Реферати українською » Право » Аналіз пенсионногозаконодательства України й інших країн


Реферат Аналіз пенсионногозаконодательства України й інших країн

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Додаток 1: “Пенсійний фонд (ПФ)”


89


Додаток 2: “Накопичувальний фонд (НФ)”


РАДА НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦЫЯ*

* Порядок проведення таких тендерів, визначення їхні переможцім та укладання із ними договорів встановлено статтями 90 – 95 Закону №1058


90Додаток 3: “Джерела формування коштів ПФ”91Додаток 4: “Джерела формування коштів НФ”92Додаток 5: “Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”.


Накопичення коштів застрахованих осіб до Накопичувального фонду

Фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій та одноразових виплат на умовах й в порядку, передбачених законом

Особи, від імені й на користь які здійснюється накопичення та інвестування коштів

Страхові організації

Накопичувальний фонд

Зберігач

Недержавні пенсійні фонди

Інші суб’єкти накопичувальної системи можуть визначатися законами України


Підприємства, установи, організайії та фізичні особини, котрі здійснюють перерахування внесків до накопичувальної системи

Юридичні особини, котрі здійснюють адміністративне управління Накопичувальним фондом й недержавними пенсійними фондами та управління їхні пенсійними активами93Додаток 6: “Система недержавного пенсійного забезпечення”.


Добровільної участі громадян, роботодавців та їхні об’єднаннь у формі пенсійних накопичень із метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах й в порядку, передбачених Законом України від 09.07.2003 р. № 1057 “Про недержавне пенсійне забезпечення”
Страхові організації, котрі укладають домов страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності чи смерти

Недержавні пенсійні фондиВкладники і учасники пенсійних фондів

Вкладники пенсійних депозитних рахунків

Банківські установи, що уклали домов про відкриття пенсійних депозитних рахунків

Інші суб’єкти94Додаток 7: “Система пенсійного забезпечення України”.
102Додаток 8: “Бюджет пенсійного фонду на 2004 р.”


БЮДЖЕТ

Пенсійного фонду України на 2004 рік*

Залишок коштів на вушко року 1 828 690

Доходи:

Власні надходження, всього 27 172 912,8

у тому числі:

обов'язкові внески підприємств, 22 792 003,2

установ та організацій

обов'язкові внески громадян 1 512 411,8

надходження коштів від платників, що 381 388

працюють у галузі сільського господарства


обов'язкові внески від платників, що 1 528 741,2

обрали спрощену систему оподаткування


обов'язкові внески з торб допомоги по 369 089,2

тимчасовій непрацездатності


інші надходження 260 938,2


кошти банків за користування 26 252,8

тимчасово вільними коштами Пенсійного

фонду


надходження коштів на виплату різниці 17 024,1

у пенсійному забезпеченню наукових

працівників, що відшкодовується із

небюджетних підприємств та установ


надходження коштів від підприємств на 199 958,4

покриття фактичних витрат на виплату

та доставку пенсій працівникам,

зайнятим на роботів із особливо

шкідливими й особливо важкими умовами

роботи за списком N 1


надходження коштів на виплату пенсій 4 105,9

іноземним пенсіонерам, котрі проживають

на територї України


надходження коштів на погашення 81 000

заборгованості Фонду соціального

страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання


Усього власних доходів із урахуванням 29 001 602,8

залишку


Кошти Державного бюджету України ( 1344-15 ), 2 185 646,5

всього


у тому числі:


на відшкодування виплати пенсій 321 655

військовослужбовцям пересічного,

сержантського та старшинського складу

строкової служби


на відшкодування виплати надбавок та 984 365,9

підвищень до пенсій, призначених за

різними пенсійними програмами


на компенсацію різниці у пенсійному 223 418,6

забезпеченню наукових працівників


на відшкодування виплати пенсій 5 216,4

особам, вивільненим у зв'язку з

закриттям Чорнобильської атомної

електростанції


на пенсійне забезпечення осіб, котрі 286 599,8

постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, віднесених до I категорії


на відшкодування виплати пенсій 360 388,4

особам, котрі постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, віднесеним

до II, III й IV категорії, та

непрацездатним пенсіонерам, котрі

проживають у зонах радіоактивного

забруднення


на компенсацію за втрачу годувальника 4 002,4

та допомогу на погребение громадян,

котрі постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи


Кошти Фонду загальнообов'язкового 97 641,5

державного соціального страхування на

випадок безробіття, всього


у тому числі на виплату пенсій та 97 641,5

допомоги відповідно в Україну

"Про зайнятість населення" ( 803-12 )


Кошти Фонду соціального страхування від 190 000

нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, всього


у тому числі на виплату пенсій та 190 000

допомоги відповідно в Україну

"Про загальнообов'язкове державне

соціальне страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійного

захворювання, котрі спричинили втрачу

працездатності" ( 1105-14 )


Усього доходів 31 474 890,8


Видатки:


Видатки за рахунок власних надходжень, 29 001 602,8

всього


у тому числі:


на пенсійне забезпечення осіб, пенсія 25 132 375,9

яким призначена згідно з Законом

України "Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування"

( 1058-15 )


із них:


на виплату пенсій згідно з Законом 24 707 784,2

України "Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування"

( 1058-15 )


витрати на погребение 200 417,9


на доставку пенсій та допомоги 224 173,8


на пенсійне забезпечення осіб, пенсія 336 005,6

яким призначена згідно із іншими

законодавчими актами в частині, що не

перевищує розміру трудової пенсії за

віком, на якої має право особа

відповідно в Україну "Про

загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування" ( 1058-15 )


із них:


на виплату пенсій 332 349,8


на доставку пенсій та допомоги 3 655,8


на виплату різниці у пенсійному 30346

забезпеченню наукових працівників, що

відшкодовується за рахунок

небюджетних підприємств та установ


із них:


на виплату пенсій 29 975,4


витрати на погребение 99,9


на доставку пенсій та допомоги 270,7


на пенсійне забезпечення осіб, яким 275 701,8

призначена соціальна пенсія


із них:


на виплату соціальних пенсій 270 958,3


на виплату пенсій особам, котрі мають 262,1

статус біженця


витрати на погребение 1 481,7


на доставку пенсій та допомоги 2 999,7


на виплату надбавок та підвищень до 700 785,9

пенсій, призначених за різними

пенсійними програмами


із них:


на виплату надбавок, призначених 680 158,6

згідно з Законом України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їхні

соціального захисту" ( 3551-12 )


на виплату надбавок, призначених 8 687,5

згідно з Законом України "Про

пенсійне забезпечення" ( 1788-12 )

особам, котрі зазнали політичних репресій

й згодом були реабілітовані


на виплату щомісячної компенсаційної 4 315

виплати непрацюючій працездатній

особі, Яка доглядає за інвалідом

I групи, чи престарілим, який досяг

80 років


на доставку пенсій та допомоги 7 624,8


на пенсійне забезпечення осіб, котрі 85 563,4

відповідно до законодавства мають

право виходу на пенсію раніше

встановленого віку


із них:


на виплату пенсій жінкам, котрі 62 105,3

народили п'ятеро чи понад дітей й

виховали їхнього до восьмирічного віку, й

матерям інвалідів із дитинства, котрі

виховали їхні до цого віку


на виплату пенсій особам, хворим на 109,7

гіпофізарний нанізм (ліліпути),

диспропорційним карликам


на виплату пенсій інвалідам по зору 1 858,4

I групи - сліпим та інвалідам із

дитинства I групи


на виплату пенсій згідно з Законом 5 302,3

України "Про основні засади соціального

захисту ветеранів роботи та інших

громадян похилого віку в Україні"

( 3721-12 )


на виплату дострокових пенсій за 15 146,9

віком інвалідам, учасникам війни,

сім'ям загиблих (померлих)

військовослужбовців та осіб

начальницького й пересічного складу

органів внутрішніх справ


витрати на погребение 109,8


на доставку пенсій та допомоги 931


на пенсійне забезпечення осіб, котрі 6 832,3

проживають за кордоном та іноземних

пенсіонерів


із них:


на виплату пенсій громадянам, котрі 2 726,4

виїхали за кордон


на виплату пенсій іноземним 4 105,9

пенсіонерам, котрі проживають на

територї України


на розрахунково-касове обслуговування 54 022,3

та на оплату за підкріплення готівкою

виплати пенсії й грошової допомоги


на керівництво та управління у сфері 503 466,3

пенсійного забезпечення, всього


із них:


на організацію роботи Пенсійного 489 000

фонду


на виготовлення свідоцтв 10 000

загальнообов'язкового державного

соціального страхування та пенсійних

посвідчень


на виготовлення бланків, виплатних 17 200

відомостей для виконання функцій із

призначення та виплати пенсій


на створення програмно-технічного 20 000

забезпечення системи інформаційно-

аналітичної підтримки органів

Пенсійного фонду України


на проведення авансового фінансування 1 829 303,3

виплати пенсій, покриття тимчасових

касових розривів та проведення

індексації розмірів пенсії та

грошової допомоги


Видатки за рахунок коштів Державного 2 185 646,5

бюджету України ( 1344-15 ), всього


у тому числі:


на відшкодування виплати пенсій 321 655

військовослужбовцям пересічного,

сержантського та старшинського складу

строкової служби, всього


із них:


на виплату пенсій військовослужбовцям 209 880,9

пересічного, сержантського та

старшинського складу строкової

служби


на виплату надбавок та підвищень, 93 342,7

призначених згідно з Законом України

"Про статус ветеранів війни, гарантії

їхнього соціального захисту" ( 3551-12 )


витрати на погребение 14 931,7


на доставку пенсій та допомоги 3 499,7


на відшкодування виплати пенсій, 984 365,9

надбавок та підвищень до пенсій,

призначених за різними пенсійними

програмами, всьогоіз них:


на виплату пенсій відповідно до 199 144,8

законів України "Про державну службу"

( 3723-12 ), "Про Національний банк

України" ( 679-14 ) та "Про дипломатичну

службу" ( 2728-14 )


на виплату пенсій відповідно до 5 888,3

Закону України "Про службу органів

місцевого самоврядування" ( 2493-14 )


на виплату пенсій відповідно до 198,1

Митного кодексу України ( 92-15 )


на виплату пенсій відповідно до 34 674,3

Закону України "Про прокуратуру"

( 1789-12 )


на виплату пенсій відповідно до 8 073,9

Закону України "Про статус народного

депутата України" ( 2790-12 )


на виплату пенсій відповідно до 1 282

Положення про помічника-консультанта

народному депутату України,

затвердженого Постановою Верховної

Заради України від 13 жовтня 1995 р.

N 379 ( 379/95-ВР )


на виплату пенсій відповідно до 32,4

Закону України "Про статус суддів"

( 2862-12 )


на виплату пенсій відповідно до 180,1

Закону України "Про судову

експертизу" ( 4038-12 )


на виплату пенсій відповідно до запланованих 4 363,2

Закону України "Про державну

підтримку засобів масової інформації

та соціальний захист журналістів"

( 540/97-ВР )


на виплату пенсій працівникам льотно- 25 024,7

випробного складу та особам льотних

екіпажів


на виплату пенсій відповідно до 505 755,4

Закону України "Про пенсії за

особливі заслуги перед Україною"

( 1767-14 )


на виплату надбавок, призначених 50 130,3

згідно з Законом України "Про статус

гірських населених пунктів" ( 56/95-ВР )


на виплату надбавок, призначених 1 954,1

згідно з Законом України "Про

донорство крові та її компонентів"

( 239/95-ВР )


на виплату допомоги пенсіонерам 70 969,5

(надбавка на непрацездатних членів

сім'ї)


на виплату допомоги по догляду за 61 804,3

самотніми та інвалідами


на виплату щомісячної доплати до 3 263,7

пенсії особам, яким виповнилося 100 й

понад років


витрати на погребение 916,8


на доставку пенсій та допомоги 10 710


на компенсацію різниці у пенсійному 223 418,6

забезпеченню наукових працівників


із них:


на виплату пенсій відповідно до 220 314,5

Закону України "Про наукову й

науково-технічну діяльність"

( 1977-12 )


витрати на погребение 673,2


витрати на доставку 2 430,9


на відшкодування виплати пенсій 5 216,4

особам, вивільненим у зв'язку з

закриттям Чорнобильської АЕС


із них:


на виплату щомісячної доплати до 5 146,9

пенсії


на виплату дострокових пенсій 13,5


витрати на погребение 0,7


на доставку пенсій та допомоги 55,3


пенсійне забезпечення осіб, котрі 286 599,8

постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, віднесених до категорії I


із них:


додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 14 016,7

здоров'ю осіб, віднесених до

категорії I


державна пенсія особам, віднесеним до 269 467,3

категорії I, та у зв'язку із втратою

годувальника


на доставку пенсій та допомоги 3 115,8


на відшкодування виплати пенсій 360 388,4

особам, котрі постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, віднесеним

до категорій II, III й IV, та

непрацездатним пенсіонерам, котрі

проживають у зонах радіоактивного

забруднення


доплата громадянам, котрі працюють на 53 221,8

територіях радіоактивного

забруднення


додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 38 275,2

здоров'ю осіб, віднесених до

категорії II, III, IV


додаткові виплати із надання пенсій за

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Антимонопольне законодавство України
  Вступ Зловживання монопольним становищем над ринком Антиконкурентные узгоджені дії Дискримінація
 • Реферат на тему: Апеляційний суд судочинної системи України
  Введение…………………...………………….……………………..3 Судова влада Украины……….……………………………….5 Конституційний Суд
 • Реферат на тему: Арбітражний процес
  еждународный інститут Економіки і право АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС Проблемно-тематический курс Выполнил
 • Реферат на тему: Римське право
  Орловський Державний Університет Реферат на задану тему: «Римське право» Составил студент 103 групи
 • Реферат на тему: Римське право
  Дипломний проект “Суспiльний і державний лад Риму у перiод республiки та змiни його у перiод

Навігація