Реферати українською » Право » Історія Російської прокуратури


Реферат Історія Російської прокуратури

Страница 1 из 6 | Следующая страница

1. Запровадження 2. Завдання прокуратури. Місце у системі правоохоронних органів 3. Структура і організація та органів прокуратури 3.1. Загальна характеристика системи прокуратури РФ 3.2. Генеральну прокуратуру РФ 3.3. Прокуратура суб'єктів РФ 3.4. Прокуратури міст і навіть районів 3.4. Спеціалізовані прокуратури 3.4.1. Військові прокуратури 3.4.2. Транспортні прокуратури 3.4.3. Природоохранительные прокуратури 4. Прокурори 4.1. Правовий статус прокурора 4.2. Служба органів прокуратури 4.3. Заходи правовою та соціальною захисту прокурорів і слідчих 5. Прокурорський нагляд 5.1. Нагляд над виконанням законів (загальний нагляд) 5.2. Прокурорський нагляд над виконанням права і свободи людини і громадянина 5.3. Прокурорський нагляд над виконанням законів органами, здійснюють оперативно-розшукову діяльність 5.4. Прокурорський нагляд над виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства 5.5. Нагляд над виконанням законів адміністраціями органів прокуратури та установ, виконуючих покарання і призначувані судом заходи примусового характеру, адміністраціями місць змісту затриманих й укладених під варту 6. Участь прокурора у відкритому розгляді справ судами 7. Координація діяльності правоохоронних органів по боротьби з злочинністю. 8. Кримінальну переслідування 9. Порядок розгляду у органах прокуратури скарг, заяв і коментарів інших звернень. Порядок прийому громадян 10. Список основних нормативних правових актів на тему 11. Список використаної літератури 1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ Справжнє додаток із приводу юридичного самоосвіти присвячене питанням організації і діяльності органів прокуратури РФ, граючих ключову роль зміцненні законності та правопорядку країни. У цьому матеріалі, підготовленому з урахуванням наявної нині нормативно-правової бази на, дана загальну характеристику завдань, функцій, організації та повноважень органів прокуратури. Автор ставив своїм завданням у досить популярної формі показати розмаїття прокурорської діяльності, яка зачіпає майже всі види громадських правовідносин і ограничиваемой лише прокурорським наглядом над виконанням законів. Матеріал підготовлений головним редактором електронного видання "Законодавство Росії" Дмитрієвим Валерієм Сергійовичем. 2. ЗАВДАННЯ ПРОКУРАТУРИ. МІСЦЕ У СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ Прокуратура одна із видів правоохоронних органів РФ, покликаних забезпечити декларовані в ст. ст. 1 і 2 Конституції РФ верховенство закону, функції держави за дотриманню і захист права і свободи громадян, законності та правопорядку. У системі правоохоронних органів прокуратура посідає особливе місце. т. до. її у у законодавчому порядку покладено завдання координацію діяльності правоохоронних органів боротьби з злочинністю. У розділі ст. 129 Конституції РФ визначає прокуратуру Російської Федерації як єдину централізовану систему і підпорядковані обласним нижчестоящих прокурорів вищим та Генерального прокурору Російської Федерації. Повноваження, організація та порядок діяльності прокуратури РФ визначаються федеральним законом. Таким законом є Федеральний Закон РФ від 17 січня 1992 року N 2202-1 "Про прокуратуру Російської Федерації" (далі Закон про прокуратуру). Цього закону, куди в 1995 і 1999-го рр. було внесено істотні зміни, визначив завдання прокуратури, принципи організації й агентської діяльності, порядок призначення прокурорів, їх компетенцію, правової статус, заходи матеріального соціального забезпечення працівників прокуратури. Як можна і будь-якої іншої виду правоохоронних органів, прокуратурі властивий ряд характерних ознак, які різнять його від інших органів: - наявність повноважень здійснення правоохоронної діяльності, покладених спеціальним законом; - здійснення правоохоронної діяльність у суворій відповідності із встановленими законом правилами і процедурами; - наявність права здійснювати заходи державного примусу до осіб, котрі допустили правопорушення; - обов'язковість виконання рішень, прийнятих правоохоронні органи, посадовими особами та громадянами. Повноваження прокуратури дуже широкі. Основні з них, відповідно до п. 2 ст. 1 закону про прокуратурі, є такі: - нагляд над виконанням законів федеральними міністерствами, державними комітетами, службами й іншими федеральними органами виконавчої, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій, і навіть за відповідністю законам видаваних ними правових актів; - нагляд над виконанням права і свободи людини і громадянина федеральними міністерствами, державними комітетами, службами й іншими федеральними органами виконавчої, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, і навіть органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій; - нагляд над виконанням законів органами, здійснюють оперативно - розшукову діяльність, дізнання і (попередня слідство; - нагляд над виконанням законів судовими приставами; - нагляд над виконанням законів адміністраціями органів прокуратури та установ, виконуючих покарання і які використовують призначувані судом заходи примусового характеру, адміністраціями місць змісту затриманих й укладених під варту. Крім функцій нагляду прокуратура здійснює карне переслідування відповідно до повноваженнями, встановленими кримінально - процесуальним законодавством РФ. Прокурори беруть участь й у розгляді справ судами, в т. год. арбітражними судами, опротестовують суперечать закону рішення, вироки, ухвали і постанови судів. Свою діяльність із виконання перелічених вище функцій прокуратура будує з урахуванням принципів централізації, незалежності , законності і гласності. Принцип централізації у тому, що Прокуратура РФ становить єдину федеральну централізовану систему органів прокуратури та установ і діє основі підпорядкування нижчестоящих прокурорів вищим та Генерального прокурору Російської Федерації. Принцип незалежності означає здійснення органами прокуратури своїх повноважень незалежно від федеральних органів структурі державної влади, органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань є, і навіть неприпустимість втручання у здійснення прокурорського нагляду. Принцип законності передбачає здійснення прокурорами своїх можливостей згідно з діючими біля Російської Федерації законами. Принцип гласності полягає у інформуванні федеральних органів структурі державної влади, органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, і навіть населення про стан законності. У цьому прокуратура діють гласно тією мірою, у це який суперечить вимогам законодавства Російської Федерації про охорону права і свободи громадян, і навіть законодавства Російської Федерації про державної влади і інший спеціально охоронюваної законом таємниці. 3. СИСТЕМА І ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ РФ 3.1. Загальна характеристика системи прокуратури РФ Відповідно до ст. 11 закону про прокуратурі систему прокуратури Російської Федерації становлять Генеральну прокуратуру Російської Федерації, прокуратури суб'єктів Російської Федерації, прирівняні до них військові й інші спеціалізовані прокуратури, наукові і освітні установи, редакції друкованих видань, є юридичних осіб, і навіть прокуратури міст і навіть районів, інші територіальні, військові й інші спеціалізовані прокуратури. Інакше кажучи система прокуратури - це жорстко централізована федеральна система органів прокуратури та установ прокуратури, організована на єдиних принципу відповідно до федеративним пристроєм і адміністративно-територіальним розподілом РФ. Генеральну прокуратуру очолює систему органів прокуратури. Інші органи прокуратури можна підрозділити на територіальні й окремі спеціалізовані. До територіальним прокуратурам ставляться: - прокуратури суб'єктів Федерації; - прокуратури міст, районів. До спеціалізованих прокуратур входять військова, транспортна, природоохранительная, з нагляду над виконанням законів у виправних установах, і навіть прокуратури, здійснюють нагляд в закритих адміністративно-територіальних утвореннях і режимних об'єктах. У систему прокуратури РФ також входять наукові і освітні установи: - Науково-дослідний інститут з проблем зміцнення законності та правопорядку (Москва); - Інститут підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників (Санкт-Петербург); - Інститут підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників (Іркутськ); - Санкт-Петербурзький юридичний інститут Генеральної прокуратури РФ; - Інститут прокуратури РФ у складі Московської Державної юридичної академії; - Інститут прокуратури РФ складі Саратовської державної академії права; - Інститут прокуратури РФ у складі Уральській державної юридичної академії. Освіта, реорганізація, і ліквідація органів прокуратури та установ прокуратури, визначення їхнього статусу й компетенції здійснюються Генеральним прокурором РФ. Створення і діяльність території Російської Федерації органів прокуратури, не які входять у єдину систему прокуратури Російської Федерації, не допускаються. 3.2. Генеральну прокуратуру РФ Генеральної прокуратури Російської Федерації очолює Генеральний прокурор Російської Федерації. Генеральний прокурор Російської Федерації має першого заступника заступників, призначуваних посаду і звільнювалися з посади Радою Федерації Федерального Збори Російської Федерації за поданням Генерального прокурора Російської Федерації. У генеральній прокуратурі Російської Федерації утворюється колегія у складі Генерального прокурора Російської Федерації (голова), його першого заступника заступників (за посадою), інших прокурорських працівників, призначуваних Генеральним прокурором Російської Федерації. Структуру Генеральної прокуратури Російської Федерації становлять головні управління, управління і відділи (на правах управлінь, у складі управлінь). Відповідно до наказу Генерального прокурора РФ у складі Генеральної прокуратури РФ входять: - Секретаріат Генерального прокурора РФ (на правах управління); - Организационно-контрольное управління; - Управління кадрів; - управління з нагляду над виконанням законів і законністю правових актів; - Головне слідче управління, у тому числі у собі управління з нагляду за наслідком, дізнанням і оперативно-пошукової діяльністю органів внутрішніх справ; - управління з нагляду за розслідуванням злочинів органами прокуратури; - Организационно-методическое управління; - управління з розслідування особливо важливих справ; - Відділ з нагляду за розслідуванням особливо важливих справ - на правах управління; - Відділ криміналістики - на правах управління; - управління з нагляду над виконанням законів про федеральної безпеки; - управління з нагляду над виконанням законів про федеральної безпеки і темах міжнаціональних стосунків на північному Кавказі; - Управління у справах неповнолітніх й молоді; - Друге управління; - управління з нагляду за законністю судових постанов з кримінальних справ; - управління з нагляду за законністю судових постанов у справах; - управління з забезпечення участі прокурорів в арбітражному процесі; - управління з нагляду над виконанням законів на транспорті, і в митних органах; - управління з нагляду за законністю виконання кримінальних покарань; - Управління правового забезпечення; - Международно-правовое управління; - Відділ реабілітації жертв політичних репресій - на правах управління; - Центр інформації та громадських зв'язків - на правах управління; - управління з нагляду над виконанням податкового законодавства; - Відділ листів - на правах управління; - Приймальна - на правах управління; - Перший відділ - на правах управління; - Управління справами; - Управління діловодства; - Відділ у справі громадянської оборони, надзвичайним ситуаціями в мобілізаційної роботі - на правах управління; - Відділ безпеки - на правах управління; - Головна військова прокуратура. Начальники головних управлінь, управлінь і відділів на правах управлінь є старшими помічниками, які заступники і начальники відділів у складі управлінь - помічниками Генерального прокурора Російської Федерації. Головне слідче управління економіки й Головну військову прокуратуру очолюють заступники Генерального прокурора РФ. У головних управліннях, управліннях і відділах встановлюються посади старших прокурорів і прокурорів, старших прокурорів - криміналістів і прокурорів - криміналістів, і навіть старших слідчих по особливо важливих справ і слідчих по особливо важливих справ та його помічників. Генеральний прокурор Російської Федерації має радників, старших помічників і старших помічників з особливих доручень, статус яких відповідає статусу начальників управлінь; помічників і помічників з особливих доручень, статус яких відповідає статусу заступників начальників управлінь. Перший заступник та їх заступники Генерального прокурора Російської Федерації мають помічників з особливих доручень, статус яких відповідає статусу заступників начальників управлінь. За наказом Генерального прокурора РФ від 25 квітня 1996 р. N 25 з метою поліпшення роботи, забезпечення поглибленого, комплексного вивчення актуальних проблем прокурорського нагляду і розробки цій основі обгрунтованих пропозицій з зміцненню законності та правопорядку, посиленню боротьби з злочинністю у центральному апараті Генеральної прокуратури РФ утворені постійно діючі робочі групи з наступних напрямах діяльності: - дотримання політичних, соціальних та інших права і свободи громадян; - забезпечення прав громадян, у кримінальному судочинстві; - питання боротьби з бандитизмом, навмисними вбивствами та іншими насильницькими злочинами проти особистості; - питання боротьби з правопорушеннями і злочинами у сфері економіки; - боротьби з тероризмом, проявами політичного екстремізму; - виконання законодавства про охорону природного довкілля; - питання боротьби з корупцією; - дотримання прав неповнолітніх, профілактика правопорушень; - питання виконання законодавства про військову реформу; - питання виконання податкового і митного законодавств. У генеральній прокуратурі РФ також діє науково-консультативний рада до розгляду питань, що з організацією і діяльністю органів прокуратури. Відповідно до ст. 17 закону про прокуратурі Генеральний прокурор РФ має такими повноваженнями: - керує системою прокуратури Російської Федерації, видає обов'язкові виспівати усіма працівниками органів прокуратури та установ прокуратури накази, вказівки, розпорядження, стану та інструкції, що регулюють питання організації діяльності системи прокуратури Російської Федерації і Порядок реалізації заходів матеріального соціального забезпечення зазначених працівників; - встановлює не більше виділеної штатної чисельності та фонду оплати праці штати і структуру Генеральної прокуратури Російської Федерації, визначає повноваження структурних підрозділів, встановлює штатну чисельність і структуру підлеглих органів прокуратури та установ прокуратури; - призначає посаду і від посади директорів (ректорів) наукових і освітянських установ системи прокуратури Російської Федерації та їхніх заступників; - відповідає у виконанні завдань, покладених на органи прокуратури Законом про прокуратуру. 3.3. Прокуратури суб'єктів Російської Федерації Прокурори суб'єктів Федерації, очолюють відповідні прокуратури, призначаються Генеральним прокурором за узгодженням із органами структурі державної влади цих суб'єктів терміном 5 років. У прокуратурах суб'єктів Російської Федерації, прирівняних до них військових та інших спеціалізованих прокуратурах утворюються колегії у

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація