Реферати українською » Промышленность, производство » Розробка потокової схеми і розрахунок товарного балансу нафтопереробного заводу


Реферат Розробка потокової схеми і розрахунок товарного балансу нафтопереробного заводу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

Нафтопереробна промисловість – замикаюче ланка нафтової галузі. Від його стану залежать показники усієї галузі, економіка і обороноздатність країни.

Найважливішою проблемою, що стоїть нині перед нафтопереробної промисловістю, є поглиблення нафтопереробки із єдиною метою максимального отримання найцінніших світлих нафтопродуктів – моторних палив і нафтохімічного сировини.

Актуальність поглиблення нафтопереробки дедалі більше зростає у зв'язку з зниженням приросту видобутку, збільшенням витрат за видобуток нафти й транспортування. Обмеженість світових запасів нафти веде до потреби залучення у переробку нетрадиційних видів сировини – важкі крейсери та бітумінозних нафт, запаси яких помітно перевершують запаси звичайних нафт. Сучасні світові доведені запаси важких нафт і природних бітумів становить до 100 млрд. м3. Ресурси важкої нафти і нафтових пісків грають дуже істотну роль вже у час. З іншого боку, багато нафтопереробні заводів простоює перед проблемою утилізації важких залишкових фракцій у зв'язку з скороченням споживання котельних палив, соціальній та в зв'язку зі введенням норм ЄЕС, обмежують вміст у них сірки (0.25 – 0.15%).

У дев'яностих роках вітчизняна нафтопереробка пережила найглибшу кризу, який призвів до з того що за обсягом нафтопереробки Росія перемістилася з другого місця після США перевищив на четверте, поступившись Японію та Китаю. Це насамперед, пов'язаний із такими обставинами: більшості нафтопереробних заводах знос основних фондів становить 80% і наближається до критичної межах; сумарна потужність підприємств, використовується на 80% /1/.

Ці дві обставини неможливо нафтопереробних заводів нагромадити оборотних засобів, у тому, щоб зробити модернізацію технологічних процесів або застосувати нові еколого-безпечні технологічні процеси, які дозволили б підвищити глибину переробку нафти й забезпечити потреби у високоякісних, екологічно чистих моторних паливах, мастильних матеріалах немає жодного інший продукції.

Частка поглиблювальних процесів у Росії приблизно 20% від обсягу нафтопереробки, а США більш 73%. Істотно відстає та розвитку процесів, які забезпечують якість нафтопродуктів (алкілування, ізомеризація, виробництвооксигенатов). Порівняльний склад технологічних процесів приведено у таблиці.

Сучасний склад технологічних процесівнефтепереботки

Основні вторинні процеси >Зап. Європа США Росія Японія Китай
Каталітичний тріщання 15.6 36.2 6.6 19.1 20.9
>Гидрокрекинг 6.6 9.6 0.5 3.8 2.9
>Термокрекинг (>висбрекинг) 12.4 0.3 4.7 - -
>Коксование 2.5 15.6 1.9 2.2 7.8
>Риформинг 12.6 18.6 11.3 13.5 3
>Гидроочистка 45.5 48.1 25.8 76.3 5.6
>Алкилирование 1.3 5.8 0.2 0.8 0.5
>Изомеризация 2.2 2.8 0.6 0.3 -
Виробництво МТБЕ 0.3 0.6 0.1 0.1 0.02
Виробництвоароматики 1.6 2.4 0.8 3.6 -
Виробництво масел 1.0 1.0 1.5 0.9 1.1
Бітум 2.7 3.4 3.8 2.7 -
Процесиуглубляющие переробку 42.9 73.3 20.3 32.6 33.4

Період формування новій російській нафтопереробки припала на істотним пожорсткішанням світових вимог до якості нафтопродуктів. Вперше було сформульовано поняття «екологічно чисті моторні палива».

Останніми роками на більшу частину нафтопереробних заводів досягнуто певних успіхів у збільшенні глибини нафтопереробки, зміни асортименту і поліпшення якості нафтопродуктів.

Рішення проблеми поглиблення нафтопереробки у Росії (рівня 75% до 2010 р. і 85% до 2020 р.) будепредопределятся наявністю сировини для завантаження потужностей поглиблювальних процесів та освоєння нових технології залучення у переробку нафтових залишків, тобто. процесів каталітичного крекінгу, вісбрекінгу, коксування,гидрогенизационних процесів.

Основним процесом поглиблення, за оцінками і прогнозів, буде каталітичний тріщання. Для завантаження цього процесу знадобиться залучення дедалі більше важкого сировини, до мазутів і гудронів після відповідної підготовки їх шляхомдеасфальтизации різними розчинниками, і навіть газойлів вторинного походження.

Поруч із каталітичнимкрекингом досить широкеиспользовние у світовому нафтопереробці знаходить гідрокрекінг, який би вищі виходи моторних палив, а поєднання каталітичногокркинга згидрокрекингом дозволяє створювати оптимальні схемиперебоки з максимальним виходом і потрібним асортиментом моторних палив з заданим співвідношенням автобензину, авіакеросину і дизельного палива.

Нарощування потужностей покаталитическомукрекингу,термическомукрекингу ікоксованию призведе до підвищення ресурсів нижчихолефинов, які утягуватися в хімічну переробку для одержанняизопарафинових вуглеводнів шляхомалкилирования ікислородсодержащих сполук, переважно, шляхометерификации.

Без збільшення виробництваизопарафинових вуглеводнів ікислородсодержащих сполук забезпечити потреби товариства в високосортних і екологічно чистих бензинах практично неможливо.

Більшість бензинів, випущених вітчизняними нафтопереробними заводами, відповідають європейських стандартів.Экспортируемий бензин використовують як сировину для подальшої переробки, ніж як паливо.

Основними базовими компонентами товарних автобензинів єкатализати риформінгу і каталітичного крекінгу. Поширення каталітичного риформінгу може бути обмежене через високого вмісту у продуктах ароматичних вуглеводнів, зокрема бензолу.

Процесиалкилированияизобутанабутиленами, ізомеризаціїпентан-гексановой фракції,олигомеризации і полімеризації, виробництваоксигенатов за останнє десятиліття значно удосконалені. Зазначені процеси дозволяють виробляти нетоксичні високооктанові компоненти, частка яких у товарних бензинах неухильно зростає.

За наявними оцінкам для виходу Росії до рівня країнах світу з випуску на високооктанові бензини необхідно потужності каталітичного крекінгу довести до 15% до потужності установок первинної нафтопереробки; потужності каталітичного риформінгу – 15%, ізомеризації легких бензинових фракцій – до 3%,алкилирования із отриманням технічногоизооктана – до запланованих 4%. Одночасно потрібно істотно розширити залучення в товарні бензиникислородсодержащих добавок (ефіри і спирти) і різнихоктанповишающих присадок.


1. Характеристика вихідного сировини

Вихіднимсирьем приймаєтьсяОдоптинская нафтуокобикайской почту про. Сахалін. Характеристика вихідного сировини приведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. – Характеристика вихідного сировини

Найменування показника Фактичне значення

-щільність –с4Іє

– молекулярна маса

– кінематична в'язкість,сст, при 20єС-

при 50єС

– температура застигання,єС з обробкою

без обробкою

– температура спалаху закритому тиглі,єС

– зміст твердих парафінів, % мас

– вміст сірки, %мас

– зміст азоту, %мас

– зміст смол, %массернокислотних

>силикагелевих

– змістасфальтенов, %мас

–коксуемость, %мас

– зольність % мас

– вихід фракцій до200єС, % мас

– вихід фракційдо350єС, % мас

– вихід базових масел не на нафту % мас

– вихід базових масел на мазут % мас

0,8571

206

4,55

2,26

мінус 10

мінус 6

мінус 35

3,50

0,40

0,23

28

7,11

1,14

1,78

0,008

30,68

69,5

15,4

50,49

>Пригодность нафти для бітумів (>ГОСТ11954–66) визначається по формулам:

>А+С –2,5*П8 – найбільш придатна; /5, з. 245/ (1.1)

>0А+С –2,5*П8 – придатна; /5, з. 245/ (1.2)

>А+С –2,5*П0 – непридатна; /5, з. 245/ (1.3)

де А – змістасфальтенов, % мас;

З – зміст смол, % мас;

П – зміст твердих парафінів, % мас;

Оскільки виразА+С –2,5*П= -0,50, тоОдоптинская нафту непридатна для бітумів.


2. Характеристика продукції

>Готовой продукцією заводу є: автомобільний бензин Аі-95, зимове і літнє дизельне паливо, сірка елементарна, скраплені гази, рідкий парафін, кокс.

2.1 Характеристика автомобільного бензину

На НПЗ виробляється бензин Аі-95. Вимоги до бензину Аі-95 представлені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Вимоги до бензину АІ-95 по ГОСТ 2084–77

Найменування показника Норма для марки Аі-95 Метод випробування
>Неетилированний (>ОКП 02 5112 0300)
1

>Детонационная стійкість, октанове

число щонайменше:

по моторному методу

по дослідницьким методу

85

95

По ГОСТ 511–82

По ГОСТ 8226–82

2

Концентрація свинцю, грн на 1 дм3 бензину, трохи більше

0,013 ПоГОСТ2084–77 п. 4.5

3

4

5

6

>Фракционний склад:

температура початку перегонки

бензину, 0З, не нижче:

літнього

зимового

10% бензину переганяється при

температурі 0З, не вище:

літнього

зимового

50% бензину переганяється при

температурі 0З, не вище:

літнього

зимового

90% бензину переганяється за нормальної температури, 0З

30

Не нормується

75

55

120

105

По ГОСТ 2177–8

2.2 Характеристика дизельного палива (ДП)

Вимоги до дизельному палива представлені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Характеристика ДП відповідно до ГОСТ 32675 – 01

Найменування показника Норма для марки

Метод

випробування

Л З А
1 2 3 4 5 6
1. >Цетановое число, щонайменше 45 45 45 По ГОСТ 3122–76
2.

>Фракционний склад:

50% переганяється за нормальної температури, 0З, не вище

96% переганяється за нормальної температури (кінець перегонки), 0З, не вище

280

360

280

340

255

330

По ГОСТ 2177–82
3.

>Кинематическая в'язкість при 20 0З, мм2/з (>сСт)

3,0–6,0 1,8–5,0 1,5–4,0 По ГОСТ 33–2000
4.

Температура застигання 0З, для кліматичної зони, не вище:

помірної

холодної

-10

-

-35

-45

-

-55

По ГОСТ 20287–91 і п. 5.2 ГОСТ 305–82
5.

Температура помутніння для кліматичної зони, 0З, не вище:

помірної

холодної

-5

-

-25

-35

-

-

По ГОСТ 5066–91 (другий метод)
6

Температура спалахи, обумовлена участь у закритому тиглі, 0З, не нижче:

для тепловозних і суднових двигунів і газових турбін

для дизелів загального призначення

62

40

40

35

35

30

По ГОСТ 6356–75

2.3 Характеристика скрапленого газу

Характеристика скрапленого газуСПБТЗ приведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Характеристика скрапленого газуСПБТР по ГОСТ 20448–75

Показники Норми
1 2

1.Компонентний склад газу, % мас

2. Сума метану,етана, етилену, трохи більше

3. Сума пропану і пропилену, трохи більше

4. Сума бутану і бутилену, не іще

5.Жидкий залишок (>С5 і від), трохи більше

6. Тиск насичених парів надлишкове,

>кгс/смІ(МПа), трохи більше:

при45єС

при «мінус20єС

7. Зміст сірководню,г/100мі газу, не

більш

8. Зміст загальної сірки, % мас, трохи більше

9. Запах повинен відчуватися при змісті газу

повітря, % про

4

75

20

1

1,6 (0,16)

1,6 (0,16)

5

0,15

0,5

2.4 Характеристика нафтового коксу

Характеристика нафтового коксуК3–25 приведено в таблиці 2.4

Таблиця 2.4 – До основних рис нафтовихкоксов

Марка коксу Вихід летючих, % трохи більше Зміст, % трохи більше
сірки золи дрібниці менш 25 мм дрібниці менш 8 мм

>К3–25:

1-ї сорт

2-ї сорт

>К3–8

>К3–0

7

9

9,5

10

1,3

1,5

1,5

1,5

0,5

0,6

0,7

0,8

10

10

-

-

-

-

25

-


3. Обгрунтування варіанта нафтопереробки

У курсової роботі розроблений варіант переробкиОдоптинской нафти із єдиною метою максимального отримання бензинів, тобто. глибокої нафтопереробки.

>Одоптинская нафту є малосірчаної,малопарафинистой.Потенциальное зміст фракцій,википающих до350С становить 69,5% мас, а потенційне зміст базових масел 15,4% мас індексом в'язкості 72. Зміст сірки вОдоптинской нафти становить 0.40% мас.

>Одоптинская нафту має шифр: 1.1.2.4.2. відповідно до технологічної класифікації (ГОСТ 912–66).

ЗОдоптинской нафти не можна отримати дорожні й будівельні бітуми,т.к. нафту має зміст твердих парафінів 3.50% мас і виразА+С –2,5*П = -0,50.

У зв'язку з вищесказаним, потрібні установки для знесірчення, включення до складу нафтопереробного заводу каталітичних,гидрогенизационних ітермокаталитических процесів, дозволяють приймати значно більшу відбір світлих нафтопродуктів.

Гази, розчинені не в нафті, після атмосферноїтрубчатки надходять нагазофракционирующую установку граничних вуглеводнів. Туди само роблять гази з установок каталітичного риформінгу.

ФракціяНК-620З виходить блоці вторинної перегонки АТ і використовують у ролі сировини на установці каталітичної ізомеризації. Призначення ізомеризації – підвищення октанового числа нафтових фракцій З56 шляхом перетворення парафінів нормального будівлі у тому ізомери, мають вищу октанове число.Изомеризация протікає покарбкатионному механізму набифункциональнихкатализаторах в присутністьводородсодержащего газу.

Фракція 62–850З йде установкуЦеоформинг ПроцесЦеоформинг дає змогу отримувати високооктановінеетилированние автобензини. Каталізатори процесу містять шляхетних металів. Вартість однієї завантаження каталізатора не перевищує 2% вартості напрацьованого у ньому палива. Термін служби каталізатора 5000 – 7000 годин.

Фракція 85–1800З єсирьем установки каталітичного риформінгу отримання базового компонента бензинуАи – 95.

Таблиця 3.1 – Характеристика сировиницеоформинга й риформінгу

Фракція Вихід не на нафту, % мас.

з420

>Сод-е P.S, % м. Зміст вуглеводнів, % мас.
>Ароматических >Нафтенових >Метанових
62 – 85 2,4 0,7170 сліди 11 50 39
85 – 180 22,3 0,7780 сліди 26 39 35

На АТ відбирається дизельна фракція 180 – 350, яка надходить на установкудепарафинизации дизельного палива.

Таблиця 3.2 – Характеристика дизельної фракції

Фракція Вихід не на нафту, % мас.

>с420

Температура застигання, З >Сод-е P.S, % м.
180 – 350 44,0 0,8498 – 33 0,01

Частина мазуту з АТ направляють у вакуумний блок, частина – на установку каталітичного крекінгу. Туди після ЗТ надходить фракція 350–450. Цей процес відбувається одна із провідних процесів сучасної нафтопереробки. Цільове призначення каталітичного крекінгу – це виробництво з максимально високим виходом високооктанових компонентів бензинівизомерного будівлі та цінних скраплених газів – сировини для наступних виробництв високооктанових компонентів бензинів.

У основу установки покладено процесЭйч-Оу-Си-П (>НОС-Р). І на цій установці переробляють мазут, у якому зміст нікелю становить 8–9 мг/кг, а ванадію 12–16 мг/кг /1/.

>МазутОдоптинской нафти задовольняє цих показників (V – 4 мг/кг,Ni – 7,2 мг/кг). Отже, даний гудрон може перероблятися на даної установці.

Таблиця 3.3 – Характеристика сировини каталітичного крекінгу

Фракція Вихід не на нафту, % мас.

з420

>Сод-е P.S, % м. >Т-ра застигання, З
350 –
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація