Реферати українською » Право » Математичні методи лікування й моделі у конституционно-правовом дослідженні


Реферат Математичні методи лікування й моделі у конституционно-правовом дослідженні

 

ДОКЛАД

ПО

КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВУ

НА ТЕМУ:

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ У

 КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ

                                                                                                         ВЫПОЛНИЛА

                                                                                    СТУДЕНТКА

                                                                                    ГРУПИ 11-22

                                                                                    ЮРИДИЧНОЇ

                                                                                    ФАКУЛЬТЕТА

                                                                                    АЛЫМОВА ТЕТЯНА

                                                                                   

Місце і функції математичних методів у пізнанні соціально-правових явищ

                                                                                   

У марксистсько-ленінської філософії математичні методи розглядаються як один з найважливіших інструментів наукового і практичного пізнання кількісної і структурної боку об'єктивну реальність. Такий їхній підхід спирається на ідею універсальності математичних методів. Фактично майже немає таких областей пізнання, де немає міг би використовуватися математичні методи лікування й відповідні теоретичні уявлення.

          Першочерговим умовою правильного, науково обгрунтованого використання математики є певне відповідність її засобів і апарата тим реальним зв'язкам і відносинам, що у об'єктах дослідження. Йдеться про наявність у об'єктах

соціально-правового дослідження певних закономірностей і зв'язків, що припускають математичну обробку та вираз мовою сучасної математики. У соціально-правовому дослідженні це передусім засобами правової статистики або ж методом анкетного опитування кількісних характеристик (властивостей) явищ держави й права. У процесі математизації наукового пізнання відбувається дозвіл якогось діалектичного протиріччя, що існує між щодо стійкими і більше мінливими елементами об'єкта пізнання. Математизация пов'язані з виділенням в об'єкті даної науки стійких структур і елементів, які можна зазнала формалізації. У цьому здійснюється та інформаційний процес виділення елементарних одиниць аналізу, припускають оперування із нею на математичному рівні (суб'єкти правовідносин, статистичні дані актів правомірного і неправомірного поведінки, процеси поширення інформації про правових нормах). Важливим умовою використання коштів математики юридичних науках стала значна точність правових понять, що поступово вироблялися під час тривалого розвитку юридичних наук під впливом потреби практики в однозначному застосуванні законом і інших нормативних установлень.

          Якщо переважно діють досить стабільні соціальні чинники, то поведінка індивідів може тривалий час зберігати статистичні закономірності. Якщо чинники мінливі і може активний вплив на психіку, мотивацію і цілі поведінки, то статистичні закономірності не встановлюються на термін. Вони стають більш мінливими і рухливими.

          Статистический підхід і статистичні методи може бути ефективно використані теоретичному і емпіричному дослідженні значного кола державно-правових питань (проблеми правопорушень). У цьому треба враховувати, що суб'єктивного характеру досліджуваних процесів перестав бути на заваді їх кількісного зміни і моделювання.

          Наявність у явищах соціально-правовий дійсності статистичних закономірностей – одне з об'єктивних передумов для вибору найбільш підхожих математичних методів, основі яких можна буде говорити кількісне опис об'єктів соціології права.

          Найважливіше роль належить методам теорії ймовірностей і математичної статистики. Якщо зібраних емпіричних матеріалах (анкетах, результатах експериментів) проявляється дію статистичних закономірностей, застосування методів теорії ймовірностей і математичної статистики у конкретній соціально-правовому дослідженні для аналізу та обробки отриманих матеріалів як бажано, а й необхідно. Для соціології права значний цікаві такі наукові методи, як розпізнавання образів, теорія виміру, теорія інформації та деяких інших. Отже, соціологія права оперує великим та складних математичним апаратом. Проте математичний апарат, спеціально готовий до соціологічних досліджень, і наукового описи людської поведінки, поки що не створено, але елементи такого апарату вже формуються.

          У пізнанні соціально-правових явищ математичні методи виконують різноманітні функції:

1. Уточнення і удосконалення мови соціології права. Це означає розуміння математики як мови науки для описи процесів об'єктивну реальність. Звернення і право, і математики до спеціальним науковим мовам невипадково. У соціально-правовому дослідженні фактично відбувається синтез двох наукових мов описи відповідних явищ. У цьому здійснюється як синтез понять, а й переклад його з однієї мови описи (юридичного) в інший (математичний).

2. Зближення юридичної науки коїться з іншими громадськими структурами і природними науками (зближення методології). Тенденція взаємопроникнення суспільних соціальних і математично-природничої грамотності характерною і науці про країну і в праві. Выражением цього процесу є активне насичення сферу юридичної науки методів і коштів сучасної математики, понять і категорій кібернетики, коштів обчислювальної техніки.

3. Підвищення точності результатів і висновків соціально-правових досліджень (постійне уточнення забезпечення і формулювань положень науки). Вимоги точності висновків юридичних наук висуваються до ним передусім запитами державно-правової практики. Точність й у юридичних понять і визначень, теоретичних конструкцій у праві.

4. Розвиток якісних уявлень про досліджуваному об'єкті соціології права. Опис явищ мовою математики передбачає виділення тих сторін, що з своєї визначеності і однозначності доступніші точному аналізу. Щоб таке виділення здійснити, необхідна певна методика якісного структурного (логічного) аналізу об'єкта. Тобто. планується виділити і проаналізовані ті боку досліджуваного об'єкта, які піддаються математичного описання і моделювання.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД І МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДИ У СОЦІОЛОГІЮ ПРАВА

 

          Математичні методи лікування й моделювання можна розглядати як із форм реалізації в юридичної науці положень підходу до правовим явищам.

          Системний підхід – глибше і всебічне розгляд об'єктивних зв'язків, властивих держави і праву. Системний підхід в соціології права розглядає досліджувані об'єкти як багатофакторні структури, які з багатьох взаємозалежних елементів.

          Структурно-функциональный аналіз – розкриває і аналізує активний аспект складних соціальних систем. Цей метод наближається до дослідженню механізму правотворческой діяльності, правовому свідомості особистості, різних соціальних верств населення та т.д.

          Кібернетичний метод – планування та прогнозування розвитку системи права, розкриття закономірностей правових явищ. (Кібернетика можна трактувати як специфічна форма підходу.)

МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

           

            Моделювання – метод теоретичного чи практичного опосередкованого пізнання, де використовується модель, здатна давати у процесі дослідження нову наукову інформацію про досліджуваному предметі. Моделювання є важливим засобом проникнення сутність досліджуваних процесів.

          Математична модель – це математичний образ цього явища, подання, і формулювання тих його сторін, властивостей і якостей, які можна виражені на математичному мові засобами і методів сучасної математики.

          Передусім має бути знайдено органічна зв'язок математичну модель і соціологічних даних. Після побудови математичну модель явища, виявляються все слідства, які з даної моделі. Вхідні у складі моделі перемінні визначено своєї «фізичної» природою. Їх специфіка накладає обмеження на межі виконання математичних операцій. Кожне математичне перетворення моделі повинен мати змістовний сенс. Модель відбиває реальність, спираючись виділення у ній тих сторін, які можна представлені як формализуемые елементи.

          Математичні моделі можуть кількісно характеризувати зв'язок між показниками соціально-правовий статистики (зв'язок між социально-правовыми явищами і соціальними причинами, демографічними чинниками).

КОНЦЕПЦІЯ МАКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ

 

1. Не можна побудувати універсальну математичну модель, описує розвиток соціальної системи в усьому її різноманітті.

2. Можна лише про приватних моделях, що описують окремі тенденції соціального об'єкта в ідеалізованих умовах.

3. Математическим моделям соціальних процесів не можна надавати той самий безумовний характер, як, наприклад, законам фізики.

4. Математичні моделі, понимаемые в кібернетичному сенсі, можуть претендувати тільки те що підвищити певною мірою рівень розуміння досліджуваного явища.

(концепцією В.В.Налимова)

 

По книзі О.А.Гаврилова «Математичні методи лікування й моделі у соціально-правовому дослідженні», М., Наука, 1980г.

Схожі реферати:

Навігація