Реферати українською » Промышленность, производство » Проектування затискного пристосування для деталі корпусу


Реферат Проектування затискного пристосування для деталі корпусу

Зміст

Запровадження

1. Розрахункова частина

1.1 Аналіз вихідних даних

1.2 Вибір схеми установки заготівлі

1.3 Призначення режиму обробки заготівлі

1.4 Розрахунок зусиль і моментів різання

1.5 Розрахунок зусиль закріплення заготівлі

1.6 Розрахунокзажимного механізму

1.7 Розрахунок силового приводу

2Описательная частина

2.1 Описконтрукции верстатного пристосування

2.2 Опис роботи пристосування

Укладання

Література

Додатка

заготівля різання привід верстатний


Запровадження

Технологічна основа є найважливішим чинником якого успішної реалізації технічного прогресу у машинобудуванні. На сучасному розвитку машинобудування необхідно забезпечити швидке зростання випуску нових видів продукції, прискорення її оновленості, скорочення тривалості перебування у виробництві. Завдання підвищення продуктивність праці у машинобудуванні може бути вирішена тільки завдяки традиційному набрання нею чинності найбільш досконалого устаткування. Застосування технологічної оснастки сприяє підвищенню продуктивність праці у машинобудуванні і орієнтує виробництво на інтенсивні методи його ведення.

Основну групу технологічної оснастки становлять пристосування механоскладального виробництва.Приспособлениями у машинобудуванні називають помічники до технологічного устаткування, використовувані і під час операцій обробки, складання і місцевого контролю.

Застосування пристосувань дозволяє: усунути розмітку заготовок перед обробкою, підвищити її точність, продуктивність праці в операції, знизити собівартість продукції, полегшити умови праці та забезпечити її безпеку, розширити технологічні можливості устаткування, організуватимногостаночное обслуговування, застосувати технічно обгрунтовані норми часу, скоротити кількість робочих, необхідні випуску продукції.

Ефективними методами, які прискорюють іудешевляющими проектування виготовлення пристосувань є уніфікація, нормалізація і стандартизація. Нормалізація і стандартизація дають економічний ефект всіх етапах створення і видів використання пристосувань.


1. Розрахункова частина

 

1.1 Аналіз вихідних даних

 

- Деталь – Корпус

- Матеріал - Сталь40Х ГОСТ 4543-71в= 655МПаТвердость 42±3HRC

- Операція –Токарная

- Розмір обробки: 50+0.025; 70-0,74;

- Тип виробництва –среднесерийное

Малюнок 1.1 Ескіз обробки натокарной операції

1.1.2 Аналіз вихідних даних

За підсумками аналізу вихідних даних визначаємо стратегію конструювання верстатного пристосування. Досягнення цього вирішуємо завдання підрозділу:

1.1.2.1 Визначення типу виробництва

Приймаємо тип виробництва –среднесерийное.

1.1.2.2. Вибір металорізального верстата до виконання технологічної операції

Приймаємо верстат з ЧПУ16К20Ф3 [6,с.82]

1.2.2.3 Вивчення робочої зони верстата

>Определим габарити робочого простору, конфігурацію й розміри настановних баз верстата.

МодельТокарний верстат з ЧПУ16К20Ф3

Найбільший діаметр оброблюваного вироби, мм:

над станиною 400

надсуппортом 220

Найбільша довжина оброблюваного вироби, мм 1000

Найбільше переміщеннясуппорта, мм:

поздовжнє 900

поперечне 250

Кількість інструментів 6

Кількість щаблів частоти обертання шпинделі (>общее/по програмі) 22/9

Межі частоти обертання шпинделі, об./хв 12,5-2000

Межі робочих подач,мм/мин:

поздовжня 3-1200

поперечна 1,5-600

>Дискретность відліку по осях координат, мм:

подовжньої 0,01

поперечної 0,005

Швидкості прискорених переміщень,мм/мин:

поздовжніх 4800

поперечних 2400

Крокнарезаемихрезьб, мм 0,1 -10

Потужність електродвигуна головного приводу, кВт 10

>Габаритние розміри верстата, мм 3360 X 1710 X 1750

Маса верстата, кг 4000

1.1.2.4 Вибір типу пристосування

Длясреднесерийного типу виробництва приймаємо:самоцентрирующее,зажимногокулачковое пристрій.

1.1.2.5 Вибір схеми пристосування

Для цієї структури тих. Операції застосовуємо пристосування, схема якого характеризується такими ознаками:

-одномісна

->двухинструментальная

-послідовна

->двухпозиционная

1.1.2.6 Стан поверхонь на момент здійснення операції

Стан гаданих базових поверхонь і поверхонь, відбуватиметься здійснюватися закріплення заготівлі: шорсткістьRa8мкм,Твердость 240НВ, Діаметр196мм.

1.1.2.7 Завдання курсового проекту

Для успішного виконання курсового проекту вирішити такі:

1. Побудувати схему установки заготівлі.

2.Рассчитать зусилля різання.

3.Рассчитать зусилля закріплення заготівлі.

4. Вибрати тип приведення й визначити її параметри.

5. Розробити конструкцію і складальний креслення пристосування.

6. Виконати опис конструкції й досвід роботи верстатного пристосування.

 

1.2 Вибір схеми установки заготівлі

Завдання підрозділу:

-розробити теоретичну схему базування;

-розробити схему установки заготівлі;

1.2.1 Розробка теоретичної схеми базування

>Теоретическую схему базування заготівлі по аналізованої технологічної операції слід у відповідно до вимог ГОСТ 2149-76 “Базування та фінансової бази у машинобудуванні”

Схема базування приведено малюнку 1.2.

Малюнок 1.2 – Схема базування опертятокарной операції.

У таблиці 1.1 наводяться ступеня свободи,лишаемие з допомогою опорних точок.

Таблиця 1.1 –Лишаемие ступеня свободи

№ точки 1 2 3 4 5 6
>Лишаемая свободу >z >y >x x y >z

Крапки 1, 2, 3 – настановна база (опора по торця), 4, 5 – спрямовуючабаза(центровка по осі), точка 6 – опорна база (місце контакту ззажимними елементами пристосування).

1.2.2 Розробка схеми установки заготівлі

З теоретичної схеми базування вибираємо пристосування >трехкулачковийсамоцентрирующийсяпневмопатрон.

 

1.3 Призначення режиму обробки заготівлі

 

Завдання підрозділу:

-вибрати ріжучий інструмент;

-визначити елементи режиму обробки і під час технічної операції.

1.3.1 Вихідні дані до розрахунку

-Деталь – Корпус;

-Матеріал - Сталь40Х ГОСТ 4543-71в= 655МПаТвердость 42±3HRC

-Заготівля – Прокат

-Обробка –токарная чорнова

-Тип виробництва – серійне

-Зміна деталі – ручна

-Жорсткість верстата – середня

1.3.2 Структура операцій

Операція:токарная

>Точить поверхні, витримуючи розміри : 50+0,025; 70-0,74;

1.3.3 Вибір ріжучих інструментів

>Инструмент-резец прохідній завзятий, з тригранної пластиною зтв.Сплава (>ТУ2-035-892-82) ГОСТ 19046-80Т15К10. Позначення різця: 2101-0601 ГОСТ 20872-80h*b=2525мм.

1.3.4 Розрахунок режимів різання

1.3.4.1 Глибина різанняt, мм

>t= (>196-191)/2=2мм

1.3.4.2 Подача на оборот заготівлі

По таблиці [2,с.266] визначаємо подовжню подачу прохідного різця при чорновомуточении різцями з пластинами з твердого сплаву і за діаметрі оброблюваної поверхні від 100 до 400 мм:

>So= 0.8мм/об

1.3.4.3 Швидкість різання, Vм/мин визначається за такою формулою [6,c.286]


де - коефіцієнт:m, x, y - показники ступеня,Cv= 340; x= 0,15; y= 0,45m= 0,2; Т - стійкість інструмента, Т= 30 хв.,t - глибина різання,t=2мм., P.S - подача, P.S= 0,8мм/об [2,с.269]

 

де - поправочний коефіцієнт, враховує конкретні умови обробки

,

де - коефіцієнт, враховує вплив фізико-механічних властивостейобрабативания моменту [2,с.261]

для стали ,

; ;

 - коефіцієнт, враховує вплив стану поверхні заготівлі [2,c.263] , оскільки обробка не чистова з кіркою, - коефіцієнт впливу інструментальногоматериала[2,c.263] ,

1.3.4.4 Частота обертання шпинделя


Деv-расчетная швидкість різання,м/мин;

D- діаметр обробки, мм.

об./хв

1.3.4.5 Коригування режимів різання по паспортним даним верстата.

Попаспорту верстата фактична частота обертання шпинделіn=345об/мин

Тоді фактична швидкість різання

>м/мин

1.4 Розрахунок зусиль і моментів різання

Завданням підрозділу є розрахунок координатних складових зусилля різання, чинного на заготівлю у процесі опрацювання.

Головна складова сили різання визначається за такою формулою:

де - стала,

 - показники ступенів [2, з. 273]

  - поправочний коефіцієнт [2,с.271]


де -коефіцієнт, враховує впливу якості оброблюваного матеріалу на силові залежності [2,с.264]

, n= 0,75,

де - поправочні коефіцієнти, враховують вплив геометричних параметрів що краючою частини інструмента на складові сили різання. [2,с.275]

; ; ; ;

 М

Потужність різання визначається за такою формулою

де - сила різання, М;

V - чинники швидкості різання,м/мин.

601020 - перекладної коефіцієнт

кВт

Перевіряємо достатня чи потужність приводу верстата. У верстата16К20Ф3Nшп =Nд=100.7 =7кВт;

5.14<7 => обробка можлива.


1.5 Розрахунок зусиль закріплення заготівлі

Сумарний крутний момент від дотичній складової сили різанняPz прагне повернути заготівлю в кулачках дорівнює по [3,с.164]

деd1- опрацьований діаметр заготівлі,d1=191мм.

>Провороту заготівлі перешкоджає момент сили затискача визначається

по [3,с.165] так:

де W – сумарне зусилля затискачаприходящееся втричі кулачка, H.

>f – коефіцієнт тертя на робочої поверхні змінного кулачка,

>d2 – настановний діаметр, яким йде закріплення заготівлі,d2= 190 мм.

Схема закріплення заготівлі, куди входять схему установки заготівлі, розроблену з урахуванням теоретичної схеми базування представлена малюнку 1.3

Малюнок 1.3 – Схема закріплення заготівлі


З рівності моментівМр іМз визначимо необхідне зусилля затискача перешкоджаєпровороту заготівлі в кулачках.

Значення коефіцієнта запасу До визначимо по [3,с.382], залежно від конкретних умов виконання технологічної операції визначається за такою формулою:

деK0 - гарантований коефіцієнт запасуK0=1,5;

>K1 - поправочний коефіцієнт, враховує

вид поверхні деталіK1=1,0

>K2 - поправочний коефіцієнт, враховує збільшення сили різання призатуплении ріжучого інструмента.

>K2Pz = 1,05 - для силиРz, [3,с.383]

>K2Py = 1,4 - для силиРy, [3,с.383]

>K3 - поправочний коефіцієнт, враховує збільшення сили різання при обробці переривчастих поверхонь деталіK3=1,2

>K4 - поправочний коефіцієнт, враховує непостійність сили затискачаразличаемой силовим приводом пристосуванняK4=1,0

>K5 - поправочний коефіцієнт враховує ступінь зручності розташування рукоятки в ручних затискних пристрояхK5 =1,0

Оскільки значення коефіцієнт K менше 2,5, то приймається значення 2,5 [3,с.384].

Коефіцієнт тертя між заготівлею і змінними кулачкамиfпримемf= 0,18 [1,с.384 ].

 М

Величина зусилля затискачаW1,прикладиваемая до постійних кулачкам кілька збільшується в порівнянню з силою затискача W визначимо по [1,с.387].

деlk – виліт кулачка, мм;

>Hk – довжина спрямовуючої постійного кулачка, мм;

>f – коефіцієнт тертя направляють.

>f = 0.1 – для напівсухого кулачка,bc =30 мм.

Постійного кулачкаВс = 50 мм.

Довжина кулачкаНк = 55 мм, вилітlк =35мм.

>Подставив в формулу одержимо:

1.6 Розрахунокзажимного механізму

При розрахункузажимного механізму визначається зусилляQ, створюване силовим приводом, якезажимним механізмом зростає й передаєтьсякулачку визначимо по [3,с.389].


деic – передатне ставлення за силоюзажимного механізму.

Дане співвідношення дляклиновогомезанизма.

де – кут нахилу клину = 15°.

>,1 – кути тертя лежить на поверхні кулачка і чопи і визначаються за такою формулою =>arctgf =arctg0,1 =5°,43’.

Можна прийняти=1=6°,тогда

Приймаємоклиновой механізм зiс =2,3

Потрібний діаметр патрона можна визначити за такою формулою:

 

1.7 Розрахунок силового приводу

Як приводу приймаємопневмоцилиндр двостороннього дії під робочою тиском 0.4мПа Діаметрпневмоцилиндра двох стороннього дії визначається за такоюформуле[3,с.396]:


== 200 мм.

Приймаємо по ГОСТ 15608-81 найближче значення200мм.

Визначаємо хід поршня поформуле[3,с.397]:

>Sw – вільний хід кулачків, приймаємоSw = 5 мм.

- передатне ставленнязажимного механізму попреремещениию.

ЗначенняSq приймаємо з запасом 10…15 мм.Sq = 20 мм. 

2.Описательная частина

 

2.1 Опис конструкції верстатного пристосування

Патронкулачковийсамоцентрирующийся, призначений для установки, базування і найнадійнішого закріплення заготівлі нашпинделе токарського верстата16К20Ф3.

Патронкулачковийсамоцентрирующийся, призначений для установки, базування і найнадійнішого закріплення заготівлі притокарной обробки деталі на токарському верстаті.

Пристосування містить корпус 1 в направляють якого переміщаються зміннібистропереналаживаемие кулачки 3 вони кріпляться з допомогою гвинтів 8 до постійних кулачкам2.Постоянние кулачки 2 через вал 4клиновогозажимного механізму зв'язані із тягою силового приводу пристосування.

Силовий привід пристосування містить корпус, який жорстко закріплено на задньому кінці шпинделя верстата. У порожнини корпусу розташований поршень і з'єднаний з нею шток. У лівої частини силового приводу розташована муфта на шляху подання повітря.

 

2.2 Опис роботи пристосування

Пристосування працює так. При подачі повітря напоршневую порожнину циліндра поршень разом ізштоком, тягою і валом патрона переміщається ліворуч кермо і з допомогою радіального усунення кулачків відбувається закріплення заготівлі.

>Чертеж пристосування надано в графічної частиникурсавой роботи.


Укладання

У цьому курсовому проекті вирішені такі:

-обраний тип пристосування

-розроблено схему установки заготівлі

-розраховані зусилля різання і закріплення заготівлі

-обраний тип приведення й визначено його параметри

-запропонована конструкція і виконано опис роботи пристосування

-розроблений складальний креслення пристосування

>Виполнена мета проекту- створено механізованестаночное пристосування для установки заготівлі корпус до виконаннятокарной операції.


Література

 

1.ГжировР.Н. Короткий довідник конструктора. –Л.: Машинобудування,1984-464с.

2. Довідниктехнолога-машиностроителя. У2х томах. Т.2/Под. ред. О.Г.Косиловой іР.Г, Мещерякова – М.: Машинобудування1985-496с.

3.Станочние пристосування: Довідник . У2х томах.Т1/Под. ред Б.МВардашкина –М.: Машинобудування1984-592с.

4. Бєлоусов, О.П Проектування верстатних пристосувань: Навчальний посібник для технікумів. М.:Висш. Школа,1980-240с.

5. ЖуковЭ.Л. Технологія машинобудування: Навчальний посібник для вузів /Э.Л. Жуков, І.І. Козар,С.Л.Мурашкин та інших.; Під ред.С.Л.Мурашкина. - М.: Вищу школу, 2003.

6. Михайлов, А.В Методичні вказівки для студентів з виконання курсового проекту з спеціальності 151001 Технологія машинобудування з дисципліни «Технологічна оснащення» / А.В Михайлов, - ТольяттіТТК, 2007,40с.

 


Схожі реферати:

Навігація