Реферати українською » Промышленность, производство » Проектування технологічних процесів обробки тіл обертання


Реферат Проектування технологічних процесів обробки тіл обертання


Практична робота

 

Проектування технологічних процесів обробки тіл обертання

 


Зміст практичного завдання

У цьому практичну роботу проектується технологічний процес виготовлення деталей наРТК, зокрема складається необхідна технологічна документація з допомогою систем автоматизованого програмування, готуються управляючі програми для верстатів з ЧПУ.

Етапи виконання практичного завдання

 

1. Вивчити склад парламенту й принцип роботиРТК, ознайомитися з методикою виконання практичного завдання.

2. Провести конструкторсько-технологічне узгодження.

3. Провести ідентифікацію поверхонь і елементів деталі заготівлі.

4. Визначити плани обробки поверхонь і елементів деталі вибрати типаж інструмента.

5. Сформувати варіанти послідовності обробки поверхонь і побачити номенклатуру технологічної оснастки, вибрати схеми установок і базування заготівлі. Оцінити можливість застосування отриманих варіантів за умовРТК і відібрати такі, які можна реалізовані. Сформувати маршрутний технологічний процес обробки.

6. Визначити режими обробки поверхонь і елементів деталі. По спрощеним формулам розраховувати час їхнього обробки з кожної операції.

7. Для решти варіантів розробити маршрути руху деталей поРТК, скластициклограмму роботи елементівРТК.Спроектировать програми роботи елементівРТК в кожному варіанту, визначити час циклу і коефіцієнти використання устаткування. За критерієм ефективності вибрати собі оптимальний варіант реалізації технологічного процесу наРТК.

8. Провести розрахунок забезпечення вимог точності розмірної обробки поверхонь. За невиконання вимог скоригувати технологічний процес.

9. Підготувати технологічну документацію до роботи елементівРТК, наладки верстата.

ОписРТК

>РТК призначений виготовлення деталей типу «тіла обертання» групифланцевих з точністю, складової 7-8квалитетам, шорсткістю доRa=1,25мкм.

Методика виконання практичного завдання

Вихідні дані проектування технологічних процесів і технологічного документації дляРТК включає : 1) робочий креслення деталі (мал.1); 2) креслення заготівлі із зазначенням матеріалу та її характеристик (рис. 2).


>Конструкторско-технологическое узгодження

деталь заготівля обробка проектування

На технологічність для ДПС деталь повинна оброблятися при конструюванні. У прикладі на аналізованому модулі неможливо знайти отримано поверхню , оскільки необхідна шорсткість поверхніRa=0.32мкм досягається лишешлифованием.

Ідентифікація поверхонь і елементів деталі заготівлі

Для зручності упорядкування та аналізу можливих планів обробки можна запровадити умовні позначення (рис.3).

Елементи основного контуру деталі є такі черезНП1,НП2,…,НП5;ВП1,ВП2,ВП3 (відповідно зовнішнє і внутрішньої контур), і заготівлі черезЗП1,ЗП2,ЗП3.


 

Визначення плану обробки поверхонь

План обробки визначається залежність від необхідної точності ж розмірів та шорсткості поверхні. Доцільно поступово переорієнтовуватися під задану шорсткість, та був перевіряти точність. Досягнення шорсткість менш як R>z=20мкм, слід передбачити чистовий прохід.

Зони,удаляемие при обробці позначаються якВ1,В2,…,В7. Частини зони, формовані для попередньої обробки, мають індекс 1,2,3 тощо., а чистового переходу ->0(например,В71,>В70).

У прикладі в обробці сформованих зон знадобиться вісім інструментів.

 

Формування маршрутного технологічного процесу зміст операції

Формування альтернативних маршрутів починається з визначення можливих варіантів базування заготівлі та попередньо обробленою деталі кожногоустанова. У таблиці 1 відзначені варіанти поєднання поверхонь, які у принципі можна використовувати як баз на другомуустанова.

Таблиця № 1. Можливі варіанти базування деталі заготівлі.

>У1=(ЗП2,ЗП1) >У2=(ЗП2,ЗП3)
>У2 >НП4 >ВП3 >У2 >НП4 >НП2 >ВП2
>НП5 1 2 >НП3 3
>НП1 4 5 6

Базування першоюустанове виконується однієї зі двох варіантів:У1=(ЗП2,ЗП1) іУ2=(ЗП2,ЗП3). При подальшому аналізі приймаються до уваги такі обмеження:

1) базування за прискореним варіантом 6 потребуєрезьбовой оправлення, що неприйнятно;

2) базування за варіантами 1, 3, 4 небажано, оскільки поверхнюНП4 має малу довжину;

3) базування за прискореним варіантом 2 у цьому прикладі не розглядається.Предпочтительним є базування в патроні, оскільки він універсальний і, отже, потрібно менше з йогопереналадку.

Отже, задля її подальшого аналізу залишається тільки один варіант базування:

>У1=(ЗП2,ЗП3),У2=(НП2,НП1).

Розглянемо можливі поєднання зон вибірки, які можна оброблені. Послідовність обробки уявімо як матриці (табл. 2.).

База В1 В2 >В3 >В4 >В5 В6

>В71

>В70

>Э1 >Э2 >NУ1 >NУ2

>У1=(ЗП2,ЗП3)

>У2=(НП2,НП1)

1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 4 4
2 1 0 0 0 2 6
3 1 1 1 0 4 5
4 1 1 0 0 3 5
5 0 1 1 1 4 5
6 0 0 0 0 2 7
7 0 1 1 0 4 6
8 0 1 0 0 3 6
Час обробкизони(мин) 0,2 2,4 0,32 0,4 1,44 1,45 0,56 0,28 0,3 1,1
3 4 4 3 9 12 9 9 5 7

Аналіз отриманих варіантів з огляду на вимоги до точності взаємного розташування поверхонь деталі показує, що не можна використовувати варіанти 2, 3, 4, 6, 7, 8. вимога тому, щоб співвісністьВП3 іНП2 становила 0,03 мм, не виконується, оскільки передбачена їх спільна обробка.

Ось тільки два варіантів обробки: 1, 5. У тому числі вибираємо 1, через меншої кількості використання інструментів.

Отже, план обробки для варіанта 1 буде наступний:

>У1-(ЗП2,ЗП3)-В6-В1-В2-В3-В71-В70

>У1-(НП2,НП1)-В4-В5-Э1-Э2.

 

Визначення режимів і часу обробки деталі

Режими різання вибираємо з таблиць:

В1 В2 >В3 >В4 >В5 В6

>В71

>В70

>Э1 >Э2
>t 2 2 2 2 2 12.75 2 1 1.5
P.S 0.9 0.18 0.18 0.9 0.18 0.35 0.5 0.25 0.15
T 0,2 2,4 0,32 0,4 1,44 1,45 0,56 0,28 0,3 1,1

Схожі реферати:

Навігація