Реферати українською » Промышленность, производство » Розробка АСУ процесом виробництва конічної шестірні середнього та заднього моста 6520-2402017


Реферат Розробка АСУ процесом виробництва конічної шестірні середнього та заднього моста 6520-2402017

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Аналітична частина

1.1 Аналіз об'єкта - службова характеристика, аналіз поверхонь

1.2 Аналіз існуючих компоновок АЛ

1.3 Аналіз основного і допоміжного устаткування

1.4 Виявлення недоліків існуючоготехпроцесса

1.5 Шляхи поліпшення існуючого тих. процесу

1.6 Мета і завдання дипломного проектування

2.Проектно-пояснительная частина

2.1 Визначення типу виробництва

2.2 Вибір типу устаткування й визначення її кількості

2.3 Розробка компонування автоматичної лінії

2.4 Вибір й розробка допоміжного устаткування

>2.4.1Разработка устрою орієнтації

2.4.2 Розробка гравітаційного транспорту

2.4.3 Вибір промислового робота

2.5 Вибір основного устаткування

3. Розрахункова частина

3.1 Розрахунок зусиль загарбного устрою

4. Розробка системи управління

4.1 Розробка функціональної моделі СУ

4.2 Розробка структурної схеми

4.3.1 Математична модель

4.3.2 Функціональна специфікація

4.3.3 Визначення програмної і апаратної частин

4.3.4 Опис вхідних сигналів

4.3.5 Опис вихідних сигналів

4.3.6 Опис виконавчих пристроїв

4.4 Вибір елементів СУ

4.5 Розробка електричної схеми сполук СУ

4.6 Розробка алгоритму роботи програмного забезпечення СУ

5. Безпека життєдіяльності

5.1 Вимоги щодо забезпечення комфортності робочому місці

5.2 Розрахунок

5.3 Організація техніки безпеки робочому місці

5.4 Організація системипожаро - і електробезпеки робочому місці

5.5 Правові питання забезпечення БЖД

5.6 Укладання

6. Техніко-економічне обгрунтування проекту

6.1 Розрахунок інвестицій

6.2 Розрахунок економії витрат за виробництво

6.3 Розрахунок ефективності проекту

6.4 Висновок

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Подальший розвиток і підвищення ефективності машинобудування можливо, за істотне зростання рівня автоматизації виробничого процесу. Останніми роками широкого розповсюдження набули робота зі створення нових високоефективних автоматизованих механоскладальних виробництв та реконструкції діючих виробництв з урахуванням використання сучасного устаткування й коштів успішного управління всіма етапами виробництва.

Виробничі процеси мають забезпечувати випускати продукцію необхідного якості і необхідну кількість виробів на поставлене термін при мінімальних витратах живого праці та вкладених капітальних витратах.

Для успішного розв'язання цих завдань необхідно, щоб технологічне устаткування, будучи високопродуктивним й щодо забезпечення необхідну точність, мала змогу допереналадке у його експлуатації на зміну виробленого вироби.

Автоматична лінія є складне багатогранне поняття, яке слід розглядати з кількох точок зору. Якщо першіпереналаживаемие автоматичні лінії були, зазвичай, на ручнупереналадку на два-три найменування деталей, то сучасніпереналаживаемие автоматичні лінії орієнтуються, зазвичай, на автоматичнупереналадку на випуск будь-який деталі, якщо вона входить у заздалегідь визначену групу. Кількість деталей у такому групі принаймні технічного прогресу має тенденцію зростання, а тривалість періоду міжзапускаемими в обробку партіями деталей, як і величини цих партій, - зменшуватися.

Автоматичні лінії машинобудування можуть будуватися поагрегатно-модульному принципу з комплектів уніфікованих вузлів, а можуть постачатися змінюваними у процесі експлуатації за програмоюшпиндельними головками,перемещаемими через базу верстата.

Необхідно враховувати, що уніфікація вузлів подачі висуває специфічні вимоги.

Застосування уніфікованих вузлів подачі можливо, якщо обробляються однойменні чи однакові поверхні в різних деталях або якщо обробляються однойменні чи однакові поверхні в одній й тією самою деталі, але різних режимах.

При експлуатації уніфікованих вузлів подачі виникають такі три випадку:

обробляються однакові поверхні різних деталей.

Ці поверхні характеризуються однаковими конструктивними і технологічними параметрами, наприклад при обробці отворів під гільзи в блоках циліндрів автомобільних двигунів однаковими є їхньою довжини, діаметри, вимогами зотклонениям відцилиндричности, паралельності,перпендикулярности до базової поверхні, шерехатості й ін. Розбіжність у розташуванні цих отворів в різних блоків циліндрів тут лише в відстані цих отворів від базової площині;

обробляються різні поверхні в однієї або в різних деталей.

І тут зазвичай використовуються вузли, які включають в роботу різні інструментальні блоки, такі як револьвернішпиндельние бабки, поворотнішпиндельние голівки тощо. Це вузли, щоб забезпечити послідовну іпоследовательно-параллельную обробку;

обробляється сама й той самий поверхня в однієї деталі, але режими обробки під час експлуатації даної автоматичної лінії можуть змінюватися.

І тут використовуваний силовий вузол подачі повинен мати певними резервами, допускають зміна швидкостей подач, зазвичай, що полягає у їх підвищенні.

конічна шестірня уніфікований вузол

Для проектування автоматичної лінії нині застосовуються принципи груповий технології. Це означає, що гнучка автоматична лінія спочатку проектується під певну номенклатуру деталей, вибраних як представники. Найбільшим розмаїттям відрізняються різні корпусні деталі, тому саме їхній насамперед слід спеціально розподіляти по відповідним групам.

Технологічні операції механічного оброблення, що їх на верстатах, їхнім виокремленням автоматичну лінію, характеризуються багатьма параметрами, до яких ставляться вид цієї операції, розташування оброблюваних на цієї операції поверхонь щодо базових, яка точність, і навіть режими, у яких вона виконується. Нині з єдиною метою вибору математичними методами деталей - представників в обробці на автоматичних лініях прийнято розглядати дві основні параметра, що використовуються проектування.

До цих параметрами ставляться координати докладання дії ріжучого інструмента, і навіть точність позиціонування робочого органу з цим координатам. Що ж до таких параметрів операції, як робочі режими чи вид змінюваних інструментів, необхідність, і послідовність їх зміни, всі вони задаються за командами від системи керування.

Оцінка можливості і доцільності запуску у виробництві нової деталі на існуючоїпереналаживаемой автоматичної лінії зводиться до наступним діям:

- складається інформаційна модель нової деталі;

- виробляється аналізмассогабаритних характеристик нової деталі;

- виробляється аналіз технологічного маршруту обробки нової деталі;

- виробляється аналіздостигаемой точності й діють якості обробки нової деталі;

- виробляється аналіз очікуваної продуктивності існуючої автоматичної лінії під час випуску нової деталі;

- виробляється аналіз економічну ефективність випуску нової деталі на існуючої автоматичної лінії.

Упорядкування інформаційної моделі нової деталі виходить з аналізі робочого креслення нової деталі робочого креслення її заготівлі. Робочий креслення нової деталі включає у собі даних про конфігурації нової деталі, обмежують її робочих поверхнях, матеріалі деталі його твердості, твердості деяких поверхонь деталі, наприкладзакаливаемих поверхнях, вимоги до точності оброблюваних поверхонь, вимоги до шерехатості й якості оброблюваних поверхонь, про взаємній розташуванні поверхонь, про "ув'язці" чорнових і чистових оброблюваних поверхонь.

Технологічний процес, реалізований на діючої автоматичної лінії обробки деталі, крім іншого, з метою проведеної оцінки має включати у собі даних про базових поверхнях, поверхнях транспортування, і навіть про маршрутної технології. Ці дані можуть бути як сукупність методів обробки деталі сукупність переходів залежно від вимог до шорсткості, якості і точності обробки даної поверхні, і навіть можуть призвести до якогось гуртування переходів обробки даної поверхні. Для аналізу необхідної продуктивності під час випуску нової деталі слід виходити із виробничої програми цієї деталі. Загальний фонд часу існуючої автоматичної лінії, що може бути виділено для нової деталі, складається з часу, затрачуваного на перекомпонування,переналадку, а разі потреби, і модернізацію лінії, і часу, який буде необхідний виконання цієїпереналаженной автоматичної лінією робочих операцій нового технологічного процесу.

Провівши аналіз всіх таких показників, можна зробити висновок доцільність чи недоцільність спрямування виробництва нової деталі вже існуючої автоматичної лінії.


1. Аналітична частина 1.1 Аналіз об'єкта - службова характеристика, аналіз поверхонь

Деталь шестірня провідна заднього мосту 6520-2402017 (креслення при застосуванніА.1) виготовлений із стали20ХГНМТА ТУ 14-1-5509-2005, маса 13,6 кг. Річний план випуску деталі 25000 прим.

>Шестерня провідна середнього мосту 5320-2502017 (креслення при застосуванніА.2) виготовлений із стали20ХГНМТА ТУ 14-1-5509-2005, маса 6,53 кг. Річний план випуску деталі 25000 прим.

Устаткування яке в обробці провідною конічній шестерні заднього й середнього мосту у цьому технологічному процесі приведено на таблиці 1. Вихідний технологічний маршрут потребує коригування,т.к. не задовольняє багатьом вимогам проектування автоматичної лінії. Технологічний маршрут що з кількох операцій перетворимо до однієї операцію.Разбивка операцій із переходами здійснюється в такий спосіб, щоб кількість основного устаткування була найменшою і досягалася необхідна продуктивність ділянки.

Обидві деталі характеризуються простий конфігурацією, освічена простими геометричними поверхнями, які можна використані ролі настановних баз на першої механічної операції. (є тіло обертання, симетричний щодо осі).

>Коническая форма деталей говорить про їх технологічності і при отриманні заготівлі, обробки, контролі. У водночас з погляду механічного оброблення заготівлі не технологічні,т.к. операція отримання зубів зі зняттям стружки здійснюватися переважномалопроизводительними методами. Конструкція двох шестерні попри ступінчасту конічну форму, дозволяє вести обробку зубів на однаковихзуборезних верстатах з ЧПУ з низькоюпереналадкой. Більшість елементів шестерні технологічні і дозволяє вести обробку стандартними купованими інструментами.

Найточніші та відповідальні елементи обох шестерні - це шийки і зуби. Один із головних шийок шестерні заднього мосту має розмір65мм й інша шийка75мм, а шийки шестерні середнього мосту мають розміри70мм і107мм.Шероховатость цих шийок 1,25мкм. Таку ж шорсткість мають зуби обох шестерні, тому його потрібно шліфувати. І тому можна підібрати одну групу шліфувальних верстатів з ЧПУ. Посадкові місця під підшипники вимагають високу чистоту поверхні з шорсткістюRa1,25мкм. Інші поверхні деталі, мають шорсткість більш грубі.

Конструкція двох деталей схожа і складається з стандартних і уніфікованих конструктивних елементів. Більшість оброблюваних поверхонь деталей мають правильнупростановку розмірів, оптимальні ступінь точності й діють шорсткості. Конструкція деталей дозволяє виготовляти їх із стандартних і уніфікованих заготовок чи заготовок, отриманих раціональним способом. Також конструкція забезпечує можливість застосування типових і стандартних технологічних процесів під час виготовлення.

Провівши аналіз двох деталей, але це шестерні провідних заднього й середнього мостів, можна дійти невтішного висновку у тому, що їх виготовлення можна підібрати одну групу обробних верстатів, що всім вимогам точності, якості і наступного експлуатації.

Провідні мости призначені до вертикальних, поздовжніх, поперечних зусиль, діючих на колеса, забезпечення сталого збільшення моменту двигуна власної поведінки його до провідним колесам.

На автомобілях сімейства КамАЗ що на деяких моделях встановлюється дві провідні мосту - середній і задній. Конструкція мостів аналогічна, відмінність залежить від установці на середньому мостумежосевогоблокируемого диференціала і окремих оригінальних деталей,сопрягаемих з нею.

Провідна конічна шестерні є основним частиною головною передачі автомобіля КамАЗ. Головна передача складається з картера редуктора, пари спіральних конічних шестерні і двохкосозубих циліндричних шестерні. На середньому мосту встановлено міжосьовий диференціал.

Провідна конічна шестірня заднього мосту відрізняється від конічній шестерні середнього мосту довгою маточини. Кожна шестірня має отвір. У цьому у шестерні середнього мосту воно циліндричне, призначене задля забезпечення проходження валу приводу заднього мосту, у шестерні заднього мосту -шлицевое, призначене для з'єднання з провідним валом. Ведучий вал середнього та заднього мосту призначений передачікрутящего моменту відкарданной передачі до провідним мостам автомобіля. Шестерні прописані у картері редуктора двома конічних підшипниках.Подшипники заднього й середнього мостів взаємозамінні, проте установка шестерні кожному за мосту оригінальна.

>Шестерня середнього мосту встановлено двома конічних підшипниках. Внутрішнє кільце заднього підшипниканапрессовано на шийку шестерні. Зовнішнє кільце переднього підшипниказапрессовано в гніздо склянки. Між підшипниками встановленораспорная втулка і регулювальні шайби призначені для регулюванняпреднатяга підшипників.

>Шестерня заднього мосту встановлено на валу разом із валом двома конічних підшипниках в картері. Внутрішнє кільце заднього підшипниканапрессовано на шийку шестерні. Зовнішнє кільце переднього підшипниказапрессовано в гніздо склянки. Між підшипниками встановлено опорна шайба і регулювальні шайби, призначені для регулюванняпреднатяга підшипників.

Провідні шестерні заднього й середнього мосту виготовлені зі сталі 25ХГНМ, проходятьцементацию на глибину 1,6 мм загартування задля забезпечення твердості60-64HRC.

Таблиця 1

Найменування деталі Устаткування
>фрезерно-центровальний верстатМР-71
5320-2502017 спеціальнийагрегатно-сверлильний верстат барабанного типу11А243
токарськомугидрокопировальний верстатЕМ-425
токарськомугидрокопировальнийполуавтоматний верстатЕМ-427
>шлицефрезерний напівавтомат5350А
 >горизонтакльно-фрезерний верстат6Р82Г
>круглошлифовальний напівавтоматичний верстат
>круглошлифовальний напівавтоматичний верстат
>зуборезний напівавтоматичний верстатГлисон
>зубофасочний напівавтоматичний верстатВС-320
>зуборезний напівавтоматичний верстатГлисон 116
мийна машина198К
>зубоконтрольний верстатГлисон 51
>резьбошлифовальний напівавтоматичний верстатМВ-145
>круглошлифовфальний напівавтоматичний верстатBHS25/630TOS
>круглошлифовальний напівавтоматичний верстатSAST
6520-2402017 >фрезерно-центровальний верстатМР-71
>гидрокопировальний верстатЕМ-473-1-08
>гидрокопировальнийполуавтоматний верстатЕМ-427
>шпоночно-фрезерний верстатДФ-814
>торцекруглошлифовальний верстат “>КикиндаAFD-630”
>зубофасочний верстатBC-520
>зуборезний верстатГлисон - 16
мийна машина198К
>резьбошлифовальний верстатMB145C1

1.2 Аналіз існуючих компоновок АЛ

Критерієм оцінки варіантів служать мінімальних витрат на обробку та максимальна продуктивність. Основний етап створення компонування Автоматична лінія (А. л.) - це система машин, комплекс основного і допоміжного устаткування, автоматично виконує в певній технологічної послідовності і з заданим ритмом весь процес виготовлення чи переробки продукту виробництва або частини його. До функцій обслуговуючого персоналу А. л. входять: управління, контролю над роботою агрегатів чи ділянок лінії, їх і налагодження. Лінії, які до виконання частини операцій виробничого процесу вимагають особистої участі людини (наприклад, пуск і припинення окремих агрегатів, закріплення чи переміщення продукту переробки), називаютьсяполуавтоматическими. На сучасних А. л.механизировани і автоматизовані багато допоміжні операції (наприклад, прибирання відходів виробництва), контроль якості продукції, облік вироблення та інших. У багатьох А. л. автоматично регулюються параметри технологічних процесів, здійснюються автоматичне переміщення робочих органів, налагодження і переналагодження устаткування. Створення та впровадження А. л. - одне з найважливіших етапів автоматизації виробництва.

Автоматичні лінії широко застосовують у харчової промисловості, виробництві побутових виробів, в електротехнічній, радіотехнічної та хімічної галузях промисловості. Найбільшого поширення набула автоматичні лінії отримали машинобудуванні. Чимало їх ми виготовляються безпосередньо на підприємствах, із використанням вже чинного устаткування.

Автоматичні лінії в обробці суворо певних за формою і розмірам виробів називаються спеціальними; за зміни об'єкта виробництва такі лінії заміняють чи переробляють. Більше широкими експлуатаційними можливостями мають спеціалізовані автоматизовані лінії в обробці однотипної продукції певному діапазоні параметрів. При зміні об'єкта виробництва, у таких лініях, зазвичай, лишеперенастраивают окремі агрегати і змінюють режими його роботи; основне технологічне устаткування

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація