Реферати українською » Промышленность, производство » Проектування механічного цеху з виготовлення деталей для запірно-регулюючої арматури газо-і нафтопроводів


Реферат Проектування механічного цеху з виготовлення деталей для запірно-регулюючої арматури газо-і нафтопроводів

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

>РЫБИНСКАЯ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНАТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ їм. П. А.СОЛОВЬЁВА

ФакультетАвиатехнологический

Кафедра технології авіаційних двигунів загального машинобудування


Дипломний проект

Механічний цех з виготовлення деталей длязапорно-регулирующей арматури газо- і нафтопроводів

Здобувач, студент групиТБ-02

>Разживина Н.В.

Рибінськ 2007


>Реферат

>Випускная кваліфікаційна робота. Дипломний проект на задану тему «Механічний цех із виробництва деталей длязапорно-регулирующей арматури газо- і нафтопроводів.Пояснительная записка 170 з., 13 рис., 30 табл., 21 джерело.

>ДЕТАЛЬ,ЗАГОТОВКА,ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕС, ОПЕРАЦІЯ, УСТАНОВКА,СТАНОК,СЕБЕСТОИМОСТЬ,ОБРАБОТКА.

Мета роботи – проектування механічного цехи з виготовлення цієї деталі з урахуванням розроблюваного технологічного процесу.

У процесі роботи розроблявся технологічний процес виготовлення деталі проектувався механічний цех.

Через війну роботи спроектована нова заготівля для цієї деталі, новий технологічний процес, контрольне істаночное пристосування, спроектований механічний цех, проведено економічні розрахунки з технологічному процесові та економічні розрахунки з охорони праці та техніці безпеки.


1. Запровадження

Умови жорсткій конкуренції за умов ринкової економіки вимагають усе більшого скорочення витрат за виробництво. Сучасні досягнення науки дозволяють зменшувати видатки на основні, допоміжні матеріали, скорочення витрат на виготовлення шляхом удосконалювання технологічних процесів, використання методів уніфікації, застосування типових і групових технологій. У цьому й зростають вимогами з точності й діють якості виготовлених деталей і виробів.

З з підвищення якості застосовується метод концентрації операцій, що дозволяє позбутися похибок, які виникають за повторному базування. Використання цього також скорочує допоміжне час. Нині дедалі більшого поширення отримує застосування комбінованого інструмента. Застосування такий інструмент різко збільшує продуктивність шляхом скорочення допоміжного часу й підвищує точність виготовлення.

Зараз виробничі підприємства дедалі менше віддають перевагукрупносерийному і провадження й переходять до дрібно- ісреднесерийному виробництву. Це відбувається внаслідок швидких темпів розвитку нових технологій і зростання вимог споживачів до якості продукції. За цих умов потрібно застосування швидкопереналаживаемого устаткування. Таким устаткуванням є верстати з числовим програмним управлінням, гідністю якого є швидка переналагодження щодо переходу з виробництва виробів одного найменування інші шляхом введення в пристрій ЧПУ нової програми. Ці верстати мають можливість обробляти поверхні складної просторової форми з точністю.

З метою зменшення часу на розробки застосовуються методи машинного проектування, що скорочують час проектування, а й оберігають випадкових помилок, що може допустити людина.

Умови ринкових взаємовідносин вимагають проведення розрахунків застосування тієї чи іншої методу обробки. Це умова підвищує вимоги знаннями і кваліфікації інженерів, конструкторів і при постійне зростання кількості різних методів обробки.

Дедалі частіше застосовується автоматизоване устаткування, що дозволяє полегшити працю людини, зменшує можливість появи шлюбу через усунення суб'єктивного чинника зменшує вплив шкідливі речовини і найнебезпечніших чинників на робочого.

Усе це вимагає постійної вдосконалювання і поповнення бази знання нових процесах, техніці, можливості та своєчасного впровадження їх у виробництво.

Метою дипломного проектування є розробка проекту цеху, має вищі техніко-економічні показники проти існуючими цехами, т. е. який володіє їх конкурентними перевагами, що виявляються у зменшенні всіх потребує матеріальних та грошових витрат, раціональне використання площ, і збільшенні швидкості оборотності оборотних засобів, яка досягається максимальним скороченням виробничого циклу і зниженням вартості виконання дій, складових виробничий процес. Отже, все розробки дипломного проекту слід виконувати з урахуванням цих напрямів.

Методи і прийоми проектування повинні максимально відповідати реальним, застосовуваним практично.


2. Виробнича програма цеху

проект механічний цех

У проектованому цеху передбачається виготовляти деталікулисно-винтового механізму типу корпусів, кришок, важелів і кронштейнів. Маса деталей від 5 до 12 кг, габаритні розміри від 50 до 150 мм. Матеріали деталей алюмінієві сплави, стали. Проектування проводиться у разі умовної програмі. Як умовного представника взятий корпускулисно-винтового механізму.

>Кулисно-винтовой механізм, куди входить умовний представник – корпус, входить у привід зіструйним двигуном, покликаного забезпечити повороту затвора кульового крана на куток і назад, т. е. з так званого “>неполноповоротного” приводу. Прихід міститьелектропневматическое котра управляє пристрій, у тому числі у собі електромагніти,пневмоклапани, входи яких поєднуються з джерелом робочої середовища, що під тиском , а виходи – з входами регуляторів витрати. Виходи останніх пов'язані із вхіднимипатрубкамиструйного двигуна. Уроторе двигуна виконані осьові канали,соединенние похилими і радіальними каналами з соплами, а вал ротора з допомогою зубчастого віденця пов'язані з редуктором, що містить ручний дублер з механізмом автоматичного відключення штурвала.Шестерня редуктора може повертатися на необмежений кут на валу, що з ходовим гвинтомкулисно-винтового поворотного механізму. Кінець ходового гвинта пов'язані з пристроєм поглинання кінетичної енергії рухливих частин приводу, що містить пакеттарельчатих пружин, встановлених між упертими підшипниками. Поворотний механізм містить також ходову гайку, рухомийсоединеннуюцапфами з кулісою через пази, розташовані не симетрично щодо осі обертання лаштунки.Кулиса жорстко пов'язані з вихідним валом приведення й далі з затвором кульового крана. Вихідний вал приводусоединен з вхідним валикомелектропневматического управляючого устрою. У устрої встановленогеркони, послідовновключенние у ланцюзі електромагнітів, а валиксоединен важелями з постійними магнітами.Электропневматическое котра управляє пристрій містить також таймер,включенний послідовний у ланцюггерконов.

Деталі типу корпус використовують у блоці «>Привода зіструйним двигуном» длязапорно-регулирующей арматури газо- і нафтопроводів. Ця деталь застосовується для встановлення і просторового розміщення редуктора, ходовий гайки, вихідного валу приводу, лаштунки та інших деталей, які входять у привід. Корпус виготовляється з матеріалу: сплавАК74 (>АЛ9) ГОСТ 1583-93.

>ХИМИЧЕСКИЙ СКЛАДСПЛАВААК74 (>АЛ9).

(зміст елементів в %)

>Al (алюміній) основа

 >Сu (мідь) _

 >Mn (марганець) _

>Mg (магній) 0,2…0,4

 Fe (залізо) 1,5

Si (кремній) 6,0…8,0

 >Ti (титан) _

 

>Механические властивості алюмінієвого сплавуАЛ9 (ГОСТ 1583-93)

Марка

 в

 в

>НВ

>АЛ9 15 – 21 2 – 4 50 – 60

3 Організація виробництва

Однією з основних чинників, визначальних особливості проектованого виробництва є його тип. Відповідно до заданої програмою виготовлення деталі – умовного представника воно серійне. [1].

Вигляд виробництва встановлюється за величиною партії запуску, яка підраховується за такою формулою з урахуванням те, що деталь виготовляється “на складання”.

>Определим кількість деталей у Комуністичній партії за такою формулою [1],с.9:

 (3.1)

де n – кількість деталей у Комуністичній партії;

 - річна програма випуску деталей, прим;

 - число днів, куди необхідно мати запас деталей складі, задля забезпечення складання, ;

 - кількість робітників днів на рік, ;

 

За даними джерела [2], тип виробництва – дрібносерійне.

Для випадку метод виробництва –непоточний. Рух деталей по робочих місць приймаємо послідовне, оскільки відсутні інформацію про програмі виготовлення інших деталей. У цілому нині цех для певного типу виробництва доцільно організувати по змішаною ознакою, а окремі ділянки – по предметного.


4. Технологічний процес

4.1 Аналіз технологічного процесу – прототипу (базового)

Визначення кількості операцій на технологічному процесі є одним із головних завдань під час складання маршрутної технології. При визначенні кількості операцій та змісту кожну операцію існує дві засади:

1. Принцип концентрації операцій.

2. Принцип диференціації операцій.

Сутність концентрації операцій у тому, що час розробки технологічного процесу намагаються лише у операції зосередити обробку можливо більшої кількості поверхонь. Межею концентрації операцій є обробка всієї деталі за операцію.

Сутність диференційованого принципу побудови операцій залежить від розукрупнення обробки, спрощення кожну операцію і, отже, у збільшенні числа операцій. Межею диференціації операцій є поділ технологічного процесу таких прості операції, коли кожна з яких полягатиме лише вже з простого переходу. Базовий технологічний процес належить до диференційованому принципу побудови операцій, т. до. складається з значної частини простих операцій, що дає певні переваги:

1. Можливість використовувати робочих низьку кваліфікацію до виконання нескладних операцій.

2. Використовувати універсальні верстати для спеціальнихналадок.

3.Упрощается налагодження верстатів.

 На проміжних слюсарних операціях про зняттязаусенцев і притуплення гострих крайок широко використовується а ручна праця, що зумовлює збільшення трудомісткості деталей.

>Станочние пристосування, застосовувані на операціях для затискача деталей, в переважну більшість мають ручні затискачі, що призводить як до підвищення допоміжного часу на операцію, до нестабільної посиленню затискача, наслідком стало зниження точності обробки. Інструмент, застосовуваний на операціях контролю розмірів, переважно універсальнийшкальним, що зумовлює збільшення часу на вимір розмірів деталі, отже, до підвищення допоміжного часу на операцію.

За результатами аналізу можна зробити такі зауваження:

- на операціях застосовуються застарілі верстати.

- операції нарізки різьби виробляються вручну на слюсарних верстатах. Цемалопроизводительно і вимагає високій кваліфікації робочих.

 - втехпроцессе не використовуються швидкодіючі пристосування.

 Ці недоліки виявляють низький рівень механізації і автоматизації виробництва.

Отже, існуючий технологічний процес дає змогу отримувати придатні деталі, а не оптимальним. Цьому технологічному процесові притаманні перелічені вище недоліки, усунення яких дасть змогу здобути доволі прогресивний технологічний процес виготовлення корпусів.

4.2 Вибір виду та способу виготовлення заготівлі

У цеху, займається виробництвом корпусів, історично склалося отже ряд однотипних деталей, наприклад: корпусів, обробляється у різних виробничих групах. Склад обладнання цих групах різний і технологи, які розробляли технологічні процеси, виходили насамперед з наявного устаткування.

>Заготовкой є виливок з розмірами мм.

Порівняємо два варіанта отримання заготовок:

1.Литье у звичайні земляні форми ікокили;

2.Литье під тиском.

Вартість заготовок , крб. визначається за такою формулою ([2],с.33, формула (7)):

 (4.1)

де Зі – базова вартість однієї тонни заготовок, крб.;

– коефіцієнти, залежать від класу точності, групи складності, маси, марки матеріалу і обсягу виробництва заготовок;

>Q – маса заготівлі, кг ;

>q – маса готової деталі, кг ;

– ціна однієї тонни відходів, крб.

>Введем поправочний коефіцієнт для цін .

1. При лиття у звичайні земляні форми ікокили:

Група складності по [1], стор. 132 – 3,

Тоді [2]

>Подставляем дані для заготовок, отриманих методом лиття на звичайні земляні форми ікокили, в формулу (4.1) й одержимо:

2. При лиття під тиском:

Група складності по [1], стор. 132 – 3,

Тоді [2]

>Подставляем дані для заготовок, отриманих методом лиття під тиском, в формулу (4.1) й одержимо:

Економічний ефект для зіставлення способів отримання заготовок , крб, вираховується за формулою ([2], з. 39, формула (8)):

         (4.2)

де – вартостісопоставляемих заготовок, крб; крб, крб (визначено за такою формулою (1.3));

 – річна програма, прим; прим (визначена у завданні).

>Подставим отримані вище дані в формулу (4.2) й одержимо:

 крб.

Економічно вигідним є варіант отримання заготівлілитьем під тиском.

Для цієї деталі прийнята лита заготівля,т.к.литьем можна отримати роботу деталі найскладнішої конфігурації,невиполняемие іншими засобами формоутворення, ливарний процес продуктивний і недорогий.

Коефіцієнт використання металу під час виготовлення складних корпусних заготовок при лиття майже вдвічі вищий, аніж за куванню й одержання гарячоїобъемной штампування. По геометрії виливок максимально наближено до деталі, значно скорочує витрата металу тож обсяг механічного оброблення (різання,фрезерования тощо.). Точність розмірів виливки залежить від якості виготовлення форми.

 >Поступающие на обробку заготівлі повинні відповідатиутвержденним технічним вимогам. Тому заготівлі піддають технічному контролю за відповідною інструкції, встановлює метод контролю, періодичність, кількість перевірених заготовок у відсотках випуску тощо.Проверке піддають хімічний склад парламенту й механічні властивості матеріалу, структуру, наявність дефектів, розміри, масу заготівлі. Відхилення ж розмірів та форми поверхонь заготівлі повинні відповідати вимогам креслення заготівлі. Заготівлі нічого не винні мати внутрішніх дефектів: раковин, сторонній включень тощо. Дефекти, що впливають міцність, підлягають виправленню. У технічних умовах мають бути зазначені вид дефекту, його кількісна характеристика і знаходять способи виправлення (вирубування, заварка, правка). Поверхня виливки має бути чистою і матипригаров, механічних ушкоджень кісткової та т.д. Заготівля мусить бути очищена іобрублена, місцяподводовлитниковой системи, затоки,заусенци би мало бути зачищені, видалена окалина. На на заключному етапі виливкигрунтуют з метою захисту їх поверхонь від корозії.

4.3 Встановлення методів обробки поверхонь заготівлі, змісту технологічних операцій та їх послідовність

На результати цих дій одночасно впливають форма деталі, задані точність і шорсткість поверхонь її елементів, напружений стан матеріалу і тип виробництва.

Новий технологічний процес розроблений для деталі, що включає у собі все поверхні, що характеризують деталі корпус. Весь процес розбитий на 2 етапу:

Чернетковий;

>Чистовой;

На чорновому етапі досягається рівномірний розподілприпуска наступну обробку. Аналізуючи цей етап готуються базові поверхні, котрі зчистовом етапі дозволяють отримати точність обробки поверхонь.

Начистовом етапі виходить деталь заданої точності й діють необхідної чистоти відповідно до кресленням.

З властивостей деталі, тобто матеріалу деталі, конфігурації деталі, вимог до точності розмірів, форми, розташування поверхонь, вимог до шорсткості деталі устаткування призначаємо таку послідовність обробки деталі на верстатіXCEEDER900-RT (>5-координатний верстат з ЧПУ):

Сторона 1

Малюнок 4.1 – Ескіз деталі із визначенням поверхонь

Сторона 2 Сторона 4

 

Малюнок 4.2 – Ескіз деталі із визначенням поверхонь

Сторона 5

Малюнок 4.3 – Ескіз деталі із визначенням поверхонь


Сторона 6

Малюнок 4.4 – Ескіз деталі із визначенням поверхонь

-Фрезеровать корпус за периметром начорно (елемент 8, сторона 1);

-Сверлить 4 отвори 12,8 мм (елемент 1, сторона 1);

-Зенковать фаски в отворах 12,8 мм;

-Нарезать різьбленняМ141,25 в отворах 12,8 мм;

-Фрезеровать корпус за периметром повністю (елемент 8, сторона 1);

-Фрезеровать корпус за периметром начорно (елемент 8, сторона 3);

-Фрезеровать за периметром начорно (елемент 30, сторона 4);

-Фрезеровать поверхню начорно (елемент 42, сторона 6);

-Фрезеровать за периметром начорно (елемент 25, сторона 2);

-Фрезеровать поверхні начорно (елементи 35, 38, сторона 5);

-Фрезеровать по контуру заниження (елементи 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, сторона 3);

-Фрезеровать площинізанижений (елементи 5, 6, 7, сторона 3) начорно;

-Фрезеровать площинізанижений (елементи 5, 6, 7, сторона 3) повністю;

-Фрезеровать площині 4занижений (елемент 14, сторона 3);

-Фрезеровать скоси начорно (елемент 41, сторона 6), і навіть фрезувати поверхню (елементи 18, 19, сторона 3);

-Расточить отвір 72 мм до 85 мм (елемент 26, сторона 2), розточити отвір 72 мм до 85 мм

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація