Реферати українською » Право » 1. Документи первинного обліку органів МВС, прокуратурі та в судах. 2. Динамічні лави військовиків та їх види


Реферат 1. Документи первинного обліку органів МВС, прокуратурі та в судах. 2. Динамічні лави військовиків та їх види

Страница 1 из 3 | Следующая страница

План.

1.   Документи первинного обліку органів МВС, Генеральній прокуратурі і судах.

 

2.   Динамічні лави кандидатів і їх види. Умови, необхідних побудови і дослідження динамічних рядів. Приёмы перетворення динамічних рядів.

 

а) умови побудови рядів динаміки.

 

б) прийоми перетворення рядів динаміки.


Документи первинного обліку органів МВС, Генеральній прокуратурі і судах.

Вихідним моментом будь-якої закінченою статистичної роботи, як відомо, є статистичне спостереження, що стоїть у характеристиці кожної одиниці сукупності (злочинець, злочин, позивач, відповідач та інших.) заздалегідь розробленими з наукової програмі ознаками. Тому правильна організація первинного обліку, забезпечує точну і вчасну реєстрацію кожної одиниці сукупності, — необхідна умова упорядкування високоякісних і науково обгрунтованих статистичних отчётов про злочинності, судимості, адміністративні правопорушення, діяльності органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції і пасажирських суден з підтримки країни режиму законності.

Джерелами інформації про злочин та злочинності є: сама особа, скоїла злочин; члени його сім'ї, інші родичі, знайомі, особи найближчого оточення; очевидці; потерпілі; матеріали кримінальних справ інших документів містять інформацію про злочин та злочинці, — це джерела, на думку німецьких дослідників, так званої первинної статистики, дані який дуже важливі для кримінологів. Документи первинного обліку та, нарешті, статистичні звіти як найважливіший джерело інформації про злочинності — це, на думку тієї ж дослідників, вторинна статистика.

Збір повноцінної, високоякісної інформації про злочинності неможливий без науково організованого первинного обліку — основи єдиного обліку злочинів. Первинний облік злочинів — це упорядкована система збору, реєстрацію ЗМІ й узагальнення інформації про злочинності і введення державних заходи соціального контролю за з нею й їх руху шляхом суцільного, безперервного і документального обліку злочинів, осіб, їх які вчинили, і процесуальної діяльності органів кримінальної юстиції цьому напрямі.

Основні завдання первинного обліку:

-     формування повною і достовірною інформацію про об'єктах статистичного спостереження;

-     забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішніх користувачам статистичного звіту на вирішення практичних і наукових завдань у сфері соціального контролю за правопорушеннями.

Осуществляемая органів кримінальної юстиції система єдиного обліку злочинів у відомчих документах іноді іменується централізованим урахуванням. Централізована система обліку передбачає, по-перше, власне єдиний облік всіх без винятку злочинів й з, їх які вчинили, незалежно від відомчої подчинённости органів, які виробляють виявлення, розкриття злочинів, дізнання і розслідування справ.

Звідси основну вимогу: на єдиній обліку мають бути єдиними все показники, що передбачають інформацію про злочинах і злочинців, і різними — показники, відбивають особливості оперативно-службовій діяльності тієї чи іншої органу кримінальної юстиції.

Єдиний облік злочинів складається з первинного обліку, реєстрацію ЗМІ й включення до статистичну звітність передбачених кримінальним законом суспільно небезпечних діянь (злочинів), осіб, їх які вчинили, потерпілих від злочинів осіб, і навіть справ, матеріалів про злочини, дозволених відповідно до кримінально-процесуальним законодавством.

Первинний облік злочинів залежить від фіксування прокурором, слідчим чи працівником дізнання основних даних про злочинах, про обвинувачуваних (підозрюваних) у вчиненні злочинів обличчях, і навіть про потерпілих від злочинів обличчях, про справах (матеріалах) на учётных картках (документах первинного обліку) по затвердженою формі — єдиної для органів прокуратури й внутрішніх справ України та їх реєстрації у порядку.

Нині всі об'єкти кримінально-правової статистики (злочин, обличчя, винна у його скоєнні, і обрана міра покарання) враховуються у документах первинного обліку по карткової чи списковою формі. З вступом до дію нового кримінального законодавства статистичними підрозділами правоохоронних органів прокуратури та судів проводиться велику роботу з приведення у відповідність із ним документів первинного обліку та статистичного звіту.

Спільним Вказівкою від 5-6 листопада 1996 р. Прокуратури РФ й МВС Росії «Про введення на дію документів первинного обліку злочинів й з, їх які вчинили» стануть до ладу такі документи первинного обліку:

-     на виявлене злочин (форма №1);

-     про результати розслідування злочину (форма №1.1);

-     на злочин, яким обличчя, яка скоїла, встановлено (форма №1.2);

-     в наявності, скоїла злочин (форма №2);

-     про рух кримінальної справи (форма №3);

-     про результати відшкодування матеріальних збитків і вилучення предметів злочинну діяльність (форма №4);

-     про результати розгляду справи в самісінький суді (форма №6).

У документах первинного обліку міститься чимало інформації по різноманітним ознаками, характеризує більшою чи меншою мірою, з одного боку, все елементи складу якихось злочинів: суб'єкт злочину, об'єкт зазіхання, об'єктивну і суб'єктивну боку злочину, з іншого — процесуальні, криміналістичні аспекти діяльності органів кримінальної юстиції з виявлення, розкриття і розслідування злочинів.

Замість складання статистичних карток допускається перенесення аналогічної інформації з ним на магнітні носії з обов'язкової реєстрацією злочину.

Реєстрація злочинів — фіксація основних даних про злочинах, обличчях, їх які вчинили, про справах, внесённых прокурором, слідчим чи працівником дізнання до них первинного обліку, і навіть видача реєстраційного номери кримінальної справи і передачі карток на централізований облік.

Централізованим урахуванням злочинів визнається обробка учётно-регистрационными підрозділами органів внутрішніх справ усіх отриманих до них статистичних карток з єдиною метою первинного формування статистичного звіту злочинністю.

Злочин, обличчя, яка скоїла, і кримінальну справу вважаються учтёнными, що вони внесені до відповідні статистичні картки первинного обліку, зареєстровані у журналі обліку злочинів і запущені на централізований облік в інформаційному центрі.

Система єдиного обліку злочинів полягає в наступних принципах:

-     первинному обліку й реєстрації злочинів по моменту порушення кримінальної справи або відмови від порушенні кримінальної справи, направлення до суду матеріалів з протоколами;

-     первинному обліку осіб, що скоїли злочини, по моменту затвердження прокурором обвинувального висновку;

Учёт злочинів ведеться шляхом заповнення прокурором, слідчим чи працівником органу дізнання карток на виявлені злочин з кожному який став їм відомим злочину, незалежно від цього, коли цих злочинів мали місце й установлено тепер або встановлено які скоїли особи.

Зазначена картка заповнюється відразу після порушення кримінальної справи, направлення до суду матеріалів з протоколом.

Аналогічно вона заповнюється й у випадках, коли необхідно зареєструвати злочин, раніше не зареєстроване. Зокрема випадках:

-     прийняття до виробництва кримінальної справи, возбуждённого судом, і навіть надходження з органів спецслужб і військової прокуратури;

-     звільнення особи, вчинила злочин, від кримінальної відповідальності внаслідок акта амністії без порушення кримінальної справи;

-     поновлення провадження у кримінальної справи, раніше прекращённому зі зняттям злочини Боротьба з обліку;

-     прилучення до розслідуваної справі матеріалів про інше, раніше не зареєстрованому злочині;

-     виділенні кримінальної справи про злочині з іншої справи.

Заполненная і підписана слідчим картка направляють у учётно-регистрационные підрозділи органів внутрішніх справ.

Що ж до обліку осіб, що скоїли злочини, йому підлягають обличчя, проти яких у справі прокурором затверджено обвинувальний висновок. Учёту підлягають також особи, кримінальні справи з обвинувачення яких припинені або у порушенні кримінальної справи відмовлено:

-     у зв'язку з спливанням термінів давності;

-     внаслідок акта амністію або помилування;

-     щодо померлого обвинувачуваного;

-     у зв'язку з зміною обстановки;

Учёт справ, необхідний відстежування їх руху на процесі розслідування, складає підставі карток на виявлене злочин і картки про рух кримінальної справи, заповнених прокурором, слідчим чи органом дізнання відразу після прийняття у справі однієї з наступних процесуальних рішень:

-     порушення кримінальної справи;

-     сполуки кримінальної справи;

-     затвердження прокурором обвинувального висновку;

-     передачі по підслідності;

-     припинення справи;

-     призупинення справи;

-     вилучення прокурором справи і його для розслідування іншому органу;

-     повернення справи на додаткове розслідування прокурором чи судом;

-     продовження терміну розслідування;

-     пред'явлення ознайомлення матеріалів справи обвинуваченому та його захиснику.

У районних судах документи первинного обліку карткової форми ведуться на підсудних, кримінальні та цивільні справи, на виконавчі виробництва. Дуже важливим документом первинного обліку є картка по учёту сум шкоди, причинённого злочином майну різної форми власності. Зблизька судових справ у касаційній і наглядової інстанціях справи реєструються й у учётно-статистических картках (форми № 7, 10, 33, 34). У деяких напрямах роботи народних судів (розгляду матеріалів порядку виконання вироків, справ про адміністративні правопорушення та ін.) ведуться спеціальні журнали. Так, для обліку матеріалів про адміністративні правопорушення у районних судах ведуться два журналу: один — для реєстрації матеріалів про дрібне хуліганство, інший — ж для решти матеріалів про адміністративні правопорушення. Регистрационные журнали, як і картки, є документами первинного обліку. Учёт адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції органів МВС, ведеться як і журналах, і у картках.

У установах, виконують кримінальні покарання, документами первинного обліку є: особисту справу осуждённого, облікова картка на осуждённого, раніше який відбув покарання у місцях позбавлення волі і знову надходження на даний установа, та інших.

Дані заповнення документів первинного обліку беруться переважно з матеріалів кримінальних та цивільних справ, судових вироків і рішень. Ведомственными нормативними актами (інструкціями) встановлено суворі правил і порядок заповнення, обов'язкові виспівати відповідними посадовими особами (слідчим, районним суддею, судовому виконавцеві тощо.). Їх дотримання дуже важливо, оскільки документи первинного обліку є вихідним матеріалом упорядкування високоякісної офіційної статистичного звіту як першою і основний форми статистичного спостереження, широко яка у науці, і практиці боротьби з злочинністю.

У систему органів юстиції, понимаемую у сенсі, входять такі правозастосовні організації, як нотаріат і судебно-экспертные установи, органи записи актів громадського стану і адвокатури. Ці організації також періодично надають статистичну звітність про діяльність з урахуванням відповідних документів первинного статистичного обліку.

Форми реєстрів реєстрації нотаріальних дій, як і нотаріальне діловодство, встановлюються Міністерством юстиції РФ що з Федеральної нотаріальної палатою.

Органи запису актів громадського стану (рагс), здійснюючи статистичне нагляд демографічними процесами країни, використовують також спискові формуляри — книжки реєстрації актів громадського стану. Органи загсу виробляють реєстрацію видів актів: народження, смерті, укладання шлюбу, встановити батьківства, усиновленні (удочеріння), про зміну прізвища, імені, по батькові.

Документами первинного обліку в судебно-экспертных установах є учётные картки по експертному виробництву, реєстраційні часописи і книжки обліку роботи судебно-экспертных установ. Обсяг зафіксованим у яких інформації забезпечує складання звіту на роботу цих закладів.

Для обліку багатогранної діяльності адвокатури з надання юридичну допомогу фізичним та юридичним особам, в відправленні правосуддя, дотримання конституційної законності переважають у всіх колегіях адвокатів запроваджені реєстраційні картки на рада, заяву, угоду щодо проведення кримінальних та цивільних справ.

Ці документи, будучи основний формою фінансової звітності адвокатів, служать це й документами первинного статистичного обліку у юридичних консультаціях.

Статистична звітність органів МВС, прокуратури й органів юстиції є систему взаємозалежних показників, що дають цілісну картину діяльності цих органів, докладно висвітлюють все стадії кримінального та цивільного процесів.

Отчётность з погляду статистичної науки характеризується трьома специфічними особливостями. По-перше, звітність є основною форма спостереження правової статистиці. По-друге, в звітності як у системі взаємозалежних показників отримує своє виразне вираз програма статистичного спостереження. По-третє, звітність є зведення і угруповання даних, які у документах первинного обліку.

Формування статистичного звіту злочинністю здійснюється учётно-регистрационными підрозділи МВС Росії.

Формування статистичного звіту виробляється шляхом включення до статистичні звіти всіх узятих на облік злочинів, осіб, їх які вчинили , і справ.

ФСБ і органи військової прокуратури формують статистичну звітність у справі, розслідуваним слідчими і органами дізнання ФСБ, Міністерства оборони РФ та військовою прокуратури.

Наказом міністра внутрішніх справ РФ від 18 грудня 1996 р. «Про затвердження форм статистичного звіту» введено такі звіти:

-     оперативна статистична інформацію про стані злочинності і результатах розслідування злочинів;

-     звіт про кількість осуждённых, які у місцях позбавлення волі;

-     звіт про стан злочинності серед осіб, які у місцях позбавлення волі;

-     звіт про нанесённом матеріальній шкоді і вилучення тих матеріальних цінностей.

Отчёт про стан злочинності в республіканських, крайових і обласні центри полягає вже з розділу, у ньому відбивається загальна кількість злочинів, кримінальні справи про які перебувають у виробництві початку роки або банку зареєстровані у отчётном періоді.

Отчёт розгляд заяв і коментарів повідомлень про злочини відбиває як загальна кількість заяв і коментарів повідомлень про злочини, а й види злочинів стосовно главам КК РФ. По звіту можна встановити, які заходи для заявам про злочини було прийнято, соціальній та які терміни.

Отчёт і двох розділів. У першому його розділі відбивається робота прокуратури з розгляду заяв про злочини, у другому — аналогічна робота органів внутрішніх справ. Подписывают звіт прокурор і начальника органу внутрішніх справ.

Отчёт про слідчої роботі характеризує роботу слідчих органів внутрішніх справ України та прокуратури, дізнавачів.

З неї дізнатися, яка кількість справ закінчено розслідуванням і спрямоване прокурорами до суду, скільки справ припинено, призупинено розслідуванням, які терміни розслідування справ України та т.д. Важливий показник — число заарештованих по незакінченим справам з наступним розподілом їх за термінів змісту під охороною, окремим рядком враховується число справ, якими внесено уявлення про усунення про причини і умов, сприяють здійсненню злочинів.

Необхідно зіставляти показники цих отчётов формою №1 і малої форми №4, аби своєчасно унеможливити помилки під час упорядкування статистичних отчётов.

Усі статистичні дані вказуються у період, протягом якого прийнято рішення в справі чи матеріалу.

У обсязі усіма органами прокуратури й внутрішніх справ, починаючи з районного ланки, звіт представляється двічі на рік: протягом першого півріччя і протягом року.

Отчёт на роботу прокурора (форма П). Система його показників побудовано основі Федерального закону «Про внесення і доповнень до Закону «Про прокуратуру Російської Федерації». У звіті відбивається діяльність прокурора з нагляду: 1) над виконанням законів федеральними міністерствами й, представницькими і виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування; 2) над виконанням права і свободи людини; 3) над виконанням законів органами, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання і (попередня слідство; 4) за розглядом

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація