Реферати українською » Право » Декларація правами людини


Реферат Декларація правами людини

 

Організація Об'єднаних Націй


ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 грудня 1948 року


Організація Об'єднаних Націй

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

10 грудня 1948 року

ПРЕАМБУЛА

Беручи до уваги, визнання гідності, властивого всім членам людської сім'ї, і рівних і невід'ємних прав їх є основою свободи, справедливості й загальної світу; і до уваги, що зверхність і зневага до прав людини сприяли варварським актам, які обурюють совість людства, І що створення такого світу, у якому люди мати волю слова переконань і буде вільні страху та потреби, проголошуючи як високе прагнення людей; і до уваги, що необхідно, щоб прав людини охоронялися владою закону, у цілях забезпечення здобуття права людина ні змушений вдаватися, як останнього кошти, до повстання проти тиранії й пригнічення; і до уваги, що необхідно сприяти розвитку дружніх стосунків між народами; і до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні прав людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок і вирішили сприяти соціальному прогресу і поліпшення умов життя за більшу свободу; і до уваги, що держави-члени зобов'язалися сприяти, спільно з Організацією Об'єднаних Націй, загальному повазі й дотриманню правами людини і основні свободи; і до уваги, що загальне розуміння характеру цих права і свободи має значення до повного виконання цієї зобов'язання; ГЕНЕРАЛЬНА АССАМБЛЕЯ проголошує справжню ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЛЮДИНИ як завдання, до виконання якого повинні прагнути все народи й держави про те, щоб кожна людина й у орган суспільства, постійно маю на увазі справжню Декларацію, прагнули шляхом освіти і отриману освіту сприяти повазі цих права і свободи і забезпечення, шляхом національних інтересів та міжнародних прогресивних заходів, загального й ефективного зізнання й здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, і серед народів територій, які перебувають під їх юрисдикцією.

СТАТТЯ 1

Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідність і права. Вони наділені розумом та власною совістю і мають чинити щодо одне одного у дусі братства.

СТАТТЯ 2

Кожна людина має мати мають повні права та всіма свободами, проголошеними справжньої Декларацією, без хоч би не пішли відмінності, а саме щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціальним походженням, майнового, станового чи іншого становища.

З іншого боку, на повинен проводитися жодної різниці з урахуванням політичного, правового чи міжнародного статусу країни чи території, до якої людина належить, незалежно від цього, чи є ця територія незалежної, підопічної, несамоуправляющейся, чи якось інакше обмеженою у своїй суверенітет.

СТАТТЯ 3

Кожна людина має під собою підстави, волю і особисту недоторканність.

СТАТТЯ 4

Ніхто ні утримуватися в рабстві чи подневольном стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх проявах.

СТАТТЯ 5

Ніхто ні піддаватися катуванням чи жорстоким, нелюдським чи принижує його гідність, поводженню і покарати.

СТАТТЯ 6

Кожна розумна людина, де б перебував, має право визнання його правосуб'єктності.

СТАТТЯ 7

Усі люди рівні перед законом і заслуговують, це без будь-якого відмінності, на рівну захист закону. Усі люди мають право рівну захисту від який би не пішли дискримінації, порушує справжню Декларацію, і південь від хоч би не пішли підбурювання до такої дискримінації.

СТАТТЯ 8

Кожна людина має декларація про ефективне поновлення у правах компетентними національними судами у разі порушення його основних прав, наданих йому конституцією чи законом.

СТАТТЯ 9

Ніхто може бути підданий произвольному арешту, затримання чи вигнання.

СТАТТЯ 10

Кожна молода людина, визначення його правий і обов'язків й у встановлення обгрунтованості пред'явленого йому кримінального обвинувачення, проти неї, з урахуванням повного рівності, те що, що його було розглянуто гласно і з усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом.

СТАТТЯ 11

1. Кожна розумна людина, обвинувачуваний у скоєнні злочину, проти неї вважатися невинуватим до того часу, коли його винність нічого очікувати встановлено законним порядком шляхом гласного судового розгляду, у якому йому забезпечуються всі можливості захисту.

2. Ніхто може бути засуджений за злочин виходячи з скоєння будь-якого діяння чи бездіяльність, які під час їх здійснення не становили злочин з національним законам чи з міжнародного права. Не може також накладатися покарання тяжче, ніж те, що міг бути застосоване на той час, коли злочин було скоєно.

СТАТТЯ 12

Ніхто неспроможна піддаватися произвольному втручанню у власну і "сімейну життя, довільним зазіханням на недоторканність її житла, таємницю його кореспонденції чи його честь репутацію. Кожна людина має декларація про захист закону від такої втручання чи таких зазіхань.

СТАТТЯ 13

1. Людина проти неї вільно пересуватися і собі місце проживання не більше кожної держави.

2. Кожна людина має право залишати будь-яку країну, включаючи своє власне, і повертатися на свій країну.

СТАТТЯ 14

1. Кожна людина має право шукати притулку переслідування інших країнах і користуватимуться цим притулком.

2. Це може бути використано у разі переслідування, насправді заснованого на скоєнні неполітичного злочину, чи діяння, що суперечить цілям та принципами Організації Об'єднаних Націй.

CТАТЬЯ 15

1. Кожна людина має декларація про громадянство.

2. Ніхто може бути довільно позбавлений громадянства чи права змінити своє громадянство.

СТАТТЯ 16

1. Чоловіки та жінки, досягли повноліття, заслуговують без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності чи то релігії, одружуватися і засновувати сім'ю. Вони користуються однаковими правами щодо шлюбу, під час стану у шлюбі і під час її розірвання.

2. Шлюб то, можливо укладено лише за вільному і його повній злагоді обох молодят сторін.

3. Сім'я є природною та основний осередком нашого суспільства та має право захист товариство і держави.

СТАТТЯ 17

1. Кожна людина має право володіти майном як одноосібно, і з іншими.

2. Ніхто ні бути довільно позбавлений свого майна.

СТАТТЯ 18

Кожна людина має декларація про свободу думки, совісті й релігії; цього права включає свободу змінювати свою релігію чи переконання і політичну волю сповідувати свою релігію чи переконання як одноосібно, і разом з іншими, публічним або приватних порядком у навчанні, богослужінні і виконання релігійних і ритуальних обрядів.

СТАТТЯ 19

Кожна людина має декларація про свободу переконань і вільне вираження їх; цього права включає свободу безперешкодно дотримуватися свої політичні переконання і політичну волю шукати, отримувати поширювати інформації і ідеї будь-що навіть від державних кордонів.

СТАТТЯ 20

1. Кожна людина має декларація про свободу мирних зборів і асоціацій.

2. Ніхто може бути примушуємо розпочинати якусь асоціацію.

СТАТТЯ 21

1. Кожна людина має правом брати що у управлінні своєю країною безпосередньо чи за посередництвом вільно обраних представників.

2. Кожна людина має право рівного доступу до державній службі у своїй країні.

3. Волі народу має бути влади уряду; ця воля повинна знаходити собі вираження у періодичних і нефальсифікованих виборах, які мають проводитися при загальним і рівному виборче право, шляхом таємного голосування або ж із інших рівнозначних форм, які забезпечують свободу голосування.

 

 

 

 

СТАТТЯ 22

Кожна мисляча людина, члена суспільства, має право соціального забезпечення і здійснення необхідні підтримання її гідності й для розвитку особи прав у економічній, соціальної й нерозривності культурної областях за посередництвом національних зусиль та міжнародного співробітництва і згідно зі структурою і ресурсами кожної держави.

СТАТТЯ 23

1. Кожна людина має декларація про працю, вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та право на захист від безробіття.

2. Кожна мисляча людина, без який або дискримінації, має право рівну оплату за рівний працю.

3. Кожен працюючий має право справедливе та задовільний винагороду, що забезпечує гідне людини існування йому та його сім'ї, і доповнене, за необхідності, іншими засобами соціального забезпечення.

4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і укладати професійні спілки захисту своїх інтересів.

СТАТТЯ 24

Кожна людина має декларація про відпочинку і дозвілля, включно з правом на розумне обмеження робочого дні й на оплачуваний періодичний відпустку.

СТАТТЯ 25

1. Кожна людина має декларація про такий рівень життя, включаючи їжу, одяг, житло, медичний те що необхідна соціальне обслуговування, яке необхідне підтримки здоров'я та перемоги добробуту її самої та його сім'ї, право забезпечення у разі безробіття, хвороби, інвалідності, удівства, наступу старості або іншого випадку втрати коштів для існування через не залежні нього обставинам.

2. Материнство і дитинство дають підстави на особливе піклування і приймати допомогу. Всі діти, народжені шлюбі або за межами шлюбу, повинні користуватися однаковою соціальний захист.

СТАТТЯ 26

1. Кожна людина має декларація про освіту. Освіта має бути безплатним по меншою мірою у цьому, стосовно початкового і спільного освіти. Начальное утворення має бути обов'язковим. Технічне і фахова утворення має бути загальнодоступним і вищу освіту має бути однаково доступне всіх у основі здібностей кожного.

2. Освіта має спрямувати до повного розвитку людської особи і до підвищення шанування правами людини й основних свобод. Освіта має сприяти порозумінню, терпимості й дружбі між народами, расовими чи релігійним групам, це має сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй із підтримки миру.

3. Батьки заслуговують пріоритету у виборі виду освіти на свої малолітніх дітей.

СТАТТЯ 27

1.Каждый людина проти неї вільно брати участь у культурному житті суспільства, насолоджуватися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі й користуватися його благами.

2.Каждый людина має право захист його моральних і матеріальних інтересів, є результатом наукових, літературних або художні праць, автором яких є.

СТАТТЯ 28

Кожна людина має декларація про соціальний та міжнародний порядок, у якому правничий та свободи, викладені у справжньої Декларації, може бути повністю здійснено.

СТАТТЯ 29

1. Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки і, можливо вільне і повний розвиток особи.

2. При здійсненні своїх права і свободи кожна людина має піддаватися тільки такий обмеженням, які встановлено законом винятково з метою забезпечення належного зізнання підозрюваного й поваги права і свободи інших і задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку та загального добробуту у суспільстві.

3. Здійснення цих права і свободи в жодному разі має суперечити цілям та принципами Організації Об'єднаних Націй.

СТАТТЯ 30

Ніщо у "справжній Декларації може бути витлумачено, як надання якомусь державі, групі осіб, або окремих осіб право займатися будь-якої діяльністю чи до дій, спрямовані до знищення права і свободи, викладені у справжньої Декларації.

Схожі реферати:

Навігація