Реферати українською » Промышленность, производство » Розробка керуючої програми для верстатів з ЧПУ при контурній фрезерної обробці "пластини"


Реферат Розробка керуючої програми для верстатів з ЧПУ при контурній фрезерної обробці "пластини"

Міністерство освіти і науки російської федерації

Федеральне агентство за освітою

>Рибинская державна авіаційна технологічна академія

їм. П.О. Соловйова

Кафедра технологій авіаційних двигунів і спільного машинобудування та управління якістю

>КУРСОВАЯ РОБОТА

за курсом

Основи автоматизації виробничих процесів у машинобудуванні

Рибінськ 2006 р.


Зміст

1. Завдання курсову роботу

2. Визначення галузі використання різних технологічних коштів під час виготовлення двох отворів в пластині

3. РозробкаРТК длятокарной обробки правій частині осі на верстаті з ЧПУ

4. Розробка вихідної програми системі автоматизованої підготовки управляючих програм для верстатів з ЧПУ

Список використаної літератури


1. Завдання курсову роботу

На малюнку 1.1 показаний вузол, що з двох деталей – пластини і осі. У пластині є технологічне отвір 10 для базування і закріплення цієї деталі при контурнійфрезерной обробці.

Малюнок 1.1 – Схема базування і закріплення деталі прифрезерной обробці

У результаті курсової роботи необхідні таке:

1. Визначити область використання різних технологічних коштів під час виготовлення двох отворів в пластині.

2. Розробитирасчетно-технологическую карту (>РТК) для правій частині деталі «вісь».

3. Розробити вихідну програму системі автоматизованої підготовки управляючих програм на верстатах з ЧПУ при контурнійфрезерной обробці «пластини».

В усіх життєвих завданнях навчити прийняти

2. Завдання 1. Визначення галузі використання різних технологічних коштів під час виготовлення двох отворів в пластині

>Определим раціональні області з основним затратам на виготовлення однієї деталі: – видатки зарплату; – амортизація і обслуговування; – витрати спеціальні для даної такий і, отже, залежать від програми .

>Расчет виробляємо за такими формулам:

де – коефіцієнт стабільності даної програми ();

 – тариф годинниковий оплати – ;

 – коефіцієнтмногостаночного обслуговування;

 – ціна устаткування;

 – річний фонд часу у годиннику при2-х змінній роботі.

Дані для розрахунків та засобами визначення областей використання технологічних схем залежно від річної програми уявімо в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Дані для розрахунків

Устаткування

>Сверлильний

верстат і кондуктор

Верстат з

ЧПУ

>Сверлильний верстат імногошпиндельная голівка Автомат змногошпиндельной головкою та автоматизованоїзагрузкой-вигрузкой
Варіант А Б У Р

>Кондуктор

управляюча програма

Голівка

Зперекл – видаткипереналадку, рівні:

Рекомендується приймати

А)Расчет вартості деталі під час виготовлення її всверлильном верстаті з кондуктором при різної програмі випуску ().

Б)Расчет вартості деталі під час виготовлення її в верстаті з ЧПУ при різної програмі випуску ().

У)Расчет вартості деталі під час виготовлення її всверлильном верстаті змногошпиндельной голівкою при різної програмі випуску .

Р)Расчет вартості деталі під час виготовлення її в автоматі змногошпиндельной головкою та автоматизованоїзагрузкой-вигрузкой при різної програмі випуску ().

З які є результатом розрахунків даних будуємо графіки З графіків видно, що з малої програмі випуску , рівної , найменша собівартість у варіанта Б (верстат з ЧПУ), що найменшими проти іншими шляхами спеціальними витратами для даної номенклатури , т. е. управляюча програма для верстата з ЧПУ набагато дешевше кондуктора длясверлильного верстата (варіант А),многошпиндельной голівки (варіант У), переналагодження імногошпиндельной голівки (варіант Р). Під час цієї ж програмі найбільша собівартість у варіанта У (свердлильний верстат імногошпиндельная голівка). І тут (варіант У), як і раніше, що сумарні видатки зарплатню , амортизаційні відрахування і обслуговування значно менше, ніж в варіанта Б, спеціальні витрати для даної номенклатури перевищують собівартість деталі, виконаною на верстаті з ЧПУ, т. е. умногошпиндельной голівки високу вартість.

При збільшенні програми випуску від до собівартість деталі за всі варіантів різко знижується, що пов'язані з зменшенням змінних витрат, т. е. витрат залежать від , зі збільшенням кількості випущених деталей їх собівартість зменшується.

При подальшому збільшенні програми випуску від до зниження триває, але вже більш плавно, тому що за великих програмах випуску найбільший внесок у собівартості вносять не спеціальні витрати для даної номенклатури , а видатки зарплатню робітників і видатки амортизаційні відрахування і обслуговування . Дані складові собівартості є найбільшими у варіанта А (свердлильний верстат і кондуктор), це пояснюється найбільшим штучним часом () проти іншими шляхами. Найменша собівартість у деталей, виготовлених на автоматі змногошпиндельной головкою та автоматизованоїзагрузкой-вигрузкой (варіант Р), як і раніше, що видатки амортизацію і обслуговування двох крайніх варіантів (Проте й Р) дорівнюють

,

видатки зарплатню робочих сильно відрізняються


Це тим, що поштучна час у варіанта Р значно менше, ніж в варіанта А ( і). Отже, час вносить вагоміший внесок у собівартість, проти ціною устаткування. Використаннясверлильного верстата автомата за великої програмі випуску вигідніше, ніж простого верстата, як і раніше, що звичайний свердлильний верстат набагато дешевше автомата.

управляючий програма фрезерному обробка

3. Завдання 2. РозробкаРТК длятокарной обробки правій частині осі на верстаті з ЧПУ

На ескізі змальовується траєкторія інструменту пронумерованими опорними точками. Опорні точки мають у місцях зміни траєкторії ріжучого інструмента, зміни геометричного елемента траєкторії (пряма, дуга окружності та інших.) чи швидкості подачі, наприклад, перехід із швидкого ходу на робочу подачу і навпаки. Для розмірів, де немає вказані допуски, рекомендується їх симетричний розташування.

У разі обробка на верстаті з ЧПУ вестиметься у повній системі координат, коли координати задаються від «0» верстата.

Малюнок 3.1 – Ескіз деталі з зазначеними основними розмірами

>РТК включає таблицю опорних точок, розрахованих з точністю додискрети верстата.Рекомендуемаядискрета – 0,01 мм.

Малюнок 3.2 –Чертеж деталі з розмірами

Вибираємо схему базування деталі у трьохкулачковом патроні і виконуємопересчет операційних розмірів.

Малюнок 3.3 – Ескіз деталі

4. Завдання 3. Розробка вихідної програми системі автоматизованої підготовки управляючих програм для верстатів з ЧПУ

Малюнок 4.1 – Форма деталі «пластина»

Планується контурнаоднопроходная обробка, допуски симетричні. Вихідна програма починається словомpart, закінчується –fini. За структурою має частини – опис геометричних елементів і траєкторії руху інструмента.

Для описи геометричних елементів і траєкторії руху інструмента використовуються точки (), лінії (), окружності ().

Вихідна програма

>part– початокИП;

>P1=10,0– точка, X = 10, Y = 0;

>P2=10,100– точка, X = 10, Y = 100;

З1=80,80,70– окружність з центром у точці з координатами X = 80,

Y =80 і радіусом R = 70;

З2=402,48,28– окружність з центром у точці з координатами X = 402,

Y =48 і радіусом R = 28;

L1=>X,10– лінія, паралельна осі Y, відсікає по X відрізок

10 мм;

L212,>LF,LF– пряма, дотична до дугам окружностей С1 іС2;

L321,>LF,LF– пряма, дотична до дугам окружностейС2 і С1;

>CT/LF,10– включенні корекції на радіус інструмента, т. е.

центр фрези (>еквидистанта) розташовано ліворуч від контуру

з відривом 10 мм, коли дивитися вслід

інструменту;

>F/600– прискорена подача;

>FR/0,0– вихідна точка;

>K/P1,>100,L11,>CW,L22,>CW,L31,>CW,L1,>P2 – опис контуру;

>GH– повернення вихідну точку;

>fini– кінецьИП.

Текст керуючої програми

>N1G01X0000Y80000Z0000F100

>N2G02X98177I80000Y157908J80000

>N3G01X410634Y85006

>N4G02X403182I402000Y10018J48000

>N5G01X82488Y0039

>N6G02X0000I80000Y80000J80000

>N7G01Y100000

>N8M2

Висновки для роботи

У виконання даної курсової роботи з першому етапі було визначено область використання різних технологічних коштів під час виготовлення двох отворів в пластині з побудовою графіка залежності вартості механічного оброблення від заданої програми випуску. З другого краю етапі розробилирасчетно-технологическая карта (>РТК) в обробці правій частині деталі «Вісь». На етапі розроблена вихідна програма системі автоматизованої підготовки управляючих програм на верстатах з ЧПУ при контурнійфрезерной обробці «пластини», і навіть отримана управляюча програма для верстата зСЧПУВМ-12-500.


Список використаної літератури

1. Вказівки з виконання курсової роботи з курсу «Основи автоматизації виробничих процесів у машинобудуванні»,Жогин А. З., Рибінськ, 2001.


Схожі реферати:

Навігація