Реферати українською » Промышленность, производство » Планування ТО і ремонтів обладнання


Реферат Планування ТО і ремонтів обладнання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1.  Планування ТЕ і ремонтів устаткування

 

1.1 Розрахунок річних режимів роботи устаткування

Річний (квартальний) режим роботи машин годиннику робочого дня розраховують за такою формулою:

де -кол–во годин роботи машин року (кварталі), год;

 –кол–во днів роботи машини на рік (кварталі);

 - тривалість зміни, год;

 – коефіцієнт змінності.

Кількість днів роботи обладнання року (кварталі) встановлюють з співвідношення

де – у календарних днів на рік (кварталі);

 - у святкових днів на рік (кварталі);

 – перерви у роботі з організаційним причин,дн;

 – час перебування машин ТЕ і ремонті,дн.

Кількість святкових і вихідних днів визначається покалендарю. Тривалість перерв у роботі устаткування поорганизационним причин коштує від 3 до 7% від календарного часу з відрахуванням святкових і вихідних днів:

Час перебування обладнання технічне обслуговування і ремонте визначають по емпіричну формулі:

де - ремонтний коефіцієнт.

>Ремонтний коефіцієнт є число днів перебування обладнання ТЕ і ремонті, для одну годину його роботи. Значення ремонтного коефіцієнта встановлюють з докладання. Результати розрахунку річних режимів по кварталами зводять в таблицю 1.1.

1.Произведем розрахунок річного режиму роботи першої групи устаткування:

I квартал

де - число календарних днів, у кварталі, ;

 - число святкових і вихідних днів, у кварталі, ;

 

II квартал:

 

III квартал:


 

IV квартал:

 

2.Вичисляем час перебування обладнання ремонті чи огляді:

I квартал:

де - тривалість зміни (з завдання)

 – коефіцієнт змінності (з завдання)

 - ремонтний коефіцієнт (додаток).

Звідси:

II квартал:

III квартал:

IV квартал:

3. Знаходимо кількість робітників днів, у кожному кварталі:

4. 

I квартал:

II квартал:

III квартал:

IV квартал:

5. Знаходимо квартальний режим роботи устаткування:

I квартал:

II квартал:

III квартал:

IV квартал:

 

6. Знаходимо річний режим роботи устаткування:

7.Произведем розрахунок річного режиму роботи другої групи устаткування:

I квартал: ;;

 

II квартал:

 

III квартал:

IV квартал:

8.Вичисляем час перебування обладнання ремонті чи огляді:

I квартал:

II квартал:

III квартал:

IV квартал:

9. Знаходимо кількість робітників днів, у кожному кварталі:

I квартал:

II квартал:


III квартал:

IV квартал:

10. Знаходимо квартальний режим роботи устаткування:

I квартал:

 

II квартал:

 

III квартал:

 

IV квартал:

 

11. Знаходимо річний режим роботи устаткування:

Подальші розрахунки виконуються аналогічно за кожним видом устаткування. Дані розрахунків зводяться в таблицю 1.1:

Таблиця 1.1 – Розрахунковий річний режим роботи устаткування

>п/п

Марка устаткування Період роботи Кількість неробочих днів Кількість днів роботи Кількість годин роботи

1 >1.НорияНЦ-175/65 –5.Разгрузчик автомобілівАВС-50-М-П I квартал 17 3,65 13,38 55,97 837,31
II квартал 4 4,35 15,95 66,70 997,83
III квартал 0 4,6 16,87 70,53 1055,13
IV квартал 14 3,9 14,11 59,99 897,45
рік 35 16,5 60,31 253,19 3787,72
2

>6.Тележка розвантажувальнаТР-80-1 –

>13.Весовой дозаторАД-50

I квартал 17 3,65 14,57 54,78 856,76
II квартал 0 4,55 18,17 68,28 1067,89
III квартал 0 4,6 18,37 69,03 1079,63
IV квартал 10 4,1 16,37 61,53 962,33
рік 27 16,9 67,48 253,62 3966,61
3 >14.РассевЗРШ6-4М –19.Станок валикА1-БМО I квартал 17 3,65 15,74 53,61 866,60
II квартал 0 4,55 19,62 66,78 1089,84
III квартал 0 4,6 19,86 67,54 1102,25
IV квартал 4 4,4 18,99 64,61 1054,43
рік 21 17,2 74,21 252,54 4113,12
4

>20.Воздуходувка

>ТВ-200 –

 >24.ВентиляторВЦП

I квартал 17 3,65 16,93 52,42 891,14
II квартал 4 4,35 20,18 62,47 1061,99
III квартал 0 4,6 20,85 66,55 1131,35
IV квартал 10 4,1 19,02 58,88 1000,96
рік 21 16,7 76,98 240,32 4085,44
5 >25.Установка циклонівБЦШ –30.НорияУ2-УН-175/60 I квартал 17 3,65 13,38 55,97 837,31
II квартал 4 4,35 15,95 66,70 997,83
III квартал 0 4,6 16,87 70,53 1055,13
IV квартал 10 4,1 15,07 62,83 1029,70
рік 21 16,7 61,27 256,03 3919,97
6 >31.Установка циклонівУЦ –37.ДозаторДМ-1 I квартал 17 3,65 14,74 54,61 854,10
II квартал 4 4,35 17,57 65,08 1017,85
III квартал 0 4,6 18,58 68,82 1076,34
IV квартал 14 3,9 15,75 58,35 912,59
рік 35 16,5 66,64 246,86 3860,88
7 >38.НорияНЦ –45.Веси ДК I квартал 17 3,65 15,74 53,61 874,92
II квартал 4 4,35 18,77 63,88 1042,52
III квартал 0 4,6 19,87 67,54 1102,25
IV квартал 4 4,4 18,99 64,61 1054,43
рік 21 17,1 73,37 249,64 4074,12
8

>46.СмесительСГК-2,5 –

>53.ВесиДК-200

I квартал 17 3,65 15,88 54,47 836,25
II квартал 12 3,95 17,19 57,86 905,09
III квартал 0 4,6 20,01 67,30 1052,57
IV квартал 10 4,1 17,84 60,03 938,97
рік 39 16,3 70,92 239,66 3732,88
9

>54.СмесительСГК-1 –

>60.ПечьШ2*ПА-10

I квартал 17 3,65 16,25 53,1 902,70
II квартал 12 3,95 17,58 57,47 976,99
III квартал 0 4,6 20,48 66,92 1137,64
IV квартал 14 3,9 17,36 56,74 964,58
рік 43 16,1 71,67 234,23 3981,91

1.2 Упорядкування річного плану технічного обслуговування і ремонтів устаткування

Річний план ТЕ і ремонтів розробляється в кожному господарському номера парку устаткування. Вихідними для розробки річного плану служать: даних про фактичної напрацюванні в годиннику початку планованого року із час проведення відповідного виду ТЕ, ремонту чи початку експлуатації; планована напрацювання машини роком, у і показники періодичності ТЕ і ремонтів.

Кількість технічнихобслуживаний (оглядів) і ремонтів кожного виду (прим.), що їх проведено планованому року для відповідного устаткування розраховують за такою формулою:

де - величина фактичної напрацювання початку планованого року із час проведення останнього аналогічного розрахунковому виду технічного обслуговування, ремонту чи початку експлуатації,мотто-ч;

 - планована напрацювання на розрахунковий рік,мотто-ч;

П – періодичність проведення відповідного виду ТЕ чи ремонту, яким ведеться розрахунок,мотто-ч;

 - кількість усіх видів ТЕ і ремонтів з періодичністю більше періодичності того виду, яким ведеться розрахунок (при розрахунку капітального ремонту одно нулю).

Розрахунок ведуть у послідовності: перегляд, поточний ремонт, середній ремонт, огляд. Числові значення завжди округляють до цілого вересня боку зменшення незалежно від дробової частини. Значення визначають як залишок, отриманий під час ділення напрацювання машини безпосередньо від останнього капітального ремонту чи початку експлуатації на періодичність того ТЕ чи ремонту, яким ведеться розрахунок.

Значення встановлюють виходячи з річного режиму роботи устаткування з урахуванням коефіцієнта використання змінного часу:

де - коефіцієнтвнутрисменного використання часу.

Періодичність проведення відповідного виду огляду чи ремонту П встановлюють з докладання.

Місяць року, у якому має проводитися перегляд устаткування розраховують за такою формулою:


де - порядковий номер місяці, у якому має проводитися перегляд;

 –доремонтний чи міжремонтний ресурс капітального ремонту, год.

Якщо за розрахунку буде більш 12, перегляд обладнання планованому року не проводиться і переноситься наступного року.

Періодичність в місяцях годин – напрацювання протягом місяця:

До 24 24 24 24 12
Т 12 12 12 12 6
Про 1 4 1 1 1

1.Переводим місячну періодичність в годинну:

До 5760 5760 5760 5760 2880
Т 2880 2880 2880 2880 1140
Про 240 960 240 240 240

2. Розраховуємо число ТЕ і ремонтів на першому виду устаткування:

3. 

Для норіїНЦ-175/60 :

Капітального ремонту:

Поточний огляд:


Огляд:

_5760:240= 24

0

    0 – залишок

Для терезівДН-200 :

Капітального ремонту:

Поточний огляд:

Огляд:

_4610:960= 4

  3840

    770– залишок


Подальші розрахунки виконуються аналогічно за кожним видом устаткування. Дані розрахунків зводяться в таблицю 1.2:

>Инвентарний номер Найменування і марка устаткування

Фактична напрацювання

початку місяці,мото-ч

>tпл

Кількість ТЕ і Р в планованому року
З початку експлуатації

З часу

проведення

До Т Про
До Т Про

N>k

M>k

1 >НорияНЦ-175/60 9370 3610 3257,41 1 сен
2 ТерезиДН-200 10370 4610 3257,41 1 >июн
3 >СепараторА1-БЦС-100 11370 5610 3257,41 1 >фев
4 >ЗерносушилкаДСП-16 12370 850 3257,41 0 -
5

>Разгрузчик автомобілів

>АВС-50-М-П

13380 1860 3257,41 1 травень
6

>Тележка розвантажувальна

>ТР-80-1

14390 3411,28 1 груд
7 >Барабанний сепараторА1-БЗО 12400 2870 3411,28 0 -
8

Труба поворотна

>ТП-8-1

11400 880 3411,28 2 >фев-дек
9 Складанняразгрузителей ЦР 10400 2760 3411,28 1 травень
10 >ДетамерА-1-БДГ 9400 4640 3411,28 1 сен
11 >ЭнтелейборРЗ-БЭР 8400 760 3411,28 2 >фев-дек
12 >Обоечная машинаА1-БМО-6 7400 2640 3411,28 0 -
13 >Весовой дозаторАД-50 6400 1640 3411,28 1 сен
14 >РассевЗРШ6-4М 5400 640 3537,28 2 >мар-дек
15 >Сепаратор повітрянийРЗ-БАБ 4500 3537,28 1 >июн
16

Машина мийна

>Ж9-БМА

6500 2520 3537,28 0 -
17 МашинаситовеечнаяА1-БСО 7600 1620 3537,28 0 -
18 >Просееватель 8600 740 3537,28 1 ниючи
19

Верстат валик

>А1-БЗ-3Н

9600 1840 3537,28 1 >авг
20 >ВоздуходувкаТВ-200 10620 2840 3513,47 1 травень
21

>Дозатор ваговій

>ДМП-100

11620 3840 3513,47 0 -
22 ФільтрРЦИ 12620 3513,47 0 -
23 Апарат фасувальнийАД-3РМ 13620 4860 3513,47 0 -
24 ВентиляторВЦП 14890 100 3513,47 1 >окт
25 Установка циклонівБЦШ 9100 1100 3371,17 0 -
26 >Транспортер стрічковий ТБ 9280 2100 3371,17 0 -
27 >Транспортер ланцюгової ТСЦ 10280 6250 3371,17 0 -
28

>Винтовой конвеєр

>У1-БКВ-32-25

11240 3371,17 0 -
29 >Нория 1-20 12230 460 3371,17 0 -
30 >НорияУ2-УН-175/60 11230 640 3371,17 0 -
31 Установка циклонівУЦ 10230 1640 3320,35 0 -
32 >Вальцовий верстатБВ25*100 9230 2600 3320,35 1 -
33 >СепараторА1-БАС-12 8230 3590 3320,35 0 мар
34 >КамнеотборникА1-БКТ 7230 2590 3320,35 1
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація