Реферати українською » Право » Правове регулювання постачання у державах СНД


Реферат Правове регулювання постачання у державах СНД

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1. Загальна характеристика розвитку законодавства про поставки

     Правове регулювання поставок продукции_1 у державах СНД на належним чином ще сформувалося. Це кількома чинниками. По-перше, специфікою поставочных відносин, котрі посідають основне місце у системі економічних зв'язків, які перетерплюють найбільших змін за переходу до ринкової економіки та інформаційний процес реформування яких йде непросто. По-друге, недостатнім розвитком відповідної правової бази у законодавстві союзних республік СРСР, що у рамках СРСР регулювання поставок, як і багатьох інших найважливіших економічних відносин, було віднесено до сфери загальносоюзного законодавства (ст.

3 Основ громадянського законодавства Союзу і союзних республік

1961 року). У самих Основах визначалися лише найбільш загальні

становища, що стосуються цієї фінансової інституції. Вони відтворилися й у

цивільних кодексах союзних республік. Розгорнута правова

регламентація поставок здійснювалася Положенням про поставки

продукції виробничо-технічного призначення і Положенням про поставки товарів народного споживання, затвердженими Урядом СРСР, і навіть значним числом інших союзних актів.

______________________________

     1_ Під терміном "продукція" розуміється продукція

виробничо-технічного призначення і товари народного

споживання.

     Розробка власних нормативних актів поставок колишніх "союзних республіках СРСР, нині державах СНД, почалося з розвитком процесу суверенізації їх, з одного боку, і відходом не від системи централізованого управління економікою, - з іншого. У першому етапі з'являються акти, містять більшою мірою норми організаційного характеру, з тим, щоб стримати розпочатий процес розпаду господарських перетинів поміж постачальниками і споживачами, створити власну систему управління й державного регулювання поставок продукції для найважливіших державних потреб. Затрагиваются у яких і пояснюються деякі цивільно-правові питання, пов'язані з висновком договорів, відповідальністю за невиконання зобов'язань.

     До таких актам можна віднести: указ президента Азербайджанської Республіки від 18 грудня 1991 р. N 505 "Про господарських зв'язках, і поставках продукції і на товарів у 1992 року"; Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь у від 26 вересня 1991 р. N 363 "Про затвердження порядку матеріально-технічного забезпечення народного господарства Республіки Білорусь у на 1992 року" і південь від 12 листопада 1992 р. N 687 "Про постачання продукції (роботах) для державних потреб і порядок матеріально-технічного забезпечення у Республіці Білорусь".

У Казахстані ще 1990 р. було винесено Постанова Верховного

Ради республіки від 22 лютого 1990 р. "Про додаткові заходи із

забезпечення народного господарства матеріально-технічними ресурсами",

а 12 грудня 1991 р. видано указ президента "Про організацію

господарських зв'язків Республіка Казахстан 1992 року".

Президентом Киргизстану 21 квітня 1991 року затвердили Указ "Про формуванні господарських зв'язків Республіка Киргизстан на 1992 рік". Такі акти видавалися та інших державах СНД.

     У Російській Федерації в 1991-1992 рр. було прийнято низку актів,

присвячених поставкам продукції. Найбільш розгорнутий регулювання

цих питань міститься у Указі президента Російської Федерації від

15 жовтня 1991 р. N 143 "Про господарських зв'язках, і поставках

продукції і на товарів у 1992 р." Вони сформульовано загальний стан

у тому, що його формою матеріально-технічного забезпечення

підприємств і закупівельних організацій, розташованих біля РРФСР, 1992-го

року є прямі безлімітні замовлення. Збалансованість

потреб підприємств та організацій у матеріально-технічних

ресурсах з виробничими програмами забезпечується ними

самостійно з урахуванням горизонтальних господарських зв'язків і

взаємодії з організаціями оптово-посреднической системи

постачання. Тут відтворюється ідея, закладена в основних

законодавчі акти, вкладених у відмови від системи

планово-директивного регулювання господарську діяльність, у цьому

числі - до закону Російської Федерації "Про підприємства і

підприємницької деятельности"_2. Разом про те повна відмова від

державного регулювання процесу формування господарських

зв'язків виявився неможливим, тому частково він зберігається. У

Постановлении Уряди Росії від 23 жовтня 1991 р.

передбачається здійснення централізовано регульованих

поставок продукції з обмеженою номенклатурі задля забезпечення республіканських програм, тож інших потреб. Дається досить розгорнута регламентація замовлень про поставки продукції для державних потреб, причому передбачається модель, джерело якої в використанні методів адміністративного регулювання разом із застосуванням договірного механізму. Договір окреслюється першооснова розміщувати державного замовлення для підприємства. Як державних замовників виступають уповноважені цього урядом органи: Держкомітет із матеріально-технічного забезпечення, Мінторгівлі й інших відомств Російської Федерації.

Прийняття державного замовлення і його виконання

оформляються сторонами контрактом, виходячи з якого орган,

размещающий замовлення, вправі видавати предприятию-изготовителю

повідомлення про прикреплении щодо нього конкретних споживачів, а

предприятие-изготовитель зобов'язане укласти ними договори поставки. З метою стимулювання ухвалення, й виконання замовлень про поставки продукції для державних потреб передбачається система різні пільги, наданих постачальникам. Передбачається підвищена відповідальність за недопоставку продукції. Запроваджується і такі міра суто ринкового характеру, як право споживача, не який отримав від постачальника в обумовлений договором термін замовлену продукцію, придбати аналогічні вироби в інших постачальників за запропонованими ними цінами з зарахуванням додаткових витрат підприємств, не виконали зобов'язання.

_______________________________

     2_ Прийнято Верховною Радою РРФСР 25 грудня 1990 р. З січня 1995 р. утратив чинність у зв'язку з набранням чинності частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації 1994 року.

     Близькі характером норми зберігають у законодавчих та інших

актах інших держав СНГ._3

__________________________________

     3_ Деякі нормативні акти, регулюючі господарські зв'язку з поставкам продукції, були у колишніх "союзних республіках СРСР до освіти СНД. Найчастіше вони встановлювали правила, у тому мірою які від норм загальносоюзного законодавства або що доповнюють його з урахуванням особливостей економічних перетворень, розпочатих в республіках. Як приклад може бути Закон РРФСР від 23 жовтня 1990 р. "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення матеріальних ресурсів для підприємств, об'єд-нань і організацій біля Українською РСР (ВПС Українською РСР. - 1991. - N 19. - У розділі ст. 228).

     Окремі питання та здійснювати постачання

продукції зачіпаються в актах перетворення органів

матеріально-технічного постачання, раніше які входили на систему

Госснаба СРСР та інших союзних відомств, в республіканські структури,

наприклад: указ президента Узбецької РСР від 1 березня 1991 р. "Про

перетворення Комітету Узбецької РСР по матеріально-технічного

постачання в Государственно-кооперативную комісію Узбецької РСР по

матеріально-технічного постачання" (ВПС Узбецької РСР. - 1991. - N

5. - У розділі ст. 101); Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь у від

7 квітня 1992 р. N 189 "Питання Міністерства ресурсів" (СП

Уряди Білорусі. - 1992. - N 10. - У розділі ст. 172) та інших.

     У Російській Федерації протягом нетривалого часу

видається і інших актів, містять норми, які посилюють

регулювання поставок. У тому числі - указ президента

Росії від 20 лютого 1992 р. N 165 "Про заходи з стабілізації роботи

промисловості Російської Федерації 1992 року", і навіть прийняте

його розвитку Постанова Уряди Росії від 27 лютого 1992

р. N 132 "Про тимчасових заходи з спеціальному регулювання

господарську діяльність підприємств-монополістів 1992 року",

що передбачають, зокрема, можливість примусового

відновлення господарських зв'язків, порушених

підприємствами монополістами, примусового розподілу їх

продукції, запровадження обов'язкової поставки частини продукції

державний резерв по державно регульованим цінами. Ці акти тимчасового характеру припинила своє дію, але з перелічених заходів отримали закріплення законів, регулюючих загальніші питання, наприклад, до закону РРФСР від 22 березня 1992 року "Про конкуренції, та обмеження монополістичною діяльності на товарних ринках" (ст. 5, 12, 16).

     Поруч із актами загального характеру приймаються спеціальні закони

і постанови, регулюючі доставки продукції окремим

категоріям споживачів, або окремих регіонів, що потребують

додаткових гарантії своєчасного забезпечення їхніх матеріальними

ресурсами і товарами населенню. У тому числі Закон Російської

Федерації від 26 червня 1991 р. "Про пріоритетне забезпечення

агропромислового комплексу матеріально технічними ресурсами"_4,

Постанова Верховної Ради Російської Федерації від 4 квітня

1992 р. "Про заходи з забезпечення поставок продукції (товарів) до віддалених районів Крайньої Півночі і прирівняні до них местности"_5. Вони містяться норми, які зобов'язують постачальників зберігати на вимогу покупців господарські зв'язку з поставкам після закінчення термінів раніше укладених угод; при ухилянні постачальника від підписання договору нового господарський роки до нього можна буде застосувати заходи спонукання до висновку договору через арбітражного суду; встановлюються підвищені розміри відповідальності за невиконання зобов'язань на поставки.

________________________________

     4_ ВСНД РСФРР та УСРР ЗС РРФСР. - 1991. - N 26. - У розділі ст. 878.

     5_ ВСНД РСФРР та УСРР ЗС РРФСР. - 1992. - N 16. - У розділі ст.- 843.

     У Республіці Білорусь видано акти, що передбачають заходи поставок усунення наслідків на Чорнобильською АЕС, серед яких - Постанова Ради Міністрів Республіки від 11 липня 1991 р. N 274 "Про додаткові заходи із посиленню майнової відповідальності за неналежне виконання договірних зобов'язань на поставку продукції і на товарів народного споживання (виконання робіт) потреб, що з подоланням наслідків катастрофи на Чорнобильської АЭС"_6.

________________________________

     6_ ЗПП Республіки Білорусь у. - 1992. - N 19-20. - У розділі ст. 1558.

     Коли першому етапі самостійності союзних республік

видаються законодавчі і акти переважно

тимчасового характеру - роком чи іншого обмежений термін, то починаючи

з 1992-1993 рр. з'являються закони, розраховані певну

стабільність. Передусім це законодавчі акти,

регулюючі доставки продукції для державних потреб. У

Російської Федерації спочатку його було прийнято 28 травня 1992 г._7 На його основі Уряд Росії видало Постанова від 27 серпня 1992 р. N 683_8, детализирующее і конкретизирующее положення закону. Зазначені закон діяв близько двох із половиною років, та був замінили новим Федеральним Законом "Про постачання продукції для федеральних державних нужд"_9, прийнятим Державної думою Росії 10 листопада 1994 року.

______________________________________

     7_ Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. - 1992. - N 27. - У розділі ст. 1558.

     8_ ОАПЛ РФ. - 1992. - N 9. - У розділі ст. 613.

     9_ "Російська газета" від 21 грудня 1994 р. Закон набрав чинності з його опублікування.

     У Республіці Білорусь аналогічний закон видано 24 листопада 1993 г._10 Урядом Республіки 13 червня 1994 р. прийнято Постанова N 437 "Про її формуванні та розміщення замовлення про поставки товарів для республіканських нужд"_11. У Казахстані опікується цими питаннями врегульовані Постановою Верховної Ради республіки від 20 червня 1991 р. "Про державне замовленні в Казахської ССР"_12 і Постановою Кабінету міністрів від 21 січня 1993 р. N 58 "Про порядок закупівлю та доставки продукції, виконання (послуг) для державних нужд"_13.

________________________________

     10_ ВПС Республіки Білорусь у. - 1993. - N 33. - У розділі ст. 432.

     11_ ЗПП Республіки Білорусь у. - 1994. - N 17-18. - У розділі ст. 334. До ухвалення закону і зазначеного постанови порядок формування та розміщення замовлень про поставки продукції для державних потреб визначався Постановами Ради Міністрів республіки від 26 вересня 1991 р. N 363 (ЗПП. - 1993. - N 27. - У розділі ст. 331) і південь від 12 листопада 1992 р. N 687 (ЗПП. - 1992. - N 32. - У розділі ст. 586).

     12_ ВПС Казахської РСР. - 1991. - N 26. - У розділі ст. 338.

     13_ СА президента і Уряди Республіки Казахстан. -

1993. - N 11. - У розділі ст. - 137) , від 11 травня 1993 р. (СА. - 1993. - N 16.

- У розділі ст. 196), від 8 червня 1993 р. (СА. - 1993. - N 22. - У розділі ст. 283).

     У Російській Федерації крім федерального закону, видано закони про поставки продукції для державних потреб у деяких республіках, які входять у Федерацію. У республіці Адигея 25 грудня 1992 р. було прийнято закон "Про постачання продукції і на товарів для республіканських нужд"_14. У Карелії 22 грудня 1992 р. видано Закон "Про постачання продукції фонд товарних ресурсів Республіки Карелия"_15. У Республіці Башкортостан 5 листопада 1993 р. ухвалено закон "Про постачання продукції, товарів хороших і сировини для державних нужд"_16. У Чувашской Республіці відповідного закону затверджений 20 січня 1994 г._17.

_________________________________

     14_ ВПС Республіки Адигея. - 1994. - N 4. - У розділі ст. 112.

     15_ ВПС Республіки Карелія. - 1993. - N I-I. - У розділі ст. 108.

     16_ ВПС і Уряди Республіки Башкортостан. - 1994. - N 3.

- У розділі ст. 108.

     17_ Див. "Радянська Чувашия". - 1994. - 1 февр.

     Поруч із правовим забезпеченням економічних відносин всередині

кожної держави СНД найважливіше вагомими стають питання

правовим регулюванням господарських перетинів поміж підприємствами і

організаціями різних країн СНД. На необхідність

якомога більшої збереження їхньої звертає уваги у багатьох

актах, виданих державами Співдружності. У деяких державах

було прийнято спеціальні постанови з цього приводу, у яких

вирішуються переважно організаційно-правові і питання разом із

тим передбачається запровадження системи ліцензій і квот для

поставок найважливіших видів продукції. Приміром, може бути

Постанова Уряди Росії від 29 грудня 1991 р. N 92 "Про порядок постачання 1992 року окремих видів продукції і на товарів з РРФСР у держави члени Співдружності незалежних государств"_18.

_________________________________

     18_ СП РРФСР. - 1992. - N 1-2. - У розділі ст. 11.

     30 грудня 1992 р. Уряд Російської Федерації прийняло Постанова N 1044 "Про забезпечення поставок найважливіших видів своєї продукції клірингової чи взаємопов'язаної основі між Російською Федерацією та державами СНГ"_19. У ньому передбачається, що експортно-імпортних операцій з СНД із закупівлі і поставці своєї продукції клірингової чи взаємопов'язаної основі по міжурядових угод про торгово-економічне співробітництво здійснюються Акціонерним суспільством "Федеральна контрактна корпорація - "Росконтракт". Обсяги таких поставок входять у загальні обсяги експортних поставок для державних потреб. "Росконтракт" виконує функції державного замовника. У Постановлении зачіпаються деякі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація