Реферати українською » Право » Конституція РФ


Реферат Конституція РФ

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
Федерації.

  Вкрай загострився внутрішньополітичний криза у країні у результаті відкритого протистояння влади змусив Президента своїм Указом від 21 вересня 1993 р. розпустити З'їзд народних депутатів та Верховний Рада РФ. З'їзд народних депутатів відмовився скласти своїх повноважень. У його Постановлении "Про політичне становище Російській Федерації у зв'язку з державним переворотом" від 24 вересня 1993 р. він кваліфікував дії Президента як попрання Конституції, вчинення державного перевороту встановлення режиму особистої влади. У цьому з'їзд заявив, що "дії за захисту конституційних органів влади, подоланню наслідків державного перевороту розцінюються як виконання суспільного телебачення і державного боргу перед".

    Після кривавих подій 3 - 4 жовтня і стабілізації внутрішньополітичної обстановки країни робота над проектом Основного

 закону входить у завершальну стадію. У зв'язку з цим Президент власними розпорядженнями від 11 жовтня 1993 р. стверджує положення про Державної і Загальносуспільної палатах Конституційного наради.

 На Державну палату було доручено з вироблення

пропозицій з змін і доповненнями до проекту Конституції Російської Федерації і розгляд рекомендацій за політичними, соціальним і питань. Громадська палата Конституційного наради була покликана залучити громадських об'єднань є в конституційному процесі. Будучи організаційної формою їх взаємодії з федеральними органами влади

    Російської Федерації, у межах якої здійснювалися "необхідні політичні консультації з широкого кола соціально-політичних питань", вона також виробляла пропозиції щодо змін і доповненнями до проекту Конституції Російської Федерації і розглядала рекомендації за політичними, соціальним й фактично економічним проблемам.

     На спільних засіданнях Державної і Загальносуспільної палат, які скликали Президентом РФ, було узгоджено остаточні варіанти розділів та голів Конституції Російської Федерації, уточнені редакції відповідних конституційних положень. Як кажуть, розробка Конституції Російської Федерації носила дуже специфічний характері і здійснювалася не так на рівні законодавчих органів держави, а, по ініціативи й за сприяння Президента РФ.

    Інший особливістю Конституції Російської Федерації є порядок її прийняття. З її проекту провели всенародне голосування. Причому постанову по їх проведення оформили Указом від 15 жовтня 1993 р. І зрозуміло, бо законопроектний були розбещені, а ще не сформовані, та й створювати їх було передчасно, бо була прийнята конституція, яка дозволяла освіту геть нової представницького і відсутність законодавчого органу Російської Федерації

 - Федерального Збори.

     Відповідно до Указом від 12 грудня 1993 р. провели всенародне голосування проекту Конституції Російської Федерації. Голосування проводилося з урахуванням Положення про всенародному голосуванні, що містить принципи, порядок проведення референдуму, методику підрахунку голосів і встановлення результатів всенародного голосування.

    До особливостей Конституції Російської Федерації слід зарахувати те, що вона приймалася одночасно з виборами депутатів Ради Федерації та інвестицій Державної Думи - палат Федерального Збори. Причому, їхньому обранню здійснювалося не так на основі Конституції, оскільки вона не була прийнята, а відповідно до Указу від 1 жовтня 1993 р. що затвердив "Положення про вибори депутатів Державної Думи в 1993 року" на основі його ж указу від 11 жовтня 1993 р. "Про вибори до Ради Федерації Федерального Збори Російської Федерації".

    Характерною ознакою Конституції Російської Федерації 1993 р. є специфіка форми управління, що вона закріплює. Обмежуючись лише зазначенням те що, що Російської Федерації - є "демократичне федеративну правової держави з республіканської формою правління" (стаття 1) вона обходить мовчанням питання різнорідності Російської республіки. Те, що Російської Федерації перестав бути парламентарної республікою - це таке очевидно, що ні потребує якомусь доказі. Але й назвати її президентської у власному значенні не можна, бо президент наділений такими повноваженнями, які вписуються в класичну модель президентської форми управління. Це насамперед, підтверджується такими правовими аргументами.

 1. У президентській республіці президент є главою виконавчої. Як класичного прикладу Конституцію США. У ньому, зокрема, проголошується, що "виконавча влада надається Президенту Сполучених Штатів Америки" (розділ 1 статті 11). Які ж справи у Конституції РФ?

Відповідно до статті 110 Російської Конституції, "виконавчу владу Російської Федерації здійснює Уряд Російської Федерації". Отже, Президент РФ виведений Конституцією межі виконавчої. Але з тим він робить могутньо вплинути її у, бо "голова Уряди Російської Федерації призначається Президентом Російської Федерації з дозволу Державної Думи" * З іншого боку, Голова Уряди визначає основні напрями діяльності, як

_____________________________________________________________

*ст. 111 Конституції РФ.

*У розділі ст. 113 Конституції РФ.

керуючись Конституцією, федеральними законами, а й указами президента.

    Особливе становище президента Російської Федерації у системі владних структур держави, що робить його могутньої постаттю, ніж президента при президентську форму правління, віднаходить своє згусток в п. 3 статті 80, за якою,

президента Російської Федерації визначає основних напрямів внутрішньої і до зовнішньої політики держави".

  І, нарешті, особливістю Конституції РФ 1993 р. є його ставлення до федеративного устрою Росії. Вона надає статус суб'єктів Російської Федерації як національно-державним утворенням, а й звичайним адміністративно-територіальних одиниць (включаючи Москву і Санкт-Петербург). Таке Конституційне розв'язання проблеми федеративного устрою Росії за межі традиційного розуміння федералізації держави й світової практики. У Світовому співтоваристві федерації грунтуються

або на темах міжнаціональних стосунків, будучи їх державно-правовим вираженням і втіленням (Індія, Бельгія) або на відносинах, позбавлених національного змісту (США, ФРН, Бразилія). Цим потрібно було і розбіжності у тому функціональному призначенні. У Конституції РФ поєднується суто територіальний і Львівський національний принципи побудови федеративної організації держави. У цьому декларується рівноправність політичних угруповань і адміністративно-територіальних одиниць.

4.ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦІЇ

    Роль конституції у суспільстві реалізується у функції. Можна виділити три її функції: політичну, правову і гуманістичну.

   Політична функція Конституції РФ полягає, передусім, визнання і закріпленні політичного різноманіття, багатопартійності, ідеологічного плюралізму. Надаючи політичних сил, рівні можливості у боротьбі державної влади, конституція лише забороняє дії, створені задля насильницьку зміну основ конституційного ладу, підрив безпекою держави, створення збройних формувань, розпал соціальної, расової, національної та релігійної ворожнечі.

     Конституція передбачає втручання громадських об'єднань є у діяльність органів держави й тим паче створення політичними організаціями у тому структурних підрозділах. Натомість і державні органи нічого не винні втручатися у діяльність громадських формувань.

    Наступна функція Конституції РФ - правова. Вона у цьому, що кримська Конституція виступає ядром правової системи суспільства, засновує основні правові становища, що є вихідними і визначальними щодо різноманітних галузей права. Конституція хіба що стягує чинне законодавство на єдину цілісну систему, надаючи їй узгоджений характер. Маючи вищою юридичною чинністю, вона забезпечує впорядкування і належне правове регулювання громадських відносин із допомогою системи взаємозалежних і внутрішньо супідрядних нормативних актів держави. На основі їхніх реалізації лежать такі наріжні становища конституції як державного суверенітету, правничий та свободи людини і громадянина, верховенство законів, принцип поділу влади законодавчу, виконавчу і судову тощо.

  Цільове призначення Конституції Російської Федерації виражається і її гуманістичної функції. Вона у цьому, що у Конституції втілюються загальнолюдські цінності, закріплені правничий та свободи, характерні для цивілізованого суспільства, з'являються складовою правової системи держави загальновизнані принципи і норми міжнародного правничий та міжнародні договори Російської Федерації, проголошується, що людина, його доля є вищою цінністю. У цьому конституція покладає на держава обов'язок гарантування гідного і цивілізованого існування.

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТИТУЦІЇ

  Юридичні властивості - це правові ознаки конституції як основному закону держави. Розглянемо, якими властивостями вона має.

 1. Перш всім слід підкреслити, що кримська Конституція Російської Федерації є нормативно-правової акт. Як і будь-який такий акт, вона має його характеристиками. Це насамперед які у ній норми права, які мають загальнообов'язковий характер. Як людина інший нормативно-правової акт конституція характеризується неконкретність адресата. Її норми діють незалежно від своїх виконання. Причому їхня цілющість забезпечується примусової силою держави.

 2. Конституція як Основний Закон держави виходить з державної волі суспільства. Саме зазначеної волі вона зобов'язана своєю появою і існуванням. Це засвідчують результати всенародному голосування її проекту, що відбувся 12 грудня 1993 р. Тому Конституцію РФ можна як правову форму вислови й закріплення загальнообов'язкової волі багатонаціональній народу Російської Федерації.

 3. Конституція РФ 1993 р. має юридичним верховенством. Це означає, що їй властива вища юридична сила стосовно всім іншим нормативно-правових актів, зокрема й закони. Усі вони мають відповідати Конституції. Верховенство Конституції закріплюється у статті 4 Конституції РФ.

 4.Конституция є базою поточного законодавства, є джерелом його норм. Текущее законодавство не наповнює конституційні норми новим змістом потребують і не розвиває їх, а лише конкретизує основні становища конституції у сфері правової життя суспільства. Воно деталізує конституційні норми, але у рамках їх специфічного змісту. Інакше висловлюючись, вона повинна виводити свої розпорядження поза межі конституційних норм. Дух і літера останніх повинна пронизувати їхній смисл і правову значимість.

  Маючи абстрактним змістом, Конституція РФ пов'язує реалізацію своїх норм з дією відповідних законів, прийнятих у звичайному порядку. Наприклад, ст. 6 Конституції РФ пов'язує придбання і припинення громадянства Російської Федерації зі спеціальним федеральним законом, год. 3 ст. 11 ув'язує процес розмежування предметів ведення і повноважень гілок між федеральними органами державної влади органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації лише з конституційними положеннями, а й Федеративным й іншими договорами про розмежування предметів ведення та обсягу повноважень, ст. 51 передбачає, що громадянин РФ несе військову службу відповідно до федеральним законом тощо.

 5. Конституцію характеризує також особливий порядок ухвалення, й зміни. Вперше за історію Російської Федерації її Конституція було прийнято внаслідок всенародного голосування. Особливий порядок зміни Російської Конституції у тому, що з ухвалення закону, вносящею зміну або доповнення, потрібно менш 2/3 голосів від загальному числа вибори до кожної з палат Федерального Збори - Ради Федерації й підрозділи Державної Думи. Для проведення ж звичайних законів достатньо простої більшості загальної кількості парламенту.

Укладання

      І на заключении-о проблемах розгляду індивідуальних скарг до махлярства конституційні права. Конституційні права громадянина реальні лише доти, бо воно може захистити у суді. Звісно, може бути досить, звернутися для захисту й у звичайний суд, але можливість звернення до суду, спеціально створений за захистом конституційні права, принципово піднімає рівень захищеності таких прав. Ці аргументи очевидні. Але так само очевидно, що, щоб розглядати сутнісно все скарги громадян, вважають, що й конституційними правами порушено безпосередньо законами чи актами застосування законів, знадобиться приблизно стільки ж конституційних судів, скільки існує правозастосовних органів. В усіх країнах, де допускаються індивідуальні конституційні скарги, конституційні суди неспроможна справитися з безліччю таких справ, і це як і раніше, що, зазвичай, більш 90% скарг не приймається до розгляду. Так, Якщо громадяни переконані, що з приводу своїх прав можуть позмагатися і з законодавцем, добивається у своїх прав усіма законними способами і всіх випадках їх порушення. Громадяни вільні і захищені в правову державу остільки, оскільки це суддів.

З П І З Про До Л І Т Є Р А Т У Р И

1.Конституция РФ

 2.Коваленко А.И.Основы конституційного права РФ М.1994

 3.Верховенство права М.1992

 4.Фридмен Л.Введение в американське право М.1993

 5.Конституционное право розвинених країн М.1993

 6.Политология Словарь-справочник М.1993

 7.Решетников Ф.М. Правові системи країн світу М.1993

 8.Саидов А.Х. Порівняльне правознавство і юридична географія світу М.1994

 9.Чиркин В.Є. Элемены порівняльного правознавства М.1994

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація