Реферати українською » Промышленность, производство » Виведення блоку з експлуатації


Реферат Виведення блоку з експлуатації

Застосуванняимитационних моделей з метою оцінки техніко-економічних характеристик варіантів робіт з демонтажу устаткування блоку АЕС

Вибір варіанти виведення з експлуатації ЧАЕС (>ВЭ) конкретної блоку АЕС складає основі багаточинникового аналізу, у якому необхідно розглянути ряд як загальних всім АЕС, і конкретних чинників, властивих саме тому об'єкту. Ці чинники охоплюють питання безпеки, охорони навколишнього середовища проживання і здоров'я населення, вартості робіт, соціально-економічного на становище регіону, наявності необхідних фінансових, технічних, матеріальних й людських ресурсів немає і т. буд.

З урахуванням тривалості, труднощі й потенційну небезпеку процесуВЭ персоналу, населення, довкілля, значної вартості практичної реалізації виведення, ні з урахуванням розвитку сучасних інформаційних технологій і наявність нині інформаційно наповнених баз даних виведення з експлуатації ЧАЕС ряд АЕС РФ, створених із застосуванням тривимірного моделювання, вважається за необхідне і можливим здійснювати попереднє моделювання процесу виведення (або його основних, найскладніших, технологічних операцій) наимитационних багатомірних інтерактивних моделях блоку АЕС (ЇМВЭ блоку АЕС).

У вимогах нормативно-технічних і керівних документівРостехнадзора і концерну «Росенергоатом» визначено створення умов та наповнення інформаційної системи бази даних виведення з експлуатації ЧАЕС (ІВБДВЭ) для всебічного інформаційного супроводу процесуВЭ. Формування ЇМВЭ повинно бути складовою створення ІВБДВЭ.

Сьогодні робота зі створення інформаційної системи бази даних виведення з експлуатації ЧАЕС блоків АЕС здійснюються досить активно. Але всі створені й утворювані на момент інформаційні системи поки вирішують лише базову завдання систематизації, зберігання й передачі знань на тривалі тимчасові терміни. Разом про те зарубіжний досвід показує можливість створення і високі ефективність застосування ЇМВЭ блоків АЕС. Досить назвати такі приклади, як система інженерної підтримкиВЭ АЕСFugen, чи програмні комплексиSTILLKO,CORA-CALCOM, що дозволяють отримувати досить точні оцінки вартості виведення, здійснювати розрахунки обсягів які виникають РАТ, відпрацьовувати складні технології демонтажу на віртуальних моделях з підрахунком дозових навантажень, проводити навчання персоналові та т. буд. Як практичного прикладу застосування таких технологій можна навести одна з найбільших проектів сучасності з виведення із експлуатації 5 енергоблоків з реакторними установками типу ВВЕР на АЕСGreifswald у Німеччині, де активно застосовувалися інформаційні системи, бази даних, і розрахункові комплекси оцінки різних аспектів виведення з експлуатації ЧАЕС блоків.

Основною метою створення застосування імітаційної моделі виведення з експлуатації ЧАЕС блоку АЕС стало зниження витрат і підвищення безпеки здійснення обраного стратегічного варіанти виведення блоку з допомогою системного управління вимогами для її проекту, багаточинникового попереднього комп'ютерного імітаційного моделювання й оптимізації здійснення як процесу виведення загалом, і його окремих найскладніших технологічних операцій,итеративной верифікації проекту задоволення сформульованих вимог.

Ставлячи в ЇМВЭ різні варіанти кінцевих станів,плановграфиков здійснення робіт із зазначенням конкретних застосовуваних технологій і технологічних процесів демонтажу елементів конструкцій блоку, на «виході» можна буде отримати часові й фінансові характеристики варіанта здійснення робіт, обсягу які виникають РАТ, величини дозових навантажень на персонал, виконує роботи. Важливим чинником є можливість візуального динамічного відображення процесу демонтажу елементів конструкцій блоку з метою оцінки коректності і оптимальності здійснення етапів робіт, виявлення просторово-часових колізій, і навіть для попереднього навчання персоналу.

Формування ЇМВЭ має здійснюватися після початкового наповнення ІВБДВЭ блоку АЕС у достатньому обсязі.

Певний за результатами застосування ЇМВЭ оптимальний спосіб здійснення робіт у рамках обраного стратегічного варіанта має бути підвалинами перетворення ЇМВЭ вND-проектную модель виведення, яка що з даними комплексного, інженерного і радіаційного обстеження (>КИРО), і навіть розробленої під час проектуванняВЭ проектно-конструкторській, організаційно-технологічної, кошторисної й інший документацією, введеній у склад ІВБДВЭ, повинна формувати електронний проектВЭ блоку АЕС (>ЭПВЭ).

>ND-проектная модельВЭ повинна надалі використовуватися у разі планування і потребу керувати практичними роботами з висновку блоку АЕС у відповідність до розробленими і відбитими у ній проектними рішеннями.

Досягнення зазначеної мети імітаційна модель виведення з експлуатації ЧАЕС мають забезпечувати рішення наступних завдань:

Формування й підтримку ієрархічнодекомпозированной системи вимог нині проектом виведення з експлуатації ЧАЕС, застосовуваним методикам і технологіям виконання, організаційним, технологічним, економічним та іншихнакладиваемим обмеженням.

Використання даних ІВБДВЭ як підстави формування ЇМВЭ, включаючи тривимірні інженерні моделі проммайданчика і програма блоку АЕС, інтегровані з проектними, експлуатаційними даними та данимиКИРО по будівлям, спорудам, системам та комп'ютерного обладнання (>ЗССО) проммайданчика і елементам блоку АЕС. Ступінь деталізації зазначеної інформації ІВБДВЭ, її тривимірних моделей мусить бути достатня вирішення завдань імітаційного моделювання й отримання достовірних оцінок аспектів реалізації тієї чи іншої варіанта виконання окремих робіт зВЭ і лише процесу виведення загалом.

Ведення інформаційного банку даних (альтернативних) технологій і методик здійснення типових технологічних операцій ізВЭ (дезактивація, демонтаж, підйомно-транспортні операції) із зазначенням застосовуваного устаткування, механізмів, інструментів, і навіть тимчасових, людських, фінансових та інших параметрів їх застосування.

Формуванняплановграфиков різного рівня виконання робіт зВЭ із можливим зазначенням використовуваних ресурсів. Ведення пулу використовуваних ресурсів із зазначенням характеристик ресурсів, вартістю, їм використання (персонал АЕС і підрядних організацій, механізми, устаткування та інструменти).

Розрахунок укрупненої оцінки вартості виведення з експлуатації ЧАЕС по обраному варіанту з урахуванням затвердженої на ВАТ «Концерн Росенергоатом» методики розрахунку укрупненої оцінки вартості виведення з допомогою як вихідних даних інформації ІВБДВЭ блоку АЕС.

>Динамическую візуалізацію на тривимірних моделях блоку АЕС і проммайданчика блоку АЕС керованих електронних образів (>имитационних макетів) устаткування, механізмів, персоналу для моделювання окремих найскладніших технологічних операцій ізВЭ з одночасним підрахунком дозових навантажень на персонал і що застосовується устаткування, обсягів продажів і характеристик які виникають відходів, економічних аспектів здійсненнямоделируемих технологічних операцій.

Кошти автоматизованої верифікації технологічних операційВЭ і лише обраного варіанти виведення щодо задоволення закладеним вимогам нині проектом.

За підсумками закордонного досвіду створенняимитационних моделей для завдань виведення блоків АЕС та інших ядерних установок доцільно побудова ЇМ виведення з експлуатації ЧАЕС, що включає такі елементи (функціональні підсистеми):

ІВБДВЭ блоку АЕС. ІВБДВЭ містить у собі всю необхідну інформацію про блок АЕС (тривимірні ідвухмерние інженерні моделі, переліки систем і устаткування із зазначенняммассогабаритних та інших характеристик, дані про радіаційну обстановку і радіаційного забруднення устаткування, електронний архів документації). ІВБДВЭ загалом забезпечуєдатацентрический метод зберігання інформації, обмін даними міжСАПР, збір, структуроване збереження і уявлення на запит користувача інженерно-технічної інформації.

Систему керування вимогами (>СУТ).СУТ варта збору, документування, узгодження, модифікації і верифікації вимог, контролю реалізації, управління змінами вимог, і навіть зв'язування і простежування вимог до результатів розробок стадій технічного проектування й робочої документації проектуВЭ.

Системакалендарно-сетевого планування (>СКПС). Містить у собі плани-графіки виконання робіт зВЭ потрібної ступеня деталізації із зазначенням потрібного обсягу ресурсів їхнього реалізації.

Система розрахунку конфігурації радіаційних полів (>СРКРП). Ця розрахункова система підставі даних ІВБДВЭ про радіоактивне забруднення устаткування, трубопроводів, будівельних конструкцій блоку АЕС забезпечує розрахунки конфігурації радіоактивних полів в локальних місцях блоку АЕС визначення дозових навантажень на персонал і технічні засоби, плановані до застосування до виконання технологічних операцій ізВЭ.

Система розрахунку обсягів РАТ (>СРОРАО). Ця розрахункова система виходячи з інформації ІВБДВЭ мають забезпечувати функції підрахунку обсягів РАТ, які виникають придемонтажних роботах, і працях з дезактивації устаткування й систем, із зазначенням типів і категорій які виникають РАТ.

Система розрахунку дозових навантажень (>СРДН). Ця розрахункова система варта оцінки дозових навантажень персоналу, залучуваного до виконання тих чи інших технологічних операцій ізВЭ за умов існуючої конфігурації радіаційних полів.

>Нормированная база даних технологій (>НБДТ). Ця система містить у собі перелік і опис апробованих референтних технологій поВЭ (дезактивація, демонтаж тощо.) з нормативами їх застосування до розрахунку вартості.

Системаукрупненного розрахунку вартості (>СУРС). Ця система забезпечує з урахуванням даних суміжних систем розрахунок вартості виконання окремих технологічних операцій ізВЭ із можливим урахуванням витрат за поводження з що утворюються РАТ.

Система моделювання технологічних операцій (>СМТО). Система забезпечує відпрацювання (моделювання) на тривимірних моделях блоку АЕС тих чи інших технологічних операцій із застосуванням керованих електронних образів (>имитационних макетів) устаткування, механізмів, персоналу з одночасним підрахунком дозових навантажень на персонал і що застосовується устаткування, обсягів продажів і характеристик які виникають відходів, економічних аспектів здійсненнямоделируемих технологічних операцій.

>Имитационно-обучающий тренажер (>ИОТ). Становить собою комплекс програмно-технічних коштів, який реалізує елементи технологій віртуальної і застосовуваний на навчання персоналу організацій, залучуваного до практичним роботам поВЭ, виконання послідовностей робіт у рамках розроблених технологічних операцій.

Сьогодні створення і застосування ЇМВЭ є найбільш актуальним на підготовку висновку і висновку блоків №№ 1, 2Белоярской і Нововоронезької АЕС. Доцільно створення ЇМВЭ й у блоку № 1 Ленінградської АЕС, котрій, з одного боку, наближається витікання продовженого терміну служби, з другого, сформовано і вона інформаційно наповнена база даних виведення з експлуатації ЧАЕС. Реалізація ЇМВЭ при цьому блоку може бути підвалинами відпрацювання проектних прийняття рішень та технологій з виведення зі експлуатації блоків АЕС з РБМК загалом.

Список літератури

Журнал "Росенергоатом"

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайтуensor/


Схожі реферати:

Навігація