Реферат Виробничі операції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Кафедра «Менеджмент організацій»

>ИНДИВИДУАЛЬНОЕКОНТРОЛЬНОЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Організація виробництва»

Варіант № 15

>Виполнил студент 3 курсу заочного відділення спеціальності

«Економіка підприємства»

ОЗ ЄП 14 Б

Коцарев Про. П.

Перевіриладоц. Стасюк Н.В.

Макіївка 2008


Зміст.

Теоретична частина.

1. Виробничі операції.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

2. Операції переміщення. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 4

3. Операції контролю. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7

Рішення практичної завдання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10

Література - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 14


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 

1.  Виробничі операції.

Виробничий процес — сукупність взаємозалежних процесів праці та природних процесів, у яких вихідне сировину й матеріали перетворюються на готової продукції. Залежно від призначення продукції все виробничі процеси поділяються на основні, допоміжні та що обслуговують.

Основні — це технологічні процеси, здатні перетворювати сировину й матеріали в готової продукції, на випуску якої спеціалізується підприємство. За умов їх виконанні змінюються форми й розміри предмета праці, його внутрішню структуру, вигляд і якісна характеристика вихідний матеріал. До них належать і цілком природні процеси, що відбувається під впливом сил природи й без участі праці людини, але у його контролем (природна сушіння деревини, остигання виливків).

Допоміжні процеси сприяють безперебійному перебігові основних виробничих процесів. Отримана у вигляді їх продукція використовується для підприємства обслуговування основного виробництва.

>Обслуживающие процеси покликані створити умови для успішного виконання основних та допоміжних операцій. До них належать між- івнутрицеховие транспортні операції, обслуговування робочих місць, складські операції, контроль якості продукції.

>Определяющую роль для підприємства займають основні процеси виробництва, та їх нормальне функціонування можливе лише за чіткої організації всіх допоміжних й обслуговуючих процесів.

Виробничі процеси підприємства є дуже складними і звичайнорасчленяются на стадії, фази. Такими на машинобудівних підприємствах є заготівельні, обробні, складальні фази. Кожна фаза складається з часткових процесів, що характеризуються певної закінченістю етапу виробництва.

Часткові процеси поділяються на технологічні операції, які становлять частина технологічного процесу, що їх робочим чи групою робочих однією робоче місце при незмінних гарматах і предметах праці та без переналагодження устаткування.

Операції поділяються на основні, у яких змінюються форма, розміри, властивості, взаємне розташування деталей, й допоміжні, пов'язані з переміщенням предмета роботи з робочого місця інше, складуванням і контролі якості.

2.  Операції переміщення.

Операція переміщення є частина процесу, пов'язану з переміщенням об'єкта виробництва (вантажу) у просторі без зміни його геометричних форм, ж розмірів та фізико-механічних властивостей з допомогою механізмів чи вручну. Розрізняють такі типи операцій переміщення: транспортування, накопичення, навантаження, розвантаження, складування тощо.

Операції переміщення виробляються комплексно, завдяки системі організації транспортного обслуговування виробництва.

Склад транспортного господарства підприємства залежить від характеру своєї продукції, виробничої структури підприємства, типу, і масштабу виробництва.

Основними функціями заводського транспорту (незалежно від виду останнього) є:

• перевезення вантажів;

• вантажно-розвантажувальні роботи;

• експедиційні роботи.

У великих підприємствах, із великимгрузооборотом створюється транспортний відділ, до складу якої входять ряд госпрозрахункових одиниць за видами транспорту, і навіть бюро (групи):планово-економическое, технічне, диспетчерське, обліку, і ін. Усі перевезення вантажів здійснюються централізовано транспортним цехом.

На розробку плану роботи транспорту, економічного обгрунтування вибору транспортних засобів і потребу них визначають кількісні (вантажообіг і обсяг навантажувально-розвантажувальних робіт з вантажам основних видів, виконуваних ручним і механізованим способом), якісні (швидкість руху, коефіцієнти вантажопідйомності, пробігу і видів використання робочого дня транспортних засобів, і навіть трудомісткість і собівартість транспортних робіт) і техніко-економічні показники.

Таблиця 1. Класифікація транспортних засобів

Характеристика транспортних засобів Вигляд транспорту Види транспортних засобів
>Преривного дії Залізничний Зовнішній >межцеховой >Внутрицеховой
Електровози, вагони, напіввагони, цистерни, платформи, і т.д. >Вагонетки вузької колії
Безрейковий Автомобілі, тягачі, трактори і різноманітні причепи до них Ручні візки наавтошинах
>Электрокари >Электрокари,автокари, автонавантажувачі,електропогрузчики
Водний Буксири, баржі
>Грузоподъемние механізми Підйомники, крани пересувні залізничні, автомобільні і тракторні Крани стаціонарні, мостові, портальні,тельфери, кран-балки, лебідки, ліфти, талі ручні
>Непреривного дії >Конвейерние устрою >Ленточние, ланцюгові, пластинчасті і скребкові транспортні та інших.

Основними термінами, котрі характеризують організацію транспортного обслуговування виробництва, є:

Обсяг перевезень вантажів — кількість перевезеного вантажу (в тоннах) чи що підлягає перевезенні між пунктами відправлення та призначення.

Вантажооборот — виконана чи підлягаючий виконання транспортна робота (втонно-километрах) з перевезення вантажів на певне відстань між пунктами відправлення та призначення.

Вантажопотік — кількість вантажу (в тоннах), перевезеного чи що підлягає перевезенні щодо одного напрямі (з пункту відправлення до пункту призначення).

Собівартість перевезень вантажів визначається для 1 т, 1ткм, 1 год роботи рухомого складу, 1 км пробігу.

Обсяг навантажувально-розвантажувальних робіт — на цю кількість занурених,вигруженних і перевантажених тонн вантажу

Під пунктами вантаження та розвантаження розуміються склади, майданчики цехів, ділянок та інших підрозділів підприємства. На кожному може виконуватися одночасно операції вантаження та розвантаження.

У зв'язку з тимчасовим інтервалом обсяг перевезень вантажів і вантажообіг поділяються на змінний, добовий, місячний, квартальний, річний. Перевезення вантажів бувають разовими і маршрутними (постійними) здійснюються по разовим заявками чи твердим розкладам. При побудові маршрутів транспортних засобів застосовуютьмаятниковую, кільцеву, збірну (>развозочную) і радіальну схеми.

На кожному маршруті транспортний засіб робить їздку.Ездкой називається цілковитий цикл транспортного процесу, що з навантаження у відправника вантажу, розвантаження у одержувача і про подачу рухомого складу під таку навантаження.Рейсом називається транспортний процес руху рухомого складу від початкового пункту до кінцевого даного маршруту.

Примежцехових перевезеннях великі витрати часу оформлення документів, видачу й одержання сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції, у результаті збільшуються простої транспорту, й собівартість вантажів. Спрощення оформлення приймально-здавальних документів і майже застосування без документальної передачі продукції з цеху до цеху скорочує простої транспорту, й кількість працівників обліку, вантажників, приймальників і експедиторів.

3.  Операції контролю.

Операція контролю включає дії з перевірці однієї чи кількох контрольованих ознак в однієї чи навіть кількох об'єктів контролю. Залежно від об'єктів контролю розрізняють:

- контроль технологічного процесу;

- контроль якості продукції;

- контроль коштів технологічного оснащення;

- контроль технічної документації.

 Організація технічного контролю для підприємства одна із елементів системи управління

Під технічним контролем розуміється перевірка дотримання вимог, що висуваються до якості своєї продукції всіх стадіях її виготовлення, та брак усіх виробничих умов, які його.

Основне завдання технічного контролю є забезпечення випуску високоякісної і комплектної продукції, відповідної стандартам і технічних умов.

По формам технічний контроль може бути пасивною, коли просто фіксуються якість продукції (констатується факт), і активним, коли лише оцінюється якість, а й опиняється активний вплив на технологічний процес із управління якістю.

За призначенням технічний контроль розрізняють:

вхідний, визначальний відповідність закуповуваних для сировини, матеріалів, напівфабрикатів та українських комплектуючих виробів вимогам науково-технічної документації ;

попередній, здійснюється для запобігання надходження у виробництво бракованих предметів праці та залежить від перевірці якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і дистрибуції комплектуючих виробів на початок їх опрацювання (складання);

проміжний, ввозяться процесі виготовлення будь-якого об'єкта щодо окремих операціям. Він то, можливопооперационним (перевірка після кожну операцію) і груповим — перевірка після кількох операцій;

остаточний, виробляється під час приймання готових виробів виявлення неякісної продукції.

За можливості використання продукції контроль то, можливо руйнуючий інеразрушающий (акустичний, магнітний, оптичний, радіаційний).

За місцем виконання контрольних операцій розрізняють:

а) стаціонарний контроль — виготовляють спеціально обладнаному постійному робоче місце контролера, куди поставляються об'єкти контролю; б) рухомий контроль — складає тому робоче місце, де виконуються операції.

За рівнем охоплення контроль то, можливо суцільним (перевірці піддаються все без винятку об'єкти контролю одного найменування) і вибірковим (перевірці піддається частина партії однорідних об'єктів із використанням статистичних методів контролю)

>Инспекционному контролю піддається продукція, з якої вилучено раніше виявлений шлюб. За результатами судять якість роботи служб контролю за якістю.

>Распространенной формою контролю став самоконтроль, здійснюваний виконавцем. На самоконтролі можуть працювати окремі робочі, бригади, ділянки й цілі цехи.

Методи кількісної оцінки якості продукції вивчає спеціальна наука —квалиметрия. Кількісні значення показників якості продукції визначаються:

експериментальним методом, побудованим на застосуванні технічних засобів;

 органолептичними методом, заснованим на визначенні якості відповідними фахівцями з допомогою органів почуттів по бальної системі;

соціологічним методом, заснованим на використанні даних обліку, і аналізу споживачів продукції;

експертним методом, побудованим на використанні узагальненого досвіду і інтуїції фахівців і споживачів продукції.

статистичним методом контролю за якістю продукції або стану технологічного процесу, проведених з допомогою теорії ймовірності| і математичної статистики.

Отже, обслуговуючі процеси до яких належать між- івнутрицеховие транспортні операції, обслуговування робочих місць, складські операції, контроль якості продукції покликані створити умови для успішного виконання основних та допоміжних операцій.


>ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАВДАННЯ

Побудувати графіки послідовного, паралельного іпоследовательно-параллельного руху партії деталей за операціями, відповідно до наступним умовам:

-m - кількість операцій;

- n - кількість деталей у Комуністичній партії;

-t1,t2,...,t6 - час обробки деталей на відповідної операції, хв.

Визначити тривалість обробки при кожному виді руху.

n >m >t1 >t2 >t3 >t4
5 4 15 10 10 5

1.  Види руху предметів праці

При виготовленні партії однакових предметів праці можна використовувати одне із видів руху предметів праці в операціям: послідовний,параллельно-последовательний, паралельний.

1. Загальна тривалість технологічної частини виробничого циклу при послідовному руху предметів праці Т >посл.техн. визначається за такою формулою:

,

деtі — поштучна час обробки однієї деталі наi-й операції, хв;

n — кількість деталей у Комуністичній партії;

і — кількість операцій (і =1,...,m).

У разі,m=4,n=5,p = 1.

Т>посл.техн.=5( 15+10+10+5)=200 хв., чи 3 години20мин.

Графік послідовного виду руху партії деталей за операціями.

операції


>m1t1=15

>m2 >t2=10

>m3 >t3=10

>m4t4=5

                                                              

             0 50 100 150 200t, хв.

 Т>посл.техн

2. Загальна тривалість технологічної частини виробничого циклу при паралельному вигляді руху Т >пар.техн. визначається за такою формулою

                       

де - час найбільш тривалої операції (головною). При поштучної передачі р = 1.

деtі — поштучна час обробки однієї деталі наi-й операції, хв;

n — кількість деталей у Комуністичній партії;

і — кількість операцій (і =1,...,m).

У разі,m=4,n=5,p = 1.

Т >пар.техн = ( 15 + 10 + 10 + 5 ) + (5 - 1) 15 = 40 + 60 = 100 хв., чи 1 годину 40 хв.

Графік паралельного виду руху партії деталей за операціями.

операції


>m1t1=15

>m2 >t2=10

>m3 >t3=10

>m4 >t4=5

                                                              

             0 50 100 150 200t, хв.


 Тпар.техн

3. Загальна тривалість технологічної частини виробничого циклу припараллельно-последовательном вигляді руху Т >п.посл.техн. визначається за такою формулою

деtі — поштучна час обробки однієї деталі наi-й операції, хв;

n — кількість деталей у Комуністичній партії;

і — кількість операцій (і =1,...,m);

>p –- передатна партія.

У разіm=4, n = 5,p = 1.

T>п.-п.техн.= 5( 15+10+10+5)- 4(10+10+5)= 100 хв, чи1час 40 хв.

При побудові графікапараллельно-последовательного виду руху партії деталей за операціями врахуємо, що в цьому випадку всі наступні операції коротше попередньої, тому ув'язку проводимо по останньої деталі.

Графікпараллельно-последовательного виду руху партії деталей за операціями.

операції


>m1t1=15

>m2          >t2=10

 

>m3 >t3=10

 

>m4 >t4=5

 

                                                              

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація