Реферати українською » Право » Шпаргалки до госэкзамену з економіки та права


Реферат Шпаргалки до госэкзамену з економіки та права

Страница 1 из 15 | Следующая страница

1.Макроэкономика.

1.Общая харак-ка основних МАЭ-х показників.

2.Совок-ый попит. Закон СС. Чинники, опред-щие СС.

3.Совок-ое пропозицію. Закон СП. Чинники, опред-щие СП.

4.Понятие МАЭ-го рівноваги. Найпростіші моделі МАЭ-го рав-сия.

5.Классич-ая модель загального рав-сия.

6.Кейнси-ая модель загального рав-сия. Хрест Кейнса.

7.Гос-во та її ф-ции. Гос і держ собст-ть.

8.Инструменты держ еко пол-ки.

9.Эко цикл та її харак-ки.

10.Модели еко циклів.

11.Эко зростання. Чинники еко зростання. Гос регул-е еко зростання.

12.Сущность і якісь інструменти денежно-кред-ой пол-ки.

13.Концепции і моделі інфляції. Антиинфляционная пол-ка д-ви.

14.Фискальная пол-ка та в стабілізації эк-ки.

15.Гос бюджет, бюдж-ый дефіцит та її держ борг. Концепції регул-я бюдж-го деф-та.

16.Рав-сие у відкритій эк-ке.

17.Валют-й курс. Фіксовані і гнучкі вал-е курси.

18.МАЭ-е рав-сие на тов-ом і ден-ом ринках. Модель IS – LM.

2.Микроэкономика.

1.Ценность і корисність еко блага. Місце і ф-ции споживача в рын-ой эк-ке.

2.Индив-ый і рын-ый попит.

3.Рын-ое рав-сие. Методи держ регул-я цін.

4.Эластич-ть попиту.

5.Взаимосвязанность еко благ.

6.Эко природа фірми. Основні форми ділових прпр в рын-й эк-ке.

7.Сущность і еко значення прибутку. Еко і бух-ая прибуток: основні розбіжності й застосування.

8.Монополия і моноп-ая влада.

9.Эко эфф-ть: поняття, критерії.

10.Эко конкуренція. Цінова і нецен-я конк-я.

11.Совершенная і несовер-я конк-я: це основна прикмета й того.

12.Общ-ные витрати монопольної влади. Гос антимон-ая пол-ка.

13.Издержки пр-ва: види, застосування. Альтернативні витрати.

14.Максимизация прибутку – головна мета фірми в рын-ых усл-ях.

15.Эко ресурси, і еко вибір. Крива производ-ых можливостей. Ціни ресурсів.

16.Зпл як ціна праці. Номінальна та реальною зпл.

17.Цена товару. Особен-ти ценообра-я різних моделях ринку.

18.Гос регул-е ринку праці. Компенсаційні розбіжності у рівнях оплати праці.

19.Спрос на інвестиції. Принцип дисконтування. Инв-ции в челов-ий капітал.

20.Общее рав-сие і еко благосос-е. Эфф-ть і справед-е розподіл.

3.Экономическая безпеку.

1.Концепция нац безоп-ти Росії: нац інтереси, пріоритети, харак-ка загроз.

2.Гос стратегія ЕБ РФ: еко інтереси, еко пріоритети, внутр-е і його зовнішні загрози.

3.Методы оцінки ЕБ, критерії і індикатори ЕБ країни.

4.ЭБ регіону: осн-е полож-я концепції ЕБ регіону, классиф-я регіонів за рівнем ЕБ.

5.ЭБ прпр РФ: чинники та джерела загроз, схема забезпечення безоп-ти прпр.

6.Функцион-ые складові ЭБП: фин-ая, інтелектуально - кадрова, і техніко-технологічна.

7.Функци-ые складові ЭБП: пол-ко-правовая, инф-ная, силова, эк-я.

8.ЭБ особистості: эколог-я, продоволь-я, инф-я, труд-я.

4.Прогнозирование національної економіки.

1.Сущность, завдання, ф-ции ПНЭ.

2.Классиф-я прогнозів.

3.Методы прогноз-я, їх классиф-я.

4.Методы ПНЭ.

5.МАЭ-е моделі НЭ.

6.Организац-ые форми прогноз-я еко і соц-х процесів.

7.Орг-ция розробки і затвердження прогнозів різних рівнях упр-я.

8.Экспертные методи прогноз-я.

9.Сводные демограф-ие прогнози і прогнози працю. ресурсів.

10.Прогноз-е НТП.

11.Прогноз-е темпів разв-я НЭ.

12.Прогноз-е осн-ых пропорцій разв-я НЭ.

13.Сводное прогноз-е процесів соц разв-я.

14.S прогнозів багатогалузевих комплексів.

5.Финансовое – банківське право.

1.Правовой статус Банку Росії (ЦБ).

2.П-й режим банк-й инф-ции і обесп-е банк-й таємниці.

3.П-ое регул-е кред. отн-й.

4.П-ое рег-е валют. операцій.

5.П-ая основа взаємодії елементів банк-й P.S.

6.П-ое обеспеч-е бюдж-го процесу у РФ.

7.П-ые основи взаимод-я бюд-в різного рівня.

8.П-ое рег-е налог-х правоотн-й.

9.Юрид-я харак-ка страхових внесків у внебюдж-е держ соц-е фонди.

10.П-ая основа формир-я дохідної частини бюджету.


6.Трудовое право.

1.Труд-й колл-в та її органи як суб'єкти ТП.

2.Правовой статус безраб-го. Причини зростання безробіття.

3.Пон-е труд-го договора(ТД). Його на відміну від суміжних граж-ко-прав-х договорів. Зміст ТД.

4.Виды ТД-ров. Т-е Д-ра з сезонними і тимчасовими работ-ми.

5.Расторжение ТД-ра.

6.Понятие й ті види часу відпочинку. Щорічні відпустки та його види.

7.S оплати праці. Гарантийные і компенсаційні виплати і доплати.

8.Дисциплинарная ответст-ть раб-в. Види дисц-ой ответ-и. Інші заходи правового возд-ия, застосовувані до порушників труд-й дисц-ны.

9.Расслед-е обліку нещасних випадків, що з пр-вом.

10.Принципы розгляду труд-х споров(ТС). Подведомственность МС. Порядок розгляду индивид-х і коллек-х МС.

7.Административное право.

1.Предмет, метод і ист-ки АП. S-тизация АП. Инкорп-я і кодиф-я – їх роль і значення.

2.Соотн-е АП зі суміжними галузями рос-го П (гос-го, труд-го, фин-го, муниц-го і т.ін.).

3.Админ-но-прав-е нормы(АПН). Стр.-ра АПН. Дія АПН в часі та в простр-ве.

4.Адм-но-пр-е отн-я(АПО), їх види. Підстави возник-я, примен-я і припинення АПО. Участ-ки (суб'єкти) АПО. Правоспособность і дееспос-ть суб'єктів.

5.Органы держ управ-я, їх види. Принципи побудови P.S органів исполн-ой влади. През-т у сфері исполн-й влади й його повноваження. Прав-во РФ, його повноваження. Органи испол-й влади суб-в РФ.

6.Органы місцевого самоуправ-я. Муниц-я служба.

7.Прав-е акти органів держ управ-я, їх види й дії.

8.Ответс-ть по АП: адм-ая, дисципл-ая і матер-ая ответс-ть.

9.АП і управ-е эк-й:

10.Упр-е промыш-тью;

11.Упр-е сх;

12.Упр-е фин-ми і кредитом.

13.АП і упр-е адм-но-полит-й сферою: обороною, безопас-ью, внутр-ми справами, иностр-ми справами й юстиції.

14.АП і "законність в управ-ии. Законність, дисципліна і доцільність в управ-ии.

8.Предпринимательское право,МЧП.

1.Гос і муниц-е унітарні прпр: порядок створення, деят-ть, ліквідація.

2.Гос регул-е ціноутворення.

3.Прав-е полож-е біржі і його участ-ов.

4.Предпр-й договір: поняття, юр-ие властивості, содер-е. Публич дог-р. Предвар-й дог-р.

5.Дог-ры про передачу иму-ва (купівля - продаж, рента, оренда та інших.).

6.Д-ры про виконання робіт (побутової поспіль, строит-й поспіль, виконання науково – исслед-х, досвідчено – конструк-их і техноло-их робіт).

7.Д-ры про надання послуг (перевезення, коммерч-я концесія та інших.).

8.Антимоноп-е регул-е предпр-й деят-ти.

9.Прав-е регул-е розрахункових отн-ий в предпр-ве.

10.Несостоятельность (банкрутство) предпр-лей.

11.Гос регул-е ЗЕД предпр-лей (вал-е, тамож-е регул-е, квотування і лиценз-е).

9.Гражданское право.

1.ГП як галузь П. Предмет і метод ДП. Принципи ДП.

2.Понятие, сод-е й ті види гражд-ко-прав-х отн-й(ГПО). Суб-ты і объ-ты ДВО.

3.ЮЛ як прав-я форма предпр-й деят-ти. Возникн-е і прекращ-е деят-ти ЮЛ.

4.Виды ЮЛ, їх классиф-я.

5.Правосубъ-ть д-ви і муниц-х утворень.

6.Понятие, сод-е і форми угод. Умови действит-ти операцій та наслідки для їхніх несоблюд-я.

7.Понятие осущест-я Г-хП і испол-я обов'язків. Захист Г-хП.

8.Пон-е і сод-е П собст-ти субъ-в ДП. Захист П собст-ти: абсолютна і относит-я захист.

9.Права собст-ти громадян. Поняття і основ-я наслідування. Поняття, форми і сод-е завещ-я.

10.Пон-е, види й форми договору. Сод-е дог-а. Заключ-е, измен-е і расторж-е дог-а. Підстави і прав-е наслідки заключ-я, изм-я і растор-я дог-а.

10.Управление держвласністю.

1.Специфика ГС-тью.

2.Фед-ая собст-ть і собст-ть субъ-в РФ: порядок віднесення иму-ва до найрізноманітніших рівням.

3.Участие РФ, субъ-в РФ і муниц-х образ-й в господарюючих субъ-х.

4.Пон-е і компетенція управ-х гос-ми прпр.

5.Особенности АТ з держ участю.

6.Концепция управ-я пакетом акцій у АТ із часткою ГС-ти.

11.Менеджмент.

1.Соц ответст-ть: моделі і ієрархія соц ответст-ти.

2.Управ-е чел-м і упр-е групою. Імідж менеджера.

3.Руков-во і міська влада.

4.Пон-я P.S і использ-е S-го підходу в управ-и.

1.1.ВНП-рын.ст-ть кінцевих тов-в та надаваних послуг произ-х в Э-ке за опр-й період времени(год).

ВВП-измеряет ст-ть кінцевої продукції, виробленої на тер-й цієї країни за опр-й період незалежно від цього перебуває чинники произ-ва в соб-ти громадян цієї країни чи належать іноземцям.

Сущ-ет 3 способу виміру ВНП(ВВП):

При розрахунку ВНП за витратами стимулюються витрати всіх Э-х агентів исп-щих ВНП, дом.хоз-в, фірм, д-ви, іноземців.

ВНП=C+I+G+Xn,где

C-личные потреб.расходы

I-валовые інвестиції

G-гос.закупки тов-в і постачальники послуг

Xn-чистый експорт

При підрахунку ВНП произ-м методом підсумовується ст-ть, додана з кожної стадії произ-ва кінцевий продукт. Доб.ст-ть це різницю між ст-тью продукції произ-й фірмою і сумою сплаченої др.фирмам за придбане сировину матеріали тощо. Цей метод дозволяє врахувати внесок різних фірм і галузей у створення ВНП. Для Э-ки загалом сума доб.ст-ти д.б.=ст-ти кінцевих тов-в і рівнем послуг.

При розрахунку ВНП з доходів сумируются всі види факторних дох-в, і навіть 2 конпонента які є дох-ми: амортизационые відрахування і чисті непрямі податки на бізнес.

Чисті факторні дох-ды з-за кордону = різниці між дох-ми получеными граж-ми цієї країни і дох-ми іноземців отриманими на терр-й цієї країни.

ЧНП=ВНП-амортизационые відрахування. Нац.дох-д-показатель представл-щий сумарний дох-д країни.

Особистий дох-д виходить шляхом вирахування з нац.дохода внесків на соц.страх-ие, нерозподіленого прибутку корпорації, податків з прибутку корпорації і додавання суми трасферных платежів.

Распологаемый лич.доход исчесляется зменшенням лич.дохода у сумі прибуткового податку з граж-н і некот-х платежів гос-ву.

Споживання- залежить від распологаемого доходу

Заощадження –опр-ся як з відрахуванням споживання.

Валовий нац.распологаемый дохід виходить шляхом сумирования ВНП і чистих трансфертів через рубежа(исп-ся для кінцевого споживання і нац.сбережения).

2.20.Общее рівновагу означає відповідність (соглас-е розвиток) всі сфери эк.системы. основу загального эк.равновесия лежить відповідність меджу попитом й пропозицією товарів та послуг, причому соот-е між попитом і предлож-м як потреб-х благ, а й ср-в пр-ва, раб.силы… Вирізняють след-е найважливіші передумови загального рівноваги в эк-ке: рівновагу подразум-т соотв-е общ.целей і эк.возможностей (цілі й пріоритети общ.развития змінюються, изм-ся і оптреб-ти в ресурсах, а, след-но, происх-т изм-я в пропорціях, виникає необх-ть у забезпеченні нового рівноважного стану); эк.равновесие передбачає таке сост-е хоз-ва, коли исп-ся все эк.ресурсы країни (звісно, повинні сохр-ся резерви потужностей та норм-й ур-нь зайнятості, але у рівноважної эк-ке повинно бути ні достатку простоюючих потужностей, ні надлишкової прод-и, ні надмірного перенапряж-я в прим-и ресурсів); рівновагу означає, що це загальна стр-ра пр-ва приведено в соотв-е зі стр-ой споживання; умовою загального рівноваги в эк-ке служить рын.равновесие, рівновагу попиту й пропозиції усім осн.рынках.

2.19.Инвестиции – це влож-я в капітал, як ден-й, і реальний. Вони осущ-ся як ден.ср-в, банк.вкладов, паїв, акций…Планир-ые, реализ-е і осущ-ые інвестиції прин-т форму кап.проектов. головна мета приватної фірми явл-ся макс-я її прибутку. Витрати, кот-е несе фірма під час реализ-и инв.проекта, зводяться преймущ. до витрат на оплату товарів та послуг, необх-х для проекту. Найчастіше при розрахунку проекту фірма исп-т ціни, кот-е вона заплатить за необх-е для проекту товари та, й ті ціни, кот-е заплатять споживачі за продукцію, отримувану від реализ-и проекту. Дисконтирование явл-ся процесом, зворотним нарахуванню складного % (процес зростання осн.суммы вкладу з допомогою накопичення %). У эк-м і фин-м аналізі дисконтир-е – це приведення друг до друга потоків доходов/выгод і витрат рік у рік з урахуванням ставки дисконту для одержання поточної стоим-ти майбутніх доходов/выгод і витрат.

2.14.Извлеч-е макс.прибыли явл-ся конеч.целью будь-який ком.деят-ти. Разом про те її достиж-е осущ-ся через опр-е і реализ-ю набору цільових установок тактич-го і стратегич.порядка, як-от: збільшення обсягу продажу; достиж-е вищих темпи зростання; збільшення частка ринку; увелич-е прибутку по отн-ю до влож-му капіталу; увелич-е доходу на акцію компанії; увелич-е рын.стоим-ти акцій; изм-е стр-ры капіталу. Хар-р цільових усьановок П опр-ся сост-ем эк-ки загалом, тенденціями розвитку конкрет.отрасли, до кот-й отн-ся його деят-ть, і навіть стадією циклу життя самого П. Мінімізація збитків явл-ся зворотним боком конеч.цели деят-ти П, саме макс-ии прибутку. Ці 2 поняття нерозривно пов'язані між собою. Будучи орієнтоване на високий полож.рез-т, в короткостроковому плані П може переживати менш успішні періоди своєї деят-ти – фин.потери, виникнення кот-х безпосередньо з ризиками, сопровожд-ми предприн.деят-ть. Предприн.риск опр-ся як можливість появи фірма фин.потерь, до кот-м отн-ся як недоодержання прибутку проти прогнозированной величиною, і возник-е збитків.

2.18

У результаті різноманіття внутр.регуляторов ринку раб.силы, соціальній та силу соц.важности його эф-го функц-я ринок праці нужд-ся в квалиф-м регул-ии. Створення такої дейст-ой системи регулювання у сфері зайнятості явл-ся одній з осн.соц.задач д-ви. Можна виділити 4 осн.напр-я гос.рег.рынка праці: програми з стимул-ю зростання зайнятості і збільшення кількості раб.мест; програми, напр-е на подгот-ку і переподгот-ку раб.силы; програми содейст-я найму раб.силы; програми соц.страх-я безраб-цы. Осн.особ-ми розвитку системи оплати праці останні почали: повыш-е ролі поврем-й ЗП; широке распр-е поощрит-х форм оплати праці, впровадження гнучких форм винагороди. У цьому базою з оцінки вып-ой праці та нарахування ЗП раб-х явл-ся тарифна система. Для повного обліку кол-ва і кач-ва праці исп-ся поощрит-е системи оплати. Крім непоср-й оплати праці зап.компаниях поширені разнообр-е програми приватного соц.страх-я і доп-х доходів раб-ов.

2.13.Любая фірма, як розпочати пр-во, має чітко предст-ть, яку прибуток вони можуть расчит-ть. І тому вона вивчить попит опр-т, яку ціну буде продав-ся продукція, і порівняє предполаг-е доходи з витратами, кот-е доведеться понести. До явним отн-ся всі негативні наслідки фірми на оплату исп-мых чинників пр-ва. Сума всіх явних витрат выст-т як себест-ть прод-и, а відмінність між рын.ценой і себест-ю – як прибуток. Альтернат-ми наз-ся витрати исп-я ресурсів, явл-ся собст-ю фірми. Ці витрати не входить у платежі фірми др.орг-ям чи лицам.учет як явних, а й альт-х витрат дозволяє точніше оцінити прибуток фірми. Чиста эк.прибыль опр-ся як відмінність між доходом від реализ-и прод-и та всіма (явними і альт-ми) витратами. Бухг. (фин)прибыль предст-т собою різницю між валовим доходом (виручкою) фірми і його явними витратами. Эк.прибыль явл-ся різницею між валовим доходом та всіма витратами фірми. Нормальна прибуток – це прибуток, рівна альт-м недоліків, влож-м до справи власником фірми. Недоліки фірми, связ-е з возмещ-м произв-х чинників, розміри кот-х не залежить від обсягу готової продукції, наз-ся постійними. До змінним відносять відшкодування витратна виплату ЗП, начисл-й в завис-ти від выраб-ки, платежі за исп-е сировину й матеріали, паливо, електроенергію… якщо пр-во припиниться, то перем-е витрати сократ-ся майже 0, в від час, як постійні ост-ся неизм-ми. Разом пост-е і перем-е сост-т валові (загальні) витрати пр-ва. Основу пост-х сост-т витрати, связ-е з исп-ем осн.фондов (оснюкапитала), а перем-х – витрати, связ-е з исп-ем оборотних фондів (обор.капитала).

2.12.Для проведення АМП, контролю над прим-ем АМ з-ва створено АМ комітет та її террит.органы, кот-е наділені поруч владних повноважень, зокрема. давати наруш-м розпорядження й прим-ть до них різновиди санкцій. АМ органи створено проведення гос.политики в розвитку тов.рынков і конкур-ии, огранич-ю моноп-й деят-ти і пресеч-ю недобросовісної конкур-ии. Закон, опр-яя завдання АМ органів, виходить із обох сторін їх деят-ти – репресивної і созид-ой. У межах респрес-х завдань АМ органи осущ-т предварит-й і поточний контролю над деят-ю П, органів гос.власти, їх долж.лиц; привлек-т

Страница 1 из 15 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Трудове це право України
  КОНТРОЛЬНОЕ ЗАВДАННЯ по
 • Реферат на тему: Трудової договір
  Оглавление: Глава 1. Поняття трудового договора………………………………………2 стор. Глава 2. Укладання трудового
 • Реферат на тему: Трудової договір New
  Міністерство Освіти Російської Федерації СПбГАСУ Інститут автомобільно-дорожній Кафедра політології
 • Реферат на тему: Трудової стаж за законодавством України
  Поняття трудового стажу. Види трудового стажу. Порядок обчислення трудового стажу. Порядок
 • Реферат на тему: Збитки
  1. Поняття і різноманітні види збитків. Під збитками у російському цивільному законодавстві

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація