Реферати українською » Право » Трудової договір


Реферат Трудової договір

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Оглавление:

Глава 1. Поняття трудового договора………………………………………2 стор.

Глава 2. Укладання трудового договора…………………………………..7 стор.

Глава 3. Зміна трудового договора……………………………………11 стор.

Глава 4. Припинення трудового договора…………………………………14 стор.

Глава 5. Захист персональних даних работника………………………...18 стор.

Библиография…………………………………………………………………23 стор.    


1. Поняття трудового договору

         Трудової договір – угоду між роботодавцем і працівником, відповідно до яким роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу з зумовленої трудовий функції, забезпечити умови праці, передбачені справжнім Кодексом, законів і іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, що містять норми трудового права, своєчасно у повному обсязі виплачувати працівникові зарплатню, а працівник зобов'язується особисто виконувати певну цією угодою трудову функцію, дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку.

         Сторонами трудового договору є роботодавець і працівник.

         У тексті нового Кодексу термін «трудового договору (контракт)», застосовували до цього часу КЗпП РФ, замінили завжди терміном «трудового договору».

         Слово «контракт» з'явилося вперше у Законі СРСР від 04.06.90 № 1529-1 «Про підприємства і підприємницькій діяльності». Від звичайного трудового договору контракт тоді вирізнявся письмовій формою, терміновістю, і навіть простотою її розірвання по додатковим підставах, нею самою і передбачених.

         Пізніше приймався ряд підзаконних актів, розповсюджують контрактну систему найму деякі категорії працівників. Контракти обмежували трудові права працівників.

         У 1992 р. в КЗпП РФ внесли зміни, за якими контракт визнано синонімом трудового договору.

         Роботодавець – це фізична особа (громадянин) або юридична особа (організація), яке у трудові відносини з працівником виходячи з ув'язненого трудового договору, інших актів і що є стороною зазначеного договору. У встановлених законодавством випадках як роботодавця може бути інший суб'єкт, наділений правом укладати трудові договори.

Зазвичай, наявність трудового договору з конкретною роботодавцем не перешкоджає висновку інших договорів із тим самим або іншими роботодавцем за умов сумісництва. Обмеження можливості працювати за сумісництвом можуть встановлюватися лише федеральним законом.

 

Зміст трудового договору.

         Під змістом трудового договору розуміються всі умови, що визначають правничий та обов'язки його сторін – працівника і роботодавця. Ці умови встановлюються законами, іншими нормативними актами про працю або визначаються самими сторонами.

         У трудовому договорі може бути індивідуалізовані умови праці, і навіть підвищено гарантії для окремо взятої працівника, якщо не суперечить розпорядженням законів.

         Суттєвими умовами трудового договору є:

- місце роботи (із зазначенням структурного підрозділи);

- дата початку;

- найменування посади, спеціальності, професії із зазначенням

кваліфікації відповідно до штатний розклад організації, або конкретна трудова функція.

- правничий та обов'язки роботодавця;

- характеристики умов праці;

- режим праці та відпочинку;

- умови оплати праці.

         Інакше висловлюючись, трудового договору включає у собі обов'язкові умови, у яких договір неможливий, і навіть додаткові умови, без що їх може бути.

          Під місцем роботи конкретного працівника розуміється відповідна організація (філія, представництво), її структурне підрозділ (цех, відділ, лабораторія, управління економіки й ін.) з урахуванням їх територіального розташування на день підписання договору.

          Дата початку визначається угодою сторін під час укладання трудового договору. Трудової договір вважається яка набрала чинності тоді, що він оформлений належно своїх. Але якщо працівник допустили роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника, тоді трудового договору набирає чинності від часу, коли працівник фактично почав працювати.

          Права й обов'язки сторін трудового договору народжуються тими умовами, визначених самими договірними сторонами і встановлюються в трудовому договорі, і навіть тими умовами, які під час укладання трудового договору стають обов'язковими для сторін у відповідність до Кодексом, іншими федеральними законів і іншими нормативними правовими актами.

          У трудовому договорі можуть встановлюватися зобов'язання працівника по неразглашению державних таємниць.

 

Термін трудового договору. 

           Трудові договори можуть полягати:

         1) на невизначений термін;

         2) на певний термін трохи більше п'яти (терміновий трудового договору), якщо інший термін не встановлено справжнім Кодексом й іншими федеральними законами.

         Якщо трудовому договорі не оговорён термін дії, то договір вважається ув'язненим на невизначений термін.

         Що стосується, якщо жодна зі сторін не зажадала розірвання термінового трудового договору зв'язки Польщі з спливанням термін, а працівник продовжує роботу після закінчення терміну трудового договору, трудового договору вважається ув'язненим на невизначений термін.

         Трудової договір, заключённый на певний термін за відсутності достатніх до того що підстав, встановлених органом, що забезпечує державний нагляд контроль над дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, чи судом, вважається ув'язненим на невизначений термін.

         Умова у тому, було б трудового договору обмежений певним терміном, обмовляється сторонами при прийомі працівника працювати.

         З працівником, привлекаемым направлення працювати до представництва РФ по закордонах, полягає трудового договору терміном до трьох років (ст. 338 Кодексу).

         Кодекс (п. 2 ст. 77) встановлює єдину особливість термінового трудового договору – можливість її розірвання роботодавцем без вказівки будь-яких причин після закінчення певного цим договором терміну.

         Незалежно від цього, який договір заключён (терміновий або на невизначений термін), працівник має право розірвати цей договір, попередивши роботодавця письмово протягом двох тижнів (працівник, заключивший трудового договору терміном до двох місяців – упродовж трьох календарні дні) (ст. 80 і 292 Кодексу).

         По загальними правилами роботодавець немає права обмежити певним терміном ті трудові договори, які були укладено працівниками раніше й у своїй не носили термінового характеру.

 

Термінове трудового договору.   

Термінове трудового договору може полягати:

- з метою заміни тимчасово відсутнього працівника, на яких в

відповідно до закону зберігається місце роботи (посаду).

         - зі студентами, аспірантами та інші особами, які навчаються по денним формам навчання;

         - тимчасово виконання тимчасових (до двох місяців) робіт, і навіть сезонних робіт, як у силу природних умов робота може проводитися тільки протягом певного періоду часу (сезону);

         - з проведення термінових робіт з запобіганню нещасних випадків, і навіть усунення наслідків;

- з творчими працівниками;

- з науковими, педагогічними та інші працівниками, заключивши-

ми трудові договори на певний термін в один результаті конкурсу, проведённого гаразд, встановленому законом або іншим суб'єктам нормативним правовим актом органу державної влади чи органу місцевого самоврядування;

         - у разі обрання на певний термін в один склад вибіркового органу чи виборну посаду на оплачувану роботу;

         - з керівниками, заступниками керівників держави і головними бухгалтерами організацій, незалежно від своїх організаційно-правових форм і форм власності;

- з особами, які працюють у цієї організації за сумісництвом;

         - з пенсіонерами віком, ні з особами, яким за станом здоров'я відповідно до медичним укладанням дозволена робота виключно тимчасового характеру.

 

Заборона вимагати виконання роботи, не зумовленої трудовим договором.                      

         Забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не зумовленої трудовим договором, крім випадків, передбачених справжнім Кодексом й іншими федеральними законами.

         По взаємною згодою сторін у трудового договору можуть бути зміни, що стосуються трудовий функції працівника, кола його обов'язків або виконання додаткової роботи у порядку суміщення професій (посад) чи продовжувати виконувати обов'язки тимчасово відсутнього працівника.

 

 

 

Вступ трудового договору силу. 

          Трудової договір вважається яка набрала чинності тоді, що він оформлений міг би належно. Але якщо працівник допустили роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника, тоді трудового договору набирає чинності від часу, коли працівник фактично почав працювати.

         Якщо трудовому договорі не оговорён день початку, то працівник повинен розпочати роботу наступного року робочого дня після вступу договору силу.

         Якщо працівник не почав працювати у призначений термін без поважних причин протягом тижня, то трудового договору анулюється.

 

Видача трудовий книжки і копій документів, пов'язаних із роботою.

         По письмової заяви працівника роботодавець зобов'язаний пізніше трьох днів із дня подачі цієї заяви видати працівникові копії документів, пов'язаних із роботою. Копії документів, пов'язаних із роботою, мають бути посвідчені належним чином і надаватися працівникові безоплатно.

         При припинення трудового договору роботодавець зобов'язаний видати працівникові щодня звільнення (останній день минулого роботи) трудову книжку і з письмової заяви працівника копії документів, пов'язаних із роботою.

 

2. Укладання трудового договору.

Вік, від якого допускається висновок трудового договору.

Укладання трудового договору допускається з особами, досягли віку шістнадцяти років.

         Інколи справа отримання основного загальної освіти або залишення відповідно до федеральним законом загальноосвітнього установи трудовий закон можуть укладати особи, досягли віку п'ятнадцяти років.

         З учнями, досягнувши 14-річного віку, то, можливо заключён трудового договору до виконання у вільний від навчання час легенів праці, не причиняющего шкоди здоров'ю та не порушує процесу навчання. У цьому висновок такого договору можливе лише згоди котрогось із батьків (опікуна, попечителя).

 

Гарантії під час укладання трудового договору.

         Забороняється необгрунтовані відмови у висновку трудового договору.

         Забороняється відмовляти у висновку трудового договору жінкам за мотивами, що з вагітністю, чи наявністю дітей.

         Яке би там не було пряме чи непряме обмеження правий чи встановлення прямих чи непрямих переваг під час укладання трудового договору залежність від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, походження, майнового, соціального і посадового становища, місце проживання, і навіть інших обставин, які пов'язані діловими якостями працівників, заборонена, крім випадків, передбачених федеральним законом.

         Відмова у укладанні трудового договору може бути через суд знову.

 

Документи, запропоновані під час укладання трудового договору.

         Під час укладання трудового договору обличчя, яке надходить працювати, пред'являє роботодавцю:

         паспорт чи іншого документ, що посвідчує особу;

         трудову книжку, крім випадків, коли трудового договору полягає вперше чи працівник надходить працювати за умов сумісництва;

         страхове свідчення державного Пенсійного страхування;

         документи військового обліку – для військовозобов'язаних й з, які підлягають призову на військову службу;

         документ про утворення, про кваліфікацію або наявність спеціальних знань – на час вступу працювати, що вимагає спеціальних знань або спеціального підготовки.

         Забороняється вимагати від імені, що надходить працювати, документи крім передбачених справжнім Кодексом, іншими федеральними законами, указами президента Російської Федерації і постановами Уряди Російської Федерації.

 

Трудова книжка.

         Трудова книжка встановленого зразка є основний документ про трудової діяльності й виробничий стаж працівника.

         Роботодавець (крім роботодавців – фізичних осіб) зобов'язаний вести трудові книжки кожного працівника, який працював у організації понад п'ять днів, у разі, якщо робота у цієї організації для працівника основний.

         У трудову книжку вносяться інформацію про працівника, тією роботі, перекладах в іншу постійну роботи й про звільнення працівника, і навіть підстави припинення трудового договору ЄС і інформацію про нагородженнях за успіхи у роботі. Відомості про стягнення в трудову книжку не вносяться, крім випадків, коли дисциплінарним стягненням є звільнення.

 

Форма трудового договору.

         Трудової договір залежить від письмовій формах, складається у двох примірниках, кожен із яких підписується сторонами. Один примірник трудового договору передається працівникові, інший зберігається в роботодавця.

 

Оформлення прийому працювати.

         Прийом працювати оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, виданих виходячи з ув'язненого трудового договору.

         При прийомі працювати роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з що діють у організації правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними нормативними актами, що стосуються трудовий функції працівника, колективного договору.

 

Медичне огляд під час укладання трудового договору.

         Обязательному попередньому медичному огляду під час укладання трудового договору підлягають особи, які досягли віку вісімнадцяти років, і навіть інші обличчя на випадках, передбачених справжнім Кодексом й іншими федеральними законами.

 

Випробування при прийомі працювати.

         Під час укладання трудового договору угодою сторін може бути зумовлене випробування працівника з метою перевірки відповідності поручаемой роботі.

         Термін випробування неспроможна перевищувати трьох місяців, а керівників організацій та заступників, головних бухгалтерів та їхніх заступників, керівників філій, представництв та інших відособлених структурних підрозділів організацій – шість місяців, якщо інше встановлено федеральним законом.

         Випробування при прийомі працювати не встановлюється для:

- осіб, вступників на конкурсу на заміщення

відповідній посаді, проведённому гаразд, встановленому законом;

- вагітних жінок;

- осіб, які досягли віку вісімнадцяти років;

- осіб, закінчив освітні установи початкового, середнього

і помилки вищого професійної освіти і вперше вступників на здобутого фаху;

- осіб, обраних на виборну посаду на оплачувану роботу;

- осіб, запрошених працювати гаразд перекладу від іншого

роботодавця узгодженням між роботодавцями.

 

 

 

Результат випробування при прийомі працювати.

         При незадовільному результаті випробування роботодавець проти неї до закінчення терміну випробування розірвати трудового договору з працівником, попередивши його це у письмовій формах пізніше як дні із причини, що послужили підставою визнання його не витримали випробування. Рішення роботодавця працівник проти неї оскаржувати в судовому порядку.

         Якщо термін випробування закінчився, а працівник продовжує роботу, він вважається витримали випробування і наступне розірвання трудового договору можлива тільки загальних підставах.

         Право оцінки результатів випробування працівника належить роботодавцю, що у період випробувального терміна повинен з'ясувати ділові та професійні якості працівника.

 

3. Зміна трудового договору.

Переклад в іншу постійну роботи й переміщення.

         Переклад в іншу постійну роботу у тієї ж організації з ініціативи роботодавця, тобто зміна трудовий функції чи зміну істотних умов трудового договору, так само як переклад на постійну роботу у іншу організацію або у іншу місцевість разом із організацією можлива тільки з письмової згоди працівника.

         Трудової договір

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Трудової договір New
  Міністерство Освіти Російської Федерації СПбГАСУ Інститут автомобільно-дорожній Кафедра політології
 • Реферат на тему: Трудової стаж за законодавством України
  Поняття трудового стажу. Види трудового стажу. Порядок обчислення трудового стажу. Порядок
 • Реферат на тему: Збитки
  1. Поняття і різноманітні види збитків. Під збитками у російському цивільному законодавстві
 • Реферат на тему: Кримінальна відповідальність
  Запровадження Сутність будь-якої відповідальності, зокрема кримінальної, обумовлюється взаємодією з
 • Реферат на тему: Кримінальну право
  КАЗАНСКИЙ ЮИ МВС РФ ________________________________________________ Контрольна робота. По курсу:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація