Реферати українською » Право » Квитки по різновидам права + нотариату


Реферат Квитки по різновидам права + нотариату

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст файла з квитками по правоведениям:

 

1.  Міжнародне публічне право.

2.  Римське право.

3.  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАКОРДОННИХ КРАЇН.

4.  Хозяйственное право.

5.  Нотариат.


Питання на підготовку студентів

до іспитів на уроках

«Міжнародне публічне право».

1. Охарактеризуйте співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права.

2. Класифікація міжнародних злочинів і злочинів міжнародного характеру.

3. Нормативне зміст принципу невтручання у внутрішні справи держави.

4. Міжнародний суд ООН;его компетенція.

5. Роль міжнародних конференцій у розвитку міжнародного права.

6. Порядок подписания,действие і виконання за міжнародні договори.

7. Концепція всеосяжного підходи до міжнародної безпеки.

8. Предмет міжнародного публічного права.

9. Підвищення правосуб'єктності індивіда в міжнародне право.

10. Міжнародні-правові аспекти діяльності спільних підприємств.

11. Международно-правовая захист правами людини.

12. Конституція РФ про роль міжнародного права.

13. Поняття агресії і його види.

14. Право держав на самооборону і колективну оборону.

15. Заходи примусу в сучасному міжнародне право.

16. Демократизація і гуманізація міжнародного права.

17. Спеціалізовані установи ООН. Міжнародний фонд і міжнародний банк реконструкції й розвитку.

18. Шляхи і кошти підвищення ефективності міжнародного права.

19. Роль конверсії у вирішенні проблеми з роззброєння.

20. Види і з правової статус державних кордонів.

21. Рада безпеки ООН.

22. Принцип територіальної цілісності і недоторканності держав.

23. Система міжнародного права.

24. Міжнародна слава та її види.

25. Мирні кошти дозволу міжнародних суперечок.

26. Підвищення ефективності міжнародного економічного права за умов початку ринкових відносин.

27. Класи і ранги дипломатичних представництв.

28. Правовий статус біженців.

29. Статут ООН. Його структура.

30. Нормативне зміст принципу рівноправності право народів розпоряджатися своєю журналістською долею.

31. Суб'єкти міжнародного права.

32. Види просторів і правових режимів в міжнародне право.

33. Правовий статус економічної зони відповідно до Конвенцією із морського права 1982г.

34. Економічний Рада ООН.

35. Режим міжнародних проток.

36. Право міжнародної безпеки, як нова галузь міжнародного права.

37. Международно-правовой режим Антарктики. Договір від 01ю10ю59г.

38. Секретаріат ООН.

39. Угоду про діяльність на Місяці 1979г.

40. Спрощення порядку виїзду і в'їзду у умовах демократизації російського законодавства.

41. Правовий режим континентального шельфу по Колнвенции ООН із морського права 1982г.

42. Міжнародний тероризм.

43. Джерела космічного права.

44. Международно-правовой режим відкритого моря за Конвенцією 1982г.

45. Види відповідальності у Міжнародному праві.

46. Джерела міжнародного права.

47. Правовий режим повітряного простору по Чиказької конвенції 1944г.

48. Структура ООН.

49. Міжнародний звичай як джерело міжнародного права.

50. Поняття, джерела права збройних конфліктів.

51. Правоприемство держав.

52. Співвідношення міжнародного публічного й міжнародного права.

53. Судова і арбітражна практика як джерело міжнародного права.

54. Основні особливості міжнародного права на етапі.

55. Інститут громадянства в міжнародне право.

56. Міжнародні-правові форми захисту довкілля.

57. Правовий статус консульського представительста.

58. Поняття й ті види за міжнародні договори.

59. Функції і відповідних повноважень дипломатичних представництв.

60. Міжнародна конвенція боротьби з найманством від 11.12.89г.

61. Міжнародна конвенція боротьби з захопленням заручників 18.12.79г.

62. Вплив науково-технічного прогресу в ролі міжнародного права.

63. Порядок визначення меж.

Питання до іспитів на уроках “Римське право”.

1. Поняття реалізувати основні риси римського приватного права.

2. Джерела римського приватного права.

3. Основні етапи розвитку римської юриспруденції.

4. Кодифікація Юстініана.

5. Поняття та невидимі кордони “права” ( ius ).

6. Державна захист прав.

7. Поняття “позов”, види позовів.

8. Виробництво in iure.

9. Виробництво in iudicio.

10. Поняття “реституції”: її основи, а дію.

11. Значення часу у праві.

12. Исковая давність.

13. Поняття “особи” та його види.

14. Правоспособность в Римському праві.

15. Правове положення римських громадян.

16. Поняття “римське громадянство”: підстави придбання і припинення.

17. Категорії залежного населення Криму і їхній правовий становище.

18. Раби й їх правової статус.

19. Колонат. Категорія залежного населення - colonus.

20. Основні риси римського сімейного ладу ( familia ).

21. Категорія кревності: агнатическое і когнатическое.

22. Шлюб у Римі: підстави ув'язнення й припинення.

23. Особисті і майнових правові відносини подружжів.

24. Узаконение і усиновлення.

25. Опіка і піклування.

26. Поняття “річ” і його види.

27. Види прав на речі.

28. Поняття володіння ( possesio ) і різноманітні види володіння.

29. Підстави придбання і припинення володіння.

30. захист володіння.

31. Поняття “власність” і його види (квиритская, перегринов, провінційна, бонитарная, загальна).

32. Обмеження права власності.

33. Підстави придбання і припинення права власності.

34. Поняття “специфікація”.

35. Поняття “окупація”.

36. Приобретательная давність (longi temporis praescriptio).

37. Захист права власності.

38. Поняття права до чужої речі ( сервітути ).

39. Земельні сервітути ( servitutes prediorum).

40. Особисті сервітути ( servitutes personarum).

41. Підстави виникнення і припинення сервітутів.

42. Захист сервітутів.

43. Поняття “суперфиций”.

44. Поняття “эмфитевзис”.

45. Поняття “успадкування” та її види.

46. Наследование за заповітом.

47. Наследование згідно із законом (За законами ХII таблиць, за Кодексом Юстініана).

48. Поняття “необхідного наслідування”.

49. Процедура прийняття спадщини.

50. Поняття зобов'язання і джерела її виникнення.

51. Предмет зобов'язання та її види.

52. “Кауза” в зобов'язанні.

53. Множественность осіб, у зобов'язанні.

54. Виконання зобов'язання: значення місця й часу.

55. Просрочка: припинення, наслідки.

56. Виконання зобов'язань.

57. Відкидання боргу.

58. Неможливість виконання.

59. Поняття “цессии”.

60. “Контракт”.

61. Толкование договору.

62. Умови договору ЄС і термін.

63. Забезпечення зобов'язань: цілі й засоби.

64. Неустойка.

65. Поручительство.

66. Запорука ( фидуция, пигнус, іпотека ).

67. Відшкодування збитків: обсяг, види.

68. Поняття провини, рівень провини.

69. Класифікація договорів ( контрактів ).

70. Поняття й ті види pacta.

71. Поняття квази - договорів ( зобов'язання ніби з договорів ).

72. Устные контракти (вербальні ).

73. Письмові договори ( contractus litteralis, litterarum obligatio).

74. Позика: визначення поняття, предмет ( commodatum ).

75. Взаимоопределение позички й позичання.

76. Прекарий.

77. Договір зберігання або поклажі ( depositum ).

78. Купівля - продаж ( emptio - venditio ).

79. Договір найму ( locatio - conductio/ rerum, operarum, operis ).

80. Договір товариства ( societas ).

81. обмова доручення ( mandatum ).

82. Мена ( permutatio ).

83. Оценочный договір (contractus aestimatorius ).

84. Поняття й ті види зобов'язань ( quasi ex contractu ).

85. Ведення справ без доручення ( negotiorum gestio ).

86. Зобов'язання з неосновательного збагачення: поняття і різноманітні види.

87. Поняття деликтa: публічні й потужні приватні.

88. Окремі делікти.

89. Зобов'язання ніби з деліктів (квази - делікти).

90. Окремі види квази - деліктів.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАКОРДОННИХ КРАЇН.

1. Предмет конституційного права у різних інших країнах.

2. Джерела конституційного права у країнах.

3. Класифікація зарубіжних конституцій за змістом і малої форми.

4. Способи ухвалення, й зміни конституцій у країнах.

5. Інститут конституційного контролю у інших країнах. Види органів прокуратури та процедур.

6. Конституционно-правовое регулювання питань власності, плану і ринку вразных зарубежныхстранах.

7. Конституційні принципи політичної системи на різних країнах.

8. Правове положення політичних партій на інших країнах. Порядок створення та державній реєстрації партій. Розпуск партії.

9. Правове положення фізичних осіб, у конституційному праві.

10. Способи придбання втрати громадянства у країнах.

11. Юридичні гарантії конституційні права і свобод можливо громадян.

12. Конституційний принцип рівноправності громадян у закордонних країнах. Його правові обмеження і порушення.

13. Соціально-економічні громадян в конституціях розвинених країн. Питання їх юридичних гарантії.

14. Політичні правничий та свободи за конституціям розвинених країн. Порядок їх осущетвления.

15. Особисті правничий та свободи громадян. Свобода совісті. Церква та держава робить у інших країнах.

16. Колективні права народу і різних соціальних спільностей. Права політичної опозиції і їх здійснення.

17. Монархія ніж формою правління. Види монархії у країнах.

18. Республіка ніж формою правління. Види республік у країнах.

19. Унитарное держава та її різновиду у країнах.

20. Федерація у країнах. Види федерацій.

21. Структура федерації, суб'єкти і несубъекты федерації у країнах.

22. Розмежування компетенції федерації і його суб'єктів. Органи суб'єктів федерації.

23. Правове положення автономних утворень у країнах. Види автономії. Автономія і регіоналізм.

24. Конституційні принципи державного (політичного) режиму на різних країнах.

25. Принцип загального виборчого правничий та виборчі цензи за кордоном.

26. Прямі і непрямі вибори у різних країнах. Способи непрямих виборів.

27. Правове регулювання підготовки й поведінки виборів (списки виборців, виборчі органи, виборчі одиниці - округу, висування кандидатів).

28. Правове регулювання засобів та фінансування виборчій кампанії у країнах.

29. Процедура голосування на різних інших країнах. Абсентезм і обов'язковість голосування.

30. Мажоритарна виборча система кваліфікованої більшості. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості у два туру.

31. Мажоритарна система відносного большинства.Практика застосування сили.

32. Пропорційна виборча система. Способи обчислення квоти.

33. Додаткові правали розподілу решти місць. Распредление місць всередині партійного списку.

34. Референдум та її види у країнах.

35. Монарх як голова держави. Його повноваження. Способи престолонаследия. Регентство.

36. Способи обрання президента республіки до різних країнах.

37. Повноваження президента що за різних формах правління. Відповідальність президента.

38. Поняття і структура парламенту. Внутрішня організація палат.

39. Компетенція парламенту, у різних країнах.

40. Законодавчий процес у інших країнах.

41. Форми парламентського контролю над уряду.

42. Уряд та його види. Отвественность уряду.

43. Компетенція уряду. Відставка уряду.

44. Судова влада. Організація та принципи діяльності судових систем.

45. Органи самоврядування громадах, містах, регіонах.

46. Місцеві керівні органи. Адміністративна опіка.

47. Американський федералізм (США). президент і Конгрес США досить.

48. Особливості конституції Великобританії. Британський парламент.

49. Вищі органи структурі державної влади мови у Франції.

50. Вищі органи структурі державної влади у Німеччині.

Хозяйственное право – квитки.

Квиток №1

1. Що є предметом господарського права.

2. Зазначте відмінності нотаріальної захисту правий і інтересів підприємців від судової.


Квиток №2

1. Як розмежовується поняття цивільного населення та господарського права.

2. Назвіть основні склади хозяйственны злочинів.

Квиток №3

1. Система господарського права (що входить до системи курсу господарського права).

2. Перелічіть адміністративно - правові правопорушення у торгівлі і фінансів.

Квиток №4

1. Сформулюйте поняття підприємницької діяльності.

2. Назвіть склади правопорушень які встановлено налогово- правова відповідальність.

Квиток №5

1. Назвіть види підприємницької роботи і правове становище підприємців.

2. Які вимоги до підприємницької діяльності висуває Закон у сфері екології?

Квиток №6

1. Назвіть форми підприємницької діяльності без утворення юридичної особи.

2. Які вимоги до підприємницької діяльності висуває Закон у сфері лісокористування?

 

Квиток №7

1. Перелічіть організаційно - правові форми юридичних.

2. Які вимоги до підприємницької діяльності висуває Закон у сфері користування надрами?

 

Квиток №8

1. Назвіть порядок закладу і державної реєстрації речових підприємств.

2. Які вимоги до підприємницької діяльності висуває Закон у сфері санітарії?

Квиток №9

1. Про особливості реорганізації перетворення підприємств?

2. Які вимоги до підприємницької діяльності висуває Закон у сфері стандартизації, та специфікації?

 

Квиток №10

1. Як здійснюється ліквідація підприємства.

2. Які вимоги висуває Закон у сфері ведення бухгалтерського обліку, і державної економічної інформації?

 

Квиток №11

1. У чому неспроможність (банктротство) підприємства?

2. Що таке товар?

 

Квиток №12

1. Що входить до складу майна підприємства?

2. Що таке товарний ринок?

 

Квиток №13

1. Як враховується склад майна підприємця для ведення бухгалтерського облік і звітність?

2. Хто є господарюючим суб'єктом?

 

Квиток №14

1. Назвіть права підприємця з розпорядження своїм майном.

2. Як формується і відбувається Державного реєстру РФ об'єд-нань і підприємств - монополістів, діючих на товарних ринках?

 

Квиток №15

1. Як здійснюється захист прав підприємця на майно?

2. Що основою включення до реєстр?

 

Квиток №16

1. Назвіть фонди підприємства.

2. Що основою винятки з реєстру?

 

Квиток №17

1. Назвіть складові елементи балансу.

2. Які форми недобросовісної конкуренції з?


Квиток №18

1. Який правової режим основних засобів підприємства?

2. У чому полягає зловживання домінуючим становищем над ринком?

 

Квиток №19

1. Які правила розподілу кошти по банківським і бухгалтерським рахунках?

2. Які нормативні документи ставляться до законодавства якість?

 

Квиток №20

1. Назвіть порядок реалізації готівкових і безготівкових грошей до господарюванні підприємства.

2. Які вимоги повинні дотримуватися підприємства міста і підприємець за захистом прав споживачів?

 

Квиток №21

1. Який правової статус майна орендного підприємства?

2. Які вимоги висуваються до нормативних документів по стандартизації?

 

Квиток №22

1. Назвіть види цінних паперів як об'єкта майна орендного підприємства.

2. Що таке сертифікація продукції та послуг?

 

Квиток №23

1. Поняття права державної власності.

2. Які види сертифікації визначено законодавством?.

 

Квиток №24

1. Поняття права муніципальної власності.

2. Які реквізити доводять (повідомляють) до споживачів виробники товарів?

 

Квиток №25

1. Поняття права приватної власності.

2. Що включається для інформації споживачів на технічну документацію маркування товару?

 

Квиток №26

1. Право господарського ведення як форми підприємницької діяльності.

2. Зазначте (назвіть) права споживача для придбання товару із вадами?


Квиток №27

1. Право оперативно керувати як правової режим господарювання.

2. Зазначте (назвіть) права споживача при неналежне виконанні роботи (наданні послуги).

 

Квиток №28

1. Правовий режим майна об'єд-нань і підприємств.

2. Яку відповідальна продавець при обмані покупця?

 

Квиток №29

1. Поняття і різноманітні види цінних паперів.

2. Що таке ціна як економічна і правова категорія?

 

Квиток №30

1. Зазначте форми захисту майнові права та інтересів підприємців.

2. Що таке тариф?

 

Квиток №31

1. Як здійснюється розмежування підвідомчості справ у сфері захисту прав підприємців арбітражними і загальними судами?

2. Як можна навести класифікацію цін з погляду способу встановлення?

 

Квиток №32

1. Назвіть основні склади господарських злочинів.

2. Що таке ринкова ціна?


Квиток №1

3. Що є предметом господарського права.

4. Зазначте відмінності нотаріальної захисту правий і інтересів підприємців від судової.


Квиток №2

3. Як розмежовується поняття громадянської непокори і господарського права.

4. Назвіть основні склади хозяйственны злочинів.

Квиток №3

3. Система господарського права (що входить до системи курсу господарського права).

4. Перелічіть адміністративно - правові правопорушення у торгівлі і фінансів.

Квиток №4

1. Сформулюйте поняття підприємницької діяльності.

2. Назвіть склади правопорушень які встановлено налогово- правова відповідальність.

Квиток №5

3. Назвіть види підприємницької роботи і правове становище підприємців.

4. Які вимоги до підприємницької діяльності висуває Закон у сфері екології?

Квиток №6

3. Назвіть форми підприємницької діяльності без утворення юридичної особи.

4. Які вимоги до підприємницької діяльності висуває Закон у сфері лісокористування?

 

Квиток №7

3. Перелічіть організаційно - правові форми юридичних.

4. Які вимоги до підприємницької діяльності висуває Закон у сфері користування надрами?

 

Квиток №8

3. Назвіть порядок заклади і державної реєстрації речових підприємств.

4. Які вимоги до підприємницької діяльності висуває Закон у сфері санітарії?

Квиток №9

3. Про особливості реорганізації перетворення підприємств?

4. Які вимоги до підприємницької діяльності висуває Закон у сфері стандартизації,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація