Реферати українською » Право » Порушення справи про політичне банкрутство


Реферат Порушення справи про політичне банкрутство

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Порушення справ неспроможність (банкрутство).

Дані питання регулює законами:

Про неспроможності (банкрутство): Федеральний закон від 08.01.1998 № 6-ФЗ // Збори законодавства РФ. 12.01.1998. № 2. ст. 222;

Про неспроможності (банкрутство) кредитних організацій: Федеральний закон від 25.02.1999 № 40-ФЗ// Збори законодавства РФ. 01.03.1999. № 9. ст. 1097.

Відповідно до ст. 28 Закону «Про неспроможності (банкрутство)» справи про політичне банкрутство юридичних осіб і громадян, зокрема зареєстрованих у ролі індивідуальних підприємців, розглядаються арбітражний суд за правилами, передбачених Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, особливостям, встановленими даним Федеральним законом.

Справи про його банкрутство юридичних осіб і громадян, зокрема індивідуальних підприємців, розглядає арбітражного суду за місцем розташування боржника - юридичної особи та за місцем проживання громадянина.

Заява про визнання боржника банкрутом приймається арбітражний суд, коли на вимоги до боржника - юридичній особі разом становлять щонайменше п'ятисот, а до боржника - громадянинові - щонайменше ста мінімальних розмірів оплати праці та зазначені вимоги не погашені протягом трьох місяців і.

У цьому справа про політичне банкрутство може бути передано в руки третейського суду.

    Відповідно до ст. 30 вищевказаного закону

Лицами, що у справі про політичне банкрутство, є:

боржник;

арбітражного управляючого;

конкурсні кредитори;

податкові й інші уповноважені органи з вимогам по обов'язкових платежах;

прокурор у разі розгляду справи про її банкрутство за заявою;

державний орган у справах банкрутство і фінансового оздоровлення у разі, передбачених справжнім Федеральним законом;

інші особи.

Провадження у справі про її банкрутство порушується арбітражний суд виходячи з всі заяви про визнання боржника банкрутом, поданого обличчям, які звернутися у арбітражного суду відповідно до статтею 6 Федерального закону «Про неспроможності (банкрутство)».

У цьому заяву про визнання боржника банкрутом у зв'язку з невиконанням їм обов'язку зі сплати обов'язкових платежів то, можливо подано в арбітражного суду податковим й іншим уповноваженим органом, зокрема Пенсійного фонду Російської Федерації, Федеральним фондом обов'язкового соціального страхування, Фондом соціального страхування Російської Федерації, Державним фондом зайнятість населення Російської Федерації.

Заява боржника подається в арбітражного суду в письмовій формах. Зазначене заяву підписується відповідно керівником боржника - юридичної особи або посадовою особою, його який заміняє, або боржником - громадянином.

У заяві боржника мають бути зазначені:

- найменування арбітражного суду, куди подається зазначена заява;

- сума вимог кредиторів по грошовим зобов'язанням у вигляді, який заперечується боржником;

- сума боргу відшкодуванню шкоди, заподіяної життю і здоров'я, оплаті і виплаті вихідної допомоги працівникам боржника, сума винагороди, належного до виплати з авторських договорами;

- заборгованість по обов'язкових платежах;

- обгрунтування неможливості задовольнити вимоги кредиторів повному обсязі;

- інформацію про прийнятих до виробництва судами загальної юрисдикції, арбітражними судами, третейськими судами позовних заявах на боржника, і навіть про виконавчих та інших документах, пред'явлених до безспірному (безакцептному) списанню;

- відомостей про наявність в боржника майні, зокрема про грошових засобах та дебіторської заборгованості;

- номери рахунків боржника на і інших кредитних організаціях, поштові адреси банків та інших кредитних організацій;

- відомості про наявність у боржника майна, достатнього покриття судових витрат за справі про політичне банкрутство;

- перелік прикладених документів.

У заяві боржника вказуються й інші відомості, необхідні дня правильного дозволу справи про його банкрутство, і навіть можуть утримуватися наявні в боржника клопотання.

Крім документів, передбачених Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, до подання боржника додаються документи:

- що підтверджують наявність заборгованості, і навіть нездатність боржника задовольнити вимоги кредиторів повному обсязі;

- що підтверджують інші обставини, у яких грунтується заяву боржника.

- список кредиторів і боржників заявника з розшифровуванням кредиторської та дебіторської заборгованостей і зазначенням поштових адрес кредиторів і боржників заявника;

- бухгалтерський баланс на останню звітну дату чи які замінять його документи, документи складу і вартості майна боржника - громадянина;

- рішення майна боржника - унітарного підприємства чи засновників (учасників) боржника - юридичної особи про обертання боржника на арбітражний суд заявою боржника, крім випадків, як у відповідність до справжнім Федеральним законом вказане звернення обов'язковий;

- протокол зборів працівників боржника, у якому обрано представника працівників боржника до участі в арбітражному процесі у справі банкрутство, якщо вказане збори проведено до звернення боржника.

Заява кредитора подається в арбітражного суду в письмовій формах. Заява кредитора - юридичної особи підписується з його керівником чи представником, а заяву кредитора - громадянина - цим громадянином або його представником.

У заяві кредитора мають бути зазначені:

- найменування арбітражного суду, куди подається заяву кредитора;

- найменування (прізвище, ім'я, по батькові) боржника та її поштову адресу;

- найменування (прізвище, ім'я, по батькові) кредитора та її поштову адресу;

- розмір вимог кредитора до боржника із зазначенням розміру призначені до сплати відсотків і неустойок (штрафів, пені);

- зобов'язання боржника перед кредитором, з яких з'явилася вимога, і навіть його виконання;

- докази обгрунтованості вимог кредитора, зокрема що набрало чинності в чинність закону рішення арбітражного суду, докази, що підтверджують визнання зазначених вимог боржником, виконавча напис нотаріуса;

- докази, що підтверджують підстави заяви кредитора;

- перелік доданих до подання кредитора документів.

З іншого боку, у разі, коли кредитором по грошовим зобов'язанням є Російської Федерації, суб'єкт Російської Федерації, муніципальне освіту, заяву кредитора то, можливо подано в арбітражного суду уповноваженим те що органом державної влади чи органом місцевого самоврядування (ст. 38). До заяви кредитора додаються документи про наділення органу, обращающегося в арбітражного суду, відповідними повноваженнями у встановленому законом порядку.

    Відповідно до ст. 40 ФЗ «Про неспроможності (банкрутство)» прокурор вправі звернутися у арбітражний суд заявою прокурора про визнання боржника банкрутом:

коли він виявлено ознаки навмисного банкрутства;

коли в боржника є заборгованість по обов'язкових платежах;

у сфері кредитора по грошовим зобов'язанням - Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти;

у деяких випадках, передбачених справжнім Федеральним законом та інші федеральними законами.

Суддя арбітражного суду зобов'язаний прийняти заяву про визнання боржника банкрутом, подані із дотриманням вимог, передбачених АПК і ФЗ «Про неспроможності …», що виноситься визначення пізніше трьох днів із дня надходження зазначеного заяви до арбітражного суду.

Підготовка справи про політичне банкрутство до судового розгляду виробляється суддею арбітражного судна у порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації. У цьому за наявності заперечень боржника за вимогами кредиторів, податкових та інших уповноважених органів арбітражного суду перевіряє обгрунтованість заперечень боржника.

Річ про його банкрутство має бути розглянуто в засіданні арбітражного судна у термін, не перевищує трьох місяців і від часу надходження всі заяви про визнання боржника банкрутом в арбітражного суду.

Порушення справи в самісінький арбітражному процесі.

У соотвтетсвии зі ст. 102 АПК

Позовну заяву подається в арбітражного суду в письмовій формах. Воно підписується позивачем або його представником.

У позовній заяві мають бути зазначені:

1) найменування арбітражного суду, куди подається заяву;

2) найменування осіб, що у справі, та його поштові адреси;

3) ціна позову, якщо позов підлягає оцінці;

4) обставини, у яких засновані позовні вимоги;

5) докази, що підтверджують підстави позовних вимог;

6) розрахунок стягуваної чи оспорюваною суми;

7) вимоги позивача із посиланням закони та інші нормативні правові акти, а за умови пред'явлення позову до кількох відповідачам вимоги до кожного їх;

8) інформацію про дотриманні досудового (претензионного) порядку врегулювання суперечки з відповідачем, коли передбачено федеральним законом для цієї категорії спорів або договором;

9) перелік прикладених документів.

У позовній заяві вказуються й інші відомості, якщо необхідні для правильного вирішення суперечки, і навіть наявні в позивача клопотання.

Позивач за умови пред'явлення позову зобов'язаний направити іншим особам, бере участі у справі, копії позовної заяви про і прикладених щодо нього документів, які вони мають відсутні.

До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:

1) сплату державного мита в встановлених порядку і розмірі;

2) напрям копій позовної заяви про і прикладених щодо нього документів;

3) дотримання досудового (претензионного) порядку врегулювання суперечки з відповідачем, коли передбачено федеральним законом для цієї категорії спорів або договором;

4) обставини, у яких грунтуються позовні вимоги.

Якщо позовна заява підписано представником позивача, додається доручення, що підтверджує його повноваження на пред'явлення позову.

До заяви про спонуці укласти договір додається проект договору.

Питання прийнятті позовної заяви про суддя вирішує одноосібно. Суддя зобов'язаний прийняти до виробництва арбітражного суду позовна заява, подані із дотриманням вимог, передбачених АПК.

Про застосування позовної заяви про суддя приймає ухвалу. Зміст цієї визначення можна викласти у визначенні про підготовку справи до розгляду в засіданні.

Причому у відповідності зі ст. 110 АПК суддя відмовляє до прийняття позовної заяви про:

1) якщо суперечка заборонена розгляду в арбітражний суд;

2) якщо є що набрало чинності в чинність закону ухвалене щодо спору між тими ж особами, про те саме предметі і з тих ж підставах рішення чи ухвалу про припинення провадження у справі або про затвердження мирової угоди суду загальної юрисдикції, арбітражного суду;

3) тоді як виробництві суду загальної юрисдикції, арбітражного суду, третейського суду є справу з спору між тими ж особами, про те саме предметі і з тих ж підставах;

4) якщо є що набрало чинності в чинність закону ухвалене щодо спору між тими ж особами, про те саме предметі і з тих ж підставах рішення третейського суду, крім випадків, коли арбітражного суду відмовив у наданні видачі виконавчого аркуша на примусове виконання рішення третейського суду, повернув справа на новий розгляд у третейський суд, який вирішив, але розгляд у тому самому третейському суді неможливо було.

 Про відмову прийнятті позовної заяви про суддя приймає ухвалу, яке іде особам, бере участі у справі, пізніше п'яти днів із дні його надходження.

До того ж суддя зобов'язаний повернути позовна заява і докладені щодо нього матеріали:

1) а то й дотримані форма і змістом позовної заяви про, встановлених у статті 102 АПК;

2) якщо позовна заява не підписано чи підписано обличчям, які мають права підписувати його, або обличчям, посадове становище якого зазначено;

3) якщо справа непідсудна даному арбітражному суду;

4) а то й представлені докази напрями іншим особам, бере участі у справі, копій позовної заяви про;

5) а то й представлені документи, що підтверджують сплату державного мита в встановлених порядку і розмірі, а випадках, коли федеральним законом передбачена можливість відстрочки, розстрочки сплати державного мита чи зменшення її розміру, відсутня клопотання над цим або клопотання відхилено;

6) якщо позивач не представив документи, що підтверджують дотримання досудового (претензионного) порядку врегулювання суперечки з відповідачем, коли передбачено федеральним законом для цієї категорії спорів або договором;

7) тоді як одному позовну заяву з'єднані кілька вимог одного або декільком відповідачам, коли ці вимоги пов'язані між собою;

8) а то й представлені докази звернення до банку чи інше кредитне установа по одержання з відповідача заборгованості, коли він відповідно до Закону, іншому нормативному правовому акту чи договору має бути отримана через банк чи інше кредитне установа;

9) якщо винесення визначення ухвалення позовної заяви про до виробництва від позивача надійшла позовна заява про повернення позовної заяви про.

У цьому повернення позовної заяви про не перешкоджає вторинному поводження з ним саме в арбітражного суду загалом порядку після усунення допущених порушень.

Обличчя, використовується у справі, вправі направити арбітражному суду відгук позовна заява із фотографією документів, підтверджують заперечення проти позову, вчасно, який би надходження відкликання на день розгляду справи, й докази посилання іншим особам, бере участі у справі, копій відкликання та інших документів, які вони мають відсутні.

У відгуку вказуються:

1) найменування арбітражного суду, куди іде відгук;

2) найменування позивача і номер справи;

3) у разі відхилення позовних вимог мотиви повного чи часткового відхилення вимог позивача із посиланням закони та інші нормативні правові акти, і навіть на докази, обгрунтовують заперечення;

4) перелік доданих до відкликанню документів.

У відгуку можуть бути вказані інші відомості, і навіть наявні в відповідача клопотання.

Відкликання підписується обличчям, бере участі у справі, або його представником. До відкликанню, підписаного представником, додається доручення, що підтверджує його повноваження ведення справи.

З іншого боку, відповідач вправі до ухвалення рішення щодо справі пред'явити до позивача зустрічний позов до розгляду його що з початковою позовом.

Під час підготовки справи до судового розгляду відповідно до ст. 112 АПК суддя виробляє такі дії:

1) розглядає питання про притягнення до брати участь у справі іншого відповідача чи третя особа;

2) сповіщає зацікавлених осіб про виробництві у справі;

3) пропонує особам, бере участі у справі, інших організацій, їх посадових осіб виконати певні дії, зокрема уявити документи і є дані, що мають значення до розв'язання спору;

4) перевіряє относимость і допустимість доказів;

5) викликає свідків;

6) розглядає питання про призначення експертизи;

7) спрямовує іншим арбітражних судах судові доручення;

8) викликає осіб, що у справі;

9) вживає заходів до примирення сторін;

10) вирішує про виклик керівників організацій, що у справі, щоб зробити пояснень;

11) вживає заходів щодо забезпечення позову.

Суддя робить та інші дії, створені задля забезпечення правильного та необхідність своєчасного вирішення суперечки.

Порядок видачі арбітражний суд виконавчих аркушів

Судові акти, які вступили до чинність закону, виконуються усіма державними органами, органами місцевого самоврядування

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація