Реферати українською » Право » Історія Римського приватного права


Реферат Історія Римського приватного права

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
відносин між римськими громадянами, і перегринского, який би відав громадянської юрисдикцією зі спорів між перегринами, і навіть між римськими громадянами і перегринами) і (відповідно провінціях) правителів провінцій, і навіть 2) курульных эдилов, ведавших громадянської юрисдикцією по торговим справам (в провінціях -відповідно квесторов).

У межах своїх едиктах, обов'язкових для які видавали їх магістратів, ці останні оголошували, які правила лежатимуть основу своєї діяльності, у випадках даватимуть позови, у яких немає тощо. Эдикт, що мав такого роду річну програму діяльності магістрату, називали постійним на відміну разових оголошень щодо окремих випадковим приводів.

Формально едикт був обов'язковий тільки у тому магістрату, яким він було видано, і, отже, лише з той рік, протягом якого магістрат знаходився біля влади (звідси те що Цицерону назва едикту lex annua, закон роком). Проте фактично ті пункти едикту, які виявлялися вдалим вираженням інтересів панівного класу, повторювалися й у едикті новообраного магістрату й здобували стійке значення (частина едикту даного магістрату, переходившая в едикти його наступників, називається edictum tralaticium).

2. Приблизно з III в.до н.е., у Римі отримала досить помітна розвиток торгівля коїться з іншими італійськими громадами; потім почали розвиватися торговельні зв'язки з внеиталийскими країнами. У той самий час йшов процес зосередження земельної власності до рук великих землевласників, яких виявлялися іноді у суперечності з інтересами рабовладельцев-коммерсантов, хоча заодно і землевласники і купці були однаково зацікавлені у збереженні рабовласництва.

Громадські відносини, в такий спосіб, значно ускладнилися, унаслідок чого старі нерухомі і дуже обмежені кількісно норми цивільного права перестали задовольняти запитам життя. Нові потреби почали отримувати задоволення, зокрема, з допомогою едиктів магістратів, особливо преторского едикту. Здійснюючи керівництво

цивільним процесом, преторе став відмовляти у позові при такі обставини, коли з букві цивільного права повинна бути надано захист, і, навпаки, давати позов у випадках, не передбачених у цивільному праві. Таким шляхом долалися труднощі, виникаючі внаслідок невідповідності старих норм цивільного права новому укладу громадських відносин. Праву придавался прогресивний характер, хоча формально вони не скасовувалися споконвічні норми, яких консервативні римляни ставилися б із особливим пошаною.

Ні преторе, ні ті магістрати, издававшие едикти, були компетентні скасовувати чи змінювати закони, видавати нових законів тощо.; praetor ius facere піп potest (претор) неспроможна творити право; наприклад, Гай (3.32) каже, що претор неспроможне дати кому—нибудь право наслідування. Проте як керівника судової діяльності преторе міг надати нормі цивілізованого права практичного значення чи, навпаки, позбавити сили ту чи іншу становище цивільного права. Наприклад, претор міг при відомих умовах захистити несобственника як власника (і тим самим залишити без захисту того, хто був власником по цивильному праву), але з міг несобственника перетворити на власника. Джерело й докладне пояснення цього суперечливого положення належить шукати на особливостях римського державного права: закон неспроможна виходити від магістрату, закон висловлює волі народу; магістрат ж у силу що належить йому особливої влади, що називається imperium, керує діяльністю суду й у порядку дає судову захист новим суспільним відносинам, нуждавшимся у позиційному захисті і заслуживавшим її.

Отже, преторский едикт, не скасовуючи формально норм цивільного права, вказував шляхи до визнання нових стосунків і вже цим ставав формою правообразования. Даючи засоби захисту всупереч цивильному праву (чи навіть на додачу цивільного права), преторский едикт створював нових норм права.

Юрист Марциан (D. 1.1.8) називає преторское право живим голосом цивільного права у тому сенсі, що преторский едикт швидко відгукувався налаштувалася на нові запити життя та його задовольняв.
Укладання

Починаючи з XIIв. Відбувається і захоплює більшість держав Західної Європи одне з найважливіших історичних процесів всієї епохи феодалізму – рецепція римського права. Развивающаяся промисловість і торгівля вимагали розвиненою правової надбудови, не гальмуватиме, але стимулюючої прогрес виробничих зусиль і виробничих відносин, до того ж надбудови, виходить поза межі окремих феодальних держав. Господарські відносини виходили межі дрібних феодальних територій, та його правове регулювання повинно бути адекватно їм – і територіально по суті. Вихід знайшли у визнання сили закону за римським правом. За вмістом задовольняючого потребам середньовіччя.

Римське право стало «загальним правом» низки держав і фундаментом подальшого розвитку та феодального і буржуазного права. Воно набуло вже ряд століть після падіння Риму значення чинного права у низці держав Центральній Азії та Південної Європи.

Підпис, дата, місто ___________________ /Гюмюшлю Д.І./

«____»_______________ 2000 р. р. Тирасполь
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛІТЕРАТУРА:

1. «Нариси з історії Римської имерии» Р.Виппер, Издат. «Фенікс», 1995 р.

2. «Загальна історія держави й права» З.М.Черниловский, Издат. «Юристъ», 1995 р.

3. «Римське право» И.Б.Новицкий, Издат. «ТЕИС», 1996 р.

4. «Історія римського права» В.М.Хвостов, 1919 р.

5. «Римське приватне право» під редакцією проф. І.Б. Новицького, І.С. Перетерского, Издат. «Юристъ», 1999 р.


Зміст:

 
 


1

Запровадження 3

 

I. Історія Римського права 6

 

II. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА 8

 

III. ЗВИЧАЙНА ПРАВО І ЗАКОН 9

 

IV. ЭДИКТЫ МАГИСТРАТОВ 11

 

Укладання 13

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛІТЕРАТУРА 14

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Реституція
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Нині міжнародні відносини характеризуються зв'язками держав найрізноманітніших
 • Реферат на тему: Шпоры по Римському праву
  15. Правове положення римських громадян. Римське громадянство купував: Рождением, причому дитина,
 • Реферат на тему: СНД: позиція Узбекистану
  Придбання Узбекистаном державної независимо-сти і до ринкової економіки зумовили необходи-мость
 • Реферат на тему: Рецепция римського права
  Запровадження Як відомо, починаючи з XII в. є і захоплює більшість держав Західної Європи одне з
 • Реферат на тему: Міжнародні економічні договори
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Розуміння сутності та значення міжнародного права необхідна сьогодні досить широкого

Навігація