Реферати українською » Право » У конституційному праві України як галузь права


Реферат У конституційному праві України як галузь права

року міністерство освіти України

Національна Юридична Академія України ім. Ярослав Мудрий

кафедра Конституційного права

Курсова робота

на тему:

«У конституційному праві України як галузь права»

виконав

студент 2-ого курсу

факультету №2

групи 23

Зінченка А.В.

Харків – 2002 р.

План.

1. Поняття галузі Конституційного права.

 

2. Предмет Конституційного права України, метод правовим регулюванням.

3. Конституционно-правовые норми й інститути.

4. Джерела Конституційного права України.

5. Список використаної літератури.

 

 

Поняття галузі Конституційного права.

Термін «конституційне право» має три значення: галузь чинного права, наука, навчальна дисципліна. Як галузь права воно є систему внутрішньо узгоджених юридичних норм, які у конституції, законах, указах Президента та т. буд. Як наука це сукупність різних теорій, навчань, поглядів, гіпотез з питань конституційного права. Як навчальна дисципліна – предмет викладання у вищу школу. Свою назву конституційне право отримала від особливого юридичного документа – Конституції, яку офіційно називають Основним Законом. Проте конституційне право не зводиться до конституції, а включає безліч правових актів. На відміну з інших галузей права, кожна з яких має власний об'єкт регулювання (майнові і пояснюються деякі немайнові відносини у цивільному праві, трудові відносини у трудовому), правові акти, які стосуються конституційного права, регулюють, передусім, найважливіші, найважливіші суспільні відносини: основи життя суспільства, держави, колективу, особистості. Ці акти у своїй сукупності поширюються попри всі чотири головні сфери суспільної життя: економіку, соціальні відносини, політику, ідеологію. У конституційному праві – провідна галузь права України. Вона, як та інші, з одного боку, є сукупність правових норм, які мають внутрішнє єдність, загальні ознаки, з другого – відрізняється з інших галузей права. Велика радянська енциклопедія визначає конституційне право як термін, вживаний у юридичної й політичної літературі для позначення галузі права, що регулює відносини, що закріплюються конституцією і нормативними актами у її виконання. Також поширений термін державне право. Державне право у країні є основним, головною галуззю національної системи права. Як і інша галузь права, воно є сукупність юридичних норм, виражають волю або правлячих політичних еліт, або певних соціальних груп суспільства. У конституційному праві закріплює основні засади про народному суверенітет, верховенство парламенту, рівність всіх перед законом, пануванні правничий та т.д. У конституційному праві закріплює також механізми політичної влади, її організацію та влитися форми здійснення. У цьому головною ідеєю, належної основою організації роботи влади, є принцип поділу влади. У конституційному праві є основною галузь права країни, що є сукупність юридичних норм, закріплюють економічну основу суспільства, форму правління і форму державного будівництва, визначальних організацію, компетенцію і Порядок діяльності вищих і місцевих органів державної влади управління, правничий та обов'язки громадян, і підданих, виборче право і виборчу систему. Призначення: конституційне право закріплює государственно-территориальную організацію влади, максимально відповідну конкретних історичних умовам розвитку цієї країни, визначає основи інших її галузей - адміністративного, фінансового, кримінального, цивільного населення та т.д. Підрозділ конституційного права деякі інститути визначає систему курсу державного права.

Предмет Конституційного права України, метод правовим регулюванням.

Предметом його правовим регулюванням є найважливіші суспільні відносини. У конституційному праві України має власний предмет правовим регулюванням – взаємини, що складаються в усіх галузях життєдіяльності суспільства: політичної, економічної, соціальної, духовної. Воно регулює базові відносини у цих сферах. Конституционно-правовые норми закріплюють, передусім, основні засади, які визначають пристрій держави і. Вони встановлюються якісні характеристики держави – суверенітет, форма державного будівництва, приналежність народу, політична, економічна, суб'єкти структурі державної влади, символи держави. У першому його розділі українській конституції «Загальні засади» містяться норми, які регулюють основні суспільні відносини, які визначають пристрій держави і. Предметом правовим регулюванням державного права є певні групи громадських відносин, складаються у процесі здійснення структурі державної влади. Будучи врегульовані нормами державного права, ці суспільні відносини стають конституционно-правовыми. Конституционно-правовые відносини є таку групу громадських відносин, утворюють процесі здійснення структурі державної влади, регульовані нормами державного права. Суб'єктами державно-правових відносин є центральні органи державної влади управління, органи конституційного нагляду, члени федерації, місцевих органів державної влади муніципалітети, депутати центральних і місцевих представницьких установ, громадяни. У деяких країнах суб'єктами державно-правових відносин може бути центральні і місцеві партійні органи. У такому суспільстві є безліч видів конституційно-правових відносин, створених між різними суб'єктами. Всі ці правовідносини мають багато загальних, які збігаються чорт, оскільки вони виникають з урахуванням норм, які входять у одну галузь права.

Під методом правовим регулюванням розуміється сукупність способів правового впливу суспільні відносини. Головними методами конституційно-правового регулювання є методи уполномачивания, встановлення й примусу. У ст. 24 українській конституції містяться також які забороняють норми: «Не то, можливо привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного і "соціального походження, майнового становища, місця проживання, мовними або іншими ознаками.».

Взагалі конституційно-правового регулювання громадських відносин властиве властно-императивный метод, оскільки норми конституційного права України регламентують великий блок відносин, що базуються на влади й підпорядкуванні. Застосовуючи все методи правовим регулюванням, конституційне це право України забезпечує нормальне функціонування інститутів структурі державної влади, гарантує народовладдя, функціонування громадянського суспільства на консенсуальном режимі. З допомогою методів правовим регулюванням гарантуються правничий та свободи громадян, демократичне розвиток держави і. На відміну від галузей приватного права, де використовують як правило частноправовой метод регулювання, в конституційному праві домінує ИМПЕРАТИВНЫЙ (наказовий) метод регулювання.

Конституционно-правовые норми й інститути.

Пізнання галузі права вимагає з'ясування особливостей правових норм, які її становлять. Конституционно-правовые норми  - це встановлені чи санкціоновані державою загальнообов'язкові правил поведінки, які регулюють суспільні відносини і вони становлять однорідну групу. Порівняно до нових норм інших галузей права норми конституційного права відрізняються:

Схожі реферати:

Навігація