Реферати українською » Промышленность, производство » Стандартизація і сертифікація продукції


Реферат Стандартизація і сертифікація продукції

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

1. Структура органів прокуратури та служб національної служби стандартизації

2. Технічні регламенти. Порядок застосування

3. Органи і по метрології

4. Ефективність робіт з стандартизації (економічна, технічна, соціальна)

5. Схеми сертифікації продукції

6. Порядок сертифікації партій продукції

7. Термін дії сертифікату відповідності. Порядок продовження термін дії сертифіката

Список використаних джерел


1. Структура органів прокуратури та служб національної служби стандартизації

Органи і стандартизації – організації, установи, об'єднання та його підрозділи, основний діяльністю якого є здійснення робіт з стандартизації чи виконання визначених функцій по стандартизації.

Органи по стандартизації – це органи, визнані певному рівні, основна функція яких у керівництві робіт з стандартизації.

Служби стандартизації – спеціально створювані організації підрозділи щодо робіт з стандартизації на певних умов управління – державному, галузевому, підприємств (організації).

Державне регулювання і управління області стандартизації здійснюється Президентом Республіки Білорусь у, Радою Міністрів Республіки Білорусь у, Комітетом по стандартизації, метрології і сертифікацію при Раді Міністрів Республіки Білорусь у, Міністерством архітектури та будівництва Республіки Білорусь у й іншими державними органами відповідно до законодавством Республіки Білорусь у.

Президент Республіки Білорусь у здійснює регулювання і управління області технічного нормування і стандартизації відповідно до Конституцією Республіки Білорусь у, Законом Республіки Білорусь у від 21 лютого 1995 року "Про Президента Республіки Білорусь у" (>ВедамасцiВярхоўнагаСаветаРеспублiкi Білорусь, 1995 р., № 17, ст.179;ВедамасцiНациянальнага одразу жРеспублiкi Білорусь, 1997 р., № 24,ст.463) й іншими законодавчими актами Республіки Білорусь у.

У виняткових випадках у разі виникнення обставин, що призводять до безпосередньої загрозу особистому життю, здоров'ю та спадковості громадян, майну та навколишньому середовищі, Президент Республіки Білорусь у може приймати рішення про розробку і введення на дію технічного регламенту в особливому порядку без повідомлення про розробку технічного регламенту та її публічного обговорення.

Рада Міністрів Республіки Білорусь у у сфері технічного нормування і стандартизації:

- забезпечує проведення єдиної державної політики;

- забезпечує створення і функціонування системи технічного нормування і стандартизації;

- стверджує програми розробки технічних регламентів і взаємозалежних із нею державні стандарти;

- встановлює порядок розробки, затвердження, державної реєстрації речових, перевірки, перегляду, зміни, скасування, застосування, офіційного видання технічних регламентів, зокрема технічних регламентів щодо оборонної продукції, повідомлення і опублікування інформації про неї;

- стверджує технічні регламенти;

- встановлює порядок державного нагляду над дотриманням вимог технічних регламентів й підвищити вимоги, які пред'являються державним інспекторам, що забезпечує державний нагляд над виконанням технічних регламентів;

- дає офіційні тлумачення з питань застосування технічних регламентів;

- встановлює порядок створення та проведення Національного фонду технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування і стандартизації, і навіть правила користування цим фондом;

- здійснює інші повноваження на області технічного нормування і стандартизації відповідно до законодавчими актами Республіки Білорусь у.

Комітет із стандартизації, метрології і сертифікацію при Раді Міністрів Республіки Білорусь у у сфері технічного нормування і стандартизації:

- здійснює реалізацію єдиної державної політики;

-здійснює загальну координацію розробки технічних регламентів і запровадження державних стандартів;

- встановлює порядок розробки, затвердження, державної реєстрації речових, перевірки, перегляду, зміни, скасування, повідомлення звідси, застосування, опублікування технічних кодексів, державні стандарти, технічних умов;

- стверджує, виводить на дію, скасовує державні стандарти, вносить у яких зміни (окрім державних стандартів у сфері архітектури та будівництва);

- здійснює державної реєстрації технічних регламентів, технічних кодексів, державні стандарти, технічних умов (крім технічних умов, які проходять державної реєстрації);

- визначає види продукції (послуг), технічні умови куди не проходять державної реєстрації;

- здійснює офіційне видання державні стандарти (окрім державних стандартів у сфері архітектури та будівництва);

- опубліковує інформацію про діючих технічних регламентах, технічних кодексах, державних стандартах, технічних умовах;

- організовує і проводить систематичну перевірку діючих державні стандарти (окрім державних стандартів у сфері архітектури та будівництва) з метою зміни або скасування;

- здійснює державний нагляд над виконанням вимог технічних регламентів (крім технічних регламентів, які визначають вимоги до будівлям, будовам і спорудам);

- застосовує не більше своєї компетенції до юридичних особах і індивідуальним підприємцям, які порушили вимоги технічних регламентів, заходи впливу, передбачені справжнім Законом й іншими актами законодавства;

- бере участь у роботу з міжнародної та міждержавної (регіональної) стандартизації (крім стандартизації у сфері архітектури та будівництва);

- дає офіційні тлумачення з питань застосування технічних нормативних правових актів, їм затверджених;

- затверджує за пропозицій суб'єктів технічного нормування і стандартизації склад технічних комітетів по стандартизації, перелікзакрепляемих по них об'єктів стандартизації, і навіть норму закону про цих технічних комітетах (крім технічних комітетів по стандартизації у сфері архітектури та будівництва);

- надає суб'єктам технічного нормування і стандартизації декларація про використання знаку (знаків) відповідності державним стандартам;

- створює та веде Національний фонд технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування і стандартизації.

Міністерство архітектури та будівництва Республіки Білорусь у у сфері технічного нормування і стандартизації з питань архітектури та будівництва:

- здійснює реалізацію єдиної державної політики;

- координує розробку технічних регламентів і запровадження державних стандартів;

- організовує і проводить систематичну перевірку діючих державні стандарти з метою їх відновлення або скасування;

- стверджує, виводить на дію, скасовує державні стандарти, вносить у яких зміни;

- здійснює офіційне видання державні стандарти;

- здійснює державний нагляд над виконанням вимог технічних регламентів;

- застосовує не більше своєї компетенції до юридичних особах і індивідуальним підприємцям, які порушили вимоги технічних регламентів, заходи впливу, передбачені справжнім Законом й іншими актами законодавства;

- бере участь у роботу з міжнародної та міждержавної (регіональної) стандартизації;

- дає офіційні тлумачення з питань застосування технічних нормативних правових актів, їм затверджених;

- затверджує за пропозицій суб'єктів технічного нормування і стандартизації склад технічних комітетів по стандартизації, перелікзакрепляемих по них об'єктів стандартизації, і навіть норму закону про цих технічних комітетах.

2. Технічні регламенти. Порядок застосування

До технічним нормативним правових актів у сфері технічного нормування і стандартизації ставляться:

- технічні регламенти;

- технічні кодекси;

- стандарти, зокрема державні стандарти, стандарти організацій;

- технічні умови.

Технічні регламенти розробляють з метою захисту життя, здоров'я та перемоги спадковості людини, майна, і охорони навколишнього середовища, і навіть попередження дій, які вводять на манівці споживачів продукції та послуг щодо їх призначення, якості чи безпеки. Розробка технічних регламентів з іншою метою заборонена.

Розробка технічних регламентів здійснюється республіканськими органами державного управління межах наданих їм повноважень. Технічний регламент мусить мати обов'язкові щодо дотримання технічні вимоги, пов'язані з безпекою продукції, процесів її розробки, виробництва, експлуатації (використання), зберігання, перевезення, реалізації і утилізацію чи надання послуг, і навіть вичерпний перелік об'єктів технічного нормування, проти яких встановлюються вимоги технічного регламенту.

У технічному регламенті можуть утримуватися:

- правил і форми підтвердження відповідності (зокрема схеми підтвердження відповідності) вимогам технічного регламенту щодо кожного об'єкта технічного нормування, включаючи правил і методики контролю, випробувань, вимірів, необхідних підтвердження відповідності;

- правила маркування об'єктів технічного нормування, підтверджує відповідність їхньої технічному регламенту;

- вимоги порядок державного нагляду над дотриманням технічних регламентів.

Вимоги, які у технічних регламентах, можуть змінитися лише шляхом внесення змін (чи) доповнень в відповідний технічний регламент.

Під час розробки технічних регламентів як основи можна використовувати відповідні міжнародні і міждержавні (регіональні) стандарти, норми, вимоги, і інших документів, крім випадків, коли ці документи може бути непридатними чи неефективними задля забезпечення:

- національної стратегії безпеки;

- захисту життя, здоров'я дитини і спадковості людини;

- охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів немає і енергозбереження;

- попередження дій, які вводять на манівці споживачів продукції та послуг щодо їх призначення, якості чи безпеки.

Про розробки проекту технічного регламенту має бути опубліковано повідомлення в офіційному виданні Комітету з стандартизації, метрології й сертифікації при Раді Міністрів Республіки Білорусь у. Повідомлення повинна утримувати інформацію у тому, стосовно якого об'єкта технічного нормування буде встановлено технічні вимоги, обгрунтування необхідність розробки технічного регламенту і найменування розробляє його республіканського органу управління.

Для розгляду зацікавленими суб'єктами технічного нормування і стандартизації проектів технічних регламентів і її уявлення відгуків ними проекти технічних регламентів мають бути опубліковані в офіційному виданні Комітету з стандартизації, метрології і сертифікацію при Раді Міністрів Республіки Білорусь у, крім проектів технічних регламентів, містять відомості, віднесені державних секретів. Термін розгляду проектів технічних регламентів - щонайменше 60 і 90 календарних днів із дня їх опублікування.

Про завершення розгляду проекту технічного регламенту має бути опубліковано повідомлення в офіційному виданні Комітету з стандартизації, метрології і сертифікацію при Раді Міністрів Республіки Білорусь у. З дня опублікування повідомлення остаточну редакцію проекту технічного регламенту і перелік здобутих у письмовій формах зауважень зацікавлених суб'єктів технічного нормування і стандартизації мають бути доступними ознайомлення, крім проектів технічних регламентів, містять відомості, віднесені державних секретів.

Порядок встановлення й зняття обмежень розповсюдження які у технічних регламентах відомостей, віднесених державних секретів, визначається відповідність до Законом Республіки Білорусь у від 29 листопада 1994 року "Про державних секрети".

Технічний регламент застосовується однаковим способом мислення й однаково незалежно від країни й (чи) місця походження продукції.

Вимоги затвердженого технічного регламенту є обов'язковими щодо дотримання всі суб'єкти технічного нормування і стандартизації.

Терміни введення на дію технічних регламентів встановлюються з урахуванням часу, який буде необхідний здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог технічних регламентів, але з раніше як за шість місяців із дня офіційного опублікування інформацію про їхньому затвердженні, крім випадків, передбачених частиною другий статті 7 Закону Республіки Білорусь у про технічному нормуванні і стандартизації.

Технічний регламент може бути набрав чинності, якщо відсутні методики контролю, вимірів та клінічних випробувань технічних вимог, встановлених в технічному регламенті.

При виготовленні своєї продукції експорт, якщо умовами договору встановлено інші вимоги, ніж, встановлені технічними регламентами, застосовуються умови договору, крім умов, суперечать технічним регламентів у частині вимог до процесів виробництва, збереження і перевезення продукції, здійснюваним біля Республіки Білорусь у.

Державний нагляд над виконанням технічних регламентів здійснюється Комітетом по стандартизації, метрології і сертифікацію при Раді Міністрів Республіки Білорусь у, Міністерством архітектури та будівництва Республіки Білорусь у й іншими республіканськими органами управління, уповноваженими для проведення державного нагляду Республіка Білорусь (далі - органи державного нагляду).

Державний нагляд над виконанням технічних регламентів безпосередньо здійснюють уповноважені посадові особи органів державного нагляду (далі - державні інспектори).

Державні інспектори заслуговують:

- вільного доступу в службові і виробничі приміщення юридичних чи індивідуальних підприємців, які слід перевірити;

- отримувати від юридичних чи індивідуальних підприємців документи і є дані, необхідних державного нагляду;

- залучати за узгодженням із юридичних осіб чи індивідуальними підприємцями їх технічні засоби і спеціалістів державного нагляду;

- здійснювати установленому порядку відбір спроб і зразків продукції визначення її відповідності вимогам технічних регламентів. Вартість витрачених спроб і зразків, і навіть видатки проведення випробування ставляться на витрати виробництва (звернення)проверяемого юридичної особи чи індивідуального підприємця гаразд, визначеному Радою Міністрів Республіки Білорусь у;

- видавати юридичних осіб чи індивідуальним підприємцям обов'язкові до виконання розпорядження про усунення порушень вимог технічних регламентів, і навіть причин, викликали порушення;

- видавати юридичних осіб чи індивідуальним підприємцям розпорядження про заборону передачі продукції, виконання процесів її експлуатації (використання), зберігання, перевезення, реалізації і утилізації або надання послуг, які відповідають вимогам технічних регламентів;

- запровадити у установленому порядку інших заходів впливу, передбачені актами законодавства.

Голова Комітету з стандартизації, метрології і сертифікацію при Раді Міністрів Республіки Білорусь у є за посадою одночасно Головним державним інспектором Республіки Білорусь у з нагляду над виконанням технічних регламентів. Головний Державний інспектор Республіки Білорусь у з нагляду над виконанням технічних регламентів проти неї:

- забороняти виконання процесів виробництва, експлуатації (використання), зберігання, перевезення, реалізації і утилізації продукції або надання послуг, які відповідають вимогам технічних регламентів;

- видавати юридичних осіб чи індивідуальним підприємцям розпорядження про організацію повернення споживачами і (чи) вилучення з обігу продукції, не відповідної вимогам технічних регламентів;

- забороняти юридичних осіб чи індивідуальним підприємцям передачу продукції, виконання процесів її експлуатації (використання), зберігання, перевезення, реалізації і утилізації або надання послуг у разі їх відхилення від яку проводять у установленому порядку перевірки і (чи) створення перешкод державним інспекторам у проведенні.

Головний Державний інспектор Республіки Білорусь у з нагляду над виконанням технічних регламентів і державні інспектори заслуговують здійснювати інші повноваження, передбачених законодавством Республіки Білорусь у.

Державні інспектори у виконанні службовими обов'язками є представниками влади й перебувають під захистом держави. Державні інспектори несуть встановлену законодавством відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених ними обов'язків.

3. Органи і по метрології

>Метрологическая служба – це сукупність суб'єктів роботи і видів робіт, вкладених у забезпечення якості вимірів.

Державна метрологічна служба (ГМН) відповідає за метрологічне забезпечення до країні міжгалузевому рівні, і здійснює державний метрологічний контроль і нагляд. До складу ГМН входять державні наукові метрологічні наукові центри й науково-дослідні інститути, що у відповідно до законодавства відповідальність за створення, збереження і застосування державних еталонів й розробку нормативних документів за забезпечення єдності до закріпленій вигляді вимірів. Керівництво ГМН здійснює Держстандарт Республіки Білорусь у.

Державні наукові метрологічні центри (>ГНМЦ) утворюються у складі що у віданні Держстандарту РБ підприємств і закупівельних організацій чи його структурних підрозділів. Вони виконують робота зі створення, вдосконаленню, зберігання й застосуванню державних еталонів одиниць величин, і навіть ведуть розробку нормативних документів за

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація