Реферати українською » Промышленность, производство » Різці, інструмент, ріжучий елемент, безпека праці, токарний верстат, різець, слюсарну справу, Токарна справа


Реферат Різці, інструмент, ріжучий елемент, безпека праці, токарний верстат, різець, слюсарну справу, Токарна справа

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство транспорту Російської Федерації

Федеральне агентство залізничного транспорту

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Омський державний університет шляхів (>ОмГУПС)

Кафедра «Технологія транспортного машинобудування і ремонту рухомого складу»


>Тематический реферат

з дисципліни «Навчальна практика»

>Виполнил: студент грн.16А

_________

Перевірив: викладач

________

Омськ 2008


>СОДЕРЖАНИЕ

>Введение................................................................................................................4

>1.Отрезнойрезец………......................................................................................5

2Токарнийстанок……………………………………………………………...8

2.1 Основні типи токарнихстанков……………………………………..….8

2.3. Головний привід верстата. Механізм і коробкаподач…………................9

2.4.Суппорт, фартух, задня бабуся й система змащуваннястанка…………12

3 Загальні вимоги до організації робочого місцяслесаря…………….….18

3.1 Організація робочого місцяслесаря...........................................................22

4Нарезание різьби. Поняттярезьбе……..……….………….......................25

>4.1.Основние елементирезьби……………………….………..…..…………..27

4.2 Профільрезьби…………………….………………....................................27

4.3 Основні типи різьблення і їх позначення ……………………………….30

>Заключение…………………………………………………………………...…31

>Библиографическийсписок…………………………………………….…...…32


Запровадження

Науково-технічний прогрес у машинобудуванні привів до створення токарних верстатів, різних за призначенню (для точних робіт, обробки довгомірних деталей, і навіть деталей типу дисків; длярезьбонарезания ,затилования тощо.) і рівня автоматизації (напівавтомати, автомати, верстати з ЧПУ тощо.). На сучасних верстатах з ЧПУ поруч ізтокарной обробкою (точінням) можна виконувати та інші операції (помел,внецентровое свердління,зенкерование тощо.), дозволяють знімати зі верстата готові деталі.

>Слесарние роботи – обробка металів, зазвичай доповнюючастаночную механічну обробку чи завершальна виготовлення металевих виробів з'єднанням деталей, складанням машин та правових механізмів, і навіть їх регулюванням.Слесарние роботи виконуються з допомогою ручного чи механізованого слюсарний інструмент або на верстатах.


>1.Отрезной різець

>Токарние різці класифікують: за матеріалом режущей частини, характеру операцій, формі леза, на правлінню руху, конструкції.

По матеріалу робочої частини розрізняють сталеві різці (з лезами з вуглецевої, легованої чи швидко що краючою стали), твердосплавні, керамічні, алмазние,ельборовие.Резци з вуглецевої і легованої сталі у час мало застосовують.

Залежно від характеру виконуваних операцій різці бувають чорнові і чистові.Геометрические параметри що краючою частини з цих різців такі, що вони пристосовані на роботу з великий й малої площею перерізусрезаемого шару.

За формою і розташування леза щодо стрижня різці поділяють на прямі (мал.2, а), відігнуті (мал.2, б), вигнуті (рис. 2, б) іоттянутие (мал.2, р). Уоттянутих різців ширина леза зазвичай менше шириникрепежной частини. Лезо може розташовуватися симетрично стосовно осідержавки різця або бути зміщений вправо чи вліво.

По напрямку руху подачі різці поділяють на праві й ліві. У правих різців головна ріжучий край перебуває із боку великого пальця правої руки, якщо накласти в різець згори (рис. 2, а). У робочому русі такі різці переміщаються справа-наліво (від задньої бабки до передній). У лівих різців за аналогічної накладення лівої руки головна ріжучий край є також із боку великого пальця (рис.2,б). Такі різці рухається подачіперемещаются зліва-направо.

>Отрезние різці застосовують для розрізування заготовок на частини,отрезания обробленою заготівлі та дляпротачивания канавок.Отрезние різці працюють ізпоперечним рухом подачі (рис. 3, а).Отрезной різець має головнурежущую крайку, розташовану з точки ф = 90° і ще дві допоміжні з кутами порівн' = = 1 ... 2° (рис. 3, а).

Рис.2.Разновидности токарних різців

 Для зменшення тертя в процессе різання допоміжні задні поверхні затачивают з точкиq = Р 30'. У стандартнихотрезних різців ширина що краючою крайки а = 3 ... 10 ммвибирается залежно від діаметра заготівлі по фор мулі а =0,6D0'5. Приотрезании деталі різцем з пручи мій головною що краючою кромкою (ф = 90°) на відрізаною заготівлі залишається шийка, тож і мусятьдополнительно підрізати торець заготівлі. Щоб не допустити цієї операції застосовують відрізні різці з похилій що краючою кромкою

>Отрезной різець має одну головну і ще дві допоміжні ріжучі крайки. Для зменшення тертя допоміжні задні поверхнізатачивают під кутами 1,5.2 градуси.

>Пластинчатий двосторонній ніж 1 встановлюють у відкритому кутовому пазудержавки 3 і закріплюють згори з допомогою спеціальної планки 2 і першого гвинтарезцедержателя.Державка додатково закріплюється другим гвинтомрезцедержателя. Одного комплект входять орендар, планка і 15 змінних ножів з двостороннім розташуванням платівок твердого сплаву, що заміняє 30напайнихотрезних різців.


2Токарний верстат

2.1 Основні типи токарних верстатів

 

Верстатитокарной групи - найбільш распространени у машинобудуванні і металообробці протиметаллорежущими верстатами інших груп. До складу цієї групи входятьтокарно-винторезние,токарно-револьверние,токарно-карусельние, токарні автомати і напівавтомати, та інші верстати.

>Токарно-винторезние верстати призначені для зовнішньої і внутрішньої обробки, включаючи нанизання, одиничних і малих груп деталей.

>Токарно-револьверние верстати призначені в обробці малих великих груп деталей складної форми з прутка чи штучних заготовок, що потребує значної частини найменувань інструмента.

>Токарно-карусельние верстати призначені в обробці різних за формі деталей, які мають діаметр набагато більше довжини. Ці верстатиотличаются з інших токарних верстатів вертикальним розташуванням осі обертанняпланшайби, до котрої я кріпитьсяобрабативаемая деталь.

>Токарние автомати призначені в обробці деталей з прутка, атокарние напівавтомати – в обробцідета лей з прутка і штучних заготовок.

>Металлорежущие верстатиотечественного виробництва мають цифрове обозначение моделей. Перша цифра є вобозначении моделі показує, якої техно логічного групі належить верстат: 1 – токарні верстати, 2 – свердлильні ірасточние верстати; 3 – шліфувальні верстати тощо. буд. Друга цифра свідчить про типи верстатів групи: 1 –одношпиндельние і 2 –многошпиндельниеавтома ти; 3 –токарно-револьверние верстати; 5 – карусельні тощо. буд. Дві останні цифри визначають технічніпараметри верстата: висоту центрів над станиною для токарського верстата, найбільшийдиа метр оброблюваного прутка длятокарно-револьверного верстати й т. буд. Наявність літери між цифрами свідчить про произведенную модернізацію верстата. Буква (М, П, У, А, З) наприкінці цифрового позначення моделі визначає точність верстата. Розрізняють верстати нормальної точності – клас М (здебільшого не указивается) ; підвищеної точності – клас П; високої точності (прецизійні) – клас У; особливо високої точності – клас Проте й особливо точні (>мастер-станки) – клас З. Наприклад, у визначеннітокарно-винторезного верстата моделі16К20П цифра 1 позначає групу токарних станков, цифра 6 – тип верстата (токарно-гвинторізний), цифра 20 – висоту центрів у див, літера До – модернізацію верстата, літера П – верстат підвищеної точності.

2.2 Головний привід верстата. Механізм і коробка подач

Головний привід верстата. У передній бабі розміщені вал і коробка швидкостей (рис. 2.2), які повідомляють заготівлі головне рух і подачу при обраної глибині різання.

Заготівля затискається вкулачковом патроні, який кріпиться до фланцю

шпинделі 13. >Вращение від електродвигуна /, через ремінну передачу 2 і муфт включення 3 передається на вал 5.

Блок із трьох шестерні 7, 8, 9, розташований на валу 5, з допомогоюреечной передачі пов'язані з рукояткою 17. Цією рукояткою блок шестерні вводять у зачеплення з зубцюватим колесом 4 (чи 10, мул 11), жорстко закріпленим на валу 6. Колеса 4 та дванадцяти поєднані відповідно з колесами 15 і 16, які передають крутний моментшпинделю через зубцювату муфту 14, сполучений з рукояткою 18. Якщо муфта пересунена вправо, то древко отримує обертання череззубчато колесо 16, і якщо вліво – череззубчато колесо 15. Отже наведена кс боязка швидкостей забезпечує шість щаблів частоти обертання шпинделі.

Механізм і коробка подач. Механізм подач з'єднує вагон верстата

Малюнок. 2.3. Схема трензеля

з коробкою швидкостей, у виглядіреверсивного механізму (трензеля) і гітари здійснює зміна і швидкості переміщеннясуппорта верстата. Від коробки швидкостей черезтрензель (рис. 2.3), що складається з чотирьох зубчастих коліс а, б, в, р, що з рукояткой/5 (див. рис. 2.2), здійснюється реверсування руху приводноговала 20 >суппорта верстата.

При нижньому крайньому становищірукоятки/9 (становищі Л) зубчасті колеса (а, б, в, р) з'єднані послідовно і напрям обертання валу 20 >совпадает і розсилання їх обертання шпинделя. При верхньому становищі рукоятки 19 (положение У) з'єднані лише зубчасті колеса (а, р) і напрям обертання валу 20 змінюється на протилежне. У середньому становищі рукоятки 19 (положение Б) зубчасті колеса б й у не >соединяются з зубцюватим колесом а і вал 20 не обертається.

З допомогою гітари (рис. 2.4)устанавливают (налаштовують) зубчасті колеса з певнимпередаточнимотношени їм, які забезпечують необхіднеперемещениесуппорта, однією оборот шпинделі верстата. Відстань L між валом 1 колеса а і валом 2 постійне. На валу 2 вільно встановленоприклон 3 гі тари, закріплений болтом 4. Вісь 5 промежуточних коліс b і з можнаперемещать порадиальному пазу, тим самим змінюючи відстань А центрами до ліс з і >d. >Дуговой пазприклона дозволяє регулювати розмір У.

Призначення коробки подач – змінювати швидкості обертання ходового гвинта і ходового валу, що забезпечує переміщеннясуппорта з обраної скоростью в подовжньому і поперечномунаправлениях. Вал 14 коробки подач (рис. 2.5) отримує обертання від зубчастих коліс гі тари. Разом з валом 14 на опорах 15 >вращается і має можливість переміщати ся вздовж нього зубцювате колесо 11 разом із важелем 10. В одному кінці ричачи га 10 обертається закріплене на осі зубчатое колесо 12, пов'язана з зубцюватим колесом 11, але в іншому – розташована рукоятка 9. За ручку 9 важіль 10 перемещается вздовж валу 14 і може обіймати свою будь-який з десяти положеньсоответствен але числу зубчастих коліс вмеханизме /Нортона. У кожному з цихположений важіль 10 повертаєтьсярукоят дідька лисого 9 і утримується їїштифтом,которий входить у відповідні отвори на передній стінці 7 коробки подач. У цьому зубцювате колесо 12 входить узацепление з певним зубцюватимколе сом 13    механізму 1,обертаючого вал 2 із заданої частотою. Разом зва брухт 2 обертається зубцювате колесо 3, >кото рої може переміщатися вздовж ньогорукояткой. При переміщенні вправо зубцювате колесо 3 з допомогоюкулачковоймуф ти 4 сполучається з ходовим гвинтом 5 іпередает йому обертальне рух, а при переміщенні вліво – входить узацепление з зубцюватим колесом 8 і передаєвращательное рух популярного валу 6.


2.3Суппорт, фартух, задня бабуся й система змащування верстата

>Суппорт. Він (рис. 2.6) призначений для переміщення під час обробки режущего інструмента, закріпленого врезцедержателе. Він з нижніх салазок / (подовжньогосуппорта), які переміщаються по котрі спрямовують станини з допомогою рукоятки 15 і забезпечують переміщення різця вздовж заготівлі. На нижніх санчатах по котрі спрямовують 12 >перемещаются поперечні стрибун 3 (попціречний вагон), що забезпечують переміщення різця перпендикулярно осі обертання заготівлі (деталі). Напоперечних санчатах 3 розташована поворотна плита 4, яка закріплюється гайкою 10. По котрі спрямовують 5 поворотноюпли ти 4 переміщують із допомогоюрукоят кі 13 верхні светр 3, які з плитою 4 можуть повертатися горизонтальної площині щодо попці річковихсалазок забезпечуватимеперемещение різця з точки до осі обертання за готування (деталі).Резцедержатель 6 (>резцовая голівка) щодо болтів 8 кріпиться до верхнімсалазкам з допомогоюрукоят кі 9, яка, переміщуючись по гвинту 7, утискає різець. Прихід переміщеннясуппорта виробляється від ходового вин та 2 і ходового валу, що під ходовим гвинтом. Включенняавтоматических подач виробляється рукояткою 14

Малюнок. 2.6.Суппорт токарського верстата

Пристрій поперечногосуппорта показано на рис. 2.7. Понаправляющим подовжньогосуппорта / ходовим гвинтом 12, оснащеним рукояткою 10, >перемещаются стрибун поперечногосуппор та. Ходовий гвинт 12 закріплено одним кінцом в подовжньомусуппорте /, іншим – пов'язані з гайкою, складається з двох частин 15 і 13 і клину 14, яка кріпить ся до поперечнихсалазкам'9. Затягуючи гвинт 16, розсовують клином 14 обидві частини 15 і 13 гайки, у результаті вибирається зазор між ходовим вин тому 12 і гайкою. Значимість переміщення поперечногосуппорта визначають полимбу 11. До поперечномусуппорту кріпиться гайками 7 поворотна плита 8, разом із якої повертаються верхнісалаз кі б ірезцедержатель 5.

На деяких верстатах на поперечних санчатах 9 встановлюється заднійрезце власник 2 дляпроточки канавок, відріз кі та інших праць, які можна виконані переміщенням поперечногосуппорта, і навіть кронштейн 3 з щит кому 4, захищаючи робочого відпопадания стружки і бризок мастильно-охолодної рідини.

Пристрійрезцедержателя показано на рис. 2.8. Уцентрирующей

>расточке верхніхсалазок 5 встановлено конічна дерево 3 зрезьбовим кінцем. На конусі оправлення встановлено чотирьох стороннярезцовая голівка 6. Привращении рукоятки 4 голівка 2 переміщається вниз по різьбленні конічній оправлення 3 і чогорез шайбу 1 і завзятий підшипникобеспечивает жорстку посадкурезцовой голів кі 6 на конічній поверхні оправлення 3. Відпроворота при закріпленнірезцовая голівка утримується кулькою, якийзаклинивается між поверхнями, проразованними пазом виходячи зконической оправлення 3 і отвором врезцовой голівці 6.

За необхідності змінити позицію інструмента ручку 4 повертають проти годинниковий стрілки. У цьому голів ка 2 повертається і переміщається вгору по різьбленні конічній оправлення 3, знімаючи зусилля затяжкирезцовой голів кі 6 на конусі конічній оправлення 3.Одновременно голівка 2 повертаєрезцовую голівку 6 у вигляді гальмівних до човнів,фрикционно-связанних зповерхностью розточення голівки 2 і поєднаних зрезцовой голівкою 6 штифтами 7. У цьому кулька, розташований біля підстави конічній оправлення 3, не перешкоджає по комірурезцовой голівки, оскільки вінутапливается в отвір, стискаючи пружину. Якщо у процесі роботи рукоятка 4 (в зажатом становищі) стала зупинятися в незручному положенні, то, змінюючи толщину шайби 1, можна встановити у зручний до роботи становище.

>Фартук. >Продольное і поперечнеперемещениесалазоксуппорта виробляє ся через фартух 2 (рис. 2.9), якийкрепится до нижньої поверхні подовжньогосуппорта 1. Ручне поздовжня подають маховиком 15 (див. рис. 2.6), який через зубцювату передачу спільноет обертання зубцюватомуколе су 4 (див. рис. 2.9),катящемуся по рейці 3, закріпленої на станині 5 верстата, і перемещает подовжній перевезення 1 разом із поперечнимсуппортом 6 і фартухом 2.

>Продольная подачасуппорта 1 відходового гвинта 2 виробляється включенням рознімною гайкирукояткой/4 (див. рис. 2.6).Разъемная гайка (рис. 2.10) і двох частин (1 і 2), які переміщаються по котрі спрямовують А при повороті рукоятки 5. У цьому диск 4 у вигляді прорізів У,расположенних ексцентрично, переміщаєпальци 3, у результаті обидві частини гайки зсуваються чи розсовуються. Якщо обидві частини гайки охоплюють ходовий гвинт, то виробляється поздовжня подача (>перемещение)суппорта; якщо вони розсунуті, то подача відключається.

Малюнок. 2.9.Фартук

Задня

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація