Реферати українською » Право » Розбудова держави і самоврядування України


Реферат Розбудова держави і самоврядування України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Одеський Державний Університет

Миколаївський Навчальний Центр

КУРСОВАЯ РОБОТА

по Державному будівництва

 і самоврядуванню України.

Выполнил ст. Шнейдерис Є. Л.

Гр. 317

р. Миколаїв 1998 р.
Повноваження виконкомів сільських, селищних, міських Радий

у сфері будівництва.

     До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських

радий належати:

      власні (самоврядні) повноваження:

     1) організація за рахунок власних коштів й на пайових засідках

будівництва, реконструкції й ремонту об'єктів комунального

господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків,

а також шляхів місцевого значення;

     2) виконання чи делегування на конкурсній основі генеральній

будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника

на будівництво, реконструкцію й ремонт житла, інших об'єктів

соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

     3) розгляд й внесення до відповідних органів виконавчої влади

пропозицій до планів й програм будівництва та реконструкції

об'єктів на відповідній територї;

     4) залучення на договірних засідках підприємств, установ та

організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку

потужностей будівельної індустрії й промисловості будівельних

матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів

інженерного забезпечення й транспортного обслуговування;

     5) визначення у встановленому законодавством порядку

відповідно до рішень заради територї, вибір, вилучення (викуп) й

надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною

документацією;

     6) підготовка й подання на затвердження заради відповідних

місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови

населених пунктів, іншої містобудівної документації;

     7) встановлення на відповідній територї режиму використання

та забудови земель, на які передбачена перспективна містобудівна

діяльність;

     8) координація на відповідній територї діяльності суб'єктів

містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

     9) надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження

об'єктів містобудування незалежно від форм власності;

 делеговані повноваження:

     1) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

у порядку, встановленому законодавством;

     2) організація роботи, пов'язаної зі створенням й веденням

містобудівного кадастру населених пунктів;

     3) здійснення в установленому порядку державного контролю за

дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації

при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у

випадках, передбачених законом, будівництва, яку проводитися із

порушенням містобудівної документації й проектів окремих об'єктів,

а також може заподіяти шкоди навколишньому природного середовищу;

     4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та

безпечності будинків й споруд незалежно від форм власності в

районах, що зазнають впливу небезпечних природних й техногенних

явищ та процесів;

     5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток

історії й культури, архітектури та містобудування,

палацово-паркових, паркових й садибних комплексів, природних

заповідників;

     6) вирішення відповідно до законодавства спорів із питань

містобудування.

     До відання виконавчих органів міських радий (за винятком

міст районного значення), крім повноважень вирішення відповідно до законодавства спорів із питань містобудування, належить також видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умів на проектування, будівництво, реконструкцію будинків й споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.
Вищий орган державної законодавчої влади в Україні

      Єдиним органом законодавчої влади в Україні є

парламент - Верховна Рада України.

      Конституційний склад Верховної Заради України -

чотириста п'ятдесят народних депутатів України, котрі обираються на

основі загального, рівного й прямого виборчого права шляхом

таємного голосування строком на чотири рокта.

     Народним депутатом України може бути громадянин України, який

на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу й

проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

     Не може бути обраним в Україну громадянин,

який має судимість за скоєння умисного злочину, якщо ця судимість

не погашена й не знята у встановленому законом порядку.

     Повноваження народних депутатів України визначаються

Конституцією та законами України.

      Чергові вибори в Україну

відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень

Верховної Заради України.

     Позачергові вибори в Україну призначаються

Президентом України й проводяться в період шістдесяти днів із дня

опублікування рішення про дострокове припинення повноважень

Верховної Заради України.

     Порядок проведення виборів народних депутатів України

встановлюється законом.

      Народні депутати України здійснюють свої

повноваження на постійній основі.

     Народні депутати України не можуть матір іншого

представницького мандата чи бути на державній службі.

     Вимоги щодо несумісності депутатського мандата із іншими

видами діяльності встановлюються законом.

    

     Народним депутатам України гарантується

депутатська недоторканність.

     Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності

за результати голосування чи висловлювання у парламенті та його

органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

     Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної

Заради України притягнені до кримінальної відповідальності,

затримані чи заарештовані.

     Повноваження народних депутатів України

припиняються одночасно із припиненням повноважень Верховної Заради

України.

     Повноваження народному депутату України припиняються

достроково у разі:

     1) складення повноважень за його особистою заявою;

     2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

     3) визнання його судом недієздатним чи безвісно відсутнім;

     4) припинення його громадянства чи виїзду на постійне

проживання за межі України;

     5) смерти.

     Рішення про дострокове припинення повноважень народного

депутата України приймається більшістю від конституційного складу

Верховної Заради України.

     У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського

мандата із іншими видами діяльності повноваження народному депутату

України припиняються достроково на підставі закону за рішенням

суду.

     Верховна Рада України працює сесійно.

     Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш

як двох третин від її конституційного складу.

     Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше

ніж на тридцятий день после офіційного оголошення результатів

виборів.

     Перше засідання Верховної Заради України відкриває найстарший

за віком народний депутат України.

     Порядок роботи Верховної Заради України встановлюється

Конституцією України та законом про регламент Верховної Заради

України.

     Чергові сесії Верховної Заради України починаються

Першого вівторка лютого й Першого вівторка вересня шкірного року.

     Позачергові сесії Верховної Заради України, з зазначенням

порядку денного, скликаються Головою Верховної Заради України на

вимогу не менш як третини народних депутатів України від

конституційного складу Верховної Заради України чи на вимогу

Президента України.

     У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні

Верховна Рада України збирається у дводенний рядків без скликання.

     У разі закінчення рядок повноважень Верховної Заради України

под годину дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження

продовжуються досі Першого засідання першої сесії Верховної Заради

України, обраної после скасування воєнного чи надзвичайного стану.

     Засідання Верховної Заради України проводяться

відкрито. Закрите засідання проводитися за рішенням більшості від

конституційного складу Верховної Заради України.

     Рішення Верховної Заради України приймаються виключно на її

пленарних засіданнях шляхом голосування.

     Голосування на засіданнях Верховної Заради України здійснюється

народним депутатом України особисто.

Повноваження Верховної Заради України:

     1) внесення змін в Україну в межах й порядку,

передбачених розділом XIII Конституції;

     2) призначення всеукраїнського референдуму із питань,

визначених статтею 73 Конституції;

     3) прийняття законів;

     4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін

до нього; контролю над виконанням Державного бюджету України,

прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

     5) визначення засідок внутрішньої й зовнішньої політики;

     6) затвердження загальнодержавних програм економічного,

науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку,

охорони довкілля;

     7) призначення виборів Президента України у рядки,

передбачені цією Конституцією;

     8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента

України про внутрішнє й зовнішнє становище України;

     9) оголошення за поданням Президента України стану війни й

укладення світу, схвалення рішення Президента України про

використання Збройних Сил України та інших військових формувань у

разі збройної агресії проти України;

     10) усунення Президента України із пости у порядку особливої

процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї

Конституції;

     11) розгляд й прийняття рішення щодо схвалення Програми

діяльності Кабінету міністрів України;

     12) надання згоди на призначення Президентом України

Прем'єр-міністра України;

     13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету міністрів

України відповідно до цієї Конституції;

     14) затвердження рішень про надання Україною позик й

економічної допомоги іноземним державам та міжнародним

організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав,

банків й міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених

Державним бюджетом України, здійснення контролю за їхні

використанням;

     15) призначення чи обрання на посади, звільнення із посад,

надання згоди на призначення й звільнення із посад осіб у випадках,

передбачених цією Конституцією;

     16) призначення на посади та звільнення із посад Голови та

інших членів Рахункової палати;

     17) призначення на посаду та звільнення із посади

Уповноваженого Верховної Заради України із прав людини;

заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та

захисту прав й свобод людини в Україні;

     18) призначення на посаду та звільнення із посади Голови

Національного банку України за поданням Президента України;

     19) призначення та звільнення половини складу Заради

Національного банку України;

     20) призначення половини складу Національної заради України із

питань телебачення й радіомовлення;

     21) призначення на посаду та припинення повноважень членів

Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

     22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення

функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших

утворених відповідно в Україну військових формувань, а

також Міністерства внутрішніх справ України;

     23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим

державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до

іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав

на територію України;

     24) надання згоди на призначення на посади та звільнення із

посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету

України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного

комітету телебачення й радіомовлення України;

     25) надання згоди на призначення Президентом України на

посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри

Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку

із посади;

     26) призначення третини складу Конституційного Суду України;

     27) обрання суддів безстроково;

     28) дострокове припинення повноважень Верховної Заради

Автономної Республіки Крім за наявності висновку Конституційного

Суду України про порушення нею Конституції України чи законів

України; призначення позачергових виборів до Верховної Заради

Автономної Республіки Крім;

     29) утворення й ліквідація районів, встановлення й зміну між

районів й міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,

найменування й перейменування населених пунктів й районів;

     30) призначення чергових та позачергових виборів до органів

місцевого самоврядування;

     31) затвердження протягом двох днів із моменту звернення

Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного

стану в Україні чи в окремих її місцевостях, про загальну чи

часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами

над звичайної екологічної ситуації;

     32) надання у встановлений законом рядків згоди на

обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація

міжнародних договорів України;

     33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених

цією Конституцією;

     34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента

України на вимогу народному депутату України, групи народних

депутатів чи комітету Верховної Заради України, попередньо

підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу

Верховної Заради України;

     35) призначення на посаду та звільнення із посади керівника

апарату Верховної Заради України; затвердження кошторису Верховної

Заради України та структури її апарату;

     36) затвердження переліку об'єктів права державної власності,

що не підлягають приватизації; визначення правових засідок вилучення

об'єктів права приватної власності.

     Верховна Рада України здійснює інші повноваження, котрі

відповідно в Україну віднесені до її відання.

      Народний депутат України має декларація про сесії

Верховної Заради України звернутися з запитом до органів Верховної

Заради України, до Кабінету міністрів України, до керівників інших

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а

також до керівників підприємств, установ й організацій,

розташованих на територї України, незалежно від їхні

підпорядкування й форм власності.

     Керівники органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ й організацій зобов'язані

повідомити народному депутату України про результати розгляду його

запиту.

     Верховна Рада України за межі не менш як

однієї третини народних депутатів України від її конституційного

складу може розглянути запитання про відповідальність Кабінету

міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові

міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної

Заради України.

     Питання про відповідальність Кабінету міністрів України не

може розглядатися Верховною Радою України понад одного разу

протягом однієї чергової сесії, а також протягом року после

схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України.

     Верховна Рада України обирає зі свого складу

Голову Верховної Заради України, Першого покровителя й покровителя

Голови Верховної Заради України та відкликає їхнього.

     Голова Верховної Заради України:

     1) Веде засідання Верховної Заради України;

     2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях

Верховної Заради України;

     3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;

     4) представляє Верховну Раду України у зносинах із іншими

органами державної влади України та органами влади інших держав;

     5) організовує роботу апарату Верховної Заради України. 

     Голова Верховної Заради України здійснює повноваження,

передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом

про регламент Верховної Заради України.

     Верховна Рада України затверджує перелік комітетів

Верховної Заради України, обирає голів цих комітетів.

     Комітети Верховної Заради України здійснюють законопроектну

роботу, готують й попередньо розглядають запитання, віднесені до

повноважень Верховної Заради України.

     Верховна Рада України у межах своїх повноважень може

створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки й

попереднього розгляду питань.

     Верховна Рада України для проведення розслідування із питань,

що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі

комісії, якщо за це проголосувала жодна третина від

конституційного складу Верховної Заради України.

     Висновки й пропозиції тимчасових слідчих комісій не є

вирішальними для слідства й суду.

     Організація й порядок діяльності комітетів Верховної Заради

України, її тимчасових спеціальних й тимчасових слідчих комісій

встановлюються законом.

     Повноваження Верховної Заради України припиняються у

день відкриття Першого засідання Верховної Заради України нового

скликання.

     Президент України може достроково припинити повноваження

Верховної Заради України, якщо протягом тридцяти днів однієї

чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

     Повноваження Верховної Заради України, що обрана на

позачергових виборах, проведених после дострокового припинення

Президентом України повноважень Верховної Заради України

попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного

року із дня її обрання.

     Повноваження Верховної Заради України не можуть бути достроково

припинені в останні шість місяців рядок повноважень Президента

України.

     Верховна Рада України приймає закони, постанови та

інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків,

передбачених цією Конституцією.

     Виключно законами України визначаються:

     1) права й свободи людини й громадянина, гарантії цих прав й

свобод; основні обов'язки громадянина;

     2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців

та осіб без громадянства;

     3) права корінних народів й національних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація