Реферати українською » Право » Історія держави й права Росії (повного курсу)


Реферат Історія держави й права Росії (повного курсу)

Страница 1 из 40 | Следующая страница

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ


ЧАСТИНА 1


РОСІЙСЬКЕ ДЕРЖАВА І ПРАВО IX-XVII ВР.


ГИПЕРТЕКСТ


ОГЛАВЛЕНИЕ

Зміст 4

Література 6

Курсові завдання 8

Круглий стіл 20

Предмет і завдання курсу 22

1. Староруське Держава право 23

2.Государство право Русі у період питомої правления(XII-XIVв.).

Освіта російського централізованого держави . 34

3.Монголо-татарские держави щодо на території нашої сраны(XIII-XVв.).

Держава право Золотої Орди. 44

4. Освіта Російського централізованого держави та її правової

системи (XIV-началоXVIв.). 51

5.Сословно-представительная монархія у Росії (середина XVI-

середина XVII в.). 61

6. Відповіді на завдання тест-тренинга 75

7. Хронологическая таблиця 84

8. Тести 86


КУРС:ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ


ЧАСТИНА 1. Російське держава й право IX - XVII ст.


ЧАСТИНА 2. Держава право Російської Імперії період абсолютизму

(з кінця XVII незалежності до середини ХІХ ст.).


ЧАСТИНА 3. Держава право Росії у період капіталізму (з середини

ХІХ ст. до жовтня 1917 р.).


ЧАСТИНА 4. Радянське держава й право. Держава право

суверенної Росії.


ЧАСТИНА 1


Утримується добірка навчально-методичних матеріалів по ключових питань історії вітчизняного держави й права, починаючи від виникнення державності у східних слов'ян і до останнім етапом існування Московського централізованого держави.


ЧАСТИНА 1


СОДЕРЖАНИЕ (ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ)


Староруське держава й право (IX-XII ст.).

Східні слов'яни напередодні утворення Держави. Расселение і характеру культури. Народ "Рус". Розпад пологових громад. Спілки племен. Підстава і піднесення Києва.

Виникнення Давньоруської держави. Критика "норманської теорії" її походження. Київська Русь як поліетнічну государствен ное освіту, формування давньоруської народності.

Громадський та Харківський державний лад Київської Русі. Соціальний статус князів, бояр, дружинників, княжих і боярських слуг. Смерды, закупы, челядь. Міське населення. Київська Русь як раннефеодальная монархія. Вищі органи влади й управління: великий князь, князівський рада, віче. Розвиток великокнязівської юрисдикції. Відносини вассалитета-сюзеренитета. Феодальные з'їзди. Численная, чи десяткова, систему управління. Перехід до дворцово-вотчинной системі. Місцеві органи. Наместники і волостели. Годівля. Військова організація.

Хрещення Русі. Церква елемент політичною системою Давньоруської держави. Церковна організація. Митрополит. Епархии і єпископи. Монастирі. Роль християнської Православної Церкви у зміцненні давньоруської державності.

Виникнення та розвитку давньоруського права, його джерела. Правові звичаї. "Закон Російський". Договори з Візантією. Княжі договори і статути. Церковні статути. Керманичі книжки.

Російська Щоправда, її редакції. Право власності і зобов'язальне право. Види договорів. Брачно-семейное право. Наследование за законом і заповіту. Злочину і покарання. Суд і судочинство. Види судові докази. Значення Російської Правди становлення вітчизняної правової традиції.


Держава право Русі у період питомої правління (XII -XIV ст.). Освіта Російського централізованого держави.

Передумови політичної роздробленості. Княжі міжусобиці. Розпад державного єдності Русі і системи питомої правління. Татаро-монгольська навала, вплив золотоординського ярма в розвитку вітчизняної державності.

Суспільно-політичний лад Галицько-Волинського і Владимиро-Суздальского князівств (порівняльна характеристика). Своєрідність новгородського і псковського республіканського управління.

Правове розвиток удільної Русі. Джерела права. Княжі грамоти, їх співвідношення із Російською Правдою. Роль Російської Правди у збереженні загальноросійського "правового простору". Світське і церковне право. Новгородська і Псковская судные грамоти: технико-юридический рівень, основні інститути речового права, види договорів, спадкове право, система злочинів і покарань, змагальний і розшуковий процес.

Подолання політичної роз'єднаності російських земель. Вивищення Москви. Розширення кордонів Московського князівства при Івана Калиті, Івана III, Василя III. Значення Куликовської битви (1380 р.). Особливості освіти Російського централізованого багатонаціональної держави: внутрішні і його зовнішні чинники.

Громадський лад Московської Русі. Феодали. Селяни і їх покріпачення. Холопы і кабальи люди. Міське населення.

Державний лад. Юридична природа відносин між великим і питомими князями: иммунитетные грамоти й договори. Принцип безумовного підпорядкування великокнязівської влади. Боярська дума. Перехід від дворцово-вотчинной до наказовій системи управління. Адміністративно-територіальний будова та місцевих органів. Військова організація. Держава і Церква.

Розвиток права. Великокняжеское законодавство. Двинская і Белозерская статутні грамоти. Судебник 1497 р.: право власності на грішну землю, зобов'язальне право, злочини минулого і покарання, розшуковий процес.


Держава право Росії у період станово-представницької монархії.

Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку Росії у XVI-XVII ст. Зміни у громадському ладі. Боярско-княжеская аристократія і політична позиція. Служилое стан - дворяни. Залежну населення. Остаточне закріпачення селян: законодавча скасування Юр'єва дні й визначених років. Обмеження інституту холопства. Посадские люди.

Перехід до станово-представницької монархії, державну лад. Зміцнення царської влади. Реформи Івана Грозного. Опричнина ніж формою державного терору. Про зниження ролі Боярської думи. Земские собори. Самодержавно-боярская форма російської автократії. Приказная система. Військове пристрій: стрелецкое військо і дворянське ополчення. Фінансове пристрій. Місцеве управління економіки й його реорганізація. Запровадження губного і земського самоврядування. Воеводы, їх функції. Держава і навіть церква. Заснування патріархії.

Джерела права. Судебник 1550 р. Стоглав. Указные книжки наказів. Соборний Покладання 1649 р. - звід феодального права. Новоуказные статті. Новоторговый статут. Розвиток права феодальної власності. Обязательственное право. Сімейне і спадкове право. Злочину і покарання. Суд та інформаційний процес. Вотчинная юстиція.


ЛІТЕРАТУРА


Документальні видання


1. Російське законодавство Х-ХХ ст. М., 1984-1991. Т. 1-3.

2. Хрестоматія з держави і право СРСР. Ч. 1. Дооктябрьский період / Під ред. Ю.П.Титова і О.И.Чистякова. М., 1990.

3. Політична історія Росії: Хрестоматія. У 2 год. М., 1995. 4.1.

4. Історія держави Російського: X-XIV ст.: Хрестоматія. М., 1996.

5. Законодавчі акти Руської держави другої половини XVI -у першій половині XVII століття. Л., 1986-1988.

6. Соборний звід уложень 1649 року. Л., 1987.


Підручники і навчальні посібники


*7. Історія вітчизняного держави й права: Підручник / Під ред. О.И.Чистякова. М., 1996. Ч. 1.

*8. Історія вітчизняного держави й права / Під ред. О.И.Чистякова. М.. 1992. 4.1.

9. Історія держави й права СРСР / Під ред. Ю.П.Титова. М., 1988. Ч. 1.

10. Ю.Титов Ю.П. Історія вітчизняного держави й права. М, 1996. Ч. 1.

11. Краснов Ю.К. Історія вітчизняного держави й права. М., 1997.*

12. Владимирский-Буданов М. Ф. Огляд історії російського права. Ростов-на- Дону, 1995.

*13. Віленський Б.В. Лекції з держави і право СРСР. Саратов, 1985. Ч. 1.

14. Єжов М. В. Історія управління Росії. 4.1. IX - початок XX в. СПб., 1996.

*15. Ісаєв І.А. Історія держави й права Росії: Повний курс лекцій. М., 1994.

16. Рогов В.А. Історія держави й права Росії IX - початку XX століть. М., 1995.

17. Юшков С.В. Історія держави й права СРСР. М., 1961. Ч. 1.


Дослідження


18. Алексєєв Ю.Г. Псковская судная грамота і його час. Л., 1980.

19.Алексеев Ю.Г. Під прапором Москви: боротьба за єдність Русі (царювання Івана III). М., 1992.

20. Альшиц Д.Н. Початок самодержавства у Росії. Держава Івана Грозного. Л., 1988.

21. Бичкова М.Є. Російське держава й Велике князівство Литовське з кінця XV в. до 1569 р.: Досвід порівняльно-історичного вивчення політичного устрою. М., 1996.

22. Вернадський Г.В. Історія Росії. Давня Русь: Пер. з анг. М., 1996.

23. Горський А.А. Росіяни землі на XIII-XIV ст.: Шляхи політичного розвитку. М., 1996.

24. Греков Б.Д. Київська Русь. М., 1953.

25. Зимін А.А. Опричнина Івана Грозного. М., 1964.

26. Як хрещена Русь: Сб. статей. М., 1988.

27. Кобрин В.Б. Владу та власність в середньовічної Росії (XVXVI ст.). М., 1985.

28. Ключевський В.О. Російська історія: Повний курс лекцій у трьох книгах. М., 1993. Кн.1,2.

29. Леонтьєв А.І. Освіта наказовій системи управління у Російському державі. М.,1961.

30. Маньков О.Г. Покладання 1649 р. Кодекс феодального права Росії. Л., 1980.

31. Мартышин О.В. Вільний Новгород: суспільно-політичний лад право феодальної республіки. М., 1992.

32. Освіта Давньоруської держави: спірні проблеми. М., 1992.

33. Розвиток російського права в XV - першій половині XVII в. М., 1986.

34. Рогозін Д. Російський відповідь: Историко-философский нарис російської державності. СПб., 1996.

35. Свердлов М.Б. Від Закону Російського до Російської Правді. М., 1988.

36. Скрынников Р.Г. Царство терору. СПб., 1992.

37. Хачатуров Р.Л. Договори Русі з Візантією. М., 1988.

38. Цатурова М.К. Російське сімейне право XVI - XVIII ст. М., 1991.

39. Черепнин Л. В. Освіта російського централізованого держави. М., 1978.

40. Черепнин Л. В. Земские собори Руської держави в XVI-XVII ст. М., 1978.

41. Шевченка М.М. Історія кріпацтва у Росії. Воронеж, 1981.

Примітка: Знаком (*) відзначені роботи, що були під час складання файла матеріалів з вивчення.


КУРСОВІ ЗАДАНИЯ


  1. Складіть логічний схему бази знань і словник персоналій.

2. Питання на підготовку до іспитів:

Як жили східні слов'яни в VII-VIII ст. (розселення, характер господарську діяльність, вірування, родова організація, соціальне розшарування, племінні об'єднання, стосунки з сусідніми народами)?

Чому східні слов'яни минули рабовласницьку стадію розвитку? Що завадило рабовладению стати основою їхньої господарської діяльності?

Під упливом яких чинників відбувався процес політичної консолідації східнослов'янських племен? Які причини лежали основу виникнення державності у східних слов'ян?

Якої ролі зіграло хрещення Русі у становленні й зміцненні вітчизняної державності?

Що повідомляє "Повістю временних літ" про покликання варягів на Російську землю? Як трактують літописні відомості прибічники "норманської теорії" походження Давньоруської держави? У чому полягає наукова неспроможність цієї теорії?

Як суспільний лад Давньоруської держави? Якою була правової статус основних категорій її населення? Чому давньоруський суспільство вважається раннефеодальным?

З яких елементів перебував державний лад Київської Русі? Що таке дворцово-вотчинная систему управління?

Які причини втрати Руссю державного єдності? Чи розпад Давньоруської держави й що настала політичну роз'єднаність російських земель закономірним етапом розвитку вітчизняної державності?

Які джерела права зіграли на вирішальній ролі у формуванні правової системи Давньоруської держави? Чим було викликане розвиток великокняжого законодавства?

Яке походження Російської Правди? Які редакції воно охоплює? Який технико-юридический рівень цього правового пам'ятника? Яке вплив він надав на наступне розвиток вітчизняного права, де його общеисторическое значення?

Яку характеристику можна надати обязательственному, спадкоємному і семейно-брачному праву, виходячи з законоположениях Російської Правди?

Як виглядала система злочинів і покарань у Російській Правді?

Якими рисами мав судовий процес у Древнерусском державі? Які види доказів передбачала Російська Щоправда?

Що відрізняло суспільний лад, політичну та правову системи Владимиро-Суздальского князівства? Які є підстави вважати, що у Державному ладі цього великого освіти періоду питомої правління на Русі домінуючим інститутом була сильна великокнязівська влада?

Чому в Галицько-Волинському князівстві утвердилася олігархічна форма правління? Чим це пояснюється, що галицько-волинським князям (на відміну володимиро-суздальських) зірвалася узяти гору боротьби з великим боярством?

Якою була суспільний лад і державний устрої Новгородської і Псковської феодальних республік? Яку оцінку можна надати історичному досвіду середньовічного російського республіканізму?

Які норми громадянського, карного і процесуального права отримали закріплення в Новгородської і Псковської судных грамотах? У чому значення цих правових пам'яток?

На Русі встановилося татаро-монгольське ярмо? Яке вплив воно справила в розвитку вітчизняної державності, російської правової традиції, увесь перебіг російської історії?

Які передумови освіти Російського централізованого держави? Як відбувалося об'єднання російських земель навколо Москви? У чому відмінність процесу державної централізації у російських землях проти аналогічними процесами у країнах Західної Європи?

Як складалися відносини між боярством і великокнязівської владою на Московській державі? Як відбувалося закріпачення селян? Як було організовано міським населенням?

Чому централізація держави передбачала посилення влади великого князя? Як великокнязівська влада еволюціонувала в царську? Якої ролі у її зміцненні (завершальному етапі) зіграли реформи Івана Грозного? Чи, що Боярська дума обмежувала цією владою? САМІ Як і чому стався перехід від дворцово-вотчинной до наказовій системи управління? Які органи місцевого та міського управління були у Московській державі?

Яке займала церкву на політичній системі Російського централізованого держави?

Чому найбільшим правовим пам'ятником періоду возникнове ния створення та зміцнення Російського централізованого держави вважається Судебник 1497 р.? Які його джерела? Чим характеризуються норми громадянського, карного і процесуального права, що він містить? Чому, попри менш повну регламентацію низки питань, Судебник 1497 р. по сравне нию із Російською Правдою був нової щаблем у розвитку вітчизняного права?

Як суспільний лад і державний лад Росії у існування станово-представницької монархії? Навіщо московським государям потрібна була земські собори? Які зміни у цей період прой зошли у системі місцевого управління та військовою організації держави?

Які прояви мав криза вітчизняної державності початку XVII в. (Смутний час)? Які його уроки?

Що таке Соборний Покладання 1649 р. - найбільший законодавчий пам'ятник російського середньовіччя? Який правової статус він закріплював за основними видами феодального землеволодіння? Як Покладання завершило процес покріпачення селян? Як у ньому регулювалися питання договірних відносин, спадкового права? Як виглядала система злочинів і покарань? Яким формам прийняв судовий процес? Як довго у Росії діяло Соборний Покладання 1649 р.?


3. Теми рефератів (факультативно):

Джерела права Давньоруської держави [2, 13, 14, 18]. Причини розпаду Давньоруської держави й початку системі

питомої правління [1, 2, 4, 13].

Громадський та Харківський державний лад Владимиро-Суздальского і

Галицько-Волинського князівств [1, 3, 10, 11, 24].

Древній Новгород: суспільний лад и'политическая система [9, 31].

Новгородська і Псковская судные грамоти [15, 18, 28].

Реформи Івана Грозного. Судебники 1497 р. і 1550 р. [17, 20, 21, 25, 33].

Соборний Покладання 1649 р. [30].

Смутний час і валютна криза державності у Росії. Форми феодального землеволодіння та його юридичного статусу [27, 33, 41].

Процес покріпачення селян його закріплення в правових документах XV-XVII ст. [33, 38, 41].

Розвиток російського брачно-семейного права [38].

4. Тест-тренинг (відповіді перевірте по додатку)

4.1 У схеме1 заповніть порожні клетки(впишите пропущену інформацію).ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ

РАДА ПРИ
КНЯЗЕ


ВОЙСКО
ДРУЖИНА
НАЕМНЫЕ ОТРЯДЫ

МУЖИДИТЯЧІ

ПОСАДНИКИ

ТЫСЯЦКИЕ

БОЯРЕ

ПЛЕМЕННЫЕ
КНЯЗЬЯ

КНЯЗЬЯ-НАМЕСТНИКИ

ПЛЕМЕННЫЕ
ТЕРИТОРІЇ

ПЛЕМЕННЫЕ
ТЕРИТОРІЇСТАРШАЯ ДРУЖИНА


ПАСЫНКИІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ

КНЯЖЕСКОЙ

АДМИНИСТРАЦИИСхема 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ У ДРЕВНЕРУССКОМ ДЕРЖАВІ У IX - X ст.

4.2. Складіть аналогічну схему 2 для періоду XI-XII ст.

4.3. Заполните схему 3, дайте пропущені відомості.ВІЧЕ

ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ


ДИТЯЧЕ
(СУДОВИЙ
ИСПОЛ-

НИТЕЛЬ)


ЯБЕДНИК (ГОСУДАР

СТВЕННЫЙ

ОБВИНИТЕЛЬ)МЕЧНИК

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДОВІ
ОРГАНЫ

ПОДВОРЧИЙ
ПРИСТАВ


ВИРНИК


ОТРОКИ, МЕЛЬНИКИ


БОЯРЕ


ТИУНЫ
(ПОМІЧНИКИ)


ЦЕРКОВНА
СУД


ЕПИСКОП

ИГУМЕН

ВОЛОСТЕЛЬ


МИТРОПО

ЛИТСІЛЬСЬКІ ВОЛОСТЕЛИ

ТИУНЫ

ТИУНЫСхема 3. СУДОВІ ОРГАНЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ДЕРЖАВИ


4.4. Впишіть пропущені відомості в схему 4 і складіть аналогічну за вибором "Система влади й управління Владі миро-Суздальского князівства" (схема 5) чи

Страница 1 из 40 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація