Реферати українською » Промышленность, производство » Розробка технологічного процесу виготовлення зубчастого колеса


Реферат Розробка технологічного процесу виготовлення зубчастого колеса

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Тольяттинский Державний Університет

Кафедра «Технологія машинобудування»

>Курсовой проект

«Розробка технологічного процесу виготовлення зубчастого колеса»

Тольятті 2005


Анотація

 

Ключове слово:

- базування

- вибір заготівлі;

- виготовлення деталі;

- норми часу;

- режими різання;

- ріжучий інструмент;

- верстатні пристосування;

- технологічний маршрут;

- технологічний процес.

Стислий зміст:

>1.Анализируем вихідні дані

>2.Вибираем тип виробництва, форми організації технологічного процесу виготовлення деталі

>3.Вибираем метод отримання заготівлі та її проектування

>4.Разрабативаем технологічний маршрут виготовлення деталі

>5.Вибираем кошти технологічного оснащення

>6.Разрабативаем технологічні операції


Запровадження

Ефективність виробництва, його технічний прогрес, якість своєї продукції великою мірою залежать від випереджаючого розвитку нового устаткування, машин, верстатів і апаратів, від всебічного впровадження методів техніко-економічного аналізу.

У зв'язку з цим у процесі вищі навчальні заклади значне місце відводиться самостійним роботам таких як курсове проектування за технологією машинобудування.

>Курсовое проектування закріплює, поглиблюють і узагальнює знання, отримані студентами під час лекційних і практичних занять.Курсовое проектування має навчити студента користуватися довідкової літературою, ГОСТами, таблицями,номограммами, нормами і розцінками, вміло поєднуючи довідкові дані з теоретичними знаннями.

За виконання проекту прийняття рішень щодо вибору варіантів технологічних процесів, устаткування, оснастки, методів отримання заготовок виготовляють підставі техніко-економічних розрахунків, що дозволяє запропонувати оптимальний варіант.

Захист проекту дозволяє оцінити вміння студента коротко, у встановлений час викласти сутність зробленого, і навіть аргументовано пояснити прийняті рішення за відповідях стосовно питань у проекті.


1. Аналіз вихідних даних

 

1.1  Аналіз службового призначення деталі

 

Колесо зубцювате призначено передачікрутящего моменту з ведучого валу у вигляді бічний поверхні шпонки на ведений у вигляді бічний поверхні зуба.

Працює вдвухступенчатом редукторі загального призначення.Нагрузки - циклічні нерівномірні умови мастила - задовільні.

Деталь виготовлено з стилі 45 й володіє такими фізико-механічними і хімічними властивостями:

>Механические властивості для сталей по ГОСТ 1050-88
Марка стали >Механические властивості, щонайменше
Межа плинностіН/мм2кгс/мм2 Тимчасовий опірН/мм2кгс/мм2 Відносне подовження Відносне звуження
%
45 355(36) 600(61) 16 40

Марки і хімічний склад сталей по ГОСТ 1050-88

Марки стали Масова частка елементів, %
вуглець кремній марганець сірка фосфор  хром нікель мідь
40 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,80 >0,04max >0,035max 0,25 0,3 0,3

1.2  Класифікація поверхонь деталі

 

Вигляд поверхні № поверхні
>ИП 7,12
ОКБ 1,5
>ВКБ 4
СП 2,3,6,8,9,10,11,13,14,15

1.3 Аналіз технологічності деталі

 

Вигляд поверхні Габарити IT Вимоги розміщенням

Ra

1 Пласкеторцевая 100 >Н12

0,02

1,6
2 Пласкеторцевая 217,43 >IT14/2 3,2
3 Пласкеторцевая 217,43 >IT14/2 3,2
4 Пласкеторцевая 100 >Н12

0,02

1,6
5 >Цилиндрическая 55 >H7 0,8
6 >Зубчатая 32 >h14 6,3
7 >Эвольвентная >IT14/2 1,6
8 >Эвольвентная >IT14/2 1,6
9 Пласке 35 >H14 6,3
10 Пласке 35 >H14 6,3
11 >Цилиндрическая 12 >H12 6,3
12 Пласке 16 >IT14/2 3,2
13 Пласке 4,4 >P9 //0,15 0,12 1,6
14 >Цилиндрическая 14 >h14 6,3
15 >Цилиндрическая 14 >h14 6,3

1.3.1 Показники технологічності заготівлі

- можливість отримання заготівлі раціональним методом;

- проста конструкція деталі (відсутність складнихфасонних поверхонь) дозволяє вживати у її виробництві уніфіковану заготівлю;

- з огляду на вимоги до поверхням деталі (точності й діють шорсткості), і навіть їх технічного призначення остаточне формування поверхні деталі (жодній із них) на заготівельної операції неможливо;

- дана сталь здатна піддаватисятермообработке, нею характерна мала ймовірність утворення тріщин.

1.3.2 Показники технологічності конструкції деталі загалом

Конфігурація деталі:

- максимальна уніфікація і стандартизація конструкційних елементів деталі;

- розміри і поверхні деталі мають оптимальні вимогами з точності й діють шорсткості;

- конструкція деталі забезпечує можливість застосування типових технологічних процесів її виготовлення;

- наявність конструкційних елементів забезпечує нормальну роботу ріжучого інструмента;

- максимальне скорочення розмірів опрацьованих поверхонь;

- можливість обробки найбільшого кількості поверхонь з однієїустанова;

- можливість обробки на прохід;


- конструкція забезпечує підвищену жорсткість деталі;

- технічні вимоги не передбачають особливих методів і засобів контролю.

1.3.3 Показники технологічності базування і закріплення:

- зручність установки заготівлі при обробці поверхонь;

- наявність конструкційних елементів забезпечує автоматизацію установки заготівлі на верстатах;

- збіг технологічних і вимірювальних баз, використання одним і тієї ж баз;

Середня шорсткість <Ra>=6,5мкм;

Середній квалітет <>IT>=7

1.4 Завдання курсової роботи

 

1. Провести аналіз вихідних даних:

>1.1.Анализ службового призначення деталі

>1.2.Провести класифікацію поверхонь деталі

>1.3.Анализ технологічності деталі

2. Вибрати тип виробництва та форму організації технологічного процесу виготовлення

3. Вибрати метод отримання заготівлі та її спроектувати

4. Розробити технологічний маршрут виготовлення деталі

>4.1.Разработать технологічний маршрут обробки поверхонь

>4.2.Разработать технологічні схеми базування

>4.3.Рассчитатьприпуски

>4.4.Разработать технологічний маршрут виготовлення деталі

5. Вибрати кошти технологічного оснащення

6. Розробити технологічні операції

>6.1.Рассчитать режими різання

>6.2.Рассчитать норми часу


2. Вибір типу виробництва й форми організації технологічного процесу виготовлення

 

2.1Рассчитаем масу цієї деталі

>q= (2.1)

 

2.2 Аналіз вихідних даних

- маса цієї деталі становить 3,09 кг.;

- обсяг випуску виробів 4400дет/год;

- режим роботи підприємства виготовлювача – двозмінний;

- тип виробництва –среднесерийний.

До основних рис типу виробництва

- обсяг випуску виробів - середній;

- номенклатура – середня;

- устаткування – універсальне;

- оснащення – універсальна, спеціалізована;

- ступінь механізації і автоматизації – середня;

- кваліфікація робочих – середня;

- форма організації технологічного процесу – груповапеременно-поточная;

- розстановка устаткування – за типами верстатів,предметно-замкнутие ділянки;

- види технологічних процесів – поодинокі, типові, групові, операційні;

- коефіцієнт закріплення операції

>10<KЗ<20 (однією робоче місце)

Обсяг партій, запуск деталей

 (2.2)

а – періодичність запуску деталей

254- число ходів

- метод визначення операційних розмірів –расчетно-аналитический;

- метод забезпечення точності – устаткування, налаштоване по пробним деталей.


3. Вибір методу отримання заготівлі та її проектування

 

3.1 Вибір методу отримання заготівлі

 

>Установим метод і загальнодосяжний спосіб отримання заготівлі. І тому вивчимо конфігурацію й розміри деталі, і навіть фізичні і технологічні властивості матеріалу, із якого виготовлено.

Вивчивши конфігурацію деталі, можна дійти невтішного висновку, що підходящими методами виготовлення заготовок у разі є: - штамповка; - прокат.

При розрахунку перевагу треба віддавати тієї заготівлі, що забезпечує меншу технологічну собівартість деталі.

а) розрахуємо собівартість заготовок з штампування:

 (3.1)

,  (3.2)

-базова вартість т заготовок.

коефіцієнти, залежать від класу точності, групи складності, маси, марки матеріалу і обсягу виробництва заготовок, вибираються за таблицями.

маса заготівлі, кг,

маса готової деталі, кг.

-ціна 1 т. відходів, крб.

б) розрахуємо собівартість заготовок з прокату:

 (3.3)

 (3.4)

-визначимо масу прокату:

 кг (3.5)

 (3.6)

- визначимо собівартість заготівлі з прокату після перебування всіх невідомих:

Отже, заготівля з штампування забезпечує меншу собівартість, тому вибираємо її.

3.2 Проектування заготівлі

 

Проектування заготівлі проводилося по методичним вказівкам Михайлова А.В. «Визначення операційних розмірів механічного оброблення за умов виробництва». [4].Припуски на обробку призначаємо за таблицею 2.2.4 [4] з ваги і середніх розмірів заготівлі.


4. Розробка технологічного маршруту виготовлення деталі

 

4.1 Розробка технологічного маршруту обробки поверхонь

 

>Ra IT Переходи
1 1,6 >H12

>Т.черн.(12;12,5),Т.чист.(9;3,2),

>Ш.чист.(8;1,6)

2 3,2 >IT14/2 >Т.черн.(12;12,5),Т.чист.(10;3,2)
3 3,2 >IT14/2 >Т.черн.(12;12,5),Т.чист.(10;3,2)
4 1,6 >H12

>Т.черн.(12;12,5),Т.чист.(9;3,2),

>Ш.чист.(8;1,6)

5 0,8 >H7

>Растач.черн.(11;6,3),

>Растач.чист.(9;3,2),Т.тонк.(8;1,6),

>Ш.чист.(7;0,8)

6 6,3 >h14 >Т.черн.(12;12,5)
7 1,6 >H12 >Ф.черн.(11;6,3),Ф.чист.(10;3,2),Ш.чист.(8;1,6)
8 1,6 >H12 >Ф.черн.(11;6,3),Ф.чист.(10;3,2),Ш.чист.(8;1.6)
9 6,3 >H14 >Растач.черн.(11;6,3)
10 6,3 >H14 >Растач.черн.(11;6,3)
11 6,3 >H12 >Сверл.(12;12,5)
12 1,6 >H12 >Протягивание (8;1,6)
13 1,6 >P9 >Протягивание (12;3,2)
14 6,3 >h14 >Т.черн.(12;12,5),Т.чист.(10;3,2)
15 6,3 >h14 >Т.черн.(12;12,5),Т.чист.(10;3,2)

 

4.2 Розробка технологічних схем базування

 

Натокарной чорнової операції 010 використовуємо явну опорну базу - торець 4, і приховану котра спрямовує базу – вісь деталі 16. Натокарной чорнової операції 020 використовуємо явну опорну базу - торець 1, і приховану подвійну котра спрямовує базу – вісь деталі 16. Натокарной чистовий операції 030 (>установ А) використовуємо явну опорну базу - торець 4, і приховану котра спрямовує базу – вісь деталі 16. Натокарной чистовий операції 030 (>установ Б) використовуємо явну опорну базу - торець 1, і приховану подвійну котра спрямовує базу – вісь деталі 16. На операції 035 гостріння тонке використовуємо явну опорну базу - торець 4, і приховану котра спрямовує базу – вісь деталі 16. Насверлильной операції 040 використовуємо явну опорну базу - торець 4, і приховану котра спрямовує базу – вісь деталі 16. На протяжливої операції 050 використовуємо явну опорну базу - торець 4, і приховану подвійну котра спрямовує базу – вісь деталі 16. Назубофрезерной операції 060 використовуємо явну опорну базу – торець 2, і приховану котра спрямовує базу – вісь деталі 16. Назубошевинговальнойой операції 065 використовуємо явну опорну базу – торець 2, і приховану котра спрямовує базу – вісь деталі 16. Наторцекруглошлифовальной операції 070 (>установ Проте й Б) використовуємо явну опорну базу - торець 1, і приховану подвійну котра спрямовує базу – вісь деталі 16. На шліфувальній операції 080 використовуємо явну опорну базу - торець 4, і приховану котра спрямовує базу – вісь деталі 16.

 

4.3 Розрахунокприпусков

 

Матеріал деталі: сталь 45.

Метод отримання деталі - штамповка.

Тип виробництва -среднесерийное.

Обробка отвори ведеться за умови встановлення заготівлі всамоцентрирующем патроні.

Технологічний маршрут обробки отвори:

1.Растачиваниечерновое

2.Растачиваниечистовое

3.Растачивание тонке

4.Шлифование

Розрахунок операційних розмірів в обробці отвори55Н7

Маршрут обробки поверхні Допуск,мкм >Припуск, мм Діаметр, мм
 >iТD  >iZmin  >iZmax  >iDmin  >iDmax
>Штамповка

1200

±600

51,53 52,73
>Растачиваниечерновое 190 1,0 2,01 53,54 53,73
>Растачиваниечистовое 74 0,7 0,816 54,356 54,43
>Растачивание тонке 46 0,25 0,278 54,634 54,68
>Шлифование 30 0,35 0,366 55,00 55,03

 

 

4.4 Розробка технологічного маршруту виготовлення деталі

 

Найменування операції IT >Ra Зміст операції Верстат
000 Заготівельна 14 20 штамповка

>Токарно-винторезн.

верстат16Б16Ф3

010 >Токарная чорнова

12

10

11

12,5

6,3

6,3

>Точение торців, гостріннячерновое,растачиваниечерновое
020 >Токарная чорнова

12

10

12,5

6,3

>Точение торців, гостріннячерновое
030 >Токарная чистова

9

9

3,2

3,2

>Точение торців,

>Растачиваниечистовое,

гострінняфасок

035 >Точение тонке 8 1,6

>Растачивание

Тонке

040 >Сверлильная 12 12,5 свердління

>Радиально-сверлильн.

верстат2М57

050 >Протяжная

12

8

3,2

1,6

>Протягиваниечерновое,

>Протягиваниечистовое

>Горизонт.-протяжнойполуавтом.

длявнутр.протягивания

060 >Зубофрезерная 10 3,2 >Фрезерованиечерновое

>Зубофрезернийполуавтом. для циліндричних зубчастих коліс

>5К301П

065 >Зубошевинговальная 8 1,6 >Фрезерованиечистовое
070 >Торцекруглошлифовальная 8 1,6 >Шлифованиечистовое

>Торцекруглошлифовальний

верстат3Т160

080 >Шлифовальная 7 0,8 >Шлифованиечистовое >Внутришлифовальний верстат3К227В
090 >Моечная
100 Контрольна мікрометр

 


5. Вибір коштів технологічного оснащення

Операція Кошти технологічного оснащення
>Оборудова-ние >Приспособления >Режущий інструмент Кошти контролю
000 Заготівельна

>16Б16Ф3 з ЧПУ

>16Б16Ф3 з ЧПУ

Патронтрехкулачковийсамоцентрирующий

>ГОСТ24351-80

>Резец прохідній завзятийТ5К10 ГОСТ 26611-85.

>Резецрасточной з хутро.крепл.трехгран. пластин=50

>Т15К6

>ЩЦ-2

калібр

010

>Токарная чорнова

020

>Токарная чорнова

>Цанговий патрон

030

>Токарная чистова

Патронтрехкулачковийсамоцентрирующий

>ГОСТ24351-80

>РезецрасточнойТ15К6

ГОСТ 9795-84Резец підрізноюТ5К10 ГОСТ 26611-85

калібр

035

>Точение тонке

040

>Сверлильная

>Рад.-сверл. верстат2М57 Спеціальнийцанговий патронГОСТ2876-80 >Сверло спеціальне12Р6М5ГОСТ10903-37

050

протяжна

>7Б56У Спеціальнийцанговий патронГОСТ2876-80 >Шпоночная збірнапротяжка ГОСТ 23360-78

060

>зубофрезерная

>Зубофрезерний верстат

>5К301

Спеціальнийцанговий патронГОСТ2876-80

>Концеваятвердосплав. фрезаТ5К10

>ГОСТ18152-72

>Зубомер

>Смещение-нц1

065

>Зубошевенгование

>Шевер тип 1

ГОСТ 8570-80

070

>Торце-круглошлифовальная

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація