Реферати українською » Промышленность, производство » Автоматизована система управління взуттєвим підприємством


Реферат Автоматизована система управління взуттєвим підприємством

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Оглядова характеристикаСАПР взуття

2. Структура і характеристика модульноїСАПР "Ірис"

3. Напрям моди

4. Обгрунтування вибору колодки, конструкції, матеріалів

5. Підготовка вихідної інформації: отриманняУРК іГРУНД – моделі

6. Введення вихідної графічної інформації. Сканування і оцифровування

7. Формування й проектування контурів зовнішніх деталей верхи взуття

8. Проектування контурів внутрішніх та проміжних деталей верхи

9.Градирование контурів деталей

10. Формування паспорти на модель

11. Перелік технологічних операцій складання заготівлі

Список літератури


Запровадження

Розвиток обчислювальної техніки і коштів графічного зображення відкрило широкі можливості розробки різних завдань, підготовки, проектування й управління виробничими процесами.

Сьогодні майже всі великі підприємства, які займаються масовим виробництвом взуття, використовуютьСАПР.

Автоматизована систему управління взуттєвим підприємством є управління із застосуванням сучасних високоефективних автоматичних коштів обробки даних, економіко-математичних методів для регулярного вирішення завдань управління виробничо-господарської діяльністю підприємства, автоматизованого проектування технологічних процесів і розмаїття конструкцій випущеної взуття.

Основні переваги застосуванняСАПР:

- підвищення точності побудови;

- зниження трудомісткості.

Обчислювальна техніка i сучасні методи управління дозволяють вирішувати виробничі завдання за порівняно короткий час і підвищити продуктивності праці.

Використання автоматизованих системам управління є неодмінною умовою ефективного функціонування технологічного підрозділи.


1. Оглядова характеристикаСАПР взуття

Система автоматизованого проектування (>САПР) взуття єорганизационно-техническую систему, що складається з комплексу коштів автоматизованого проектування взаємодіє розробників проектно-конструкторській документації.

>САПР реалізується у різні варіанти просторовості:

1. Просторове проектування. У його основу покладено алгоритми, щоб забезпечити роботу пристроїв знімання параметрів поверхні взуттєвої колодки й отримання умовної розгорнення і розробити пласких деталей конструкції (система 3D). Алгоритми просторового проектування на вітчизняних і зарубіжних підприємствах немає широкого практичного застосування через складність і високу вартість таких пристроїв.

2.Плоскостное проектування. Провідною є концепція розробки та вдосконалення алгоритмів функціонування автоматизованих систем площинного проектування (система2D). Структура побудови такого програмного комплексу виходить з двох основні принципи:

- наступність і органічне єдність із діючими структурами підготовки виробництва;

- об'єднання і рішення якомога більшої числа завдань конструкторської підготовки з урахуванням можливостей комп'ютерна техніка.

Аналіз нинішньої структури процесу підготовки проекту й виробничій потребі припускає наявність у системі проектування наступних базових програмних модулів:

· введення вихідної інформації;

· проектування моделі і його деталей;

·градирование контурів деталей;

· висновок на графічне чи друкарка;

· контрольукладиваемости деталей;

· розрахунок трудомісткості складання моделі;

· формування паспорти моделі.

Пакет прикладних програм є комплексом програм, який під управлінням головний програми розвитку й готовий до рішення певного класу завдань, зазвичай, близьких за змістом чи з застосовуваним математичним методам. Пакет прикладних програм є найдосконалішою формою програмного забезпеченняСАПР.

Системи й програмні комплекси автоматизованого проектування взуття:

ВпершеСАПР взуття успішно демонструвалися вПирмазенсе (ФРН), та був на виставці "Тиждень шкіри" у Парижі 1985 року. РозробкиСАПР знайшли підтримку в провідних взуттєвих фірм, які надали підприємства для випробування експериментальних систем.

>Двухкоординатние системи автоматизованого проектування усім підприємствах зарекомендували себе добре, хоч і із різним рівнем продуктивності. Проте, сам вибір системи конкретної підприємства досить складним, оскільки необхідно, щоб системи відповідали технічних умов виробництва

>Трехкоординатние системи автоматизованого проектування (об'ємного) досі перебувають у стадії становлення. Під час створення моделі взуття акцентувала робиться на отриманні малюнка,отображающего задумхудожника-модельера. Конструювання ж вимагає геометрично точного зображення реальної моделі. Отримують образотворчу інформації і геометричні дані в тривимірному поданні. ЯкщоСАПР здатна представляти образотворчу інформацію, то систему називаютьескизной, образотворчої, графічної. ЯкщоСАПР дає змогу отримувати геометричні дані, що його можна використовуватиме управління роботою устаткування.

Так, отримані з допомогоюСАПР геометричні дані, необхідні розрахунку траєкторії руху робочих органів взуттєвих машин, використовують у системі автоматизованого виробництва. У світі використовується багато системСАD, у тому числі:Gradamatic,Арех - фірмиCamsco (США). У світлі останніх варіантах цих систем виконують такі операції:

· конструювання деталей;

·градирование деталей;

· оцінка моделей, аналіз економічності (вартість будівництва і трудомісткість);

· визначення площ;

· калькуляція витрати матеріалів заробітної плати.

До найвідоміших і поширених ставляться:

СистемаFDSMicrodynamics (США)

Система проектування взуттяFDS розроблена як серія модулів. Завдяки своєї конструкціїFDS може охоплювати 1000 робочих місць чи АРМ. УFDS кожне робоче місце має власний комп'ютер та запам'ятовуючий пристрій. Усе це був із іншими робочими місцями та центром. Існує модель системиFDS -50 длядвухразмерного моделювання нових фасонів взуття швидких замальовок. МодельFDS -1500 дозволяє проектувати, конструювати,градировать і робитиукладиваемость деталей в двомірних координатах. МодельFDS -300 іFDS -350 - тривимірні які проектують системи.

Система фірмиСlarks

Система виходить з автоматичному описі складної поверхні колодки з допомогою графічних пристроїв з числовим управлінням. Роботи, проведені на фірмі, показали, що визнана сьогодні системадвухразмерногоградирования призводить до значним видатках матеріалу. Тому фахівці фірми розробили систему, яка градирує заготівлі у трьох напрямах. Цей метод використовується мови у Франції. ФірмаUSМ (Англія) створила системуСАD-САМ, що дозволяє по числової інформації з допомогою термінала отримувати креслення деталей. Фірма розробила три методу підготовки зразка.

У першому модельєр вичерчує модель зразка вдвухкоординатной сітці через монітор ЕОМ, що включає телевізійний екран, креслярськийпрограмматор, що у своєї пам'яті 16,7 млн різних колірних відтінків, ліній, дуг.

У другому методі дані про взуття уводять у ЕОМ з допомогою телевізійної камери. Оператор може поставити колір, комбінацію матеріалів тощо. У третьому методі обробляється інформація в тривимірному вимірі.Трехмерний координатор знімає координати з колодки, ЕОМ відразу дає на точну копію. У цьому тривимірному зображенні колодки конструктор на екрані дисплея зображує деталі взуття. Далі конструктор використовує інформацію матеріалами. Комп'ютер розраховує площі деталей, визначає економічність тощо.

Система фірмиLectra

Із середини 80-х більш 300 систем фірмиLectra працюють у взуттєвої промисловості Франції, Англії, ФРН, Італії, США. Так само фірмаDiс &Jordan що зBataEngineering створила систему підготовки тривимірних зразків, що використовуються контролю виробів під час виготовленнярезаков та інших операціях САМ. СистемаВАТА-CAD конструює копил і взуття також у тривимірному вимірі. З останніх розробок слід виділитиDigiton (Канада),Crispin (Австрія),Сixi (Франція).

Системи виконують такі функції:

· введення даних про колодкою;

· моделювання взуття в інтерактивному режимі;

· отримання розгорнення ідеталировка верхи;

·градирование деталей;

· розміщення деталей взуття на шкірі;

· виготовлення шаблонів деталей верхи взуття.

Процес закінчується виготовленням лекал деталей взуття з допомогою лазерного автомата.

СистемаApex

Розроблено фірмоюCamsco (США).

Система передбачає такі операції:

· з'їм інформації просечении колодки;

· запис у цифровій формі відповідних ліній моделі, заподіяних на колодкою;

· розрахунок й одержання на екрані графічного дисплея умовнихразверток зовнішніх й міністерство внутрішніх бічних поверхонь колодки;

· розмноження деталей (>градирование);

· виготовлення креслень і підготовка документації;

· вирізання шаблонів для моделювання.

З іншого боку, система може виконувати перехідні операції від антропометричних даних до величини деталей взуття. Вона забезпечує проектування взуття з урахуванням способу жорсткої оболонки. Система за певним коду викликає з пам'яті машиниУРК потрібного фасону, і навіть типові деталі верхи. Потім на екрані графічного дисплея будується система координат, відкладаються за завданнямконструктора-программиста необхідні кути розведення крил, у яких автоматично вписуєтьсяУРК, будуються контури деталей верхи і відкладаються величини затяжний крайки та інші параметри. Система забезпечує проектування окремих деталей верхи зприпуском на обробку, і навіть креслення внутрішніх та проміжних деталей, серійнеградирование деталей.

Універсальна автоматизована графічна система ">КОМПАС-ГРАФИК" російської ">АСКОН"

Система ">КОМПАС-ГРАФИК" розроблена спеціально для операційній середовища MS Windows й у повною мірою використовує її можливості і переваги, надаючи користувачеві максимальну ефективність яких і зручності у роботі. По функцій побудови і редагування креслення, виведення його за печатку, і навіть по основниминтерфейсним рішенням практично цілком збігаються з сучасними пакетамиСАПР:

- підключені параметричні функції і функції асоціативності моделі креслення;

- вмонтований текстовий редактор, дозволяє створювати текстові документи розміщенням у яких графічних зображень;      

- підтримуються бібліотеки фрагментів і вставки зовнішніх фрагментів до документа;

- підтримуються прикладні бібліотеки;

- підтримуються атрибути об'єктів;

- активізовані користувальні панелі команд;

- підтримуються користувальні стилі ліній, текстів,штриховок, основних написів креслення тощо.;

- розширено сервісні можливості;  

- є утиліти швидкого перегляду і шляхом створення драйверів векторних пристроїв;

- підтримується експорт документів мають у форматахDXF іIGES.

2. Структура і характеристика модульноїСАПР "Ірис"

Програмний комплекс розроблений спеціалісти кафедриКТИККНУТД в 1990-2005 рр. за це час впроваджений на багатьох взуттєвих підприємствах України різної форми власності.

За характером система є системою площинного проектування2D.

Програмний комплекс складається з кількох програмних модулів, які об'єднуються під егідою головного меню:

- оцифровування контурів;

- проектування;

-градированиеподетальное;

-градирование грунтів;

- креслення картинок;

- розміщення шаблонів;

- каталог;

- інструкція користувача.

Структура комплексу

Структура побудови комплексу що така виходить з двох основні принципи:

· наступність і єдність із діючими структурами конструкторської підготовки взуттєвого виробництва;

· об'єднання якомога більшої числа завдань в конструкторської підготовці виробництва.

Програмний комплекс призначений дляпроетирования деталей верхи і низу взуття різних конструкцій. Аналіз нинішньої структури процесу виробництва та підготовки проекту припускає наявність у системі наступних базових програмних модулів:

· введення вихідної інформації;

· проектування моделі і його деталей;

· серійнеградирование контуру деталей;

· контрольукладиваемости контуру деталей;

· формування паспорти моделі.

Функції автоматизованого проектування на програмному комплексі „>ИРИС"

Широке застосування методів автоматизованого проектування взуття такожгалантерейних виробів припускає використання послідовності цілеспрямованих функцій. Під функцією автоматизованого проектування у разі розуміємо специфічне вплив системи на об'єкт проектування, спрямоване на приведення його до виду, відповідному вимогам конкретного етапу розробки. Через війну реалізації необхідних функцій отримують комплект конструкторської документації, необхідний запуску вироби у виробництві. Основу автоматизованого проектування становлять прийоми звичайних (креслярських) методів, отримали своє природне розвиток.

Жодна із сучасних систем неспроможна вважатися завершеним, якщо вона може виконати хоча одне вимога повсякденної практики розробки конструкцій взуття. Якісно нового рівня процесу проектування має включати досить широке спектр додаткових можливостей, наданих модельєру-конструкторові. Тож цілком закономірним є поділ функцій автоматизованого проектування на традиційні і специфічні (машинні).

Традиційні функції формуються з набору функцій, необхідні підготовки графічних і текстових документів. Графічні поділяються на функції прямого й послідовнішого дії. Перші характеризуються досягненням результату одразу після їх ініціалізації. Функції послідовного дії вимагають введення додаткових даних, вказують на інтенсивність і науковотехнологічна галузь поширення. Залежно від масштабу докладання функції прямої дії поділяються на параметричні, одиничні й структурні.

Використання параметричних функцій дозволяє визначати габаритиобъекта{G}(детали, кількох деталей чи вузлів,грунд-модели), довжину окремихконтуров{х}, периметр {>АХ},площадь {>z},расстояние {X} між заданими точками, кут нахилу вибраних ліній {у}. Результати висвічуються на екрані чи зберігаються в файлі. Одиничні функції прямої дії дають можливість перемістити будь-який пункт до нового становище {}, встановити першу точку {Т}, видалити {U},сдублировать {w} чи вставити {W} новий кут на заданому відстані. Одночасно можна задати потрібний напрям {h} точок по замкненому контуру.

Структурні функції виконують дії над зазначеними об'єктами (замкнутими чиразомкнутими контурами, окремими лініями, вставками тощо.). Зрушення {F6} - переміщення об'єкта у зазначеному напрямі щодо всього зображення.

Функції прямої діїинициализируются однократним натисканням відповідної клавіші чи переміщенням курсору в задану область екранного меню.

Функції послідовного дії припускають багаторазове натискання клавіш із зазначенням необхідних параметрів і поділяються на елементарні, об'єктні і функції формоутворення. Елементарні функції впливають деякі ділянки (елементи) контуру.Сглаживание {L} дозволяє вирівнювати значення координатних пар методом найменших квадратів у зазначеному інтервалі.

Функція інтерполяції {I} дозволяє визначити відсутні точки плавного контуру з допомогоюинтерполяционних багаточленів (наприклад,сплайнов), зберігаючи у своїй координати вузлових (вихідних) точок.

Функціїприпусков {е} і {v} призначені щодо постійних (під рядок,загибку тощо.) і змінних (затяжна край)припусков.

>Объектние функції виконують перетворення з готовими фрагментами деталей. Функція сполуки {>s} дозволяє поєднати дві різних контуру до однієї деталь з наданням імені.

Площа у своїй визначається по зовнішньому контуру.

Функція вставки {F} є одним із найпотужніших в програмному комплексі та дозволяє сформувати деталь із окремих ділянок кількох контурів.

Корисно вживати цю функцію при введення вихідної інформації надигитайзере, оскільки дуже важко вводити на комп'ютер цілком однаково збіжні контури двох і більше деталей. Для підготовки складального креслення моделі взуття з зовнішніми і внутрішнімиберцами ізадинками включають функцію {>r}, що дозволить розгортати деталь навколо заданої осі (лінії перегину).

Особливу групу становлять функції формоутворення, дозволяють створювати окремі елементи моделі, наприклад, з допомогою малювання замкнутих чи розімкнутих контурів {>q}.Метки для складання чинаколи {й}, мітки длябло-чек {до}, для перфорації можуть виконуватися як окремі деталі {>I},{К},{Р} з наданням імені. З допомогою функції геометричних постатей {>F7} можна кола, овали, багатокутники і лінії з різними геометричними параметрами (радіус, довжина, ширина) й під різними кутами.

>Машинние функції дозволяють створити особливу оболонку надають певний сервіс модельєру, котрі можуть підібрати зручний режим роботи.

>Функциями управління екраноммасштабируют зображення {>F10}, зрушують їх у зручну позицію, очищають екран {>ESC}, викликають поточну підказку і меню {>F1}. Сюди належить функція {М} вибору певної кількості деталей, одночасновисвечивающихся на екрані (від однієї до всіх). Вона також змінює порядок виклику окремих деталей.

Функції управління файлами можна чи перейменовувати існуючий файл {>F2}. Функція {F3} варта перегляду каталогу моделей чи файлів і з її допомогою можна з'єднувати до одного, дві і більш файлів, одержуючи необхідний набір деталей.

Функції управління печаткою дозволяють підібрати шрифт висновку текстових документів, визначати розмір тексту і форматувати його за правому чи лівому полю, будувати рамки таблиць. Функції управлінняграфопостроителем (>плоттером) дають можливість добору кольору (пера) чи типу лінії, вибирати масштаб й місце розташування тексту.

Практичний досвід експлуатації програмного комплексу ">ИРИС" показує, що найефективніші результати досягаються під час роботи у певному послідовності:

коригування вихідних контурів моделі. Контури би мало бути представлений:

- плавними замкнутими кривими. Крапки розташовуються по годинниковий стрілці, частота їх залежить від кривизни ділянки.Сдвоенние, строєні тощо. точки не рекомендуються, їх кількість має бути мінімальним;

- побудоваотрезних деталей. Вихідні контуриразрезаются на частини із

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація