Реферати українською » Промышленность, производство » Автоматизація вузла отримання оксіетілірованний алкилфенолов


Реферат Автоматизація вузла отримання оксіетілірованний алкилфенолов

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Запровадження

У хімічної промисловості – комплексної механізації і автоматизації приділяється велика увагу, це пояснюється складністю і високої швидкістю перебігу технологічних процесів, а як і чутливістю їх спричиняє порушення режиму.

Зі збільшенням навантажень апаратів, потужностей машин, труднощі й масштабів виробництва. З підвищенням тисків, температур і швидкостей хімічних реакцій, а ручна праця навіть у механізованому виробництві часом просто більше не мислимо. За цих умов робочий часто вже не може своєчасно впливати на процес, у разі відхилення від норми.

Обмежені можливості організму людини є на заваді подальшої інтенсифікації виробництва.

Настає новий етап машинного виробництва автоматизації, коли людина звільняється з особистої участі у виробництві.

Під автоматизацією розуміють застосування методів і коштів автоматизації керувати виробничими процесами. Поняття управління виробничими процесами, передбачає цілеспрямовані на той процес, що забезпечує оптимальний чи поставлене режим його роботи. Процес управління складається із багатьох елементарних операцій, котрі за їх призначенню можна поєднати у трьох групи:

Набуття та обробка інформації про фактичний стан керованого технологічного процесу.

Аналіз отриманої інформації та прийняття необхідного рішення негативного впливу на процес.

Здійснення прийнятого рішення, тобто вплив на технологічний процес зміною матеріальних чи енергетичних потоків.

Розвиток хімічної технології зажадало значно більше скоєних системам управління, ніж локальні системи автоматизації, вони мали назва автоматизовані системи управління технологічними процесами –АСУТП. СтворенняАСУТП, стало, можливо, завдяки впровадженню потужнихУВМ, що дозволило використовувати їх задля управління технологічними процесами у реальному масштабі часу.

>АСУТП від локальних систем автоматизації більш досконалої організації потоків інформації. Практично повної автоматизацією процесів отримання, оброблення і подання. Можливістю активного діалогу оперативного персоналу зУВМ у процесі управління, розробки найефективніших рішень. Вищого ступенем автоматизації функцій управління, включаючи пуск і зупинку виробництва.

Глобальна мета управлінняТОУ з допомогоюАСУТП полягає у підтримці екстремального значення критерію управління і під час всіх умов визначальних безлічі допустимих значень управляючих впливів. Пряме рішення такого завдання оптимального управління можливе лише для щодо простихТОУ. Здебільшого випадків доводиться робити декомпозицію глобальної мети управління на цілий ряд окремі випадки. Досягнення кожної їх потрібно рішення простіший завдання управління, меншою розмірності.

Принаймні здійснення механізації виробництва скорочується важкий фізична праця, зменшується чисельність робочих, безпосередньо зайнятих у виробництві, збільшується продуктивності праці тощо.

У механізованому технологічному процесі людина продовжує брати участь, та його фізична робота зводиться тільки в натискання кнопок, повороту важелів тощо. Тут на людини функції управління машинами. Автоматизація веде до поліпшення основних показників: ефективності виробництва, збільшення кількості, поліпшити якість та зниження собівартості своєї продукції.


1.  Характеристика об'єкта автоматизації

1.1 Опис технологічного процесу

1.1.1 Опис процесуоксиетилированияалкилфенолов

Реакціяоксиетилированияалкилфенолов проводиться в реакторах періодичної дії поз.SA-201А, У.

>Реакторний блок складається з трьох паралельних реакційних вузлів, які працюють із зрушенням за часом, тобто у першому реакторі йде завантаження сировини, у другому – реакція, у третій – вивантаження готового продукту. Отже забезпечується більш рівномірне вихід продукту.

Кожен реакторний вузол складається з трьох циліндричних горизонтальних апаратів поз.SA-201А, У, розташованих двома рівнях.

Нижній апарат поз.SA-201А служить прийому сировини й збору продуктів реакції, а верхні апарати поз.SA-201В служать щодо реакціїоксиетилирования в паровий фазі.

Як нижній, і верхні апарати реактора обладнаніобогревающими «сорочками». За необхідності обігрів виробляється пором 1,6МПа реакторів поз.SA-201В, З 0,2МПа реакторів поз.SA-201А підтримки температури продукту 120проЗ.Cброс конденсату низький тиск виробляється у ємність поз.SR-705, середнього тиску- в ємність поз.SR-704.

Реакційні верхні апарати поз.SA-201В, З оснащеніраспилительними соплами для введення реагувати є і окису етилену.

Усередині нижнього апарату поз.SA-201А також передбаченіраспилительние сопла на шляху подання циркулюючої маси.

Реакціяоксиетилированияалкилфенолов – періодична операція, що складається з кількох стадій:

1 Завантаженнякатализированихалкилфенолов.

2 Початок реакції.

3 Реакціяоксиетилирования.

4 Витримка та вивантаження готового продукту.

5Опорожнение реактора.

Кожна стадія включає у собі ряд послідовних заходів і залежно від марки одержуванихнеонолов, час проведення реакції може варіюватися.

Процесоксиетилированияалкилфенолов протікає так.

Перед прийомомкатализированнихалкилфенолов в реактор поз.SA-201А необхідно перевірити зміст кисню в реакційної системі, навіщо через клапан поз. 9–3 подати азот в реактори поз.SA-201А, У, З повагою та створити надлишкове тиск 0,01?0,03МПа.Анализатором поз. 8–5 визначається зміст кисню, що має бути трохи більше 0,015% мас.

При задовільному аналізі утримання кисню в реакторі поз.SA-201А, У,катализированниеалкилфеноли після теплообмінника поз.Е-107А, У з температурою 130?140проЗ завантажуються в реактор поз.SA201А.

>Уставка на вихровомурасходомере поз. 1–1 вибирається залежно від марки одержуванихоксиетилированнихалкилфенолов. Після закінчення відліку заданого значення завантаженихкатализированнихалкилфенолов в реактор поз.SA-201А, автоматично закривається клапан поз. 1–3, встановлений на вході у реактор.

Від насоса поз.РС-701А, через клапан поз. 6–12 конденсатом водяної пари заповнюються випаровувач поз.Е-201 і сепаратор поз.SV-204.

Регулювання рівнясепараторе перекладається автоматичний режим від регулятора поз. 6–10.

Чутки, якіалкилфеноли підігріваються з допомогою подачі пара 1,6МПа в зовнішнізмеевики реакторів поз.SA-201В, З до температури 150проЗ, після чого починається подача окису етилену наоксиетилирование. Розрахунковий кількість окису етилену вибирається залежно від марки одержуванихоксиетилированнихалкилфенолов і встановлюється насуммирующемрасходомере поз. 8–1. З поступовим збільшенням подачі окису етилену в реактори поз.SA-201В, З обертівтурбонасоса поз.РС-201А, У також збільшуються з 2400обмин.

Початок реакції характеризується підйомом тиску і температури в реакторі. Процесоксиетилирования протікає із тепла, яке відводиться виспарителе поз.Е-201 з допомогою скипання конденсату водяної пари. Система охолодження діє за принципом природною циркуляції,парожидкостная суміш сепарується всепараторе поз.SV-204, пар вступає у колектор водяної пари із тиском 0,2МПа, а конденсат повертається у випаровувач.Подпитка системи конденсатом робиться з ємності поз.SR-701 насосом поз.РС-701А, У.

Температура реакційної суміші виході з випарника поз.Е-201 витримується регулятором поз. 3–1, регулюючий клапан якого поз. 3–4 установлено в виході вторинного пара з сепаратора поз.SV-204.

Реакціяоксиетилированияалкилфенолов проводиться за нормальної температури 160?190проЗ повагою та тиску 0,4?0,7МПа.

Регулювання реакціїоксиетилирования контроль над параметрами перебігу процесу здійснюється складної системою регулювання, контролю та блокування.

При виході параметрів температури, тиску, рівня за регламентні значення під час проведення реакціїоксиетилирования відбувається закриття клапана поз. 6–5, встановленого на лінії прийому окису етилену в реактори поз.SA-201В, З. Після закінчення відліку заданого значення окису етилену,загружаемого в реактори поз.SA-201В, З автоматично закривається клапан поз. 8–8, встановлений на вході у реактори. Рівень в реакторі контролюєтьсяуровнемером поз.LR-8–6, встановленому на реакторі поз.SA-201А.

Тиск у системі принаймні перебігу реакції змінюється і відбувається через 5 стадій:

1 – чинення тиску в реакторі азотом і завантаження сировини.

2 – підвищення тиску стадії ініціювання реакції.

3 – підйом тиску до заданого значення проведення реакції.

4 – падіння тиску під час витримки по закінченні реакції.

5 – падіння тиску при розвантаження продуктутурбонасосом.

>Датчик регулятора тиску поз. 8–2 установлено в газовому трубопроводі реактора поз.SA-201А, У, З. На приладі встановлюється значення загальноїуставки на стадії ініціювання та перебігу реакції.

Зміна ж тиску з всім стадіям витримується за програмою, залежно від часу операції.

При протікання2-ой і3-ей стадії реакції регулятор тиску безупинно визначає різницю міжуставкой тиску і значенням тиску в вимірюваний момент. Через систему дешифраторів передається сигнал на клапан поз. 8–8, встановлений на трубопроводі подачі окису етилену в реактори поз.SA-201В, З.

>Датчик регулятора температури поз. 6–2 установлено в трубопроводі виходу реакційної суміші з реактора поз.SA-201А дотурбонасосу поз.РС-201А, У.

При протікання реакції температура, як і і тиск, змінюється по стадіям:

1 – температура завантаження сировини.

2 – температура ініціювання реакції.

3 – температура перебігу реакції.

На2-ой і3-ей стадіях проведення реакції регулятор температури

безупинно визначає різницю між значеннямуставки температури і значенням температури в момент. Через систему дешифраторів виявляється що регулює вплив на клапан окису етилену поз. 6–5.

Що стосується збільшення температури чи тиску вище встановлених відбувається зниження витрати окису етилену отже витримують задані режимні значення температури і тиску в реакційному вузлі.

Після закінчення прийому окису етилену в реактори поз.SA-201В, З циркуляція реакційної маси через випаровувач поз.Е-201 триває задля досягнення максимального поглинання окису етилену, наявної обсягом реакторів. Процес витримки характеризується падінням тиску та її стабілізацією лише на рівні 0,1?0,25МПа, і навіть зниженням температури виході з реактора поз.SA-201А до 160?165проЗ.

Далі виробляється спорожнення реактора поз.SA-201А від готового продукту, навіщо виробляється переключення клапанів:

– відкриваються клапани поз. 17–4, 16–3 на лінії прийомуоксиетилированнихалкилфенолов в резервуар поз.SR-301;

– відкривається клапан поз. 10–5 на лінії відкачуванняоксиетилированнихалкилфенолов відтурбонасоса поз.РС-201А, У в резервуар поз.SR-301;

– закривається клапан поз. 10–7 на лінії циркуляції відтурбонасоса поз.РС-201А, У в випаровувач поз.Е-201;

– відкривається клапан поз. 10–11 на лінії спорожнювання випарника поз.Е-201;

– відкривається клапан поз. 10–3 на лінії спорожнювання реактора поз.SA-201А.

При мінімальному рівні у реакторі поз.SA-201А спрацьовує блокування поз. 10–1, що веде закритися клапана на лінії подачі пара 0,2МПа в турбіну поз.ТР-201А, У іостановутурбонасоса.

При остаточному звільнення реактора поз.SA-201А виробляється таке переключення клапанів:

– відкривається клапан спорожнювання лінії нагнітаннятурбонасоса поз.РС-201А,В-поз. 10–9 в лініювсаса насоса поз.РV-201А, У;

– відкривається клапан на вході циркулюючої маси випаровувач поз.Е-201, поз. 10–7;

– закривається клапан на лінії відкачування готового продукту відтурбонасоса поз.РС-201А, У; поз. 10–5 в резервуар поз.SR-301;

– відкривається клапан на лінії відкачування готового продукту від насоса поз.РV-201А, У; поз. 10–13 в резервуар поз.SR-301.

Вмикається в роботу насос поз.РV-201А, У і виробляється остаточне звільнення реактора поз.SA-201А, У, З від готового продукту резервуар поз.SR-301, після чого виробляється зворотне переключення всіх клапанів в початкове положення.

>Реакторний блок готовий піти на проведенню наступного циклу реакції. З метою винятку накопиченнянесконденсировавшихся парів окису етилену існують схеми звільнення реактора від результатів цих паріввакуум-насосом поз.РAL-201А, У. Викид газової фази виробляється через сепаратор поз.SV-201 в колекторВД-7 і далі вскруббер поз.С-801. Технологічна вода післявакуум-насосов повертається у ємність поз.SR-501.

Для звільнення реактора в аварійної ситуації або за отриманні невідповідною продукції є можливість виведення продукту з реактора насосом поз.РС-201А, У в резервуар поз.SR-304, і навіть прийому невідповідною продукції з резервуара поз.SR-304 в реактор поз.SA-201А на переробку.

1.1.2 Вузолдеаерации і нейтралізаціїоксиетилированнихалкилфенолов

Резервуар поз.SR-301 призначений прийому і усереднення партійоксиетилированнихалкилфенолов, здобутих у реакторах поз.SA-201А, У, З з допомогою постійного перемішуваннямешалкой поз.АG-301.

Температура в резервуарі поз.SR-301 підтримується не більше 100?150проЗ регулятором поз. 21–1, клапан якого установлено в лінії подачі пара 0,2МПа в зовнішнє змійовик резервуара зі скиданням конденсату в ємність поз.SR-705. Рівень в резервуарі поз.SR-301 контролюєтьсяуровнемерами поз. 16–1, клапан якого поз. 16–3 установлено в лінії прийомуоксиетилированнихалкилфенолов. З резервуара поз.SR-301оксиетилированниеалкилфеноли насосом поз.РС-301А, У подаються надеаерацию видалення «слідів» окису етилену та азоту вдеаератор поз.SA-301. Рівень вдеаераторе підтримується регулятором поз. 18–1, клапан якого установлено в лінії прийомуоксиетилированнихалкилфенолов з резервуара поз.SR-301. Температура вдеаераторе витримується не більше 80?135проЗ регулятором поз. 22–1, клапан якого установлено в входітермостатированной води у його зовнішнє змійовик.

>Деаерация забезпечується з допомогою розпорошенняоксиетилированнихалкилфенолов на вході у апарат під вакуумом та сталого перемішування продуктумешалкой поз.AG-303.

>Поддержанию температури та підвищення рівня вдеаераторе поз.SA-301 також сприяє наявність лінії циркуляції від насоса поз.РС-301А, У.

Тиск вдеаераторе витримується не більше 3724?6650Па вакуумним насосом поз.PAL-303А, У з допомогою регулювання подачею охолодженою технологічної води в рідинне кільце насоса. Скидання рідкої та газової фаз від насоса поз.РАL-303А, У ввозяться сепаратор поз.SV-301.

Усепараторе поз.SV-301 відбувається поділ газової і переробки рідкої фаз, гази скидаються ускруббер поз.С-801 на поглинання, рідка фаза – зливається в ємність поз.SR-501.

>Уксусная кислота періодично приймається зі складу кислот і лугів тит. 1221 цеху №2811 в ємність поз.SR-302.

Рівень в ємності поз.SR-302 витримується і контролюється вимірником поз. 13–1, який із клапаном поз. 13–3, встановленим на лінії прийому оцтової кислоти. При мінімальному рівні у ємності поз.SR-302 клапан поз. 13–3 відкривається і виробляється прийом оцтової кислоти, за максимального – закривається. З ємності поз.SR-302 оцтової кислоти періодично подається в видаткову ємність поз.SR-303.

Рівень в ємності поз.SR-303 витримується і контролюється вимірником поз. 12–1, який із клапаном поз. 12–3, встановленим на лінії прийому оцтової кислоти. При мінімальному рівні у ємності поз.SR-303 клапан поз. 12–3 відкривається і виробляється прийом оцтової кислоти, за максимального – закривається.

Здеаератора поз.SA-301 лужніоксиетилированниеалкилфеноли насосом поз.РС-302А, У подаються на нейтралізацію оцтової кислотою в змішувач поз.МХ-301А через вихоровийрасходамер поз. 23–1, пов'язані з регулятором подачі оцтової кислоти ідозировочним насосом поз.РД-305А, У з ємності поз.SR-303.

Подача оцтової кислоти змінюється з допомогою регулювання продуктивності насоса поз.РД-305А, У.

>Нейтрализированниеоксиетилированниеалкилфеноли після змішувача поз.МХ-301А розладнуються втеплообменнике поз.Е-301А, У до температури 75?85проЗ повагою та подаються на товарно-сировинній склад цеху №2805 для збереження і відвантаження.

Температураоксиетилированнихалкилфенолов після теплообмінника поз.Е-301А, У витримується регулятором поз. 24–1, клапан якого установлено в лінії подачітермостатированной води в теплообмінник поз.Е-301А, У.

Таблиця 1 – Опис сировинних потоків та допоміжних потоків

N Найменування Показники якості, обов'язкові для перевірки Норма
1 2 3 4
1

Сировину:

>Моноалкилфеноли з урахуваннямтримеров пропилену З15М23ВІН

1. Зовнішній вид

2.Цветность, одиниці йодної шкали, трохи більше

3. Масова часткамоноалкилфенолов, %, щонайменше

4. Масова часткадиалкилфенолов, %, трохи більше

5. Масова частка фенолу, %, трохи більше

6. Масова частка води, %, трохи більше

>Маслянистая рідина

10

98,0

1,0

0,1

0,05

2 >Этилена окис

1. Масова частка етилену окису, %, щонайменше

2. Масова частка води, %, трохи більше

3. Масова частка альдегідів враховуючи ацетальдегід, %, трохи більше

4. Колір одиниціХазена, трохи більше

99,9

0,01

0,01

10

3

Допоміжні матеріали:

>Кислота оцтова

синтетична ірегенированная СП3>СООН

1 Зовнішній вигляд і колір

2 Розчинність у питній воді

3 Масова частка оцтової кислоти, %, щонайменше

>Бесцветная прозора рідина без механічних домішок

Повна, розчин

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація