Реферати українською » Промышленность, производство » Методика вдосконалення зміни параметрів технологічної системи підприємства


Реферат Методика вдосконалення зміни параметрів технологічної системи підприємства

Єжова М., Єрмолов А.

Реалізація інноваційних процесів у виробничому сфері в постіндустріальний період розвитку має тенденцію, що можна сформулювати, як «же не бути схожим». У цьому економіка промислового виробництва розвивається за шляху збільшення мільйонів штук, тонн, кубічних метрів тощо. буд. продукції, а збільшують номенклатуру виробів, їхню розмаїтість, створюють технології, щоб забезпечити конкурентоспроможну структуру витрат за виробництво виробів при стабільному отриманні споживчих властивостей готової продукції.

Інвестування інноваційних програм, у ринкової економіки здійснюється рахунок коштів акціонерів, тому основним вимогою до реалізації інноваційних проектів є адекватне зростання вартості акціонерного капіталу. Істотним перешкоджанням реалізації це завдання є науково обгрунтованих методів метрологічного забезпечення, дозволяють оцінити капіталізацію вартості бізнесу від вкладених у інноваційний проект інвестицій.

Аналіз опублікованих результатів наукових досліджень області оціночних технологій у інноваційних процесах показав, що кілька економічних категорій, що з характеристикою технологічних систем підприємств, істотно визначальний вартість акціонерного капіталу, зокрема, структура витрат за виробництво продукції і на амортизаційні відрахування, відсутні в оцінках ефективності інвестицій. Під час проектування та її реалізації інноваційних програм оцінка вартості технологічних систем і - оцінка бізнесу загалом не стала складової економічної метрології, які забезпечують приведення оцінюваних об'єктів до тотожний умовам порівняння. У результаті інноваційних процесах відсутня комплексність в системах одиниць виміру.

Показником сталого розвитку діяльності підприємства служить зміна вартості, тому оціночні технології в метрологічному забезпеченні є найважливішим вимірювальним механізмом управління доходами технологічних систем і підприємством загалом. Вартість технологічних систем підприємства кількісно визначає ефективність технології в виробничому процесі.

У цьому розробка науково обгрунтованого метрологічного забезпечення інноваційних процесів, забезпечує ефективне використання інвестиційних ресурсів акціонерів, є неабияк актуальною завданням.

Вимірювання параметрів інноваційного процесу, як та інших економічних параметрів, відмінно технічно від технічних вимірів. Основне відмінність залежить від неможливості фізичного накладення одного об'єкта в інший і забезпечення повної аналогії зовнішніх умов. Як в вимірювальних приладах в економічних вимірах як міряльного інструмента використовуються аналогові моделі [1].

Проектування необхідних, «жорстких» параметрів технологічної системи виходить з розробці еталонів і тимчасових робочих коштів вимірів, з їхньої правильному виборі, з розробки й застосуванні метрологічних правив і норм задля забезпечення необхідного якості вимірів для підприємства, у галузі та національної економіці. Вибір еталонного кількісного параметра у процесі виміру одну з основних проблем.

Споживчі властивості продукції безпосередньо залежить від інструмента, гніву й можливостей технологічної машини, параметри якої є керованими і передбачуваними, тобто. їх проектування виходить з точних науках і математичних моделях. Проектування технологічних систем з технічних завданням повинна грунтуватися на формуванні точних технологічних (конструктивних) властивостей верстатів і необхідних економічних параметрах локальних технологічних систем [2].

Розвиток технологічної системи підприємства, що з окремих технологічних систем можливо шляхом на окремі її елементи. Як управляючого впливу на цьому дослідженні пропонується розглядати інноваційні процеси, створені задля проектування необхідних технологічних та знайти економічних параметрів аналізованих технологічних систем. Причому значення показників технологічної системи підприємствааддитивни аналогічним показниками локальних технологічних систем, які входять у її складу.

Наведемо інноваційний процес у технологічних системах за зміну сукупності кількісних параметрів технологічної системи. Результат діяльності підприємства - реалізація продукція, вартісне вираз якої залежить кількості вироблену продукцію, структури витрат за виробництво, вартості основних фондів, що у виробництві, ставок прибуток та оберігати майно, необхідної суми доходу [3].

Інноваційний розвиток підприємства включає у собі заходи технічного розвитку, реконструкції або модернізації, дозволені законодавством та його специфіка чітко сформульована.

З визначень слід, що інноваційний процес шляхом зміни технологічних і експлуатаційних витрат, збільшення обсягу випуску продукції, підвищення стабільності отримання споживчих властивостей товарів, повинен компенсувати збільшення податкові платежі і водночас забезпечити збільшення прибутку і вартості бізнесу.

Відповідно до теорії метрології найпридатніший метод для виміру параметрів інноваційного процесу - метод безпосередньої оцінки. Цей метод нами вибрано виміру технічними засобами технологічних (конструкторських) параметрів технологічної системи, і проектування з їхньої основі з допомогою математичну модель економічних параметрів, основі яких визначаємо вартість бізнесу, використовуючи оціночні технології.

>Непреривная капіталізація вартості бізнесу реалізується при інноваційному процесі. Наведемо логічний модель безперервного інноваційного процесу у технологічної системі з урахуванням формування вартості (див. малюнок).

Інноваційний процес розглядатимемо її як процес створення вартості бізнесу шляхом постійного інвестування на технологічну систему підприємства. У процесі технологічних (конструкторських) розробок, проектується продуктивність основних фондів для випуску продукції з заданим ритмом і необхідними споживчими властивостями. У цьому формується нова технологічна система чи змінюється вже існуюча. Планування інноваційного процесу обмежена проектовані параметрами, що є основними у розвиток підприємства.Метрологическое забезпечення технологічного процесу дозволяє шляхом формування нової структури витрат за виробництво продукції проектувати економічні параметри технологічної системи. До них належать чистий прибуток і амортизаційні нарахування від матеріальних й нематеріальних активів, що визначають дохід технологічної системи, і навіть податки, щоб забезпечити соціальної спрямованості інноваційного процесу.

Отриманий дохід формує і її. Причому зниження доходу чи вартості технологічної системи є передумовою відмовитися від інновації. Збільшення вартості бізнесу, підвищило б його привабливість нових інвесторів і формує нові інвестиційні вкладення, визначаючи циклічність інноваційного розвитку підприємства.

Насправді реалізація інноваційного процесу має здійснюватися так. Прийняття рішення починається з визначення технологічних систем, які прагнуть інноваційних перетворень. Аналіз технологічної системи, обраної для інновації, повинен містити вимірі її економічних параметрів. Далі аналізується структура витрат за предмет можливої оптимізації. Наступним етапом є розгляд запропонованих інноваційних змін проектування нових технологічних і основи економічних параметрів технологічної системи. Через війну проектування інноваційного процесу має бути отримано на запитання «наскільки збільшиться вартість бізнесу», тобто. дельта A =Д/к.

Отже, розроблений алгоритм управління вартістю промислового підприємства з урахуванням формування інноваційної структури витрат у локальної технологічної системі. Локальну технологічну систему і математичний інструментарій, дозволяє оцінювати вплив інноваційного проекту на капіталізацію вартості підприємства, пропонується розглядати, як метрологічний комплекс інноваційного процесу.

Список літератури

1. Назаров, М. Р. Метрологія. Основні поняття і математичні моделі:учеб. посібник для вузів / М. Р. Назаров. - М.:Висш. шк., 2002. - 348 з.

2.Шичков, А. М. Оцінка внутрішньої вартості основних фондів підприємства / А. М.Шичков – Вологда:ВоГТУ, 2003. – 278 з.

3. Єжова, М. Еге.Метрологическое забезпечення інноваційних процесів на промислове підприємство / М. Еге. Єжова. // Матеріали VМежlународной науково-практичній конференції 21-22 червня 2006р. - СПб.:СПбГИЭУ, 2006. - З. 36-39.

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайтуekportal/


Схожі реферати:

Навігація