Реферати українською » Промышленность, производство » Розробка технологічної операції механічної обробки деталі на токарному верстаті з ЧПК 16Б16Т1


Реферат Розробка технологічної операції механічної обробки деталі на токарному верстаті з ЧПК 16Б16Т1

>Лабораторная робота №1

Розробка технологічного операції механічного оброблення деталі на токарському верстаті з ЧПУ16Б16Т1

 

Мета роботи: придбання практичних навичок призначення режимів різання, механічного оброблення деталі складанні програми виготовлення деталі на токарському верстаті з ЧПУ16Б16Т1.

Вихідні дані:

Варіант №6.

Матеріал заготівлі – ЧугунСЧ 20.

режим різання деталь інструмент

Малюнок 1.1.Чертеж деталі

Хід роботи:

 

Матеріал заготівліСЧ20 (технологічний матеріал, у якого високими ливарними властивостями – хорошоюжидкотекучестью, малої схильністю до усадки,НВ=170). Вибираємо вид заготівлі – виливок, отримувана литтям в кокіль (припускаючи, що виробництво багатосерійне). Економічний ефект досягається завдяки усуненняформовочной суміші, підвищення якості виливків, їх точності, зменшеннюприпусков на обробку, зниження трудомісткості очищення виливків.

Загальний додача набік елементів виливки у разі приймаємо 1,5 мм. Через незначною економії матеріалу і із метою спрощення конструкціїкокиля, отримуємо заготівлю без отвори.

Методом лиття на кокіль забезпечується точність порядку 15-гоквалитета, висота нерівностей профілю трохи більшеRz 80мкм.

Для обробки поверхонь чопи складемо послідовність переходів з призначенням ріжучих інструментів:

1)Сверлить отвір діаметром 22 мм, позаяк у суцільному металі отримати отвір інакше неможливо. ІнструментТ1 – свердло діаметром 22 мм (ГОСТ 886–67). Матеріал що краючою частини свердла –бистрорежущая сталь нормальної продуктивностіР6М5 (в обробці чавунівНВ<220).

З допомогою таблиць точності обробки встановили: який забезпечувався б квалітет допуску розміру – 12, висота нерівностей профілюRz 40мкм. Досягненнятребуемого10-гоквалитета точності застосуємочерновоезенкерование.

>Произведем розрахунок режимів різання під час свердління.

Глибина різання:

Вибираємо подачу, максимально допустиму за міцністю свердла:

Швидкість різання:

>V=Cv D>q Kv/(T>msy)=17,1∙220,25∙1,15/(1000,125∙10,4)=23,9м/мин.


Значення коефіцієнтів Зv і показників ступеня наведено для свердління в [1], табл. 28.

Загальний поправочний коефіцієнт на швидкість різання, враховує фактичні умови різання:

Доv = Домv Доіv До>lv=1,15,

де Домv =(190/170)1,3 =1,15коефіцієнт на опрацьований матеріал (див. табл. 1–4);

Доіv=1 – коефіцієнт на інструментальний матеріал (див. [1], табл. 6)

До>lv=1 – коефіцієнт, враховує глибину свердління ([1], табл. 31).

Частота обертання шпинделя:

>n=1000v/(пD)=100023,9/(3,1422)=346 хв -1.

Приймаємоn=355 хв -1, найближчу частоту по верстата.

2)Зенкеровать діаметром 24 мм. ІнструментТ2 –зенкеп діаметром 24 мм (ГОСТ 12489–71). Матеріал що краючою частини свердла –бистрорежущая сталь нормальної продуктивностіР6М5 (в обробці чавунівНВ<220).

З допомогою таблиць точності обробки встановили: який забезпечувався б квалітет допуску розміру – 10, висота нерівностей профілюRz 40мкм.

>Произведем розрахунок режимів різання під час свердління.

Глибина різання:

>t=1 мм

Вибираємо подачу, максимально допустиму за міцністюзенкера:

Швидкість різання:

>V=Cv D>q Kv/(T>mtxsy)=17,1∙240,25∙1,15/(750,12510,1 ∙10,5)=25,4м/мин.


Значення коефіцієнтів Зv і показників ступеня наведено для свердління в [1], табл. 28.

Загальний поправочний коефіцієнт на швидкість різання, враховує фактичні умови різання:

Доv = Домv Доіv До>lv=1,15;

де Домv =(190/170)1,3 =1,15коефіцієнт на опрацьований матеріал (див. табл. 1–4);

Доіv=1 – коефіцієнт на інструментальний матеріал (див. [1], табл. 6)

До>lv=1 – коефіцієнт, враховує глибину свердління ([1], табл. 31).

Частота обертання шпинделя:

>n=1000v/(пD)=100025,4/(3,1424)=337 хв -1.

Приймаємоn=355 хв -1, найближчу частоту по верстата.

3)Обточить поверхні зовнішнього контуру. ІнструментТ3 – прохідній різець (ГОСТ 24996–81). Вибираємо відхилений прохідній різець внаслідок його підвищеної жорсткості й можливості вести як обточування зверху, а йподрезку торців і зняттяфасок.

Головний кут у плані вибираємо в такий спосіб, щоб інструмент мав можливість вести обробку у кількох напрямах. Це забезпечує йому універсальність, як наслідок зменшення кількості необхідного інструмента.

Вибираємо марку твердого сплаву дляВК8 для чорнової обробки (опрацьований матеріал сірий чавун,НВ<240).

З допомогою таблиць точності обробки встановили: чорновим гострінням забезпечується квалітет допуску 14 і висота нерівностей профілюRz 40, отже задля забезпечення точності зовнішньої поверхні чопи досить однократного чорнового проходу.

>Произведем розрахунок режимів різання при чорновомуточении.

Глибину різання приймаємо рівної величиніприпуска на обробку:

.

Подачаs: при чорновомуточении приймається максимально припустимою за проектною потужністю устаткування, жорсткості системи, міцності що краючою пластини та міцностідержавки.Рекомендуемие подачі при чорновому зовнішньомуточении наведені у [1], табл. 11:

Швидкість різання v,м/мин, при зовнішньомуточении:

>V=CvKv /(T>mtxsy)=292∙1∙/(400,15 1,50,2 0,60,2)=171,48м/мин.

Значення коефіцієнтів Зv і показників ступеня наведено дляточения в [1], табл. 17. Загальний поправочний коефіцієнт Доv на швидкість різання, враховує фактичні умови різання умовно приймаємо рівним 1.

Частота обертання шпинделі:

>n=1000v/(пD)=1000171,48/(3,14120)=455 хв -1.

Приймаємоn=500 хв -1, найближчу частоту по верстата.

4)Обработать канавку діаметром 72 мм. ІнструментТ4 –канавочний різець. Вибираємо марку твердого сплаву дляВК8 для чорнової обробки (опрацьований матеріал сірий чавун,НВ<240).

З допомогою таблиць точності обробки встановили: чорновим розточуванням забезпечується квалітет допуску 13 і висота нерівностей профілюRz 40, отже задля забезпечення точності канавки досить однократного чорнового проходу.

>Произведем розрахунок режимів різання при чорновомурастачивании.

Глибину різання приймаємо рівної величиніприпуска на обробку:

>t=4 мм.

>Подачуs приймаємо міцності що краючою пластини та міцностідержавки.Рекомендуемие подачі при чорновомуточении наведені у [1], табл. 12:

Швидкість різання v,м/мин, прирастачивании:

>V=CvKv /(T>mtxsy)=292∙1∙/(400,15 40,2 0,60,2) 0,9=140,9м/мин.

Значення коефіцієнтів Зv і показників ступеня наведено дляточения в [1], табл. 17. Загальний поправочний коефіцієнт Доv на швидкість різання, враховує фактичні умови різання умовно приймаємо рівним 1.

Частота обертання шпинделі:

>n=1000v/(пD)=1000140,9/(3,1472)=623,2 хв -1.

Приймаємоn=710 хв -1, найближчу частоту по верстата.

5)Расточить отвір діаметром 32. ІнструментТ3 –расточной різець (ГОСТ 20874–75). Вибираємо марку твердого сплавуВК4 для чистовий обробки, оскільки опрацьований матеріал сірий чавун,НВ<240. З допомогою таблиць точності обробки встановили: чорновим точінням забезпечується квалітет допуску 10 і висота нерівностей профілюRz 25.

>Произведем розрахунок режимів різання причистовомрастачивании.

Глибину різання приймаємо рівної величиніприпуска на обробку:

>t=2 мм

>Подачуs приймаємо міцності що краючою пластини та міцностідержавки.

>Рекомендуемие подачі при чорновомурастачивании наведені у [1], табл. 14.

>S=0,6мм/об

Швидкість різання v,м/мин, прирастачивании:

>V=CvKv /(T>mtxsy)=292∙1∙/(400,15 20,2 0,60,2) 0,9=161,34м/мин.

Значення коефіцієнтів Зv і показників ступеня наведено дляточения в [1], табл. 17. Загальний поправочний коефіцієнт Доv на швидкість різання, враховує фактичні умови різання умовно приймаємо рівним 1.

Частота обертання шпинделя:

>n=1000v/(пD)=1000161,34/(3,1432)=1605,7 хв -1.

Приймаємоn=1400 хв -1, найближчу частоту по верстата.

Щоб під час упорядкування програми користуватися розмірами, зазначеними на кресленні, нульову точку вибираємо з відривом 100 мм праворуч перетину технологічних баз вздовж осі деталі

Приймаємо вихідну точку щодо початку координат зХ=140Z=200 мм. Послідовність виконання кожного переходу уявімо як схем обробки заготівлі, що становить траєкторії руху центру інструмента (див малюнок 1.2).

Далі складемо управляючу програму з частоти обертання шпинделя та ініціативною робочою подачі залежно від виконуваного переходу.


Малюнок 1.2 – Схема обробки заготівлі

>Составляем управляючу програму з частоти обертання шпинделя та ініціативною робочою подачі залежно від виду виконуваного переходу:

>N0T1 (свердло діаметром 22 мм)

>N1M3 (обертання шпинделі по годинниковий стрілці)

>N2M44 (IV – діапазон швидкості обертання шпинделі)

>N3S04 (код швидкості обертання шпинделі – 355 хв-1)

>N4G95 (завдання подачі,мм/об)       

>N5F100 (завдання подачі 1мм/об)

>N6 ~>X0* (швидкий хід" у точку зХ=0 мм)

>N7 ~>Z200 (швидкий хід" у точку зZ=2 мм)

>N8Z-5000 (переміщення інструмента в точку зZ=-50 мм)      

>N9 ~>Z200 (швидкий хід" у точку зZ=2 мм)

>N10Z-10000 (переміщення інструмента в точку зZ=-100 мм)    

>N11 ~>Z200 (швидкий хід" у точку зZ=2 мм)

>N12 ~>X14000* (швидкий хід" у вихідну точку)

>N13 ~>Z20000

>N14T2 (>зенкер діаметром 24 мм)

>N15M3 (обертання шпинделя по годинниковий стрілці)

>N16M44 (IV – діапазон швидкості обертання шпинделя)

>N17S04 (код швидкості обертання шпинделя – 355 хв-1)

>N18G95 (завдання подачі,мм/об)

>N19F100 (завдання подачі 1мм/об)

>N20 ~>X0* (швидкий хід" у точку зХ=0 мм)

>N21 ~>Z200 (швидкий хід" у точку зZ=2 мм)

>N22Z-5000 (переміщення інструмента в точку зZ=-50 мм)      

>N23 ~>Z200 (швидкий хід" у точку зZ=2 мм)

>N24Z-10000 (переміщення інструмента в точку зZ=-100 мм)    

>N25 ~>Z200 (швидкий хід" у точку зZ=2 мм)

>N26 ~>X14000* (швидкий хід" у вихідну точку)

>N27 ~>Z20000

>N28T3 (прохідній різець)

>N29M3

>N30M44 (IV – діапазон швидкості обертання шпинделі)

>N31S05 (код швидкості обертання шпинделі – 500 хв-1)

>N32G95 (завдання подачі,мм/об)

>N33F60 (робоча подача 0,6мм/об)

>N34 ~>X7600* (швидкий хід" у точку зХ=38 мм)

>N35 ~>Z0 (швидкий хід" у точку зZ=0 мм)

>N36Х2000       

>N37 ~>Х6800     

>N38Х7200–45 (обробка фаски2х45 на діаметрі 72 мм)             

>N39Z-3600      

>N40G13* (рух щодо окружності проти годинниковий стрілки)

>N41Х400*

>N42Z400*        

>N43Х5800*

>N44Z-7600

>N45Х200

>N46Z11600               

>N47Х12000–45 (обробка фаски2х45 на діаметрі 120 мм)           

>N48Z-10000    

>N49 ~>X12200

>N50 ~>X14000* (швидкий хід" у вихідну точку)

>N51 ~>Z20000

>N52T4 (>канавочний різець)

>N53M3

>N54M44          

>N55S06 (код швидкості обертання шпинделя – 800 хв-1)

>N56G95 (завдання подачі,мм/об)

>N57F600 (робоча подача 0,6мм/об)

>N58 ~>Х8200*   

>N59 ~>Z200

>N60 ~>Z-7600

>N61X7200

>N62X8200

>N63 ~>Х8200*   

>N64 ~>Z200

>N65 ~>X14000* (швидкий хід" у вихідну точку)

>N66 ~>Z20000

>N67T5 (>расточной різець)

>N68M3

>N69M44 (IV – діапазон швидкості обертання шпинделя)

>N70S08 (код швидкості обертання шпинделі – 1400 хв-1)

>N71G95 (завдання подачі,мм/об)

>N72F60 (робоча подача 0,1мм/об)

>N73 ~>X2800* (швидкий хід" у точку зХ=14 мм)

>N74 ~>Z0 (швидкий хід" у точку зZ=0 мм)

>N75Z-2000      

>N76Z200

>N77 ~>X3200*

>N78Z-1900      

>N79G12

>N80X3000

>N81Z-2000

>N82X2200

>N83 ~>X2200*

>N84 ~>Z200*

>N85 ~>X14000* (швидкий хід" у вихідну точку)

>N87M30 (кінець керуючої програми)

Висновок: придбали практичні навички призначення режимів різання, механічного оброблення деталі склали програми виготовлення деталі на токарському верстаті з ЧПУ16Б16Т1.

 


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація