Реферати українською » Промышленность, производство » Розробка технічного проекту механічної обробки деталі "ліхтар 244.00.00.13"


Реферат Розробка технічного проекту механічної обробки деталі "ліхтар 244.00.00.13"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство за освітою й науці РФ

>Ливенский філія федерального державного освітнього закладу вищого професійної освіти

"Державний університет – навчально-науково-виробничий комплекс"

Кафедра технології машинобудування

До курсовому проекту з дисципліни: "Технологія машинобудування" Розробка технічного проекту механічного оброблення деталі "ліхтар 244.00.00.13"

Роботу виконавХромовС.Ю

Група41-Т

ВикладачЧаплигин В.С

>Ливни, 2011 р


Зміст

Запровадження

1. Загальна частина

1.1 Призначення деталі

1.2 Щодо хімічного складуматериалаи його механічні властивості

1.3 Режим роботи цехи і фонди часу

1.4 Визначення типу виробництва та такту роботи

2. Технологічна частина

2.1 Аналіз технологічності деталі

2.2 Аналіз базового технологічного процесу

2.3 Вибір методу отримання заготівлі та його економічного обгрунтування

2.4 Розробка технологічного маршруту обробки деталі

2.5 Розрахунокприпусков на обробку

2.6 Вибір устаткування й технологічної оснастки

2.7 Розрахунок режимів різання і технічне нормування

Укладання

Список літератури


Запровадження

Технологія машинобудівного виробництва є сукупність різних технологічних процесів - лиття, кування, штампування, термічної обробки, забарвлення та інших. Технологія ж машинобудування охоплює заключні стадії машинобудівного виробництва – перетворення заготовок в готові деталі складання, тобто. виготовляти машини.

Знаковою здатністю сучасного машинобудування є істотне жорсткість експлуатаційних властивостей машин: збільшуються швидкість, прискорення, температура; зменшуються маса, обсяг, вібрації, час спрацьовування механізму, і т.д. Темпи такого жорсткості постійно зростають і машинобудівники змушені весь швидше вирішувати конструкторські і технологічні завдання. У разі ринкових відносин швидкість реалізації прийнятих рішень грає чільну роль.

Технологія машинобудування дозволяє розв'язувати проблеми виготовлення машин відповідність до заданої програмою обсягу випуску, забезпечуючи встановлені показники якості при оптимальних витратах живої і упредметненого праці. Проблеми виробництва тісно пов'язані з його економікою.

Основи технології машинобудування традиційно включає кілька найважливіших етапів розробки технологічного процесу. У кожному типі виробництва виявляється необхідним аналіз вихідних даних, і технологічний контроль конструкторської документації. Економічні проблеми сучасного виробництва однією з основних роблю завдання вибору заготовок й розробку маршрутного технологічного процесу. Виконання цих етапів переконливо свідчить про центральне місце технології машинобудування в машинобудівному виробництві.Маршрутний і операційний технологічні процеси визначають особливості суміжних виробництв, вибір устаткування й розміщення замовлень створення нового устаткування, ріжучого інструмента, пристосування, вимірювальних засобів і всіх елементів виробництва, що утворюють виробничу середу. Конструкції виробничих будинків, площі й особливості проектування цехів і окремих ділянок також цілком підпорядковуються розробленого технологічному процесові.

Основні типи виробництва - масове, серійне, одиничне – мають технологічні особливості. Найпоширенішим є серійний тип виробництва, у складі розвиваються ряд прогресивних технологічних процесів. Груповий технологічний процес і використання металорізальних верстатів з числовим програмним управлінням дозволяє реалізувати прогресивність процесу у найбільшою мірою.

Обробка заготовок на агрегатних верстатах і автоматичних лініях й у виробництва.Единичное виробництво характеризується малим обсягом річного випуску виробів, але, можливо прогресивним під час випуску як важких, унікальних виробів, і невеликих щодо маси випущених машин.

Ціла серія наукових положень технології машинобудування втягує й заключну стадію виробництва – складання. Проте, ця стадія має відмінні риси. Властивістьсобираеми деталей, їх характеристики, допуски розміру, форми і розташування поверхонь з певних законам взаємодіють в зібраної машині, визначаючи їхню якість. Основи технології машинобудування включає розробку технологічного процесу складання та його автоматизацію. А головним моментом є з'ясування зв'язків двох стадій – виготовлення деталей та його складання.


1. Загальна частина

1.1 Призначення деталі

Деталь Фонарь 244.00.00.13 є складальної одиницею відцентровогоелектронасосаКМ50-40-215, покликаного забезпечити перекачування води та рідин зі схожими фізичними властивостями.Электронасос складається з асинхронного електродвигуна, виготовленого увзривозащищенном виконанні, та найзібранішої однією валу з нею відцентрового насоса. Фонарь 244.00.00.13 є одночасноподшипниковим щитом електродвигуна, й залишається частиною корпусу відцентрового насоса, у якому розташовуєтьсяторцовое ущільнення захисту відпротечек, і робочий колесо. Має центральне отвір і системи взаємно орієнтованих площин і циліндричних поверхонь, розташованихсоосно з центральним отвором. Вал електродвигуна проходить через центральне отвір у передній частини ліхтаря, і призводить у обертання ротор насоса, закріплене на валу з допомогою шпонки і гайки.

1.2 Щодо хімічного складу матеріалу, та її механічні властивості

Заготівля деталі Фонарь 244.00.00.13 виконується з сірого чавунуСЧ20. Вибір конструкційного матеріалу для даної заготівлі представляється виправданим, оскільки сірий чавун – найдешевший ливарний сплав, має порівняно високими механічними властивостями, щодо низькою температурою плавлення та добрими ливарними властивостями. Недоліком сірого чавуну єотбел, але ці несуттєво при лиття впесчано-глинистие форми.


Таблиця 1. Щодо хімічного складу сірого чавунуСЧ 20

Марка Масове зміст елементів, %
>Углерод Кремній Марганець >Фосфор, трохи більше Сірка, трохи більше
>СЧ 20 3,3- 3,5 1,4- 2,26 0,7- 1,0 0,2 0,15

На механічні властивості сірого чавуну основне вплив надають кількість, форма і розподіл графітових включень, і навіть міцність основний металевої маси.

Сірий чавунмалочувствителен доподрезам,буртикам,виточкам та іншихконцентраторам напруг, але водночас сірий чавун крихкий й володіє низькою пластичністю.

Всі ці властивості використовувати сірий чавун щоб одержати виливків високої міці й високу складність.

Таблиця 2.Механические властивості сірого чавунуСЧ20 ГОСТ 1412- 85

Марка чавуну >Gв,МПа >Gн,МПа >ТвердостьНВ
щонайменше >МПа >КГс/мм
>СЧ 20 196 392 1668- 2364 170- 241

1.3 Режим роботи цехи і фонди часу

Режим роботи цеху приймаємо двозмінний (>m=2)

Річний фонд часу роботи устаткування:

F>дт=Fбуд>m (1)

де Fбуд- річний фонд часу роботи устаткування за зміну;

>m – число змін.

F>дт= 2007,5 2 = 4015 год


Дійсність річний фонд часу роботи устаткування:

Fдо =0,97F>дт (2)

де 0,97 – коефіцієнт, враховує втрати від номінального фонду (табл. 5, із 23-ї)

Fдо = 0,97 4015 = 3895 год

Справжній річний фонд часу нього робочого: Fін= 1860 год (табл. 4, з. 24)

1.4 Визначення типу виробництва та такту роботи

Тип виробництва характеризується коефіцієнтом закріплення операцій за одним робочим місцем чи одиницею устаткування. Коефіцієнт закріплення операції- цей показник числа всіх технологічних операцій виконуваних протягом певного періоду на механічному ділянці (Про) , до робочих місць (Р) цієї ділянки, визначається за такою формулою:

 (3)

де, дляФонаря 244.00.00.13О=8,Р=5, тоді отримуємо:

Типи машинобудівних виробництв характеризуються такими значеннями коефіцієнта закріплення операцій:

До>з.о1 – масове виробництво

>1<К>з.о10 – багатосерійне виробництво

>10<К>з.о20 –середньо серійне виробництво

>20<К>з.о40 – дрібносерійне виробництво

До>з.о>40 – одиничне виробництво

Оскільки До>з.о = 1,6 , то виробництво буде багатосерійне

Відповідно до ст визначенням типу виробництва та масою деталі рівної 7,2 кг. Приймаємо річну програму випуску продукції:N=45000 прим.

Такт роботи (випуску) визначаємо за такою формулою:

,мин/шт(4)

де Fдм=4015 – річний фонд часу роботи устаткуванняN=18000 прим – річна програма випуску виробівмин/шт.

Величина такту випуску визначається за такою формулою:

,мин/шт(5)

де Fбуд=3895 – річний фонд часу роботи устаткуванняN=18000 прим – річна програма випуску виробівмин/шт.

У серійне виробництво кількість деталей у Комуністичній партії для одночасного запуску визначається за такою формулою:

,прим. (6)

де а – число днів, куди необхідно мати запас:

а = 5-8 днів

Приймаємо, а = 5 дня

F –число днів на рік, F= 249 дня

 (прим.)

Приймаємо кількість деталей у Комуністичній партії кратно програмі, тобто. n = 900 прим. за річної програмі N= 45000 прим.

Для слюсарних робочих місць:

, год (7)

де Fзв – номінальний річний фонд часу під час роботи до однієї зміну – 1780 год.

, год


2. Технологічна частина

2.1 Аналіз технологічності деталі

Деталь " Фонарь 244.00.00.13" належить до класу "корпусних деталей".

Якісна оцінка технологічності деталі.

Аналіз технологічності деталі забезпечує поліпшення техніко-економічних показників розроблюваного технологічного процесу. Тому технологічний аналіз – одне з найважливіших етапів технологічної розробки. Конструкцію деталі прийнято називатитехнологичной, якщо вона у повною мірою дозволяє вживати всі можливості та особливості найбільш економічного технологічного процесу, забезпечує їхню якість. Основні завдання, можуть бути вирішені під час аналізу технологічності конструкції оброблюваної деталі, зводяться до можливого зменшенню трудомісткості і металоємності, можливості обробки деталі високопродуктивними методами. Отже, поліпшення технологічності конструкції дозволяє знизити собівартість її виготовлення без шкоди службового призначення. Конструкція деталі корпус допускає обробку отворів і нарізування у яких різьби із застосуванняммногошпиндельних головок. Форма робочих поверхонь деталі корпус дозволяє свердлувати їх у токарнихстанках-полуавтоматах з ЧПУ. Є вільний доступ ріжучого інструмента всім оброблюваним поверхням. Конструкція деталі корпус має глухі отвори, обробка яких немає утруднена. Деталь немає оброблюваних поверхонь і отворів, розташованих з точки. Жорсткість деталі достатня, тому вибір режимів різання залежить від матеріалу заготівлі та застосовуваного ріжучого інструмента.

Конструкція деталі має достатні за величиною і розташування базові поверхні. Зазначені на кресленні допущені відхилення розмірів, клас точності чистоти і порядку відхилення форми можна отримати на універсальному устаткуванні не залучаючи спеціальних методів обробки. Із цього можна дійти невтішного висновку, що деталь доситьтехнологична.

>Количественная оцінка технологічності деталі

>Количественная оцінка технологічності деталі

Проведемо кількісну оцінку технологічності деталі Фонарь.

Рівень технологічності деталі за коефіцієнтом використання матеріалу за такою формулою:

; (8)

де, Мбуд-маса деталі, Мбуд =7,2 кг;

>Мз – маса заготівлі,Мз=7,8 кг.

Рівень технологічності конструкції точності обробки деталі:

; (9)

де, До.>б.тч, До>тч- відповідно базовий і досягнутий коефіцієнт точності обробки.

Досягнутого коефіцієнт точності обробки:

 (10)


де,- середній квалітет точності обробки;

nі-число точності обробки;

>Т-квалитет точності обробки.

;

;

Бо за технологічному контролі креслення не піддавався зміни і перегляду, то До>б.тч=0,982.

;

Рівень технологічності по шорсткості поверхні:

;(11)

де, До>б.ш, До- відповідно базовий і досягнутий коефіцієнти шорсткості поверхні.

Досягнутого коефіцієнт поверхні:

;(12)

де,- середній клас шорсткості поверхні;

nі- число поверхонь відповідно класу шорсткості;

Ш- клас шорсткості поверхні.

;

;

Бо за технологічному контролі креслення деталі зміни і перегляду не піддавався, то До>б.ш=0,22, то коефіцієнт рівня шорсткості До>у.ш= 0,22/0,22=1. Через війну якісного і кількісного аналізу технологічності конструкції доходимо висновку, що деталь доситьтехнологична.

2.2 Аналіз базового технологічного процесу

Пільги, що базовому підприємстві технологічні процеси обробки ліхтаряелектронасосаКМ50-40-215 розроблено для індивідуального виробництва. По базової технології корпус піддається наступним видам обробки:токарной,сверлильной. Причому названі операції повторюються. Багато часу втрачається на переміщення, транспортування іпролеживание партій заготовок близько робочих місць, на ручні, слюсарні і контрольні операції, і ін. Слабка оснащеннябистродействующими механізованими і автоматизованими пристосуваннями, спеціальної, вимірювальної оснасткою і інструментом призводить до появи шлюби й витрат часу та коштів з його виправлення.

Виходячи з цього підвищення економічності, точності й діютьтехно-логичности кардинально змінюємо базовий технологічний процес.

Базовий технологічний процес механічного оброблення деталі "Фонарь 244.00.00.13" складається з 8 операцій:


Таблиця 3. Базовий технологічний процес обробки деталі Фонарь 244.00.00.13.

Найменування і номер операції Зміст операції Верстат Інструмент
1.Токарная >Точить начорноФ220 і торець >16К20 >Резец прохіднійВК8
2.Токарная Повна обробка із бокуФ72G7 >16К20

>Резец прохіднійВК8

>РезецрасточнойВК8

3.Токарная >ТорецФ220h8;Ф39Н11;Ф45Н8; фаски >16К20

>Резец прохіднійВК8

>РезецрасточнойВК8

5.Сверлильная >Cверлить 3 отвори, витримуючи розміриФ9. >2Н55 >Сверло9
6.Сверлильная >Сверлить 4 отвори, витримуючи розміри 18; >2Н55 >Сверло18
7.Сверлильная >Нарезать різьбленняМ10-7Н >2Н55 >МетчикМ10-7Н
8.Фрезерная >Фрезеровать паз20х9 >6Н82 >Фреза дисковаb=9мм

У проектний варіант технологічного процесу вносимо такі зміни:токарную обробку виконаємо натокарно-винторезних верстатах з ЧПУ16К20Т1, оснащених пристосуваннями для пневматичного закріплення заготівлі та інструментами з твердого сплаву. Це дозволяє значно підвищити точність взаємного розташування поверхонь з допомогою мінімізації впливу похибки установки, покласти завдання забезпечення необхідної точності оброблюваних поверхонь на кваліфікованих робочих інструментального виробництва, і навіть підвищити продуктивності праці завдяки поєднанню часу оброблення і зменшенню загальної кількості установок. Обробку отворів доцільніше вестисявертикально-сверлильних верстатах, оснащенихмногошпиндельнимисверлильними головками для одночасного свердління отворів.

2.3 Вибір методу отримання заготівлі та його економічного обгрунтування

Вибір заготівлі слід виходячи з аналізу конфігурації деталі, її матеріалу, типу виробництва, технічних вимог.

>Определим порівнювати два методу отримання заготівлі:

1)Литье в піщані форми

2)Литье в кокіль

>Литьем в піщані форми отримують виливки із широкою діапазоном ж розмірів та ваги. Піщані форми виконують уопоках, застосовуючи вкрупносерийном виробництві машиннуформовку.

Вартість заготівлі визначаємо за такою формулою:

крб (13)

де, Зі- базова вартість однієї тонни заготовок, Зі=28530 крб.;

>Q-масса заготівлі, кг;q-масса готової деталі, кг;

P.S>отх - ціна однієї тонни відходів, P.S>отх=1800 крб;

>kт=1,03 - коефіцієнт, залежить від точності виливків,стр.34 [ ];

>kз=1 - коефіцієнт, залежить від групи складності,стр.34 [ ];

>kв=0,84 - коефіцієнт, залежить від безлічізаготовки,стр.34 [ ];

>kм=1 - коефіцієнт, залежить від марки матеріалу,стр.34 [ ];

>kп=1- коефіцієнт, залежить від типу виробництва,стр.34 [ ].

Вартість заготовок одержуваних литтям в сирі піщані форми для деталі ''Корпус" за такою формулою (13):

крб

>Литьем в металеві багаторазові форми має низку переваг перед литтям в разові піщані форми – багаторазове їх використання, отримання заготовок з найменшоюприпуском на механічну обробку, підвищується продуктивності праці.


, кг (14)

кг

>kт=1,03 - коефіцієнт, залежить від точності виливків,стр.34 [ ];

>kз=0,83 - коефіцієнт, залежить від групи складності,стр.34 [ ];

>kв=0,84 - коефіцієнт, залежить від безлічізаготовки,стр.34 [ ];

>kм=1 - коефіцієнт, залежить від марки матеріалу,стр.34 [ ];

>kп=1- коефіцієнт, залежить від типу виробництва,стр.34 [ ].

крб

>Q=(191,4– 183,6) 45000 = 351 тис. крб.

Зіставляючи два способу отримання заготівлі, найбільш економічним є лиття в кокіль, економія становить 351 тис. крб. на рік.

2.4 Розробка технологічного маршруту обробки деталі

Основне завдання цього етапу є складання загального плану обробки деталей.

У розділі описуємо зміст операцій технологічного процесу проводимо вибір типів устаткування, інструментів, і пристосувань.

Результати роботи оформляємо як маршрутних карт технологічного процесу (див. додаток) по ГОСТ 3.1118-82 і з ГОСТ 3.116-82.

При встановленні загальної послідовності обробки враховуємо такі становища:

1) Кожна наступна операція зменшує похибка і покращує якість поверхні.

2) Передусім обробляємо поверхні, які потрібні технологічними базами для наступних операцій.

3) Потім обробляємо поверхні, із яким знімається найбільший шар металу, що дозволяє своєчасно знайти можливі внутрішні дефекти заготовок.

Інші поверхні обробляємо в послідовності, зворотної ступеня їх точності, тобто ніж точніше

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація