Реферати українською » Право » Міжнародний комерційний арбітражного суду


Реферат Міжнародний комерційний арбітражного суду

Страница 1 из 2 | Следующая страница

СХІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

Юридичний факультет

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

МІЖНАРОДНИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД


Курсова робота

                                                                                           Хайруллина Гульшат Ришатовна

                                                                                           студентка 4 курсу, очного 

                                                                              відділення, (прийом З - 98)

                                                                                                          Науковий керівник –

                                                                                                          доцент

                                                                                                          Комаров О.К.

Уфа 2002

СОДЕРЖАНИЕ

                                                                                                                 Стр.

Введение……………………………………………………………………….3

Глава 1. Поняття Міжнародного комерційного арбітражного суда….5

Глава 2. Юрисдикція МКАС…………………………………………………7

  § 1. Порядок подання позовної заявления…………………………………..9

Глава 3. Формування складу арбитража…………………………………10

Глава 4. Арбітражне разбирательство……………………………………..14

  § 1. Витрати по арбітражному разбирательству…………………………..15

Заключение…………………………………………………………………….17

Список використаної литературы…………………………………………19

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

         Розвиток третейской форми розгляду суперечок, виникають у сфері підприємницької діяльності, стало необхідним наслідком ринкових перетворень. Традиційна нашій країні процедура розгляду про господарських спорів, що склалася у системі державного арбітражу, була пристосована для потреб планово-регулируемой економіки. Вона виходила з пріоритетною захисту інтересів. У нинішній Росії становище повільно, але вірно змінюються у бік збільшення ролі третейських судів, і міжнародний комерційний арбітражного суду при ТПП РФ є тією органом, який допомагає російським підприємці і як російським владнати розбіжності, що виникають із зовнішньоторговельних контрактів, без залучення державні органи судової влади.

         МКАС у роботі полягає в Законі РФ від 7 липня 1993 року «Про міжнародному комерційному арбитраже»1, Положенні про Міжнародному комерційному арбітражний суд при ТПП РФ 1993 года,2 і навіть на Регламенті, який набрав чинності 1 травня 1995 року. Регламент відбив як основні уявлення про арбітраж, а й багаторічний досвід, арбітражну практику. Вперше регламент змінив характер списку арбітрів, зробивши її факультативним. Спорящим сторонам надано можливість обирати арбітрів з списку. Новшеством є і те, що з 150 арбітрів третину становлять зарубіжні фахівці.

         Оскільки МКАС належить до найбільш давнім і авторитетним судовим органам, про неї є досить літератури та як російських учених, розкривала його. У цьому роботі зробив у основному керувалася наукової статтею А.Комарова у журналі «Закон» «Розгляд суперечок Міжнародним комерційним арбітражний суд при ТПП РФ», книгою Г.К. Дмитриевой «Міжнародний комерційний арбітраж».  

          

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ МКАС.

Міжнародний комерційний арбітражного суду при ТПП РФ (МКАС) належить до найвідоміших і авторитетних арбітражних органів в усьому світі. Такий стан пояснюється як тривалої активної діяльністю цієї арбітражної інституту та значною кількістю аналізованих їм міжнародних комерційних суперечок, і традиційно високим професіоналізмом її вирішення.

         Вже 1932 року під час Всесоюзній торгової палаті створено спеціальний орган до розв'язання суперечок у області зовнішньоторговельної діяльності – Зовнішньоторговельна арбітражна комісія (ВТАК). У 1988 року ВТАК отримала нову назву - арбітражного суду. Після припинення діяльності Торгово-промисловій палати СРСР Арбітражний суд перейшов під егіду ТПП РФ й у 1993 року здобув своє нинішнє найменування – МКАС. 1

         За кількістю аналізованих щорічно суперечок МКАС перебуває у ряду світових лідерів, залишаючи позаду такі визнані центри міжнародного комерційного арбітражу як Міжнародний суд при міжнародної торгової палаті (Париж), Арбітражний інститут при торгової палаті Стокгольма.

         Впродовж кількох останніх років у МКАС надходить близько чотирьохсот п'ятдесяти позовів щорічно. Нині на ділі, що у виробництві МКАС, беруть участь підприємства, організації та окремі особи з майже п'ятдесяти країн світу. Іноземні особи беруть участь у арбітражному розгляді як у вигляді позивачів і відповідачів.

         Сприятливі умови подальшого розвитку діяльності МКАС було створено результаті ухвалення 7 липня 1993 р. Закону «Про міжнародному комерційному арбитраже».1 Крім створення необхідної правова база регулювання цього способи вирішення суперечок у галузі міжнародного економічного співробітництва в Закон затвердив також Положення про МКАС, підтвердивши його статус як наступника Арбітражного суду при ТПП СРСР. 2

         Це означає, що МКАС, зокрема, вправі владнати розбіжності виходячи з угод сторін про передачу їх суперечок у Арбітражний суд при ТПП СРСР.

         Ухвалення Закону послужило також приводом для оновленню і керував арбітражного розгляду справ, які застосовувались у діяльності МКАС. З травня 1995 року Регламент МКАС.3

ГЛАВА 2. ЮРИСДИКЦИЯ МКАС.

Однією із найбільш характерних ознак визначення підвідомчості суперечок МКАС і те, що він розглядає суперечки коли є письмове угоду між сторонами про передачу на дозвіл МКАС вже виниклого чи що може виникнути спору. Найпоширеніший випадок такої угоди – арбітражна обмовка, включаемая сторонами в контракт. Хоча практично трапляються випадки, коли спорящие боку узгоджують арбітражний порядок розгляду по тому, коли в нього вже виникла суперечка. 

З власного суб'єктивного складу суперечки, підвідомчі МКАС, містять у собі дві категорії суперечок, саме:

- суперечки з договірних та інших цивільно-правових відносин, які під час здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї зі сторін перебуває поза кордоном, і навіть

- суперечки підприємств із іноземними інвестиціями та Міжнародних об'єд-нань і організацій, створених біля РФ, між собою, суперечки поміж їхніми учасниками, так само як їх суперечки коїться з іншими суб'єктами права РФ.

Положення про МКАС конкретизує цивільно-правові відносини, суперечки у тому числі може бути предметом розгляду. Це, зокрема, відносини з:

- купівлі-продажу (поставці) товарів, виконання робіт, надання послуг, обміну товарами і (чи) послугами, перевезенні вантажів і пасажирів, торговельному представництву і посередництву, оренді (лізингу), науково-технічному обміну, спорудженню промислових та, інвестиціям, страхуванню, спільному предпринимательству.1

Крім добровільної передачі суперечок на дозвіл МКАС підставою юрисдикції МКАС можуть бути і і впливові міжнародні договори. У разі маю на увазі міждержавні договори, встановлюють обов'язкову компетенцію певних арбітражних органів. Нині РФ є учасницею Конвенції 1972 року про дозвіл арбітражним шляхом цивільно-правових суперечок, що випливають із відносин економічного та науково-технічного співробітництва (Московська конвенція), яка передбачає обов'язкову підсудність господарських спорів між організаціями країн – учасниць Конвенції арбітражним органам при торгової палаті країни відповідача чи з домовленості сторін у третьої країні – учасниці Конвенции.2

Питання наявності чи відсутність компетенції МКАС у конкретній

 справі дозволяється складом арбітражу, створеним до розгляду справи з суті. Отже, якщо розрив між сторонами виникають розбіжності у питанні, вони мають довести свої затвердження відповідним чином у ході арбітражного процесу. Слід сказати, що вчинення відповідачем, заявивши, що заперечує проти компетенції МКАС розглядати даний суперечка, певних дій, передбачених Регламентом, наприклад, призначення арбітра, ні розглядатися як він згоду з компетенцією МКАС.

         З іншого боку, у разі ухвалення МКАС рішення у тому, що є предметом спору договір мізерний, не тягне у себе з закону недійсність арбітражної застереження, що є частиною отого договору, і позбавляє, в такий спосіб, МКАС компетенції вирішувати питання, охоплювані арбітражної застереженням. Це становище випливає з те, що згідно із законом арбітражна обмовка, що є частиною договору, сприймається як угоди, яке залежить з інших умов договору, інакше кажучи, визнається її автономність від основного договору.

§1 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

Позовну заяву, подаване в МКАС, має відповідати певним вимогам, передбачених Регламентом. Датою подання позовної заяви вважається його вручення МКАС, а при відправлення позовної заяви про поштою – дата штемпелі поштового відомства місця відправлення.

До особливостям змісту позовної заяви про в арбітражному процесі слід віднести необхідність обгрунтування компетенції даного арбітражного органу, і навіть вказівку арбітра і запасного арбітра, обраних позивачем, або наявність та прохання тому, щоб арбітр і запасний арбітр було призначено Головою МКАС.

Необхідність обгрунтування компетенції МКАС видається особливо поважною бізнес-вумен у тому випадку, коли арбітражна обмовка недостатньо точно визначає органу, компетентний розглядати суперечки, або утримує лише загальну домовленість розгляд суперечок у арбітражному порядку. Якщо цьому випадку нічого очікувати встановлено, що сторони мали за цьому на увазі саме МКАС, то арбітраж визнає себе некомпетентним розглядати даний спор.1

            ГЛАВА 3. ФОРМУВАННЯ СОСТАВА АРБІТРАЖУ.

         Характерною рисою арбітражного розгляду є надана сторонам можливість самим сформувати суд, який розглядати суперечка. Освіта арбітражного складу є надзвичайно важливим етапом арбітражного процесу.

         Арбітрами може бути особи, які мають необхідними спеціальними знаннями у сфері вирішення суперечок, віднесених до компетенції МКАС. Виконуючи своїх функцій, арбітри має діяти неупереджено й можуть бути незалежними. Слід сказати, що арбітри є представниками сторін, навіть якщо вони було призначено сперечалися сторонами.

         Задля зазначеного статусу арбітрів Регламентом передбачено, емоційне обличчя, яка набирає він функції арбітра, повинна подати в МКАС про будь-яких обставин, які можуть викликати обгрунтовані сумніви щодо його неупередженості чи незалежності зв'язку з суперечкою, у вирішенні якої планується його.

         З метою надання допомоги сторонам, бере участі у арбітражному розгляді в МКАС, у виборі осіб, які мають необхідними якостями до виконання функцій арбітрів, Торгово-промисловій палатою РФ терміном п'ять років стверджується список арбітрів, у якому вказуються ім'я та прізвище арбітра, його освіту й місце роботи, учений ступінь звання, спеціальність.

         Слід сказати, що цей список перестав бути обов'язковим для сторін і має факультативний характер: функції арбітрів можуть також виконувати особи, призначені сторонами у складі осіб, не включених до списку арбітрів, якщо, звісно, вони мають необхідні арбітра якостями.

         Очолює МКАС голова, має двох заступників. Вони обираються терміном п'ять років загальними зборами які входять у список арбітрів (§3 Регламенту). Регламентом (§4) передбачено створення нової органу – Президії МКАС, обраного також загальними зборами арбітрів, внесених список. Президія покликаний переважно аналізувати діяльність Суду і яке визначати шляхи його подальшого вдосконалення.

Усю поточну организационно-техническую роботу веде Секретаріат, на чолі якого стоїть Відповідальний секретар, підлеглий Голові Судна. Відповідальний Секретар призначається ТПП за поданням Голову Судна.

Регламентом передбачено порядок формування складу арбітражу щодо кожного конкретного спору (§ 20). Зазвичай, суперечка розглядається трьома арбітрами. У тому числі два обираються сторонами, а третій – голова складу – двома арбітрами. Арбітр може бути призначений Головою Судна – на прохання сторони - чи у разі недотримання встановлених Регламентом термінів формування складу арбітражу. В усіх випадках Голова здійснює призначення зі списку арбітрів. Сторони можуть узгодити розгляд спору одним арбітром (§ 21).

І позивач, і відповідач зобов'язані у новій Регламенту обрати запасного арбітра. У відповідних випадках запасного арбітра призначає Голова Судна. Це то, можливо необхідним у разі, коли арбітр не буде може виконувати свої обов'язки (§ 25). Передбачено також можливістю і Порядок обрання запасного голови складу арбітражу.

Забезпечується збереження комерційної таємниці сторін. Для цього він слухання справ проводиться при закритих дверях (§ 27). Встановлено, ще, що арбітри, доповідачі і працівники Секретаріату зобов'язані не розголошувати що стала їм відомої інформацію про суперечках, дозволених МКАС, розголошення якій у змозі зашкодити інтересам сторін (§ 8). Позивач, а можливо, і відповідач зацікавлених у тому, щоб рішення про суперечку винесли якомога швидше. А до того прагне і МКАС. Досягнення цього великою мірою залежить самих сторін, від дотримання ними встановлених Регламентом правил. Відповідачі нерідко використовують його всі змогу здобуття права ухвалу було винесено якнайпізніше. Може знадобитися проведення експертизи, запрошення свідків, потім часто витрачається кілька місяців. Регламент тому встановлює певного терміну винесення рішення. І водночас встановлено, що Суд вживає заходів до того що, щоб розгляд справи, наскільки можна, завершили вчасно трохи більше шість місяців від часу освіти арбітражу.

Законодавство про МКА містить низку імперативних положень, покликаних забезпечити справедливе та безстороннє розгляд спору і винесення кваліфікованого своє рішення. А, щоб забезпечити таке рішення, арбітри, розглядають суперечка, не бути лише незалежні, а й нейтральними. Коли Піночета призначили як арбітра до розгляду конкретного спору вони мають повідомити про відомих ним обставинах, які можуть опинитися завадити розглядати їм даний суперечка справедливе й неупереджено, не віддаючи перевагу будь-якої боці арбітражного розгляди та забезпечуючи рівні змогу сторін. За наявності будь-якого обгрунтованого сумніви щодо неупередженості чи незалежності арбітрам то, можливо заявлено відвід. Обстоятельствами, які можуть стати на заваді арбітра у відкритому розгляді конкретного спору, є: наявність родинних зв'язків із боку арбітражного розгляду; наявність трудових стосунків із однією зі сторін арбітражного розгляду; одержання фінансового допомогу однієї зі сторін арбітражу; залежність одного боку одної. З іншого боку, арбітром може бути призначений неповнолітній. Обличчя, покликане недієздатною чи яка під опікою.

Відповідно до регламентів постійно діючих арбітражних інституцій у разі смерті арбітра, важку хворобу, стійкою нездатності виконувати свої обов'язки, відставка арбітражний інститут має повноваженнями на відвід чи заміну даного арбітра. З іншого боку, після надання боці, избиравшей арбітра, терміну призначення іншого арбітра у тому разі. Якщо впродовж цього часу не обере нової кандидатури як арбітра, арбітражний інститут вправі призначити самостійно іншого арбитра.1

Основною метою такої системи обрання та призначення складу арбітражу є забезпечення ефективності арбітражного розгляду, насамперед у частини незалежності арбітрів і виключення витрат, які можуть виникнути у разі призначення в суперечці особи, який би діяти у ролі її адвоката, іншу сторона міг би заявити йому відвід, соціальній та разі, якщо боку просто намагаються затягти час, не висуваючи нової кандидатури арбітра.

Відведення то, можливо заявлено й у разі, якщо арбітр не має кваліфікацією, зумовленої угодою сторін. Письмове заяву боку про відвід, що містить його мотиви, має

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація