Реферати українською » Право » Види зарубіжних конституцій усе своєю чергою зміни і скасування


Реферат Види зарубіжних конституцій усе своєю чергою зміни і скасування

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
від правоприменителя чи іншої особи порівняння колишніх і нових норм задля встановлення того, що з них діють у сьогодні. Він також забезпечує легку видимість всього чинного нормативного матеріалу. Другий ж спосіб дозволяє завжди бачити все діяли раніше конституційні тексти, що ІСД може виявитися необхідним правоприменителю чи іншому зацікавленій особі.

Звичайний порядок скасування конституції

Звичайний порядок скасування практично означає, що прийнята нова конституція, після чого стара автоматично скасовується.

Конституція може скасовувати у передбачений нею ж порядку до результаті корінних змін у житті країни, коли складається нова розстановка політичних сил є. Іноді у нових основних законах міститься нагадування про юридичної скасування попереднього акта. Так, Конституція Бельгії в ст. 137 встановлює: «Основний Закон від 25 серпня 1815 Р. скасовується».

У новий конституції часто переходять багато положень колишніх. Зберігається термінологія, часом структура, фразеологія, хоча у нього дедалі більше спостерігаються риси схожості конституційних актів різних країн.

Нерідко конституції передбачають складніший порядок для повної конституційної реформи з порівнянню із застосуванням часткової. Так, відповідно до ст. 120 Конституції Швейцарії, загальний її перегляд здійснюється шляхом, «які встановлені федерального законодавства», але спочатку має відбутися референдум у справі 0 доцільності загального перегляду; у разі позитивної рішення обидві палати Федеральних зборів мали бути зацікавленими переобрано. Більше жорсткі вимоги до повного перегляду проти частковим встановлено іспанської, кубинської конституціями.

Надзвичайний порядок скасування конституції

Надзвичайний порядок скасування конституції - це акт надзвичайного законодавства. Він пов'язаний, зазвичай, з якимись екстраординарними подіями у країні: державним переворотом, революцією тощо.

Іноді після революції чи перевороту дію конституції припиняється, іноді скасовуються її деякі глави чи статті, а де й весь текст, і розпочнеться новий правлячий режим повідомляє про необхідність прийняття нової конституції. Проте часом післяреволюційні акти залишають у силі деякі законоположення поваленого режиму. Наприклад, в ст. 178 Веймарської конституції Німеччини 1919 року вказувалося, що «інші закони та укази Імперії залишаються, оскільки перебувають у суперечності з Конституцією».

Укладання.

Які наслідки жорсткості чи гнучкості? Государственно-правовая практика пристосовується і до «жорсткої», і до «гнучкою» конституції. З одного боку, жорсткість виконує певну функцію, роблячи конституцію стабільної, з іншого боку, у низці країн ця жорсткість корисно пристосовувати якісь норми конституції до вимог сьогодні. Це потрібно шляхом тлумачення конституції. Гибкие конституції не ускладнюють діяльність державного механізму, оскільки, змінюючи закони, законодавці хіба що змінюють неписану конституцію.

Кожна конституція у зв'язку з змінами у життя, у відсотковому співвідношенні політичних сил є може, а де й необхідно змінити чи скасовано. Головна причина внесення змін до Конституції і скасування конституції залежить від новому співвідношенні політичних сил є у суспільстві.


Список використаної літератури:

- Конституційне (державне) право розвинених країн. Підручник. В. 4-х томах. Тома 1-2. Відп. ред. Б.А. Страшуи - М.: Видавництво БЕК, 1995.

- У конституційному праві розвинених країн. Підручник для вузів. Під общ. ред. члена-корр. РАН, проф. М. У. Баглая, доктора юридичних наук, проф. Ю. І. Лейбо й доктори юридичних наук, проф. Л. М. Энтина. - М.: Видавництво НОРМА (Видавнича група НОРМА-ИНФРА • М), 2000.

- Чудаков М. Ф. Конституційне (державне) право розвинених країн: Учеб. посібник. - Мінськ: Нове знання, 2001.

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація