Реферати українською » Право » Короткий курс лекцій з праву соціального забезпечення


Реферат Короткий курс лекцій з праву соціального забезпечення

 

Складено Кораблиной Ю.В.

Зміст:

 

Розділ I.

 

Загальна частина:

 

Тема 1. Поняття і системи органів соціального захисту населения………………………...2

Тема 2. Поняття, предмет, метод і системи права соціальної защиты…………………….5

Тема 3. Принципи права соціального захисту……………………………………………… 9

Тема 4. Правоотношения із соціального забезпечення……………………………… …. 10

.

Розділ II.

 

Особлива частина вже:

 

Трудової стаж:

Тема 5. Поняття, види й юридичне значення виробничого стажу……………………… .11

Тема 6. Порядок обчислення і підтвердження страхового, загального трудового і спеціального стажу…………………………………………………………………………… 14

Тема 7. Підтвердження страхового і спільного виробничого стажу свидетельскими показаниями…………………………………………………………………………………….19

Трудові пенсії:

 

Тема 8. Трудова пенсія по старости…………………………………………………………22

Тема 9. Трудова пенсія за інвалідністю………………………………………………….. 25

Тема 10. Пенсія із нагоди втрати кормильца………………………………………………29

Державне пенсійне забезпечення:

 

Тема 11. Загальні засади про державному пенсійному обеспечении………………..33

Тема 12. Пенсії федеральним державним служащим………………………………34

Тема 13. Пенсії військовослужбовцям та їх семьям……………………………………………..36

Тема 14. Пенсії учасникам Великої Вітчизняної войны………………………………42

Тема 15. Пенсії громадянам, які постраждали внаслідок радіаційних чи техногенним катастрофам, і членів їх семей………………………………………………………………….43

Тема 16. Соціальні пенсії………………………………………………………………… 48

Порядок і правил звернення по призначення пенсій. Перерахунок розміру пенсії, індексація, коригування і переведення з жодного виду пенсії в інший. Загальні правила виплати пенсій:

Тема 17. Порядок і правил звернення по призначення пенсий…………………………...49

Тема 18. Перерахунок розміру пенсії, індексація, коригування і переведення з жодного виду пенсії на другой……………………………………………………………………………….53

Тема 19. Загальні правила виплати пенсій. ……………………………………………… 58

Пособия і компенсаційні виплати:

Тема 20. Пособия із соціального обеспечению…………………………………………....64

Тема 21. Пособия і компенсації громадянам, які мають дітей. …………………………...66

Тема 22. Поняття, види й загальну характеристику компенсаційних виплат та умов надання матеріально-побутових пільг щодо системі соціального обеспечения……..70

Медико-социальное обслуговування. Реформи та перспективи розвитку на області соціального забезпечення:

Тема 23. Медико-социальное обслуживание…………………………………………………77

Тема 24. Реформи та перспективи розвитку пенсійної системы……………………….…86

Розділ III.

 

Спеціальна частина:

Тема 25. Международно-правовое регулювання соціального обеспечения…………….88

Тести по курсу………………………………………………………………………………..92

Рекомендуемые нормативно-правові акты……………………………………………102

Приложение…………………………………………………………………………………..105


Розділ I.

 

Загальна частина:

 

Тема 1.Понятие і системи органів соціального захисту населення.

 

Соціальне забезпечення займає одне з ключових визначальних місць у життя і суспільства. Воно безпосередньо залежить з розвитку економіки та як найтісніше пов'язані з політикою соціального добробуту населення.

Право російських громадян соціального забезпечення закріплено в ст.39 Конституції РФ, за якою кожного громадянина гарантується соціального забезпечення віком, у разі хвороби, інвалідності, втрати годувальника, на виховання дітей й інших випадках, встановлених законом.

Соціальне забезпечення як особливий соціальна інституція держави є гарантією гідного розвитку кожного члена нашого суспільства та збереження джерела коштів для існування в разі настання соціальних ризиків.

Соціальне забезпечення можна охарактеризувати як форму розподілу матеріальних благ з задоволення життєво важливих особистих потреб (фізичних, соціальних та інших.) старих, хворих, дітей, непрацездатних утриманців, втратили годувальника, безробітних, всіх членів товариства з метою охорони здоров'я та перемоги нормального відтворення робочої сили в з допомогою спеціальних фондів, створюваних у суспільстві на страхової основі, або асигнувань держави у випадках і умовах, встановлених у законі.

Якщо коротко, то під соціальним забезпеченням розуміються різноманітні форми допомоги суспільства своїх членів.

 Головною організаційно-правовою формою соціального забезпечення є державне соціальне страхування. Суть його у поділі соціального ризику втрати заробітку, зниженні доходів нижче прожиткового мінімуму, потреби у медичної допомогу й інших соціальні послуги держави і самими працівниками, які підлягають загальнообов'язковому державному соціального страхування.

Задля реалізації конституційні права громадян пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у разі безробіття, охорону здоров'я дитини і медичної допомоги створюються федеральні позабюджетні фонди.

У зв'язку з набранням чинності з початку 2001 р. 2 частини Податкового кодексу встановленням єдиного соціального податку змінився порядок зарахування платежів до державні соціальні позабюджетні фонди. До даним фондам ставляться:

Схожі реферати:

Навігація