Реферати українською » Право » Функції держави


Реферат Функції держави

Страница 1 из 3 | Следующая страница

 

№ сторінки

1.

Поняття функцій держави й їх класифікація

4-5

2.

Основні внутрішні і його зовнішні функції держави

5

2.1

Внутрішні функції держави

5
2.1.1

Економічна функція

5-6
2.1.2

Соціальна функція

6-7
2.1.3

Функція фінансового контролю

7
2.1.4

Функція охорони правопорядку

7
2.1.5

Природоохранительная (екологічна) функція

8

2.2

Зовнішні функції держави

8
2.2.1

Взаимовыгодное співробітництво з державами

8
2.2.2

Міждержавне економічне співробітництво

8
2.2.3

Співробітництво у політичному області

9
2.2.4

Культурне й науково- технічне співробітництво

9
2.2.5

Співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища

9

3.

Функція Ізраїлю і його взаємозв'язок коїться з іншими функціями держави

10

3.1

Оборонна діяльність держави

10
3.1.1

Зміцнення оборонної мощі країни

10
3.1.2

Повсякденне вдосконалення Збройних Сил, постійне підвищення його боєздатності і боєготовності

10
3.1.3

Охорона державних кордонів

10
3.1.4

Організація громадянської оборони

10-11
3.1.5

Військове навчання запасу Збройних Сил

11

3.2

Зв'язок функція Ізраїлю іншими функціями держави

 

11
3.2.1

Взаємодія функції Ізраїлю з економічної функцій

11
3.2.2

Взаємодія функції Ізраїлю із соціальної функцій

11
3.2.3

Взаимодействия функції Ізраїлю з функціями охорони правопорядку

11

4.

Форми здійснення функцій держави

 

11

4.1

Законодавча діяльність

11

4.2

Управленческая, чи виконавча, діяльність

11

4.3

Судова діяльність

11

4.4

Контрольно- наглядова діяльність

11

4.5

Правотворческая діяльність

12

4.6

Правоприменительная діяльність

12

4.7

Оперативно- виконавча діяльність

12

4.8

Правоохоронна діяльність

12

4.9

Організаційно- яка регламентує діяльність

12

4.10

Організаційно- господарську діяльність

12

4.11

Організаційно- ідеологічна діяльність

12

5

Висновок

13

6

Список, використовуваної літератури

14

1. Поняття функцій держави й їх класифікація

 

Для позначення основних, найважливіших напрямів діяльності держави, у яких проявляється його соціальне призначення застосовується термін “функції держави”. основні напрями діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади у правову державу мають загальну природу. Їх першорядною метою є забезпечення гармонійної життєдіяльності суспільства.

У функціях держави виражається його сутність, роль, яку грає у рішення основних питань суспільного розвитку і насамперед у посвідченні різноманітних інтересів населення. Функції держави встановлюються залежно від основних цілей, завдань, які державою у тому чи іншому етапі її розвитку, і є засіб цих завдань. Зміст завдань держави визначається різними внутрішніми зовнішніми чинниками. Так, кризові явища у економічній життя в країні вимагають концентрації зусиль держави, усіх її органів на розв'язанні економічних завдань. Зростання злочинності змушує держава своєчасно робити серйозні практичні дії з посиленню боротьби із нею, виявлення й усунення про причини і умов, що її породжують.

Державні функції характеризуються деякими загальними рисами:

1. Зміст кожної функції держави складається з сукупності однорідних аспектів державної діяльності. Подібні боку державної діяльності об'єднують у одну функцію з специфіки й правничого характеру тих громадських відносин, куди вони впливають.

2. На відміну від функцій численних державні органи (фінансових, народної освіти, прокуратури), спеціально виділені на певної діяльності, функції держави охоплюють його у цілому. Сказане не применшує значення окремих органів у виконанні певних функцій держави, оскільки інколи ці органи грають провідної ролі у вирішенні основних цілей держави (наприклад, провідна роль Збройних Сил у виконанні функцій Ізраїлю від нападу ззовні). Отже, функції держави необхідно відрізняти від функцій його окремих органів. Якщо функціями держави відповідають основним, суспільно значимим напрямам своєї діяльності, яким підпорядкована робота всього державної машини та кожного з його органів, то й далеко не в функціях окремих державні органи позначається соціальне призначення та сутність держави.

3. Функції держави носять комплексний, збірний характер. Вони втілюється зосередження зусиль держави щодо вирішальних, життєво важливих напрямах його внутрішньої чи зовнішньої діяльності.

4. Функції держави слід також відрізняти від видів державної діяльності, які можуть опинитися здійснюватися або спеціально уповноваженими те що органами, або структурними підрозділами різних органів держави. Видами державної діяльності є, наприклад, розслідування справ, митного контролю.

5. Функції держави не можна ототожнювати з формами і методами реалізації. Основними правовими формами здійснення функцій сучасної держави є правотворчество, исполнительно- распорядительная і правоохоронна діяльність. Держава відповідно до тими завданнями, які перебувають проти нього у тому чи іншому етапі розвитку, може використовувати методи переконання, заохочення чи примусу у тому різних поєднаннях. Конкретна ж функція держави є єдність змісту, форм і методів здійснення структурі державної влади, нерозривно що з даним напрямом діяльності держави

Уся функціональна діяльність держави для досягнення генеральної мети: блага людини, його морального, матеріального й фізичного добробуту, максимальної правовій і соціальній захищеності особистості. Держава завжди має бути як верховний зберігач і захисник законних інтересів особистості. Через особистість держава сприяє громадському прогресу загалом, удосконалює і збагачує систему громадських відносин.

Отже, функції держави- це основних напрямів діяльності, у яких виявляється суть і соціальне призначення управління суспільством.

Усі основних напрямів діяльності держави залежно від цього, як і життя вони протікають, поділяються на внутрішні і зовнішні. Життя будь-якої сучасної суспільства ввозяться двох основних сферах: усередині країни та на міжнародній арені.

По тривалості дії функції держави поділяються на постійні і тимчасові. Постійні функції здійснюються всіх етапах розбудови держави. Тимчасові ж функції припиняють свою дію з рішенням певної завдання, зазвичай має надзвичайних характер ( до них належить, наприклад, ліквідація стихійного лиха, масштабних катастроф, антиконституційних виступів).

2. Основні внутрішній і його зовнішні функції держави

 

2.1. Внутрішні функції- це основних напрямів діяльності держави за управлінню внутрішньої життям суспільства. Класифікація внутрішніх функцій проводиться за сферами діяльності держави. Кожне держава, незалежно від форми управління чи державного будівництва, вирішує ряд основних економічних, соціальних, охоронних і контрольних завдань. З іншого боку, нині найважливішим завданням всіх демократичних держав є охорона довкілля. Відповідно до зазначеними сферами діяльності внутрішні функції держави поділяються на економічну, соціальну, фінансового контролю, охорони правопорядку і екологічну (природоохранительную).

2.1.1. Економічна функція виявляється у виробленні і координації державою стратегічних напрямів розвитку економіки країни у найбільш оптимальному режимі.

У правову державу, функционирующем за умов ринкових товарних відносин, регулювання економіки ввозяться основному економічними, а чи не адміністративними методами. Для такої держави характерна воля і самостійність, власники, що забезпечують реальне рівність і, як виробників, і споживачів соціальних благ.

Існує дві основних економічних методу державного регулювання:

1) певна і жорстка політика, що дозволяє державі успіш-но розв'язувати його соціальні завдання, і навіть розподіляти частина національного доходу на цілях збалансованішого розвитку продуктивних сил суспільства;

2) створення найсприятливіших умов в пріоритетних галузях економіки, розвиток яких залежить дає найбільший зиск суспільству загалом

Економічна діяльність сучасного правової держави має такі напрями:

1) державного вплив економічну життя суспільства загалом, виражену формуванні державою бюджету та взагалі контролю над його витрачанням; у складанні програм економічного розвитку на масштабі країни; у фінансуванні програм промислових і наукових благ для стимулювання виробництва. У державне регулювання економічних процесів беруть участь вищі й місцевих органів структурі державної влади, і навіть спеціалізовані установи.

Стимулирующее вплив на економіку надають і місцевих органів держави. Вони забезпечують приплив капіталу та розвитку бізнесу на підопічної території для одержання великих коштів на місцевих бюджетів. Підтримуючи підприємництво, залучаючи зважується на власну територію нових компаній, місцева влада в такий спосіб розвивають інфраструктуру, вирішують проблеми безробіття. Для з завдань використовується механізм податків, виділяються під будівництво земельні ділянки, випускаються облігації на фінансування нових виробників.

Економічна функції держава робить у основному залежить від регулятивних, стимулюючих, консультативних діях, але й у жодному разі над створенні розподільних чи заборонних механізмів. У сучасному громадянське суспільство лише господарські одиниці, і трудові колективи (виробники) можуть вирішувати, які органи державного устрою і господарського управління ним потрібні, у яких мають бути функції цих органів, скільки їм і поза які послуги.

2) Економічна діяльність держави виражається й у безпосередньому господарському керівництві державним сектором економіки (на державних підприємствах, у державних установах, закладах). Тут держава саме виступає власником коштів виробництва виробником матеріальних благ та надання послуг Методи його впливу економічних відносин, складаються цього сектора економіки, принципово немає загальних методів державного регулювання економічних процесів країни..

2.1.2 Соціальна функція держави покликана забезпечити соціальну захищеність особистості, нормальних умов життю всіх членів товариства незалежно від своїх особистої участі у виробництві благ.

У правову державу розподіл матеріальних благ здійснюється і крім вільного еквівалентного обміну між виробниками споживачами. Її соціальна політика передбачає, по-перше, розподіл соціальних благ незалежно від трудового вкладу з метою забезпечення гідного рівень життя тим, хто з різних об'єктивних причин, не може повноцінно трудитися (хворим, інвалідам, людей похилого віку, студентам, дітям). По-друге, держава виділяє потрібні кошти на охорону здоров'я, культурний відпочинок, просвітництво, будівництво, будівництво житла, чітку роботу транспорту та зв'язку. Тим самим було забезпечується надійний захист реалізації цивільних прав на охорону здоров'я, відпочивати, житло, освіту, користування досягненнями культури, тобто соціальних прав, якими які повинні в обсязі скористатися всі громадяни держави.

Становлення соціальної правової держави проходить важкий шлях. Спочатку розвиток виробництва і збагачення суспільства веде до розшарування його за бідних і багатих. Формально проголошений рівність відтворює нерівність матеріальне, породжує криза й гострі соціальні конфлікти у суспільстві. І лише поступово правової держави набуває рис держави соціального, доповнює формальні гарантії вільного розвитку особи матеріальними гарантіями соціального захисту. А загалом сучасне правової держави гарантує реальний соціальний захищеність всім, хто у економічно невигідному становищі, і постійно збільшує асигнування на соціальні потреби країни.

Тільки умовах волі народів і економічної самостійності виробників потребує матеріальних та духовних благ держава робить у змозі справедливу соціальну політику щодо населення.

2.1.3 Функція фінансового контролю виявляється у виявленні і свідомому урахуванні державою доходів виробників. За законом частину цих доходів у вигляді стягуваних податків направляють у до державного бюджету задоволення соціальних та інших загальнодержавних потреб. Держава здійснює за правильністю витрати податків.

Вищий фінансовий контроль за статками і видатками є, як, прерогативою парламенту[1]. На місцях цих функцій виконують місцевих органів структурі державної влади. В усіх життєвих державах широкими правами такого контролю мають міністерства фінансів[2].

Специфічні функції фінансового контролю здійснюють державні митниці[3], які контролюють провезення тих матеріальних цінностей через державний кордон і стягують митні збори та ввізного мита. Грошовий збір із товарів хороших і майна, пропускаемых з-за кордону під медичним наглядом митних відомств, іде у дохід держави.

Ефективний фінансовий контроль дозволяє державі накопичувати певні засобу з метою їх використання у сфері суспільства.

2.1.4 Функція охорони правопорядку- це діяльність держави, спрямовану забезпечення точного і сповненого виконання її законодавчих розпоряджень усіма учасниками громадських відносин. У правову державу, де громадська та державна життя будується з урахуванням справедливих законів, інтереси суспільства, держави, особистості охороняються від будь-яких незаконних зазіхань. У центрі правоохоронних дій держави перебуває у першу чергу особистість, особистість як, члена суспільства, як вільний індивід, і навіть сама держава та її різні структури. Тому, охороняючи законні правничий та інтереси особистості, держава одночасно охороняє свої інтереси, інтереси всього суспільства.

Боротьба правопорушеннями- важлива, але з головна сторона правоохоронної діяльності держави. Держава покликана реально забезпечити, зокрема з допомогою спеціальних органів (суду, прокуратури тощо.), такий лад у життя, який повністю відповідав вимогам правових норм, закладених у них початкам волі народів і справедливості. Поддерживание стабільного правопорядку у країні- завдання держави, всієї системи його органів. Примусова сторона державної діяльності помалу здає свої чинність при гармонійних, об'єктивно обумовлених економічних, політичних, соціальних і моральних відносинах громадян і держави. Вона перетворюється на правової порядок цивілізованого суспільства.

2.1.5 Природоохранительная (екологічна) функція- життєво важлива діяльність будь-якої сучасної держави, світового співтовариства на цілому. Земля як об'єкт сучасного проживання вимагає себе найбільш раціонального морально чуйного відносини. У середовищі сучасних державах розроблено велике природоохранительное законодавство, що чітко регулює діяльність покупців, безліч різних організацій у галузі використання природного довкілля. У багатьох країнах розроблено й діють національні програми активних заходів впливу порушникам її цілісності, до повного усунення джерел забруднення чи шкідливих відходів виробництва. Поруч із вищими та місцевими органами структурі державної влади контролю над точним й суворим дотриманням природоохранительного законодавства здійснюють і органи прокурорського нагляду.

2.2 Зовнішні функції держави є основні напрями діяльності на міжнародній арені. Вони

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація