Реферати українською » Право » Трудової стаж за законодавством України


Реферат Трудової стаж за законодавством України

Страница 1 из 4 | Следующая страница

 

1.   Поняття трудового стажу.

2.   Види трудового стажу.

3.   Порядок обчислення трудового стажу.

4.   Порядок встановлення трудового стажу.

5.   Порядок підтвердження трудового стажу.

6.   Список літератури.

1.   Поняття трудового стажу.

Праця - найважливіша сторона життя будь-якої людини, основа її існування й добробуту. Право на працю, але в інші пов’язані із ним права - на належні умови роботи, заробітну плату не нижче від визначеної законом, на відпочинок, на соціальний захист, на страйк закріплені в статтях 43-46 Конституції України[1].

Відповідно в Україну держава гарантує усім непрацездатним громадянам декларація про соціальний захист, що включає декларація про матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів у разі їхні повної, часткової чи тимчасової непрацездатності, втрати годувальника із незалежних від них причин, а й у старості та в інших випадках, передбачених законом.

 Право на соціальний захист мають, як правило, особини котрі були зайняті суспільно корисною працею. Для визначення права громадян на соціальний захист, розміру їхнього матеріального забезпечення велике значення має інститут трудового стажу.

Трудовий стаж - це загальна тривалість як трудової, то й іншої громадської діяльності, із якою законодавство України пов’язує певні правові наслідки та виникнення юридичних фактів[2].

Коли стосується терміну трудовий стаж робітників й службовців, то законодавець відмовився від термінів «робітник» й «службовець» та замінив їхні на термін «працівник», що проведено Законом України [3].

Алі у тій годину, ці терміни не охоплювали змісту розумової роботи тихий, хто працює в установах державної влади й управління. Це державні службовці, правовий статус які визначений Законом України «Про державну службу». Відповідно до ст.1 Закону - державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, котрі займають посади органів та їхнього апараті щодо практичного виконання завдань й функції держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.[4] Для державних службовців Законом встановлено 7 категорій посад й 15 рангів відповідно до посади, рівня кваліфікації тощо, тобто фактично визначені лагодь. Тому це - чиновники, й саме такий термін винен застосовуватись при визначенні роботи тієї категорій трудящих.

Усе це свідчить про ті, що запитання інституту трудового стажу повинне розглядатись у правовому полі, яку діяло, як за радянських часів, у зв’язку із тім, що цей інститут має юридичне значенні й на годину в встановленні матеріального забезпечення особини, це у правовому полі сьогодення.


2. Види трудового стажу.

Трудовий стаж має значення для визначення правового статусу особини ( пенсіонер, ветеран роботи тощо).

За радянських часів трудовий стаж та порядок його обчислення мав велике значення для пересування по службі, для отримання житлової площі чи її покращання, був одним з найважливіших важелів підвищення трудової дисципліни на підприємствах, в установах, організаціях .

Тобто трудовий стаж можна класифікувати на види, в залежності від його значення для настання правових наслідків:

1.   Для призначення пенсій:

1.1. Загальний;

1.2. Спеціальний;

2.   Для призначення допомоги у зв’язку із втрати працездатності:

2.1. Загальний;

2.2. Безперервний.

3.   Для визначення терміну відпустки:

3.1. Загальний;

3.2. Спеціальний;

3.3. На одному підприємстві.

4.   Для отримання винагороди за загальні результати роботи підприємства:

4.1. На одному підприємстві;

4.2. У галузі.

5.   Для пересування по службі;

6.   На отримання пільг.

Демократизація суспільства, перехід до ринкової економіки викликали появу кінцевому результаті до реформи соціального страхування та пенсійного забезпечення на Україні, У цих умовах найважливішим важелем ставати не безперервний трудовий стаж, а внесок шкірного так страхових фондів , як особисто громадян, протягом їхнього загальної трудової діяльності, то й роботодавців.

Діюча Конституція України, закони та підзаконні нормативні акти свідчать про втілення в життя нового ставлення до поняття трудовий стаж.

Розглянемо, в чому ж конкретно пов’язане зростання значення загального трудового стажу.

 Загальний трудовий стаж, що дає декларація про пенсію.

Загальний трудовий стаж - це загальна тривалість як трудової, то й іншої суспільно корисної діяльності особини, із якою законодавство України пов’язує певні правові наслідки в пенсійному забезпеченню.

Призначення пенсій на Україні здійснюється відповідно в Україну «Про пенсійне забезпечення» , введеного в діє із 1 января 1992 р.[5] Згідно цого Закону пенсії можуть бути трудові ( за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років) та соціальні.

Таким чином декларація про трудову пенсію мають особини, котрі були зайняті суспільно корисною працею, при дотриманні інших умів її призначення.

Значення загального трудового стажу в пенсійному забезпеченню суттєво зросло, особливо при призначенні пенсій по старості. Від трудового стажу залежить не лише декларація про пенсію, але й й її розмір. Наприклад, за кожний повний рік робот понад 25 років для чоловіків пенсія збільшується на 1 відсоток його заробітку [6].

До загального стажу роботи, що дає декларація про пенсію, зараховується будь-яка трудова діяльність. У такий стаж входити робота, виконана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях й кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, але в підставі членством колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру і тривалості роботи й тривалості перерв. Тобто зараховується як постійна робота, то й тимчасова ( сезонна, із повним чи неповним робочим днем, одну годину відсутності працівника тощо), а й у окремих осіб по їхні обслуговуванню. На рівні із роботою зараховується й діяльність, Яка має назву «служба», навчання, годину перебування за кордоном.

Спеціальний трудовий стаж, що дає декларація про пенсію.

Поряд з загальним трудовим стажем юридичне значення має й стаж роботи в особливих умовах роботи чи в несприятливих кліматичних умовах, із підвищеною інтенсивністю тощо. Це так звань спеціальний стаж.

На відмінність від загального стажу, як підсумкової тривалості будь-якої роботи й іншої суспільно корисної діяльності, спеціальний трудовий стаж - це підсумковий облік виконання лише певної роботи у відповідних умовах роботи. З врахуванням спеціального трудового стажу призначаються пенсії по старості на пільгових умовах, а також пенсії за вислугу років.

Розглянемо, котра робота включається у спеціальний стаж.

1. Підземна робота, робота з особливо шкідливими й особливо важкими умовами роботи - за Списком № 1 [7].

2. Робота у шкідливих й тяжких умовах роботи за Списком № 2 [8] й за результатами атестації робочих місць. Атестація робочих місць за мовами роботи здійснюється власником підприємства чи уповноваженим ним органом згідно Порядку [9], встановленого Кабінетом міністрів України.

3. Робота за Списком [10] текстильних виробництв й професій, робота на які дає робітницям декларація про пенсію за віком после досягнення 50 років й при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

4. Робота за Списком професій й посад робітників локомотивних бригад й окремих категорій працівників, котрі безпосередньо здійснюють організацію перевезень й забезпечують безпечу руху на залізничному транспорті та в метрополітенах й користуються правом на пенсію за вислугу років;

5. Робота за Списком професій й посад працівників підприємств лісової промисловості та лісового господарства, постійно діючих лісопунктів, лісництв, лісозаготівельних дільниць, зайнятих на заготівлі лісу, лісогосподарських роботів, підсочці лісу та лісосплаві, робота на які дає декларація про пенсію за вислугу років;

6. Робота за Списком професій й посад плавскладу окремих видів суден морського, річкового флоту й флоту рибної промисловості, котрі мають декларація про пенсію за вислугу років незалежно від віку;

Крім того, пенсії за вислугу років призначаються:

1. спортсменам, котрі мають особливі заслуги перед фізкультурним рухом, - заслуженим майстрам спорту, майстрам спорту міжнародного класу при загальному стажі роботи не менше 20 років й перебуванні у складі збірних команд України не менше 6 років незалежно від віку.

2. артистам театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств й колективів, котрі мають декларація про пенсію за вислугу років незалежно від віку.

3. працівникам експедицій, партій безпосередньо зайнятих на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, географічних, гідрологічних, гідрографічних й розвідувальних роботів;

4. працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Згідно ст. 100 Закону [11] визначено, що особам, котрі працювали до введення із 1 января 1992 р. Закону України «Про пенсійне забезпечення» на роботів з шкідливими й важкими умовами роботи, передбачених раніше діючим законодавством [12],[13],[14],[15], пенсії за віком призначаються на таких умовах:

а)особам, котрі мають на день уведення Закону ( 1.01.92 р.) повний стаж на зазначених роботів, що дають декларація про пенсію на пільгових умовах, пенсії у розмірах, передбачених Законом, призначаються відповідно до вимог за віком й стажем, встановлених раніше діючим законодавством;

Наприклад. Громадянин (1949 року народження) відпрацював на підземних роботів (прохідником, майстром), що давали декларація про пенсію на пільгових умовах згідно Списку № 1 із 10 червня 1979 р. по 1 вересня 1991 р., а із 2 вересня 1992 р. він працював на інших роботів, котрі не дають декларація про пільгову пенсію. Особа звернулась із запитання призначення їй пенсії 20 грудня 1999 р. У зв’язку із тім, що пільговий стаж складає 12 років 2 місяці 20 днів, ця особа має декларація про вихід на пенсію в 50 років на пільгових умовах.

б) особам, котрі не мають повного стажу роботи з шкідливими й важкими умовами роботи, вік, необхідний для призначення пенсії, який передбачений Законом України, знижується пропорційно наявного стажу, виходячи із вимог цого стажу, встановлених раніше діючим законодавством.

Наприклад. Громадянин (1949 року народження) відпрацював на підземних роботів (прохідником, майстром), що давали декларація про пенсію на пільгових умовах згідно Списку № 1 із 10 червня 1983 р. по 1 вересня 1991 р. З 2 вересня 1992 р. він працював на інших роботів, котрі не дають декларація про пільгову пенсію. Особа звернулась із запитання призначення їй пенсії 20 грудня 1999 р. У зв’язку із тім, що пільговий стаж складає 8 років 2 місяці 20 днів, тобто не менш половини стажу роботи в особливо важких умовах, ця особа має декларація про вихід на пенсію з зменшенням віку на 1 рік за кожний повний рік такої роботи. У нашому випадку в 52 рокта на пільгових умовах за Списком № 1.

Безперервний трудовий стаж й тимчасова непрацездатність.

У разі виникнення тимчасової непрацездатності працівника, чинне законодавство України [16] передбачає надання допомоги за рахунок Фонду соціального страхування України [17].

Допомога у разі тимчасової непрацездатності видається:

1. при захворюванні ( травмі), Яка пов’язана з втратою працездатності;

2. при санаторно-курортного лікуванні;

3. при карантині;

4. по вагітності й пологах;

5. при хворобі члена сім’ї у випадках необхідності догляду його;

6. при переведенні на іншу роботу у зв’язку з захворюванням туберкульозом чи професійним захворюванням;

7. при протезуванні із поміщенням у стаціонар;

Розмір указаної допомоги залежить згідно п. 30 Положення [18] від безперервного трудового стажу. Допомога по тимчасовій непрацездатності обчислюється виходячи з безперервного трудового стажу працівника й надається в розмірах:

1. 100 відсотків середньої заробітної плати працівникам, котрі мають безперервний трудовий стаж 8 й понад років;

2. 80 відсотків середньої заробітної плати працівникам, котрі мають безперервний трудовий стаж від 5 до 8 років;

3. 60 відсотків % заробітку мають працівники, у які безперервний трудовий стаж роботи менше 5 років.

Безперервний трудовий стаж при визначенні розміру допомоги обраховується із дня настання непрацездатності у відповідності із Правилами [19].

Згідно вказаних Правил, при призначенні працівникам допомоги по державному соціальному страхуванню, безперервний трудовий стаж визначається по терміну останньої безперервної роботи на певному підприємстві, в установі, організації. У випадках, передбачених Правилами, в безперервний стаж зараховується також годину попередньої роботи чи іншої діяльності.

При переході із однієї роботи на іншу безперервний трудовий стаж зберігається за умови, що перерва в роботи не перевищила одного місяця, якщо інше не встановлено законодавством. При звільненні после 1 вересня 1983 р. за власним бажанням без поважних причин безперервний трудовий стаж зберігається за умови, що перерва в робот й не перевищує трьох тижнів. Причини, котрі визнаються поважними при звільненні за власним бажанням, визначаються державним комітетом[20].

Безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва не перевищила 2 місяці:

1. при поступленні на роботу осіб, котрі працювала околицях Крайньої Півночі, после звільнення із роботи у зв’язку із закінченням строкового трудового договору, внаслідок ліквідації підприємства. установи. організації, скорочення чисельності чи штату працівників;

2. при поступленні на роботу в СРСР после звільнення від роботи в установах, організаціях й на підприємствах СРСР за кордоном чи в міжнародних організаціях.

Безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва не перевищила трьох місяців:

1. при поступленні на роботу осіб, котрі вивільнилися з апарату управління у відповідності із рішеннями уряду, а також при вступі на роботу осіб. котрі звільнилися з Збройних Сил по скороченню;

2. при поступленні на роботу после закінчення тимчасової непрацездатності, Яка привела до звільнення у відповідності із чинним законодавством із попередньої роботи, а також при вступі на роботу после звільнення у зв’язку із інвалідністю. Трьох місячний рядків обчислюється із дня поновлення працездатності;

3. при поступленні на роботу после звільнення в наслідок виявленої невідповідності працівника за станом здоров’я.

При припиненні трудового договору вагітними жінками чи жінками, що мають дітей ( у тому числі усиновлених) віком до півтора років, безперервний трудовий стаж зберігається за

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація