Реферати українською » Право » Правопорушення і юридичну відповідальність


Реферат Правопорушення і юридичну відповідальність

СУЧАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

«Допустити до захисту»

Голова ГЭК

 ___________________________

(____________________________________)

«______»________________________2001 р.

Выпускная кваліфікаційна робота

Тема: Правонарушение і юридичну відповідальність.

Виконавець: Старченка Ганна Валеріївна (                      )

№ контракту: 056019611029 Група 3Ю-609-22

Керівник: Мясникова Олена Миколаївна(                      )

Дата здачі закінченою роботи «05» червня 2001 р. 

Москва 2001 р.
Оглавление

Введение………………………………………………………………………………….3

Глава 1. Правонарушение

1.1. Поняття, це основна прикмета й цілком юридичне склад правопорушення ……………………………………………………………5

1.2. Види правопорушень …………………………………………….12

1.3. Причини правопорушень і шляхи їх усунення ……….16

Глава 2. Юридична відповідальність

2.1. Поняття, ознаки і різноманітні види юридичну відповідальність …………………………………………………………..20

2.2. Реалізація юридичну відповідальність ………………25

2.3. Обставини виключають юридичну ответственность……………………………………………………………31

2.4. Підстави звільнення з юридичної ответственности……………………………………………………………34

Заключение…………………………………………………………………………….37

Библиография………………………………………………………………………..39


Запровадження

Тема випускний кваліфікаційної роботи «Правонарушение і юридичну відповідальність».

Проблеми правопорушення і юридичною відповідальності широко розробляються галузевими юридичними науками і загальної теорією права. Основна і головне завдання у забезпеченні законності, попередженні і припиненні правопорушень, максимально можливе усунення шкоди, яке заподіюють ними суспільству, і правопорядку. У цьому темі концентрується дві украй важливі соціальні завдання: по-перше, суспільство так і кожен громадянин мають бути впевнені, що правопорушення кладеться край з допомогою розмірних їм заходів державного примусу, що має рацію й інтереси захищені від протиправних зазіхань. У -других, що боротьби з правопорушеннями ведеться суворо з урахуванням закону, забезпечує недоторканність, правничий та свободи громадянина, не вчинила ні чого протиправного.

Про правопорушення і з юридичної відповідальності опубліковано багато статей, збірок, монографій. У розробці цієї тематики є низка безсумнівних досягнень. Проте самі поняття, і кілька їх вузлових проблем – предмет не прекращающейся багато років жив дискусії. Звідси можна дійти невтішного висновку, що тему є змістовної, отже й цікавою.

Ще із тих далеких часів, як у раннеклассовом суспільстві зародилося право і з'явився його нерозлучний супутник – правопорушення, теоретико-правовая думку шукає на запитання – які причини правопорушення, передусім особливо небезпечної види – злочину. Чому виникає поведінка (дію або бездіяльність) порушує правові принципи, правила, розпорядження? І що треба робити, аби протистояти правопорушення, щоб негайно усунути ці небезпечні відхилення з життя? Пошук вона триває вже не одне століття, проте у нині ця проблема далекою від свого вирішення.

Теорія держави й права будучи наукою методологічної проводить дослідження, зокрема, правопорушення і з юридичної відповідальності у цілому.

Тож у роботі розгляд понять, принципів, видів… необхідно зробити загалом, оскільки це розглядає теорія права. Дослідження статей, монографій, збірок, і навіть різних джерел навчальної літератури дасть можливість детально дослідити тему «Правонарушение і юридичну відповідальність»

Звідси можна дійти невтішного висновку, що мішенями випускний кваліфікаційної роботи є підставою:

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація