Реферати українською » Промышленность, производство » Оцінка інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Воронезької області


Реферат Оцінка інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Воронезької області

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Дипломний проект виконано студентомОтрубевимГ.В.

Воронезький державний технічний університет

Воронеж 2010

1. Оцінка розвитку інноваційної діяльність у РФ

Інноваційна діяльність Росії визначається значним науково-технічний потенціал, й те водночас низьким показником інноваційної активності. Розробку й освоєння інновацій на етапі ведуть лише близько 6, 2% промислових підприємств Росії, тоді як і США – близько тридцяти%. Рівень інноваційної активності визначають медична промисловість (17, 8%), хімічна промисловість та нафтохімічна промисловість (17, 3%), чорна металургія (10, 5%), машинобудування металообробки (7, 9%), паливна промисловість (5, 3%). У більшості інших галузях російської економіки цей показник менше: в мікробіологічної промисловості – 5, 0%; у лісовій, промисловості будівельних матеріалів, деревообробної, целюлозно-паперової, у легкій, скляної іфарфорофаянсовой промисловості – по 2, 0% [201].

Воронезька область, як іншими регіонами Росії, має значний невикористаний інноваційний потенціал. Нині інноваційна діяльність здійснюється на промислових підприємствах, в організаціях бізнесу, академічних наукових організаціях і вузах.

У2008г. У Воронезької області інноваційну діяльність здійснювали 55 організацій, в 2009 р. - 52. Частка організацій Поволзької регіону, виконують дослідження й розробки, становить близько 8, 8 % від загальної кількості організацій цілому в Росії. З 1992 року спостерігається стійке зниження кількості науково-технічних організацій Центральному регіоні, і зокрема в Воронезької області, що пов'язані з щорічним скорочення фінансування наукових організацій корисною і малих інноваційних підприємств, особливо у етапі фінансової кризи. Фінансування інноваційної діяльності вироблялося переважно рахунок власних коштів організацій (>2008г. - 74, 9%,2009г. – 84, 4%), федерального бюджету (>2008г. - 6, 7%,2009г. – 7, 3), інших засобів (>2008г. – 18, 4%,2009г. – 8, 3%) [209].

У 2009 р. 92, 7% великих і середніх організацій не здійснювали інноваційних проектів.

Приватизація колишніх галузевих НДІ не дала очікуваного ефекту через різкого зниження замовлення для проведення наукових і розробок на промисловості (рис. 1).

>Рис. 1. Кількість науково-технічних організацій областями Центрального округу

Частка організацій Воронезької області, виконують дослідження й розробки, становить середньому, понад 16 % від кількості організацій Центрального округу. За кількістю науково-технічних організацій Воронезька область слід за місці у московському Центральному окрузі після Москви й Московській області (рис. 2.)

Попри високий потенціал, інноваційна активність підприємств області залишається надміру низькою. Наприклад, у країнах Європейського союзу показник, аналогічний тому, який розраховуєтьсяЦИСН, становить 53%, а США – 33%. Низька інноваційна активність підтверджено і іншими показниками, такі як середній вік виробничого устаткування й коефіцієнт її відновлення. Середній вік виробничого устаткування переважає 17 років, причому більш як третина всього наявного устаткування має термін їхньої служби більш 20 років . Коефіцієнт відновлення основних фондів протягом трьох років вбирається у 1%, що як вдесятеро нижчий за рівень 1970 року. Втрати технологічного потенціалу склали протягом десяти років у цілому в промислових підприємств понад 50 відсотків%.

У складі основних фондів промисловості Воронезької області велика частка застарілих, зношених коштів. Середня рівень зношеності основних промислово-виробничих фондів становила наприкінці2009г. 46, 3%. Коефіцієнт відновлення фондів становив 0, 18, коефіцієнт ліквідації – 0, 01. Більшість нововведених промислово-виробничих фондів спрямовувалася збільшення обсягу, але в заміну застарілих – лише 6%. Існуючі обсяги відновлення і вибуття основних фондів промисловості неможливо подолати зношеність діючих.

>Промишленними підприємствами Воронезької області щорічно виробляється інноваційна продукція. Питома вага Воронезької області у загальній кількості створених передових виробничих технологій, з 1997 р. по час спав і становить 1, 4%. Цей показник тоді якПФО – становить 6, 6% (табл. 1).

Питома вага підприємств РФ, здійснюють технологічні інновації, у числі організацій повинен досягти 15% до 2011 р. і 20% до 2016 р. У цьому обсяг власних витрат російських компаній на НДДКР має щонайменше, ніж 10% на рік у порівняних цінах, зростання частки інноваційної продукції як ви загалом обсязі продажів промислової продукції (до 2011 р. – до 15%, до 2016 р. – до 18%), і у експорті промислової продукції (до 2011 р. – до 12%, до 2016 р. – до 15%).

Таблиця 1

Динаміка кількості створених і використаних передових виробничих технологій, %

Найменування

показника

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Кількість створених передових виробничих технологій
РФ 100 73, 9 71, 4 69, 1 64, 0 73, 0 82, 4 67, 9 64, 0 73, 8 78, 3 85, 7
ЦФО 100 52, 1 50, 6 62, 3 73, 1 57, 4 51, 3 65, 3 57, 7 62, 6 69, 1 72, 1 62, 6
Воронезьку область 100 34, 5 24, 1 27, 6 27, 6 31, 0 24, 1 41, 4 31, 3 38, 0 65, 5 69, 0 44, 8

Частка Воронезької області

до

2, 9 1, 4 1, 0 1, 2 1, 3 1, 2 0, 8 1, 8 1, 4 1, 5 2, 44 2, 34
в ЦФО 10, 9 7, 2 5, 2 4, 8 4, 2 1, 2 5, 1 6, 9 6, 2 6, 6 10, 4 10, 5 7, 8
Кількість використаних передових виробничих технологій
РФ 100 66, 5 70, 7 79, 4 90, 7 105, 6 192, 9 215, 8 254, 2 303, 5 307, 5 332, 8
ЦФО 100 104, 1 95, 4 99, 5 96, 8 123, 9 155, 8 173, 3 222, 3 235, 2 241, 4 257, 4 262, 2
Воронезьку область 100 95, 1 31, 2 31, 7 28, 8 24, 4 68, 3 68, 3 67, 5 74, 8 77, 3 64, 7 91, 0

Частка Воронезької області

до

1, 7 10, 0 3, 1 2, 8 2, 2 1, 6 3, 9 3, 2 2, 9 2, 7 2, 6 2, 2
в ЦФО 12, 6 22, 7 8, 1 7, 9 7, 4 7, 6 10, 9 9, 0 8, 3 7, 9 8, 0 6, 2 8, 6

 

Як очевидно з таблиці 2 і рис. 2, 3 темпи зростання кількість створюваних передових виробничих технологій, попри яка намітилася початку 2000 рр. тенденцію до зростання, у середині цього періоду знижувався. Однак за умов кризи за даними органів державної статистики сталося досить значну збільшення цього показника. Інакше кажучи, за майже десятирічний період досі ні рівень 1997 р. Проте насправді впроваджуваних – незмінно зростає. На думку, це означає використанні й не так інноваційних технологій, як про нові технології для цього підприємства, тим паче, якщо з даними про кількість куплених і зареєстрованих патентів і ліцензій (рис. 3).

>Рис. 3. Динаміка створених і впроваджених передових виробничих

технологій на підприємствах Воронезької області (1997 р. = 100%)

>Рис. 4. Динаміка кількості використаних передових виробничих

технологій за літами впровадження

У 2009 р. промисловими підприємствами відвантажено інноваційної продукції власного виробництва межі РФ – 11, 8% (2002 р. – 7, 0%, 2006р. – 5, 0%), зокрема. продукції, знову впровадженої чи котру піддали значним технологічним змін у протягом трьох років – 26, 1% (2002 р. – 6, 2%, 2006р. – 9%): продукції, котру піддали вдосконалення впродовж останніх трьох років – 0, 3% (2002 р. – 12, 0%, 2006р. – 11, 4%). Причина скорочення останнього показника пов'язана з скороченням обсягів власного виробництва інноваційної продукції промисловими підприємствами. Проте криза змусив підприємства шукати нових шляхів збереження свого виробництва. Структура інноваційної продукції промислових підприємств власного виробництва, відвантаженої промисловими підприємствами області, представлена на рис. 5 .

Примітка: перший стовпець – всього; другий стовпець – межі РФ

>Рис. 5. Структура відвантаженої продукції підприємствами Воронезької області

У 2009 року продовжувала спостерігатися тенденція зниження кількості промислових організацій, мали інновації. Наприклад, продуктові інновації мало промислових організацій на 11, 19% менше, ніж у 2002 р.,процессние інновації – на 6, 9%, чи й інші – на 50%. У цьому витрати промислових підприємств для цієї інновації зростають. Проте частина ефективних і прогресивних науково-технічних розробок залишається незатребуваною,т.к. підприємства неспроможна фінансувати їх промислове освоєння. Це з браком коштів в підприємств.

За рівнем інвестиційного ризику Воронезьку область протягом 2009 р. перемістилася з 28 на 23 місце серед російських регіонів. За рівнем інвестиційного потенціалу область займає 20 місце серед суб'єктів РФ.

Рівень кредитоспроможності Воронезької області з оцінкам рейтингової агенціїMoody,sInterfaxRatingAgency в 2008-2009 рр. перебуває в досить рівні, кредитний рейтинг житлом становить інвестиційного (А1(rus) іRUS-1).

За 2008-2009 рр. сума коштів обласного бюджету, вкладених у реалізацію інвестиційних проектів виробничого призначення, становила 193, 9 млн. крб. Як державної (з наявних у розпорядженні машинобудівних підприємств у час) використовують у окремих випадках компенсація частини ставки попривлекаемим підприємствами банківських кредитів. Впровадження даного механізму дозволило залучити у економіку області 1741, 4 млн. крб. ресурсів.

Проведений аналіз внутрішніх витрат за дослідження і розробки дозволив встановити, частка Воронезької області у даному показнику РФ в 1997-2009 рр. не досягала й один відсоток, а ЦФО – 5, 6%. Витрати на технологічні інновації у промисловості становили 75, 4% в2008г. ,2009г. – 89, 2% (2002 р. - 98, 1%) від цього показника по Воронезької області. У цьому частка цих витрат у машинобудуванні й металообробці знизилася на 17, 5%. За аналізований період змінилася структура витрат за технологічні інновації. Якщо 2002 р. найбільша питома вага займали видатки придбання машин і устаткування (57, 1%); виробниче проектування, решта видів підготовки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження нових послуг чи методів їх виробництва (16, 0%); дослідження та розробка нових видів продуктів, послуг і методів їх виробництва, нових виробничих процесів (14, 3), 2006 р. можна бачити в першому і третьому показниками зниження відповідно на майже 7, 1% і 14, 9%, , другому – підвищення на 15, 6%. Витрати для закупівлі нових технологій у 2002 р. становили лише 0, 1% у сумі витрат за технологічні інновації, 2003 р. – 18, 5%, а 2004 р. нові технологіії не купувалися зовсім, 2006 р. - 0, 004% (рис. 6).

>Рис. 6 Динаміка витрат з видам технологічних інновацій

У2008-2009гг. знову зросли купівля машин і устаткування, що з технологічними інноваціями до 62, 8%, видатки дослідження й розробку нових видів продуктів, послуг і методів виробництва технологічних інновацій, нових виробничих процесів – до 22, 7%, придбання нових технологій практично немає. Права на патенти, ліцензії використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей за аналізований період не купувалися. Це говорить як про фінансові проблеми, а й скороченні дослідної й маркетингової діяльності на промислових підприємствах, і навіть про зниження підготовки персоналу, що з інноваціями.

Витрати на технологічні інновації покривалися промисловими підприємствами рахунок власних коштів, фінансування з федерального бюджету скоротилася більш, ніж у двічі як загалом за галузями економіки, і у машинобудуванні. У машинобудуванні на 48, 2% зросли інші джерела фінансування інноваційної діяльності за одночасного різке зменшення частки власних джерел постачання та коштів федерального бюджету. За аналізований період кошти з бюджету і бюджету області не виділялися взагалі (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка структури джерела фінансування витрат за технологічні інновації в Воронезької області, %

Джерела

Фінансування

Усього за видам економічної діяльності Машинобудування й металообробки
2002 2003 2005 2006 2008 2009 2002 2003 2005 2006 2008 2009

Власні

Кошти

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація