1. Поняття та ознаки права. Право – регулятор громадських відносин Термін ПРАВО м. Пониматься в 4-х сенсах Що стосується звичайних прав, тобто. волі народів і можливості поводжень заснованих на виключно сбычных, тобто. норми ввійшли до звичку (першість у черзі, звичай старшенства)

(Читати…)

1.Понятие і загальну характеристику конституції Росії. Символи держави. Конституція — Основний Закон РФ, учреж дає республіканську форму правління, федеративну форму госу дарчого устрою сваритися з демократичним режимом. Включают 2

(Читати…)

ПУ в Ассирії Ассирія основні доходи отримувала військових походів. Деякі концепції: 1. Концепція «МЭ» царственности – який місто має «МЭ» явл. хіба що столицею, але вічно не міг перебувати у одному місті. 2. Концепція «золотого століття»: У минулому був «золоте століття»

(Читати…)

Товариством з обмеженою відповідальністю (далі - суспільство) визнається засноване однією або кількома особами господарське товариство, статутний капітал якого

(Читати…)

1. Поняття й захопити основні ознаки земельного права як галузі права. Предметом галузі права, зокрема та Земельного, явля ется певна група громадських відносин, регулируе травня відповідними нормами права. Отже, отноше ния, що виникають у із розподілом, використанням і охороною земель і регульовані нормами земельного права, зі ставляют предмет цій галузі права.

(Читати…)

1. Поняття КП РФ та місце у системі юр. дисциплін. - провідна галузь російського права. Право це єдність норм, воно під

(Читати…)

Поняття та ознаки держави Термін "держава" в юридичній та іншій науковій літературі тлумачать по-різному. У субстанціональному значенні держава — орга нізоване в певні корпорації населення, що функ ціонує в просторі і часі. У

(Читати…)

1) Об'єкт вбивства — життя людини. Дарма у своїй підлогу, вік, соціальне становище, віросповідання, стан здоров'я, поведінку і інші особистісні характеристики потер певшего. Мотиви можуть проводити кваліфікацію або індивідуалізацію відповідальності, а й сам навмисне винна позбавлення жиз ні залишається діянням караним і порицаемым мораллю.

(Читати…)

1. Визначення держави. Визначення терміна «госу дарство» залежить автори концепцій. Марксистська концепція: Ф. Енгельс: держава - це апарат придушення одного класу іншим,

(Читати…)

1. Поняття й захопити основні ознаки держави: Держава- це організація суверенної політичної влади, діюча щодо від населення на закріпленої його

(Читати…)

Назад 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 78 Вперед

Навігація