Реферати українською » Право » У конституційному праві розвинених країн (контрольна)


Реферат У конституційному праві розвинених країн (контрольна)

БАЛТІЙСЬКИЙ РОСІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТКонтрольна робота


По дисципліни:


«У конституційному праві розвинених країн»


Виконала

студентка 2 курсу

юридичного факультету

заочного відділення

Фолкмане Даце

студ. квиток N RI1A078

Викладач:

До. Матвєєв


Рига – 2002 р.

Питання 1


Державна Дума Росії. Порядок формування та компетенція.


Відповідь:


Федеральне Збори і двох палат – Державної Думи і керівництвом Ради Федерації. Державна Дума є палатою загальнонародного представництва.

Відповідно до Конституцією РФ Державна Дума состо-ит з 450 депутатів і обирається терміном чотири роки.

Федеральний закон передбачає, вибори депутатів Го-сударственной Думи проводяться з урахуванням змішаної (мажоритар-но – пропорційної) виборчої системи.

225 (половина) депутатів Державної Думи обираються по одномандатних виборчим округах. Інша – по фе-деральному виборчому окрузі пропорційно кількості голосів, поданих федеральні списки кандидатів у депутати, висунуті виборчими об'єднаннями, виборчими бло-ками.

З протоколу ЦВК РФ розподілу депутатських мандатів по федеральному виборчому окрузі між избира-тельными об'єднаннями, виборчими блоками і підставі протоколів окружних виборчих комісій про результати выбо-ров по одномандатних округах ЦВК РФ пізніше як за два тижні після дня голосування встановлює загальні результати вы-боров.

Відповідна виборча комісія після офіційного опублікування загальних результатів виборів і навіть уявлення заре-гистрированным кандидатом копії наказу (іншого документа) про звільнення від обов'язків, несумісних зі статусом депута-та Державної Думи, реєструє обраного депутата Госу-дарственной Думи видає йому посвідчення про обрання.

До компетенції Державної Думи входить рішення следую-щих питань:

  1. дача згоди Президенту РФ призначення Голову Уряди РФ;

  2. вирішення питання довірі Уряду РФ;

  3. на посаду визволення посади Пред-седателя за Центральний банк РФ;

  4. на посаду визволення посади Пред-седателя Рахункової палати половини складу її аудиторів;

  5. на посаду визволення посади Уповноваженого у правах людини;

  6. оголошення амністії;

  7. висування обвинувачення проти Президента РФ для відмови його з посади.

З питань, віднесеним Конституцією РФ до ведення Государ-ственной Думи, Державна Дума приймає постанови. Постанови Державної Думи приймаються більшістю голосів від загальної кількості депутатів Державної Думи, якщо інший порядок прийняття рішень не передбачено Конституцією РФ.

Порядок розгляду перелічених вище питань докладно врегульоване Регламентами палат Федерального Збори.


Питання 2


Сенат Республіки Франція. Порядок обрання.


Відповідь:


Сенат («верхня палата») складається з 305 сенаторів, яких из-бирают шляхом непрямих виборів від депертаментов на дев'ятирічний термін. Третина сенаторів оновлюється щотри року.

У середньому від департаменту обираються 3 – 5 сенаторів. Специ-ально для виборів сенаторів формується колегія виборщиків чисельністю приблизно 1000 людина, до складу якої входять:

  1. Усі депутати Національного зборів («нижньої» палати), обрані від департаменту. Усього 5 – 7 депутатів;

  2. депутати представницького органу департаменту (30 – 50);

  3. делегати, висунуті комунами – муніципальними едини-цами найнижчого рівня, - близько 1000 ( приблизно на 10 – 15 делегатів із кожної комуни).

У зв'язку з тим, що делегати від комун явно перевершують по чис-ленности інші категорії виборщиків, вважатимуться, що фран-цузских сенаторів фактично обирають представники комун.

Приблизно о 100 департаментах у виборах 305 сенаторів прини-мают що у сумі близько 100 тис. представників комун. А, щоб обраним сенатором (на 9 років шляхом непрямих пропорційних виборів), необхідно мати виборчого права і дістатися віку 35 років.


Питання 3


Губернатор в суб'єкт американської федерації.


Відповідь:


США – федеративну державу. Складові частини федерації – штати – мають багатьма ознаками держави, але у цього слова такими є.

Кожен штат має законодавче збори (легислату-ру).

Виконавчу ж ця влада здійснює який обирається населени-ем губернатор (президент штату). Вибори губернатора відбуваються у два етапу – праймеріз (первинні вибори) так і безпосередньо вы-боры. Під час праймеріз точиться жорстка боротьба всередині кожної партії за право стати її офіційним кандидатом. Остаточно питання кандидата вирішують рядові члени партії шляхом голосування.

Коли від транспортування кожної партії остаточно визначається единствен-ный кандидат на виборну посаду, починається другий етап, під час яких боротьбу вже безпосередньо за посаду ведуть 2 кандидата – від демократичної партії і зажадав від республіканської.

Термін повноважень губернатора штату зазвичай становить дві чи 4 року, але, зазвичай 4.

Під керівництвом губернатора перебувають регулярні міліцейські формування (національна гвардія).


Питання 4


Гор під час виборів зібрав більше голосів, але Буш із меншим кількістю голосів виграв. Чому?


Відповідь:


Система непрямих виборів Президента США досить слож-на і заплутана, нібито Росія може сильно спотворити волі народу. Гор набрав більшість голосів на первинних виборах, тоді як Буш набрав більшість голосів на Колегії виборщиків. Поэтомку Буш і став Президентом США.

Схожі реферати:

Навігація