Реферати українською » Право » Криминологическая характеристика жіночої злочинності


Реферат Криминологическая характеристика жіночої злочинності

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Криминологическая характеристика

жіночої злочинності

( Дипломна робота )

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

I.ВВЕДЕНИЕ __________________________________________3
II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ ЗЛОЧИННОСТІ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  1.Уровень, структура і динаміка жіночої преступности___4

  2.Особенности злочинних проявів в жінок ________9

III.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ ПРЕСТУПНИЦЫ

  1.Общее поняття особистості злочинця _________________18

  2.Некоторые особливості особистості женщины-преступницы_26

  3.Типология особистості женщины-преступницы ____________30

IV.ПРИЧИНЫ І УМОВИ ЖЕНСКОЙ ЗЛОЧИННОСТІ

  1.Понятие причинності кримінологія ________________44

  2.Социально-психологические чинники жіночої

 злочинності ________________________________________47
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ _____________________________________61

VI. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

      1. Нормативний матеріал ____________________________63

      2. Спеціальна література __________________________63

      3. Матеріали практики застосування законодавства __67

      4. Покажчик бібліографічних посилань _______________67


I. ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Ця робота присвячена розгляду проблеми жіночої злочинності, яка цікавила і продовжує цікавити не одне покоління дослідників. Зацікавлення явища жіночої злочинності можна зрозуміти з урахуванням особливого місця жінок на системі суспільних відносин, важливості соціальних ролей і державних функцій, що вони виконують у життя нашого суспільства та вкрай несприятливих наслідків кримінальних форми їх поведінки.

З низки біологічних, психологічних чинників жінка покликана виконувати специфічні функції й підвищення ролі, які його особливо вразливою у плані соціальної оцінки, суспільної думки, гостроти реагування держави щодо аномальне поведінка. Призначення жінки — стати матір'ю, та вихователькою своїх дітей, цементуючою «силою» мікроелемента суспільства — сім'ї, визначає значимість соціально схвалюваних і допустимих форм поведінки, дають простір творчої, діяльності у сфері громадського виробництва, в семейно-бытовой сфері. Оскільки жінок відрізняє особливе становище у системі функціональних відносин, відхилення поведінці найяскравіше виявляється у тяжкі наслідки, стосовних безпосередньо до особистості, сім'ям, фізичному і моральному становленню підростаючого покоління, суспільства загалом. Проте, життєва активність, зусилля окремих жінок направляються не так на множення громадських багатств, але в пошук шляхи й кошти для вилучення протиправним способом доходів, здатних задовольнити матеріальні чи інші потреби. У цьому заподіювана суспільству моральний збитки «виявляється у тому, що, стали на злочинний шлях, цим розбещують, деморалізують оточуючих, особливо негативний вплив, надаючи на підростаюче покоління фактом матеріального добробуту, досягнутого шляхом різноманітних махінацій, нерідко залишених нерозкритими і безнаказанными».[i]

Жіноча злочинність характеризується поруч із рисами, загальними для всієї злочинності певної специфікою, що дозволяє виділяти і розглядати цю категорію злочинів у ролі щодо самостійного елемента злочинності.

У зв'язку з цим актуальність набуває вивчення явища жіночої злочинності, її динаміки і структури, про причини і умов виникнення, і навіть обставин, сприяють і що перешкоджають боротьбі з цим негативним явищем.

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ ЗЛОЧИННОСТІ.

 

1. Рівень, структура і динаміка жіночої злочинності

Аналіз криміногенної обстановки суспільства дозволяє визначити її якісне стан. Зіставлення статистичних даних про злочинності представників чоловічого й основою жіночого статі дозволить виявити їхнього розходження полягає.


Насамперед, треба сказати, що традиційно неабияк відрізняються дешевше кримінальної активністю, проти чоловіками. Питома вага жінок на структурі злочинців невисокий протягом протягом останнього десятиліття цей показник зазнає незначні коливання, не перевищуючи, у своїй традиційний 11-15%-ный рівень. Проте абсолютні статистичні показники засвідчують наявність тенденції зростання жіночої злочинності. Так, за останні п'ять років (з 1990 р. по 1998 р.) число жінок, втягнутих у кримінальні форми поведінки, зріс у 1,8 раза[ii]. У цьому треба сказати, що криміналізація жіночої половини населення Росії відбувається дуже інтенсивно, і темпи приросту числа виявлених женщин-преступниц випереджають відповідний показник чоловічої злочинності. Так, за цей час с1993 по 1998гг число жінок, які вчинили злочин, виросло в 1,5 разу, а кількість мужчин-преступников, за аналогічний період, збільшилося тільки в 1,1 разу.

Діаграма 1


Рівень жіночої злочинності[iii]

Діаграма 2

Рівень жіночої злочинності

Питома вага тяжкі й особливо тяжких творення злочинів у структурі злочинності жінок становить 37,2%, що від ідентичної показника чоловічої злочинності, що становить 52,9%[iv].Однако й тут спостерігається негативна динаміка, що реалізувалася за темпами приросту кількості виявлених осіб, що скоїли злочини цих категорій, саме: в жінок цей показник у півтора разу перевищує показник чоловіків.

Характеризуючи кримінальну активність жінок, треба сказати її вузьку спеціалізацію. Так найбільш типовими тоді нині є такі види злочинів: крадіжки, становлять 23,9% у структурі жіночої злочинності, обман споживачів - 16,6%, шахрайство - 6,0%, присвоєння і розтрата - 5,9%, злочину, пов'язані з незаконний оборот наркотиків - 7,4%, і навіть хуліганство - 6,0%[v]. За цих злочинів 1998 року було притягнуто до відповідальності 2/3 всіх злочинниць. Перелік злочинів, скоєних чоловіками, ширший, що він відповідає багатшого розмаїттям областей чоловічої діяльності. Проте треба сказати, що жінки не бажають поступатися чоловікам навіть у кримінальної сфері, і дедалі більше роблять традиційно «чоловічі» зазіхання, такі як: тероризм, захоплення заручників, викрадення людини, бандитизм, неправомірне заволодіння автомобілем, злочину, пов'язані з незаконний оборот зброї та боєприпасів т.п. Частка жінок є серед цих категорій злочинців, зазвичай, невисока, коливається буде в діапазоні від 1% до 7%, проте кількість щорічно реєстрованих подібних зазіхань неухильно зростає. Лише за минулий 1998 рік у двічі побільшало жінок, які вчинили тероризм і викрадення людини, в 1,3 разу - жінок, котрі займаються незаконний оборот оружия[vi]. Безсумнівно, що це результат викликаного в сучасного російського суспільстві процесу посилення політичне протистояння, міжнаціональні суперечності, що призводять до конфліктів, у орбіту яких втягуються суспільство, зокрема і вони (наприклад, дедалі більше жінки стають наркокур'єрами їсти дорогою прямування наркозілля з Юго-восточных країн європейську частину Росії, міжнаціональні конфлікти на північному Кавказі породжують даних про женщинах-наемниках тощо.). Отже, доводиться констатувати фемінізацію сучасної злочинності, індикатором якої є зростання кількості жінок, що порушили кримінальний і визначальних сучасну кримінальну ситуації у Росії.

                                              

Таблиця 1

Питома вага жінок на структурі окремих категорій

злочинців[vii]

Вигляд злочину

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Убивство (з замахами), %

9,9 10,5 11,4 11,8 12,3 13,3 12,9 12,5 12,7

Умисне заподіяння тяжкого шкоди здоров'ю, %

7,2 7,9 8,8 10,1 11,3 12,7 13,0 12,6 12,9

Згвалтування, %

0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7

Крадіжка, %

9,4 9,6 9,1 9,8 12,6 13,1 12,3 10,4 9,8

Розбою, %

6,7 6,5 5,8 7,0 7,5 8,5 8,4 8,4 8,0

Разбой, %

4,1 4,4 4,7 5,4 5,4 6,6 6,5 5,6 5,5

Хуліганство, %

4,5 5,4 6,2 7,4 9,2 10,7 11,3 11,5 11,3

 

Аналіз структури жіночої злочинності в часі від краянні з 1990 р. по 1998 р. свідчить у тому, що пріоритет у ній протягом років незмінно належить групі корисливих зазіхань, складових 2/3 жіночої злочинності. Серед корисливих зазіхань нині найбільш значну частину становлять злочину проти власності: їх питома вага в злочинності жінок на 1998 року становив 43,4% і кілька меншу – злочину за сфері економічної діяльності -18,9%[viii].

                                                      

Таблиця 2      

 Структура жіночої злочинності [ix]

Злочини

Уд. Вага

Злочини проти життя і здоров'я

12,2

зокрема: убивство дружин і замах на вбивство

1,4

                     навмисне заподіяння тяжкого шкоди здо-                                                               

                     ровью

2,1

Злочини проти свободи, честі й гідності

0,6

Злочини проти конституційні права і свобод можливо людини і громадянина

0,16

Злочини проти сім'ї та неповнолітніх

1,6

Злочини проти власності

43,4

зокрема: -крадіжка

23,9

                     -шахрайство

6,0

                     -присвоєння і розтрата

5,9

                     -грабіж

2,4

                     -розбій

0,9

                     -здирство

0,2

Злочини у сфері економічної діяльності

18,9

зокрема: обман споживачів

16,6

Злочини проти інтересів служби у комерційних банках та інших організаціях

0,2

Злочини проти громадську безпеку

6,6

зокрема: хуліганство

6,0

Злочини проти здоров'я населення Криму і суспільної моральності

8,3

Інші злочину

6,44

 Вміщені в Таблице 2 дані показують, що найпоширенішими злочинами проти власності крадіжки. Залишаючись як і домінуючим «дамським промислом», частка цих зазіхань у структурі злочинності жінок кілька скоротилася (з 35,7% в 1993 р. до 23,9% в 1998 р.). Але це група злочинів зазнає дуже відчутну якісну трансформацію. У зв'язку з цим, необхідно докладно позначити особливості творення злочинів в жінок.

2. Особливості злочинних проявів в жінок.

Якщо ще початку 90-х зазначалося, що женщины-воровки охочіше робили крадіжки державного та громадського майна, які у певною мірою виправдовувалися їм індивідуальним, а й груповим сознанием[x], той зараз картина істотно змінилася. Встановлено, що у 1996 року 72,2% крадіжок було з викраденням особистого майна громадян.

Слід справити й зміни у засобах скоєння злочинів жінками. Спеціальні криминологические дослідження свідчать, що з найпопулярнішим тоді способом таємного викрадення чужого майна – так званим вільного доступу – жінки дедалі частіше почали вдаватися до таких традиційно чоловічим прийомів як насичення помешкання чи приміщення шляхом зламування вікна, вибивання двері, зламування замку і навіть стіни (загалом їхня частка становить 25% від зареєстрованих випадків). Порівняйте відзначимо, що навіть 8 років як розв'язано таких випадків був виявлено вообще[xi].

Серед зазіхань на власність другим за величиною частки у структурі жіночої злочинності виявилося шахрайство, абсолютні показники якого за десятилітній останні п'ять років зросли 7,8 разу: з 1671 зареєстрованого випадку в 1993 р. до 13024 зареєстрованого випадку в 1998 р., яке частка у структурі жіночої злочинності збільшилася п'ять разів: з 1,2% в 1990 р. до 6,0% в 1998г[xii]. Порівняно недавно за своїми кількісним проявам цей злочин було так і заметно[xiii], а вона виявилося однією з привабливих зазіхань тоді, що з, очевидно, великий прибутковістю цього кримінального промислу нині, і навіть його меншим ризиком. З іншого боку, треба говорити, що природа щедро наділила представниць жіночої статі всіма тими якостями, що необхідні заняття цим «бізнесом», саме такі як вміння заручитися підтримкою людей, примусити їх, артистизм, чарівність, винахідливість, здатність пізнавати психологію жертви, нестандартність мислення та т. п.

Тривалий час однією з поширених корисливих злочинів жінок було присвоєння і розтрата. Сьогодні це зазіхання припадає лише третю позицію у структурі злочинів проти власності, не скорочуючись кількісно і часто зустрічаючись у сфері комунального харчування, галузях промисловості, які виробляють споживчі товари. Пояснюється це передусім тим, що як і переважають у тих сферах економіки, отже, зберігається «жіноче обличчя» цих злочинів (питому вагу жінок є серед цієї категорії злочинців становить 49,7% і має тенденцію до зростання).

Хотів би звернути увагу до досить високий показник випадків участі жінок на грабежі (8,0% від кількості злочинниць) і розбійних напади (5,5% від кількості женщин-преступниц). З іншого боку, статистичні дані свідчать, що його осіб, які вчинили ці зазіхання останніми роками, зберігає тенденцію до зростання. Кількість жінок, брали участь у грабежі в 1990-1998гг, виросло в 2,5 разу, а розбійних напади - в 3,7 раза[xiv]. Загальновизнаним є факт переважного скоєння цих злочинів жінками, в групах дитини з чоловіками, як пособниц, функції яких зводяться до подысканию «клієнта», заманиванию у зручний реалізації зазіхання місця та т. п. Проте, останнім часом дедалі частіше зустрічаються ситуації, коли анализируемые злочину відбуваються групою осіб, яка перебуває переважно чи винятково жінки, які самостійно виконують сув'язь дій, які входять у об'єктивну бік грабежу чи розбійного нападу. Справді, під час проведення злочинів жінки рідше вдалися по допомогу чоловіків, вони (особливо молоді), об'єднавшись, успішно виходить із злочинами самотужки, роблячи їх протягом багато часу. Так Ю. М. Антонян на одній із своїх робіт з проблемам жіночої злочинності наводить такі випадки: «дві молодих жінок у віці 23 року кожної і дівчинка-підліток у віці 15 років у одному з міст Росії зробили 12 квартирних крадіжок. У цьому слідчих вразило розмаїтість використаних преступницами способів: обман дитини, добір ключів, проникнення до квартири через кватирку, з вікна з винесенням скла та інших. Наступний приклад, п'ять неповнолітніх дівиць погрожуючи ножами, пограбували жінку, знявши з неї шубу і ювелірні прикраси. У одному із обласних центрів Росії чотири неповнолітні дівчата протягом багато часу робили дрібні правопорушення і аморальних вчинків. Бувало, що пиячили, били подруг і незнайомих ровесниць, а 1989г. з вікна проникли до будинку літньою жінок і, користуючись її неміччю викрали тисячу рублів. За місяць обікрали кіоск «Союздруку» здійснили розбійний напад на самотнього прохожего».[xv]

Негативна динаміка корыстно-насильственной злочинності жінок останні п'ять років виявляється у зростання кількості женщин-вымогательниц, так за 1993-1998гг. таких побільшало майже 2,5 разу. Питома вага представниць «слабкої статі» серед злочинців цієї категорії також зріс майже вдвічі більше (з 2,5% в 1993 р. до 4,3% в 1998г.)[xvi]. Жіноче здирство своєрідними. Для жінок, які виступали цьому злочині виконавцями, вагомішим було одноразове збагачення (зазвичай отримання невеличкий грошової суми), тоді як чоловіки роблять цей злочин дедалі більше із єдиною метою регулярного отримання частини доходу діяльності потерпілого чи придбання великої майнової вигоди.

Жіноча злочинність у сфері економічної діяльності не повторює чоловічу і має низку відмінностей.

По-перше, треба сказати вищий питому вагу цієї категорій злочинів у структурі злочинності жінок (18,9% в 1998 р.), проти часткою цих зазіхань у чоловічий злочинності (1,6% ,тобто у 11,8 раз ниже)[xvii]. Причому позиції аналізованих злочинів у

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація