Реферати українською » Промышленность, производство » Розрахунок техніко-економічних показників механічного цеху


Реферат Розрахунок техніко-економічних показників механічного цеху

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсова робота

 

з дисципліни «Організація виробництва»

 

на задану тему:

«Розрахунок техніко-економічних показників механічного цеху»


Вихідні дані

Тип деталі

Вага заготівлі, кг

Вага деталі кг

Програма, прим.

>Токарная
>Фрезерная

>Строгальная

>Сверлильная

>Шлифовальная

>Слесарная

 

Трудомісткість Розряд Трудомісткість Розряд Трудомісткість Якщо ряд Трудомісткість Розряд Трудомісткість Розряд Трудомісткість Розряд

Вигляд устаткування

>1К63 >6Р13 718 >2Н135 >3М82 >Верстак

А

122 104 3902 64 4 93 4 47 4 87 4 72 4 47 3

Б

139 118 3245 97 4 100 3 81 4 59 3 96 3 60 3

У

179 152 4420 97 4 18 4 45 4 29 4 78 3 95 3

Зміст

Запровадження

1. Розрахунок виробничої програми розвитку й обгрунтування типу виробництва

2. Розрахунок капітальних вкладень

2.1 Розрахунок потрібного кількості устаткування

2.2 Визначення вартості виробничого будинку цеху

2.3 Витрати на інструмент і оснастку

2.4 Витрати на виробничий інвентар

2.5 Витрати на господарський інвентар

3. Розрахунок експлуатаційних витрат

3.1 Розрахунок чисельності основних робочих цеху

3.2 Розрахунок чисельності допоміжних робочих

3.3 Розрахунок чисельності інших категорій робочих

3.4 Розрахунок фонду зарплати

3.5 Витрати на основні допоміжні матеріали

3.6 Витрати на електроенергію

3.7 Витрати висвітлення

3.8 Витрати на воду

3.9 Витрати на опалення

3.10 Витрати на стиснений повітря

3.11 Витрати за змістом і експлуатації устаткування

3.12Общепроизводственние витрати

4. Собівартість продукції проектованого об'єкта

5.Технико-економические показники цеху

Укладання

Література


Запровадження

Машинобудування є важливим галуззю промисловості, визначальною розвитку науково-технічного прогресу, ця галузь виробляє машини, устаткування, апарати і прилади всім галузей господарства, продукцію оборонного призначення, і навіть предмети народного споживання. Тому продукція машинобудівних підприємств вирізняється великим розмаїттям, значним різноманіттям конструктивних форм і складністю – від найпростіших видів металевого інвентарю і тари до найскладніших моделей верстатів, автоматичних ліній, прокатних станів, турбін тощо.

Ця курсова робота міцно пов'язана коїться з іншими суміжними економічними і технічними дисциплінами. У ньому вивчаються методи економічної оцінки запроектованих конструкцій, раціональні форми роботи конструкторів і, методи управління технічної підготовкою виробництва. У курсі «Технологія машинобудування» вивчаються методи оброблення і складання, засоби виробництва і оснащення, застосовується реалізації запланованих технологічних процесів.

А в цій курсової роботі вивчаються форми організації, планування та управління технологічним процесом. Аналогічні зв'язку даної курсової праці та коїться з іншими дисциплінами.

Так, курс «Матеріалознавство» вивчає основні види й властивості матеріалів. У цьому курсової роботі минається метод розрахунку потреби матеріалів на задану програму, з впровадження економічно допустимих розмірів запасів матеріалів, і системи їх збереження і врахування, і навіть безперебійного забезпечення виробництва.

До курсової роботи організації, планування та управління (машинної) теологічною лінією із виробництва деяких виробів є:

· вибір і обґрунтування структури технологічних ліній з урахуванням технічних характеристик устаткування, його взаємозамінності, завантаження, вартості і перспективи ефективне використання;

· встановлення системи технічного обслуговування виробництва;

· визначення професійно-кваліфікаційного складу працівників;

· визначення потреби у сировину, матеріалах, напівфабрикатах, комплектуючих виробах, розмірів всіх видів запасів тощо.;

· визначення та обгрунтування раціонального порядку предметів праці, розмірів партії і досвіду, їх руху, складу і обсягу незавершеного виробництва;

· організація управління виробництвом (визначення структури управління штатів та інших.).

Отже, курсова робота з предмета «Організація виробництвом» вивчає організаційні форми та фізичні методи найпрогресивнішого й економічно доцільного використання технічних і основи економічних наук підвищення якості та ефективності господарську діяльність підприємства.


1.  Розрахунок виробничої програми розвитку й обгрунтування типу виробництва

Виробнича програма виготовлення деталей (програма запуску деталей в обробку) надто відрізнятиметься від їхні програми випуску,т.к. у процесі виробництва може бути шлюб деяких деталей та, крім того, задля забезпечення нормального ходу виробництва потрібна наявність деякого запасу деталей (страхової запас), покликаного компенсувати різні відхилення.

У зв'язку з цим виробничу програму виготовлення деталей - го найменування визначається за такою формулою:

де - страхової запас по - і деталі.

Приймається 3…5 днів і вираховується за формулою:

де =253 – дійсний річний фонд часу роботи, в днях;

- відсоток можливих технологічних втрат. Рекомендується приймати =0,5…1,0% від програми випуску (=0,75).

Виріб А:


Виріб Б:

Виріб У:


2. Розрахунок капітальних вкладень

У розділі виробляється розрахунок потрібного кількості і вартості технологічного і допоміжного устаткування, дорогого інструменту та пристосувань; розраховується вартість будинків, споруд й передатних пристроїв, виробничого і господарського інвентарю. Визначається структура основних фондів і виробляється розрахунок амортизаційних відрахувань.

2.1 Розрахунок потрібного кількості устаткування

Кількість виробничого устаткування, який буде необхідний виконання виробничої програми, визначається в кожному його виду (токарні, фрезерні,строгальние та інших.), а всередині виду – за групами взаємозамінних верстатів.

У разі серійного і одиничногопроизводствв розрахункове число верстатів  за кожним видом (групі) визначається за такою формулою:

де - річна програма випуску деталей (виробів), прим.;

-штучно-калькуляционное час обробки деталі на -м вигляді (групі) устаткування, хв;

- дійсний річний фонд часу роботи одиниці устаткування, год;

- середній коефіцієнт виконання норми (=1,1).

Справжній річний фонд часу роботи одиниці устаткування визначається за такою формулою:


де - номінальний фонд часу роботи одиниці обладнання рік, год. Приймаємо .

- відсоток часу простою обладнання планово-попереджувальному ремонті до номінальному фонду часу.

Для спрощення розрахунків величина можна прийняти:

· 3…6% – для універсального устаткування;

· 10…12% – для унікального устаткування.

>Токарная:

>Фрезерная:

>Строгальная:

>Сверлильная:

>Шлифовальная:

>Слесарная:

Приймаємо кількість технологічного устаткування кожну операцію:токарная -4;фрезерная ;строгальная ;сверлильная ;шлифовальная ; слюсарна

Після визначення кількості одиниць прийнятого устаткування необхідно розрахуватися коефіцієнта завантаження за кожним видом устаткування за такою формулою:

>Токарная:

>Фрезерная:

>Строгальная:

>Сверлильная:

>Шлифовальная:

>Слесарная:

Визначаємо коефіцієнт деталей операції:

де - нормативний коефіцієнт завантаження устаткування (=0,85);

- фактичний коефіцієнт завантаження устаткування (=).

Визначаємо коефіцієнт закріплення операцій:

,

де - коефіцієнт деталей операцій,

- прийняте кількість верстатів.

>Т.к. коефіцієнт закріплення операцій < 5, можна очікувати, що виробництво – масове.

Кількість устаткування становить 8…10% від загальної кількості основного технологічного устаткування:

Потужність, ціна продажу та сума амортизаційних відрахувань устаткування беремо у вигляді 8% то потужності, ціни, і суми амортизаційних відрахувань від України всього основного устаткування. Відомості про додатковому устаткуванні внесені до таблицю 1.

Транспортні витрати та експлуатаційні витрати на монтують устаткування становить 10..15% оптової ціни устаткування, приймаємо 12%.

Вибір підйомно-транспортних коштів цеху

Для переміщення вантажів і монтаж устаткування застосовується дваелектромостових крана вантажністю 10 і п'ятитс. Вантажопідйомність кранів обрано щодо маси верстатів.

Для переміщення вантажів з операції у операцію використовуємоелектротележку вантажністю 5тс.

>Составим відомість ПТС й одержують результати зводимо в таблицю 2.


Таблиця 1 – Зведена таблиця вартості обладнання

№п/п

Найменування устаткування

Тип

Або

Модель

>Габаритниер-ри (довжина, ширина, Висота) мм

>Кол-во

Потужністьел.дв., кВт

Маса верстата, кг

Оптова ціна,д.е.

Транспортні витрати та експлуатаційні витрати на монтаж,д.е.

Балансова вартість,д.е.

Амортизаційні відрахування

од всіх од. всіх >Ед. Усіх од. Усіх од. Усіх % >д.е.

1

>Токарно-винторезний >1К63

4660

1960

1550

4 13 39 5620 22480 112400 449600 11240 44960 123640 494560 15 74184

2

>Вертикально-фрезерний >6Р13

2560

2260

2120

4 11 44 4200 16800 84000 336000 8400 33600 92400 369600 15 55440

3

>Строгальний 7110

3700

2065

1980

3 10 30 4700 14100 94000 282000 9400 28200 103400 310200 15 46530

4

>Вертикально-сверлильний >2Н135

1030

825

253

3 4 16 1200 3600 24000 72000 2400 7200 26400 79200 15 11880

5

>Шлифовальний >3М182

2230

1455

2120

4 7 21 13180 52720 263600 1054400 26360 105440 289960 1159840 173976

6

>Слесарний >Верстак 4 85000 340000 7050 34000 93500 374000 10 56100

 

Разом основного устаткування 22 150 63780 28273,8 2787400 197404

 

>Дополни

>Тельное устаткування

2 12 70500 141000 14100 155100 23265

 

Разом 24 162 68882 73350 267500 2542500 441375

Таблиця 2 –Ведомость ПТС.

Найменування устаткування

Кількість

Найменування устаткування

Потужність, кВт

Оптова ціна, грн.

Транспортні витрати, грн.

Баланс вартості, грн.

Амортизація

% грн.

>Эл.мост.

кран 10тс

1

>Эл.мост.

кран 10тс

75 75000 9000 84000 15 12600

>Эл.мост.

кран 5тс

1

>Эл.мост.

кран 5тс

50 40000 4800 44800 15 6720

>Эл.тел-ка

1 >Эл.тел-ка 25 30000 3600 33600 15 5040

РАЗОМ

3 150 145000 17400 162400 24360

2.2 Визначення вартості виробничого будинку цеху

 

Розрахунок вартості виробляється, з габаритних розмірів верстатів та його кількості. Площа, зайнята основним устаткуванням, становить:

· для дрібних верстатів 12 м2;

· для середніх верстатів 25 м2.

Дрібні верстати: свердлильний, шліфувальний, слюсарний; середні: токарському, фрезерному,строгальний. Отже, площа основного устаткування становить:

де - площа дрібного верстата;

- кількість дрібних верстатів (11);

- площа середнього верстата;

- кількість середніх верстатів (11).

Допоміжна площа становить 30% основної, тобто.:

Площаадминистративно-конторских приміщень становить 30% основної площі, тобто.:

Загальна площа споруди становить:


Вартість будинку ділянки (цеху) визначається укрупненим методом, з нормативу витрат за 1 м2 будинку:

де - зовнішнє обсяг будинку, м3;

- середні витрати на м3 промислових будинків, тобто. приймається 24–30 грн. на 1 м3.

кількість прольотів ділянки (цеху).

Загальний обсяг будинку цеху підраховується по зовнішньому обміру й їх співвідношення:

де - середня висота прольоту, м.

де - висота прольоту до низу несучих конструкцій, м ();

- ширина прольоту, м ().

- коефіцієнт, враховує товщину стін;


2.3 Витрати на інструмент і оснастку

 

При укрупнених розрахунках приймаються у відсотках вартості технологічного устаткування й становлять:

· в серійне виробництво загального машинобудування 10–15%;

· вкрупносерийном виробництві загального машинобудування 15–20%;

· в серійному імелкосерийном виробництві загального машинобудування 6–15%;

· у масовій виробництві загального машинобудування 25–30%.

де - вартість основного устаткування;

З цієї цифру вартість основних засобів включають 20–30% (купівля дорогого інструменту та пристосувань терміном служби понад рік).

2.4 Витрати на виробничий інвентар

Витрати на виробничий інвентар укрупнене застосовують у розмірі 1–1,5% вартості технологічного устаткування:


2.5 Витрати на господарський інвентар

 

Витрати на господарський інвентар сумарно приймаються у вигляді 1–1,5% від початкового вартості усього обладнання:

Усі розрахункові дані зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3 – Зведена відомість основних фондів

№п/п

Найменування основних фондів, од. ізм.

Балансова вартість,д.е.

Норма амортизації, %

Сума амортизаційних відрахувань, грн.

1.

Будівлі і споруди 273347.7 5 13667.4

2.

Устаткування:

- виробниче

- підйомно-транспортне

318846

162400

15

15

470827

24360

 

Разом 3574593.7 508854.4

3.

Інструменти іприспособ-

>ления (дорогі)

156942 15 23541.3

4.

>Инвентарь:

– виробничий

– господарський

40805

45661

13

13

5300

5935.9

5.

Інструменти 784712 15 108522

6.

Інші невраховані фонди (10% від п. 1–5) 460271.4 10 65215.4

 

Разом 5062985 717369

Амортизаційні відрахування розраховуються відповідно до норм амортизації,показивающим величину щорічних амортизаційних відрахувань, виражену у відсотках від балансову вартість основних фондів.3. Розрахунок

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація