за нестраховых видів діяльності, представляють окремі розрахунки з податком з прибутку гаразд, передбаченому Інструкцією Державної податкової адміністрації Російської Федерації від 6 березня 1992 р. N 4 "Про порядок обчислення та сплати до бюджету прибуток підприємств і закупівельних організацій".

Суми податку, обчислені з фактично отриманого доходу, страхові організації вносять до бюджету, без вичікування сповіщення податкового органу, по квартальним розрахунках в п'ятиденний термін від дня уявлення бухгалтерського звіту (балансу), а, по річним розрахунках - в десятиденний термін від дня, встановленого до подання бухгалтерського звіту (балансу) протягом року.

Страхові організації пізніше 15 квітня року, наступного за звітним, у податковий орган за місцем розташування постійного представництва звіт про діяльність Російській Федерації, і навіть декларацію про доходи. При припинення діяльності до закінчення календарного року зазначені документи мають бути представлені впродовж місяця від її припинення.

Податок з доходів зазначених страхових організацій обчислюється у рублях щорічно податковим органом за місцем розташування постійного представництва. На суму исчисленного податку організації видається платіжне повідомлення.

Податок сплачується в безготівковому порядку до терміни, вказаних у платіжному повідомленні.

Податок з доходу зазначених страхових організацій, від джерел у Російської Федерації утримується підприємствами, установами i організаціями, выплачивающими їм доходи, з повним суми доходу при кожному перерахування платежу.

Сплата податку страховими організаціями, із іноземними інвестиціями і іноземними юридичних осіб виробляється у безготівковому порядку до рублях чи іноземній валюті, перерахованої на рублі за курсом за Центральний банк Російської Федерації, чинному на день сплати податку.

Страхові організації зобов'язані до терміну платежу здати на відповідні установи банку платіжні доручення перерахування податку бюджет, які виконуються в першу чергу.

Якщо податковим органом внаслідок перевірки розрахунків буде встановлено, що податку дохід підлягає внеску до бюджету більшу суму, ніж показано у розрахунку страхової організації, доплата до бюджету допричисленных сум податку за результатам перерахунків виробляється у п'ятиденний термін від дня повідомлення податковим органом суму доплати, а пеня обчислюється після закінчення п'ятиденного терміну від часу, встановленого до подання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація