Реферати українською » Право » У конституційному праві Казахстану (шпаргалка)


Реферат У конституційному праві Казахстану (шпаргалка)

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1.    Поняття конституційного права його предмет й фізичні методи. Поняття кп: галузь права. Предметом регулювання, якої є принципи організації та порядок функціонування інституту структурі державної влади, правове становище громадян та їх стосунки з державою. Методи: 1.обязывания 2запрещения 3дозволения 4признания (невизнання).

2.    Принципи Конституції (основні підвалини, початку): По підручника: 1народного суверенітету 2конституционной законності 3 гуманізму 4 стабільності конституції. 5. єдності й міжнародного поділу влади. По лекцій: 1. принцип злагоди у суспільстві 2.казахстанский патріотизм 3.политической стабільності 4.разделения влади 5.высшей юридичної сили та прямої дії до. 6принцип конституційної законності. Види принципів у системі КП: 1декларативные (народ суверенітет) 2реальные принципи (мають чітку юрид форму. Сменяемость, виборність, поділ влади).

3.    Конституційно – правові норми:загальнообов'язкові правила повледения встановлені державою для регулювання Конституційно правових відносин. 1Запрещающие 2.Обязывающие(собл-ть до, заходи должн поведінки) 3.Дозволяющие (разд2 чол і грн- держ неделеляет опред обьёмом правий і свобод).Структура (гіпотеза, диспозиц, санкція)

4.    Конституційно – правові інститути: Сукупність конституційно прав норм регилр-х совок-ть однорідних о:о. Види: 1.Правовой статус особистості (встановлює основу му особистістю й державою в економіка, політика «р.К.2») 2.Основы конституційного громадського строя.(форма правління, устрою, режим «р.К.1») 3.Президенства (порядок выборов,компитенцию,скроки,былоры,порядок переходу владних повноважень ст48 «р.К.3.») 4.Парламентаризма (структура П.компитенция, порядок припинення повноважень «р.К.4.»). Уряди («р.К.4.»). 6.Конституционный контроль (конституційний рада «р.К.6.»).

5.    Суб'єкти конституційно-правових відносин: 1.Народ (на свобод виборах, референдумах) 2.Государство та її структурні підрозділи розміщуються (адміністративно-територіальні одиниці). 3.органы держави (президент,законодательные органи структурі державної влади, органи виконавчої «правительство,центральные галузеві органи виконавчої – министерства,ведомства, місцева администрация»,органы судової влади, прокуратури. 4. Органи місцевого самоврядування 5.общественные об'єднання (політичні партії, громадські фонды,профессиональные союзи, асоціації, з'їзди народів, органи громадської самодіяльності). 6.Граждане (індивіди та його колективи). 7. Депутати парламенту. 8.Иностранные громадяни й обличчя без громадянства.

6.    9.Джерела Конституційного права: юридичні форми, способи висловлювання правових норм, регулюючі основні комплекси громадських відносин, їхнім виокремленням предмет КП. Джерело права: вираз держ волі, направл-й формування, зміну або припинення права певного змісту. Джерела: позитивне право, природне право. 1.Конституция(основ закон гоударства, закреп-й основи товариств та экономическ ладу цієї країни, форму правління і державної устрою, правове становище особистості, порядок організації та компетенцію органів влади й упраления у центрі й на місцях, організацію та влитися основні засади правосуддя, виборчої системи. 2. Конституційні закони (конкретизують норми До.) 3. Нормативні указы.(сила конст зак-на,зак-на,подзак нпа) НПА Конст задо перший през-те, Закони про громадянство РК. Про внесенні ізм і доп в конст-ю. Про мови в РК. Про вибори, Загальна Декларація правами людини.

7. Декларація про державний суверенітет Каз РСР.

8. КЗ «Про державну незалежність РК». Загальна характеристика.

     10. Форма Конституції: писаний єдиний консолідований документ. Структура (внутрішню будову) Конституції: 1.часть: преамбула (пріоритети, мети) 2ч: розділи До. 1р: загальних положень котрі закріплюють основи конституційного ладу. 2р: чоловік і громадянин (права, свободи, обов'язки). 3р:Президент (правової статус глави гсударства, функції, порядок обрання, порядок виборів, перехід полжения) 4р: Парламент (правової статус, структура»бикомеральная») 5р: Уряд (порядок форм-я, склад, полном-я) 6р: Констит рада (орг конст контролю, образів, функція охр констит) 7р: Суди і правосуддя (прав статус суд влади, принципи правосуддя) 8р: местн держ управління економіки й самоврядування 3ч:заключительные і перехідні становища.

11. Соціально-політичне сутність Конституції. 2аспекта: 1) Юр документ що є правовими підвалинами для поточного законодавства (регулюючи відносини му особистістю й державою закр прав статус презид-та, парламенту) 2) До. політичний документ (відбиває реальний співвідношення соціально-політичних наснаги в реалізації суспільстві)

12. Юридичні властивості конституції: 1. основне джерело права (основа поточного зак-ва) 2.верховенство і высш юрид сила 3. пряму юридичну дію 4. Установчий характер 5. Стабільність, стійкість, сприйняття до мінливих умов (д.Маршал) 6.Особая охорона (Створено орг конст контролю – конст рада р6.).

13. Прийняття конституції 1995: 1)создание АНК 1марта 1995. 2) 6марта 1995 Конст суд постанову по несоотв-и рішень Цик Констит країни (не легітимність складу гору ради РК избр 6 березня 1994 р). 3) 11 березня гору рада роспускается. 4)прямое през-е прав-е 5) Анк пропозицію продовження полномоч през-та – референдум 6) 22мая 1995 През-т вид постан-е про созд эксперт-консульт ради з розробки проекту нової конституції (Сапаргалиев, Сулейменов,Басин,Нурпеисов,Котов,Ролан Дюма, Жак Катали,Шакенов,Алексеев, Назарбаєв). Питання: Форма правління, структура парламенту, питання громадянство, моделі конст контролю. 7) 30августа 1995 референдум про проект конституції. 8) 5сентября 1995г.вступление конституції з.

14.Порядок внесення зміни й доповнення до Конституції. Мб змінена на референдумі проведених з ініціативи През-та, Пар-та, Прав-ва. През-т вирішує призначити референдум, спрямувати у парламент(3/4), відкласти ініціативу. Парл-т обр-ся до през-ту през-т откл поправки. Изм-т її 4/5. През-т 1) підписує 2)Запрос в КС 3) Референдум.

15.

16. Конституційний лад: історично конкретна система економічних, соціальних, політичних вимог і духовно-культурних відносин закріплених у конституції цієї країни. Ознаки: 1)наличие розробленої, що прийнятої демокр шляхом конституції 2)Реальн Многопортийн 3)Правозгл і реальн обеспец права і свободи громадян 4) Незалежність доль влади 5) Реальн разд влади 6) Выборн і сменность высш і місць орг влади 7) Социальн політика замова на соц-уязвим верстви насел-я 8)разв сист самоуправл-я. Елемент основ конст ладу – общ полож 1 разд. (Фома правления-способ орг верховн держ влади, Форма держ устройства.Суверенитет(гос,народ,национальн)

17. Конституц основи соціально-економічних відносин: Соціальні: ст1 До: держ утвержд-т себе соціальним (що означає захист 1)семьи, материнства, дитинства ст27, 2) соц уязв шарів насел-я: пенсіонери, інваліди, сім'я 3)внимание міжнаціональним відносинам ст19.) Економічні: связ-но з произв, обміном, распред, потребл, матер-х благ (ст6 захист держ і частий соб-ти ст.26 неприкосн частий соб-ти, свобода предприн деят-ти)

18. Конст основи политич відносин: пов'язані з реализ політ влади. 1.Отношения му політ партією і гос-вом ст5. Порядок созд Товариств обьед,партий… їх фінансування. 2.констит закрепл политич систему (гос-во, партії, товариств обьед-я, проф союзи религиозн обьед-я ст, право обирати й бути обраними 33.К.) Подсистемы політ системи: 1Конст подсист (держ органи, партії) 2Нормативно – регулятивна 3Информационно-комуникативная (СМИ,газеты,Интернет)

19. Конст основи духовно-культурних відносин. Регулюються найменше. У розділі ст 22. Свобода совісті. 1.право вибирати релігію 2 право займатися атеїстичної діяльністю 3 право не сповідувати релігію і займатися атеїстичної діяльністю. Пассионарии – особи живуть заради ідеї. Гарантія середовищ образів Право на высш освіту, якостей образів в соотв зі стандарт .30. Свобода слова творчості. У пред-х пред-х Ст20 і зак-м про держ секрети.

20. Основні принципи діяльності республіки. 1)ст 1 п 2. Товариств згоду межнац відносин 2)политическая стабільність. (впливає політ режим-диктатура,кругл стіл). 3)казахстанский патріотизм (емоційне ставлення до батьківщини) 4) економічного розвитку для всього народу.

21. Форма правління в РК: опредляет спосіб організації верховної держ влади (кому належить ця влада) Ознаки Президентської республіки: 1)выборн глави д-ви 2)глава д-ви возгл виконає гілка влади 3)отсутствие уряду 4) През-т немає права розпускати парламент 5) Президент немає права видавати закони 6) 4года правл. (США, Юж. Корея)

22.Форма державного будівництва РК: внутрішню структуру д-ви, спосіб його політичного і територіального розподілу, який зумовлює певні взаємовідносини органів всього д-ви з органами його складових частин. 14обл гір Респ значення, Столица.Унитарн гос-во 1)единая конституція 2)Един гражд-во 3)Единая сист орг влади 4)Суверенное гос-во (види суверенітету – державний «незав-ть при прови внеш і внутр політики», народний «ст3 прин народу пред-ли През-т Парл-т», національний «право нації самовизначення»)

23.24.26. Поняття правового статусу особистості: сукупність право свобод і управлінських обов'язків особистості і навіть гарантії їх реализации.(реализация залежить від матер-го статусу личности)Конституционное закріплення права і свободи 1позитивный підхід (перечисл права і свободи) 2Негативный (устан-ся заборони) Структура прав статусу особистості: 1) Громадянство 2)Правосубъектность 3)Основные права волі народів і обов'язки. 4)Гарантии реалізації права і свободи :умови і кошти за кот-х реализ-ся правничий та свободи. Умови (политикио-прав режижим котор слож-ся у державі) Кошти (деят-ть власт-х структур з яких відбувається реалізація). Види гарантій: 1)внутренние (конст рада, хв юст, амбуцман, прок-ра 2)международно правові (ООН, ВООЗ, Европейск суду з прав-м людини, ОБСЄ).

25. Класифікація права і свободи особистості: По групам громадських відносин: .у сфері безпеки особи і приватного життя 2.в сфереэкономической, соціальної та напрямів культурної діяльності 3. у сфері суспільно-політичної й Управлінням державної життя. Залежно від змісту: 1.личные 2. соціальні, економічні, культурні 3 політичні. Залежно від приналежності особи до гос-ву 1граждан 2иностр-в 3 безгражд-ва . По соподчинённости 1основные (участ в управ гос-вом) 2дополнительные (рівний доступ держ службі). По хар-ру осущ-я: 1конкрет-е (охр здорвья) 2регулир-ся поза правоот-й (за її порушенні під собою підстави) За формою здійснення: 1Индивидуальные (свобода совісті) 2Коллективные (колектив працю суперечки ст. 24.К)

27 Поняття та організаційні принципи громадянства: Поняття: стійка політико-правова зв'язок особи із державою якою виражено сукупність їх взаємних правий і обов'язків. ПРИНЦИПИ: 1 загальні 1)равноправие 2)не дискримінація 3) неотчуждаемости 4)единство правий і обов'язків 2.Специфические 1)единое громадянство 2)равного громадянства 3)невозможность позбавлення громадянств 4) невидача 5)защита і заступництво 6)право крові 7)право грунту 8)Территориальности

28. Порядок придбання громадянства. 1Филиация (по рождению)Приобретается з урахуванням права крові, почвы.2.Натурализация – прийняття у громадянство даного д-ви іноземця за його заявою. Умови вступления:1)обязательное: отсутсутсв гр-ва ін д-ви 2)факультативное: 5лет прожив-я.не распр-ся: вступ до брак,оралманы,репотрианты,наличие заслуг перед Каз-м, Близькі росдств,несовершеннолетние,недееспособные. Відновлення в гражд-ве відбувається загальних підставах. При переході території: 3Оптация – добровільний вибір громадянства 4,Трансферт: придбання громадянства без права вибору.

29. Підстави откланения клопотання про прийомі в громадянство. 1)совершение злочину проитив чел-ва,выст-е проти суверенітету й початку незалежності РК. 2) заклик спричиняє порушення єдності і цілісності території РК. 3) протиправна діяльність, наносящая збитки держ безпеки, здоров'ю. 4)Разжигание міждержавної, міжнаціональної й релігійної ворожнечі, протидія функціонуванню держ мови. 6)признание судом особоопасным рецидивістом 7)гражданство ін д-ви.

30.Порядок припинення громадянства. За законом про громадянство: ФОРМА: 1выход з громадянства (забороняється: 1)привлечено до відповідальності 2)может зашкодити національної стратегії безпеки 3)имеет зобов'язання перед юр і фіз особами). Ф2:утрата громадянства (автоматично: 1) громадянство придбано з допомогою явно неправдивих відомостей 2)Если громадянин РК не встає 5лет на консульський облік).

31.Повноваження державні органи по поросам громадянства.1. Президент (указ): прийом, восстановление,сохранение, выход,утрата громадянства. Комісія з питань громадянства при призеденте. 2.МВД управління й відділення внутр справ обл,гор,районов, поза РК мин-во иностр справ: прийом заяв, ходотайств, реєстрація втрати громадянства. Повторне заяву в завершені року.

32. 33. Класифікація іноземних громадян: ПО ОТНОШЕНИЮ До ЮРИСДИКЦИИ НАШОГО ДЕРЖАВИ: 1)дипломаты 2)обладающие частковим імунітетом (военск частини). 3)лица куди повністю поширюється юрисдикція нашого говударства. ПО СРОКУ ПРОЖИВАНИЯ: 1)постоянно котрі живуть 2)временно які прибувають ПО ОТНОШЕНИЮ ДО НИХ ДЕРЖАВИ, ПО ЦЕЛЯМ ПРЕБЫВАНИЯ (возз'єднання родичами).

34. 36.Конституционно-правовой статус громадських обьединений. Поняття: самокеровані, некомерційні формування, створювані громадянами з урахуванням спільних інтересах у досягненні мети, вказаних у їхніх статутах, основними організаційно-правовими формами якого є: общестенные организации(фиксир-е членство), руху, фонди (общ-но полезн функції), товариств установи (управл,соц-культ й інші функц не комерч хар-ра.),органы товариств самодеят-ти(в интер-х опред кола осіб). Статус: Право на свободау обьединений, на добровільне вступление,участие у створенні, виходу з Общ-го обьед-я. Несения определ-х правий і обяз-тей внтри общ обьедй. Захист социальных,культурных права і свободи, удовлетвор-е проф інтересів, охорони життя і здоров'я, благотвор деят-ть, виховання політ, гуманист.международ сотр-во. Учрежд коштів мас информ, пекитирование,шествия,издателская деят-ть…Функционир з урахуванням самоврядування, свобод волеизявления..

35. Політичні партії Казахстану. Політичні об'єднання створені із єдиною метою пихода до власти.(активная й організаційна частину майна товариства, обьединённая загальними интересами,целями і ідеалами і намагається опанувати гос-й владою або вирішальним чином мати вплив її здійснення. Етапи: 1.Декабырьск події розпад СССР.Созд руху Невада Семипалатинск –желтоксан. 2До розпаду СРСР: в законі про общесвенных обьединениях. Урядові партії СНЕК-Пнек-Отан. Народний конгрес Казахстану. Поява ліберальних партій: Акжол, РНПК,Азамат. Проблеми осутсвие явно виражених лидеров.Находятся на стадії становления.Многопартийность: Отан,Гражд,Коммунист, Аул, Акжол. Функції політичних партій: Реализуют мети: прихід до своєї влади, боротьба за неё,давление на влада

37. Взаємини держав з громадськими обьединениями і стають політичними партіями: Проводиться контроль із боку д-ви і общества.Ограничения суворо у соответсвии з зак-вом. Порушення статусу общ-го обьед-я закр-го в зак-ве заборонена. Дії напарвленные на відновлення порушеною товариств обьед-м законності некоректні незаконним втручанням. «в законі про громадських обьединениях»предусматривает ответсвенность за неправомірне втручання у функціонування громадських формувань. Можливо застосований примусовий розпуск за рішенням суду.

38.Поняття і соціальний функція виборів: Поняття: процедура формування держ органу чи наділення повноваженнями управомоченных лиц.Выборы легитимируют влада у вигляді виборів народ визначає своїх представників, і вибори служать, барометром політичного життя.

39. Поняття виборчого права.Принципы виборчого права. Поняття має 2значения: 1)ОБЬЕКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО: система правових норм регулюючих суспільні відносини пов'язані із майбутніми виборами органів держави й місць самоуправления.2)СУЛЬЕКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО:гарантированное громадянинові державою право участь у виборах державні органи. Вона складається з 1)пассивного виборчого права(быть обраним) 2)активного виборчого права(избирать).Принципы виборчого права (основні идеи,начала які у основі чого то.1) загальне виборче право(избирательный корпус). 2)Равное виборче право (однакову у голосів «1») 3)прямое(президент) і прямое(сенат) виборче право. 4)тайное голосування 5)добровольность участі.

40.Виборча система РК.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація