Реферати українською » Промышленность, производство » Розрахунок теоретичного балансу продуктів збагачення вугілля


Реферат Розрахунок теоретичного балансу продуктів збагачення вугілля

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Кафедра збагачення з корисними копалинами

Індивідуальне завдання

з дисципліни

«Гравітаційні методи збагачення з корисними копалинами»

на задану тему;

Розрахунок теоретичного балансу продуктів збагачення вугілля


Виконала:

ст. грн.ГТЗ-07

Мироненка Ганна

Перевірила:

МашковаТ.Ю.

 

Дніпропетровськ

2008


Зміст

 

Запровадження

1. Сировинна база

2. Обробка вихідних даних

2.1 Обробка результатівситового аналізу вугілля шахт

2.2 Вибір машинних класів

2.3 Обробка результатів фракційного аналізу вугілля шахт

3. Теоретичний баланс продуктів збагачення

Список літератури


Запровадження

вугілля збагачення шихта

Вугілля одна із основні джерела теплової та електричної енергії, і навіть технологічним сировиною для відбудовних процесів у чорній і особливо кольорової металургії, при хімічної обробці та виробництві штучних абразивних матеріалів.

Вугілля посідає й займатиме велику питому вагу в паливному балансі країни.

>Угли відрізняються більшою розмаїтістю, зумовленим складом і властивостями вихідного рослинного матеріалу, умовами мірою змін.

Залежно від призначення все вугілля поділяються на:

- енергетичне вугілля;

- коксівне (технологічні) вугілля.

Основними вимогами, що висуваються доконцентратам коксівного вугілля, є:

- зольність 8,5%;

- зміст вологи – 12% в літній час і 9-те% в зимовий період;

- вміст сірки – 1,4-1,6%.

Основними вимогами, що висуваються доконцентратам енергетичного вугілля, є:

- зольність 35%;

- зміст вологи – 16% в літній час і 9-те% в зимовий період;

- граничне зміст мінеральних домішок – 2,5%.

Детальний вивчення перелічених вище параметрів і властивостей вугілля визначальний під час виборів схем і методів збагачення вугілля і сучасних напрямів раціонального використання продуктів збагачення.


1. Сировинна база

Таблиця 1

Результатиситового аналізу вугілля шахт №1 і №2

Клас

>крупности, мм

Шахта №1 Шахта №2
Вихід, % ЗольністьАd, % Вихід, % ЗольністьАd, %
1 2 3 4 5
-100+50 22,80 41,90 20,00 25,7
-50+13 10,30 25,59 8,50 18,9
-13+6 21,00 21,36 6,30 16,9
-6+3 24,50 19,94 37,00 15,9
-3+0,5 11,60 18,25 17,80 13,1
-0,5+0 9,80 24,20 10,40 14,2
Разом: 100,00 26,05 100,00 17,5

Таблиця 2

Результати фракційного аналізу вугілля шахти №1

Щільність

фракцій,г/см3

-100+50 -50+13 -13+6 -6+0,5
>к, % >Аd, % >к, % >Аd, % >к, % >Аd, % >к, % >Аd, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
<1,3 21,60 4,10 48,90 3,60 45,00 5,90 56,00 5,10
1,3-1,4 12,10 9,40 12,10 4,00 21,40 7,20 14,00 6,10
1,4-1,5 7,30 17,70 5,00 22,10 9,60 18,00 6,30 19,20
1,5-1,6 3,90 26,50 2,50 35,20 2,50 28,30 3,50 28,20
1,6-1,8 6,10 27,60 2,50 42,50 3,60 35,10 2,80 39,30
>1,8 49,00 73,20 29,0 70,00 17,90 75,20 17,40 71,20
Разом: 100,0 41,90 100,0 25,59 100,0 21,36 100,0 19,40

Таблиця 3

Результати фракційного аналізу вугілля шахти №2

Щільність

фракцій,г/см3

-100+50 -50+13 -13+6 -6+0,5
>к, % >Аd, % >к, % >Аd, % >к, % >Аd, % >к, % >Аd, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
<1,3 33,30 3,30 72,70 5,60 73,00 5,80 77,10 3,00
1,3-1,4 15,30 7,70 3,90 8,00 5,40 7,40 5,40 7,20
1,4-1,5 17,20 23,90 3,90 21,00 2,70 19,00 2,10 19,90
1,5-1,6 3,80 27,60 1,90 28,20 2,70 23,70 1,20 25,40
1,6-1,8 4,80 38,60 1,90 35,90 2,70 40,10 1,20 38,20
>1,8 25,60 64,00 15,70 79,30 13,50 74,20 13,00 85,30
Разом: 100,00 25,67 100,00 18,87 100,00 16,89 100,00 14,97

Таблиця 4

Результати дробової флотації вугілля класу 0-0,5 мм

Час флотації, хв >к, % >Аd, %
1 55,9 4,0
2 20,0 10,0
3 8,6 19,6
4 2,0 37,1
5 2,9 49,5
6 10,6 78,1
Разом: 100,0 16,4

Відсоток участі у шихті шахти №1 –53%, шахти №2 –47%.

 


2. Обробка вихідних даних

 

Перед обробкою вихідних даних зроблена перевірка таблицьситового і фракційного аналізів вугілля шахт: зольність відповідних класівситового і фракційного аналізів однакова, підсумкові дані таблиць перевірені.

Обробка результатівситового і фракційного аналізів вугілля шахт зводиться для отриманняситового і фракційного складу прийнятих машинних класів та побудові кривихобогатимости за цими даними.

 

2.1 Обробка результатівситового аналізу вугілля шахт

 

Обробка результатівситового аналізів вугілля шахт зводиться для отриманняситового складу шихти (>табл.5) іситового складу машинних класів (>табл.6).

>Составляем таблицюситового складу шихти (>табл.5).

>Графи 2, 4, 5 і аналогічних сім заповнюємо з таблиці 1. Дані граф 3 і шість підраховуємо за такою формулою:

,

деш – вихід даного класуситового аналізу шахти до шихті, %;

> – вихід даного класу, %;

> – участь шахти в шихті, частки од.

Вихід класів шихти (графа 8) визначаємо підсумовуванням виходів до шихті відповідних класівкрупности шахти №1 і №2:

Зольність класів шихти (графа 9) визначаємо як середньозважену зольність відповідних класів:

Загальну зольність шихти визначаємо як середньозважену зольність всіх класів шихти:

Таблиця 5

>Ситовий склад шихти

Клас

>крупности,

мм

Шахта №1 – 88% Шахта №2 – 12% >Шихта
>, % >’ш , % >Аd, % >, % >"ш , % >Аd, % >, % >Аd, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-100+50 22,80 12,08 41,90 20,00 9,4 25,7 21,48 34,81
-50+13 10,30 5,46 25,59 8,50 3,99 18,9 9,45 22,76
-13+6 21,00 11,13 21,36 6,30 2,96 16,9 14,09 20,42
-6+3 24,50 12,39 19,94 37,00 17,39 15,9 30,38 17,63
-3+0,5 11,60 6,15 18,25 17,80 8,37 13,1 14,52 15,28
-0,5+0 9,80 5,19 24,20 10,40 4,89 14,2 10,08 19,35
Разом: 100,00 53,0 26,05 100,00 47,0 17,5 100,00 22,03

2.2 Вибір машинних класів

Вибір машинних класів та шкалигрохочения роблять у залежність від прийнятого процесу збагачення, навантаження на збагачувальні машини, Держстандарту насортовое паливо й інших чинників.

При збагаченні коксівного вугілля рекомендують вживати два машинних класу:

- великий +10 (13) -75 (100) мм,

- дрібний -10 (13) +0,5 мм.

При збагаченні енергетичного вугілля вотсадочних машинах приймають самі машинні класи, що у коксівного вугілля (дляантрацитов приймають 6-250 мм).

За відсутності в таблицях результатівситового аналізу необхідних розмірів машинних класів виробляють побудова кривихситового аналізу та із них визначають вихід і зольність потрібного класу.

У цьому роботі приймаємо розрахуватися два машинних класу: великий -13+100 мм дрібний -13+0,5 мм.

Вихід великого машинного класу визначаємо за такою формулою:

,

де-100+50 і-50+13 – виходу класів шихти (графа 8табл.5).

Зольність великого машинного класу визначаємо за такою формулою:

Вихід дрібного машинного класу визначаємо підсумовуванням виходів класів -13+6, -6+3, -3+0,5 мм шихти, а зольність дрібного машинного класу – як середньозважену зольність перелічених вище класів шихти.

Вихід і зольність класу 0-0,5 мм переносимо зтабл.5.

Таблиця 6

>Ситовий склад машинних класів

Класкрупности, мм Продукт >, % >Аd, %
13-100 >Необогащенний вугілля 30,93 31,13
0,5-13 >Необогащенний вугілля 58,99 17,72
0-0,5 >Шлам 10,08 19,35
Разом: 100,00 22,03

2.3 Обробка результатів фракційного аналізу вугілля шахт

 

Обробка фракційного аналізу вугілля шахт зводиться для отримання фракційного складу шихти і фракційного складу машинних класів.

Обробку здійснюємо у порядку:

1.Составляем таблиці результатів фракційного аналізу кожної шахти з підрахунком виходу кожної фракції до шихті (>табл.7, 8).

Вихід до шихті певної фракції шахти розраховуємо з урахуванням виходу класу, до якого належить ця фракція, і відсотка участі шахти в шихті.

Так, виходу шихті фракції <1,3г/см3 класу -100+50 мм шахти №1 становить:

,

де 21,6% - вихід фракції <1,3г/см3 класу -100+50 мм (графа 2 табл. 2);

12,08% - виходу шихті класу -100+50 мм (графа 3табл.5);

100 – коефіцієнт, який переводить вихід класу з % за частки од.

Аналогічно визначаємо виходу шихті інших фракцій тієї самої класу.

Для розрахунку виходу до шихті фракцій інших класів значення відповідних виходів беремо з табл. 2 (графи 4. 6, 8) ітабл.5 (графа 3).

Для класу -6+0,5 мм з табл. 2, 5 беремо сумарні виходу класів -6+3 і -3+0,5 мм.

Аналогічно визначаємо виходу до шихті фракцій всіх класівкрупности шахти №2 (табл. 3, 5).

>Зольности фракцій залишаємо не змінювалась і переносимо з табл. 2, 3.

Таблиця 7

Результати фракційного аналізу шахти №1 після виходу до шихті фракцій

Щільність

фракцій,г/см3

-100+50 -50+13 -13+6 -6+0,5
>к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<1,3 21,6 2,61 4,1 48,9 2,67 3,6 45,0 5,01 5,9 56,0 10,72 5,1
1,3-1,4 12,1 1,46 9,4 12,1 0,66 4,0 21,4 2,38 7,2 14,0 2,68 6,1
1,4-1,5 7,3 0,88 17,7 5,0 0,27 22,1 9,6 1,07 18,0 6,3 1,2 19,2
1,5-1,6 3,9 0,47 26,5 2,5 0,14 35,2 2,5 0,28 28,3 3,5 0,67 28,2
1,6-1,8 6,1 0,74 27,6 2,5 0,14 42,5 3,6 0,4 35,1 2,8 0,54 39,3
>1,8 49,0 5,92 73,2 29,0 1,58 70,0 17,9 1,99 75,2 17,4 3,33 71,2
Разом: 100 12,08 41,9 100 5,46 25,59 100 11,13 21,36 100 19,14 19,4

Таблиця 8

Результати фракційного аналізу шахти №2 після виходу до шихті фракцій

Щільність

фракцій,г/см3

-100+50 -50+13 -13+6 -6+0,5
>к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<1,3 33,3 3,13 3,3 72,7 2,9 5,6 73,0 2,16 5,8 77,1 19,86 3,0
1,3-1,4 15,3 1,44 7,7 3,9 0,15 8,0 5,4 0,16 7,4 5,4 1,39 7,2
1,4-1,5 17,2 1,62 23,9 3,9 0,15 21,0 2,7 0,08 19,0 2,1 0,54 19,9
1,5-1,6 3,8 0,36 27,6 1,9 0,08 28,2 2,7 0,08 23,7 1,2 0,31 25,4
1,6-1,8 4,8 0,45 38,6 1,9 0,08 35,9 2,7 0,08 40,1 1,2 0,31 38,2
>1,8 25,6 2,4 64,0 15,7 0,63 79,3 13,5 0,4 74,2 13,0 3,35 85,3
Разом: 100 9,4 25,67 100 3,99 18,87 100 2,96 16,89 100 25,76 14,97

2.Составляем таблицю фракційного складу шихти (>табл.9).

І тому підсумуємо виходу до шихті відповідних фракцій та визначаємо їх середньозважену зольність.

>Графи 3, 6, 9 та дванадцятитабл.9 заповнюємо, підсумовуючи відповідні графитабл.7, 8.

Наприклад, сумарний виходу шихті фракції <1,3г/см3 класу -100+50 мм становитиме:

Сумарну зольність цієї фракції визначаємо як середньозважену:

Сумарну зольність класу -100+50 мм визначаємо як середньозважену всім фракцій цього:

Вихід до класу фракції <1,3г/см3 класу -100+50 мм визначаємо розподілом виходу кожної фракції до шихті на сумарний вихід всіх фракцій до шихті даного класу.

Наприклад, виходу класу фракції <1,3г/см3 класу -100+50 мм становитиме:

Аналогічно визначаємо виходу інших фракцій та інших класів.


Таблиця 9

>Фракционний склад шихти

Щільність

фракцій,г/см3

-100+50 -50+13 -13+6 -6+0,5
>к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<1,3 26,72 5,74 3,66 58,94 5,57 4,64 5,89 7,17 5,87 68,11 30,58 3,74
1,3-1,4 13,5 2,9 8,56 8,57 0,81 4,74 18,03 2,54 7,21 9,06 4,07 6,48
1,4-1,5 11,64 2,5 21,72 4,44 0,42 21,71 8,16 1,15 18,07 3,88 1,74 19,42
1,5-1,6 3,86 0,83 26,98 2,33 0,22 32,65 2,55 0,36 27,3 2,18 0,98 27,35
1,6-1,8 5,54 1,19 31,76 2,33 0,22 40,1 3,41 0,48 35,95 1,89 0,85 38,95
>1,8 38,74 8,32 70,60 23,39 2,21 72,52 16,96 2,39 75,08 14,88 6,68 78,37
Разом: 100 21,48 34,81 100 9,45 22,76 100 14,09 20,42 100 44,9 16,88

3.Составляем таблицю фракційного складу машинних класів та сумарного класу 0,5-100 мм (>табл.10).

Вихід до шихті фракцій великого машинного класу 13-100 мм (графа 3табл.10) визначаємо підсумовуванням виходів до шихті фракцій класів -100+50 і -50+13 мм (графи 3, 6табл.9).

Наприклад, виходу шихті фракції <1,3г/см3 великого машинного класу становитиме:

Зольність даної фракції визначаємо як середньозважену:

Аналогічно визначаємо виходу і зольності інших фракцій та класів.

Вихід фракцій сумарного класу 0,5-100 мм визначаємо підсумовуванням виходів фракцій великого та дрібного машинних класів, а зольність – як середньозважену.

Вихід до шихті фракції <1,3г/см3 сумарного машинного класу становитиме:

Зольність даної фракції становитиме:

Вихід фракцій до класу розраховуємо аналогічнотабл.9.

Таблиця 10

>Фракционний склад машинних класів та

сумарного класу 0,5-100 мм

Щільність

фракцій,г/см3

-100+13 -13+0,5 -100+0,5
>к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, % >к, %

>ш,

%

>Аd, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<1,3 36,57 11,31 4,14 63,99 37,75 4,14 54,55 49,06 4,14
1,3-1,4 11,99 3,71 7,73 11,21 6,61 6,76 11,48 10,32 7,11
1,4-1,5 9,44 2,92 21,72 4,9 2,89 18,88 6,46 5,81 20,31
1,5-1,6 3,39 1,05 28,17 2,27 1,34 27,34 2,66 2,39 27,7
1,6-1,8 4,56 1,41 33,06 2,25 1,33 37,87 3,05 2,74 35,39
>1,8 34,05 10,53 71,0 15,38 9,07 77,5 21,8 19,6 74,01
Разом: 100 30,93 31,13 100 58,99 17,72 100 89,92 22,33

>4.Составляем таблиці сумарних виходіввспливших і потоплених фракцій, великого, малого й сумарного машинних класів (табл. 11, 12, 13).

>Графи 2 і трьохтабл.11, 12, 13 заповнюємо за данимитабл.10 (виходу до класу, і зольності фракцій).Графа 4 – твір виходу фракції на

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація